You are on page 1of 12

221.

Soalan : Sila jelaskan golongan manakah yang akan dimasukkan oleh


Allah SWT ke dalam neraka?
Neraka adalah tempat penyeksaan bagi mahluk Allah SWT yang menentang Allah
SWT dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang menentang terhadap syariat
Allah SWT dan mengingkari suruhan Rasulullah SAW. Sesiapa sahaja orang yang
dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri
kokoh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh
berita tentang pengadilan akhirat. Neraka adalah tempat kembali yang seburukburuknya untuk orang fasik, kafir dan munafik mereka kekal di dalam selamalamanya. Kecuali orang fasik yang ada sedikit iman setelah menjalani seksaan
neraka ribuan atau jutaan tahun barulah akan dibenarkan memasuki syurga.
Apabila orang-orang kafir sampai di neraka, pintu-pintu dikunci dibelakang mereka.
Di sini, mereka melihat pemandangan yang palingmenakutkan. Mereka segera
faham bahawa mereka akan menerima azab yang pedih dan dahsyat di neraka,
tempat mereka untuk selama-lamanya. Pintu-pintu yang terkunci menunjukkan
bahawa tidak akan jalan untuk menyelamatkan diri. Allah SWT
menerangkankeadaan orang-orang kafir sebagai berikut (maksudnya) : Dan orangorang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka
berada dalam neraka yang ditutup rapat. (Surah al-Balad (90) ayat 19-20)
222. Soalan : Siapakah yang menjaga pintu neraka dan apakah bahan yang
menjadi bahan bakar api neraka?
Pintu gerbang neraka di jaga oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19 malaikat
penyeksa di dalam neraka, salah satunya yang disebut namanya dalam Al-Quran
adalah Zabaniah. Didalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka adalah dari
manusia dan batu (ada yang mengatakan batu berhala).
223. Soalan : Bagaimana seksaan yang diterima oleh ahli neraka?
Walaupun neraka sering digambarkan sebagai tempat penyeksaan yang teramat
panas, tetapi ada juga penyeksaan neraka berbentuk hawa neraka yang teramat
dingin. Disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah SWT maksudnya : Inilah (azab
neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas
dan air yang sangat dingin. (Surah Sad (38) ayat 57) Seksaan di dalam neraka yang

paling ringan diberikan sandal api yang boleh membuat otak mereka mendidih. Nabi
SAW bersabda maksudnya : Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan
seksaannya ialah orang yang diberi sepasang sandal yang talinya terbuat dari api
neraka, lalu mendidihlah otaknya kerana panasnya yang laksana air panas mendidih
di dalam periuk. Dia mengira tiada seorangpun yang menerima seksaan lebih
dahsyat dari itu, padahal dialah orang yang mendapat seksaan paling ringan.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
224. Soalan : Neraka tempat penyeksaan itu di panggila Jahannam, berapakan
jumlah pintu-pintu Jahannam?
Allah SWT telah menciptakan api neraka pada hari Ahad. Neraka itu mempunyai
tujuh buah pintu. Allah SWT berfirman yang maksudnya :"Jahannam itu tujuh pintu,
tiap-tiap pintu (disediakan) untuk golongan yang tertentu daripada umat manusia."
(Surah Al-Hijr ayat 44)
225. Soalan. Neraka itu mempunyai beberapa nama sila nyatakan nama-nama
tersebut ?
Neraka yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai beberapa nama dan terdapat
golongan tertentu yang akan menerima seksaan yang amat dahsyat.
1. Jahannam. Firman Allah SWT maksudnya : "Katakanlah (wahai Muhammad)
kepada orang-orang kafir itu: "Kamu akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan
dihimpunkan (pada hari kiamat) ke dalam neraka Jahanam, dan itulah seburukburuk tempat yang disediakan". (Surah Ali-Imran ayat12) Allah SWT berfirman yang
maksudnya : "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah
diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) seluruhnya." (Surah Al-Hijr
ayat 43)
2. Sa'ir. Firman Allah SWT maksudnya : "Sesungguhnya orang-orang yang
memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah
menelan api kedalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api
neraka yang menyala-nyala".(Surah an-Nisaa ayat 10) Allah SWT berfirman
maksudnya : "Dan dia akan masuk ke dalam Sa'ir (api yang menyala-nyala)." (Surah
Al-Insyiqaq ayat 12)

3. Saqar. Firman Allah SWT maksudnya :"Mereka tanyakan kepada orang-orang


yang berdosa: "Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar?".Orangorang yang berdosa menjawab: "Kami dahulu tidak mengerjakan solat, dan kami
(juga) tidak memberi makan orang miskin.Kami telah ikut membicarakan soal
Muhammad, bersama orang yang benci kepadanya.Dan Kami mendustakan "Hari
Pembalasan",sampai datang kepada kami kepastian kematian." (Surah Al-Muddassir
ayat 42-47)
4. Jahim. Allah SWT berfirman maksudnya : "Dan diperlihatkan dengan jelas neraka
Jahim kepada orang-orang yang sesat."(Surah Asy-Syu'ara ayat 91) Neraka sebagai
tempat penyeksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah.
Mereka akan diseksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik
adalah sebagai salah satu dosa paling besar menurut Allah SWT, kerana syirik
berarti menganggap bahawa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat
Allah SWT dan boleh pula menganggap bahawa ada Tuhan selain Allah.
5. Hutamah. (Api yang dinyalakan) Firman Allah SWT maksudnya : "Kecelakaanlah
bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitunghitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak!
Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. dan tahukah
kamu apa Hutamah itu? (iaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang
(membakar) sampai ke hati." (Surah Al-Humazah ayat 1-7)
6. Lazo. (Api yang bergejolak) Firman Allah SWT maksudnya : "Sekali-kali tidak
dapat, sesungguhnya neraka itu adalah bergejolak.(Surah Al-Ma'arij ayat 15) Neraka
yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan
menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mahu bersedekah, membayar
zakat, atau bahkan bermuka masam apabila ada orang miskin datang meminta
bantuan.
7. Hawiyah. (Api yang sangat panas) Allah SWT berfirman maksudnya : " Dan
adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, maka tempat kembalinya
adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (iaitu) api
yang sangat panas" (Surah Al-Qari'ah ayat 8-11) Neraka Hawiyah yang
diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, iaitu mereka yang
selama hidup didunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang

muslim lelaki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran
agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menutup aurat, pergaulan
bebas lelaki dan perempuan, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra
dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya.
8. Wail Firman Allah SWT maksudnya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang
curang (iaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi." (Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3) Firman Allah SWT maksudnya :
Maka celakalah orang yang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai terhadap solatnya..
(Surah Al-Maun(107) ayat 3-4) Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau
pedagang yang menipu, dengan cara mengurangi berat timbangan untuk
mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan juga mereka yang melalai-lalaikan
solat hingga habis waktu solat.
226. Soalan : Siapakah golongan yang ramai memasuki neraka?
Ramai wanita di neraka kerana mereka tidak bersyukur dan banyak mengutuk dan
mengingkari suami mereka. ari Abdullah bin Umar r.a katanya: Rasulullah SAW
telah bersabda: Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah
istighfar iaitu memohon ampun. Kerana aku melihat kaum wanitalah yang lebih
ramai menjadi penghuni neraka. Seorang wanita yang cukup pintar di antara
mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai
menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW bersabda: Kamu banyak mengutuk
dan mengingkari suami.(Hadis Riwayat Muslim)
227. Kenapakah jin dan manusia di seksa dengan azab sekali di neraka?
Apakah kesalahan yang telah mereka lakukan ketika di dunia?
Firman Allah SWT maksudnya : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan
mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar(ayatayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Surah al-A'raaf (7) ayat 179) Semua

penderitaan yang mereka alami, tidak akan ada seorang pun dapat memberikan
pertolongan kepada penghuni neraka. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan
mereka darinya. Dibuang seperti itu akan memberi mereka perasaan kesepian yang
pahit.
228. Soalan : Bagaimana seksaan yang diterima oleh penghuni neraka, adakah
kulit mereka hangus lalu digantikan dengan kulit yang baru?
Penghuni neraka tidak tahan rasa sakit dan mereka tidak pernah mati.Oleh kerana
itu, mereka tidak pernah dapat menyelamatkan diri dari seksaan. Dalam Al Quran,
rasa sakit diterangkan sebagai berikut:"alangkah beraninya mereka menentang api
neraka!" (Surah al-Baqarah (2) ayat 175). Kulit mereka pulih semula setelah
dibakar; seksaan yang sama berlangsung terus menerus selama-lamanya; Sekali
lagi, Allah SWT berfirman maksudnya : "Masuklah kamu kedalamnya; maka baik
kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu." (Surah at-Thuur, (52) ayat 16)
Firman-Nya lagi yang bermaksud : Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada
ayat-ayat Kami, kelak akanKami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali
kulit mereka hangus,Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka
merasakanazab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah
an-Nisaa' (4) ayat 56)
229. Apakah jenis hukuman dan seksaan yang diterima oleh penghuni neraka?
Di akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa seksa yang
sangat pedih. Seksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam
sekali, sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut:
1. "Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan
punggung mereka." (Surah At-Taubah (9) ayat 35)
2. "Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret,
kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api."(Surah Gafir
(40) ayat 71-72)
3. "Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian
tuangkanlah di atas kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah,

sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." (Surah Ad-Dukhan (44) ayat
47-49)
4. "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah
dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai
yang panjangnya tujuh puluh hasta." (Surah Al-Haqqah (69) ayat 30-32)
5. "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka,
disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu
dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit
mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari
neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya,
(serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (Surah AlHajj (22) ayat 19-22)
6. Firman Allah SWT maksudnya : Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan
diberi minuman dengan air nanah, diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak
boleh menelannya (Surah Ibrahim ayat 16-17). Diberi air nanah yang amatlah busuk
baunya lagi pekat, maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya.
7. Diberi minuman dengan hamiim (air yang mendidih) sehingga memotong
ususnya. Hamiim ialah air yang mendidih oleh panasnya api Jahannam, yang
mampu melelehkan isi perut dan menceraiberaikan kulit mereka yang meminumnya.
Sebagaimana Allah SWT berfirman maksudnya : Dengan air itu dihancur luluhkan
segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka) (Surah Al Hajj
ayat 20)
8. Firman Allah SWT maksudnya : Mereka tidak memperoleh makanan selain dari
pohon yang berduri,yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
(Surah Al Ghasiyah ayat 6-7)
230. Soalan : Sila jelaskan apakah ciri-ciri ahli neraka yang dinyatakan oleh
Rasulullah SAW?
Sabda Rasulullah SAW maksudnya : "Ahli neraka ada lima golongan iaitu: orang
lemah yang tidak peduli sesamanya, para pengkhianat, penipu yang memperdaya
keluarga dan harta orang lain, kikir dan pendusta, serta orang yang berakhlak

tercela (Hadis Riwayat Muslim) Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahawa 5


golongan manusia ahli neraka adalah :
1. Orang lemah yang tidak peduli sesamanya. (orang jahil, tidak berilmu dan bodoh
sombong)
2. Para penghianat dan penipu yang memperdaya keluarga dan harta orang lain.
(anak yang menghianati ibu bapanya, suami yang penghianati isteri dan anakanaknya dan pemimpin zalim, perasuah yang menipu dan menghianati rakyatnya)
3. Kikir (kedekut).
4. Pendusta.
5. Orang yang berakhlak tercela.
231. Soalan : Bagaimana keadaan api neraka yang di sediakan oleh Allah SWT
kepada hamba-hamba-Nya yang derhaka dan tidak mahu melaksanakan
suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya?
Abul-Laits meriwayatkan dengan sanatnya dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah
SAW bersabda yang bermaksud : "Api neraka telah dinyalakan selama seribu tahun
sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun hingga putih, kemudian
dilanjutkan seribu tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam gelap kelam."
Sabda Nabi SAW. yang bermaksud : " Sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli
neraka iaitu seorang yang bersandal (selipar) dari api neraka, dan dapat
mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api, dan giginya berapi dan di
bibirnya ada wap api, dan keluar ususnya dari bawah kakinya, bahkan ia merasa
bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka, padahal ia sangat
ringan seksanya dari semua ahli neraka."
232. Soalan : Siapakan golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka
tanpa hisab?
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya : "Enam kerana
enam akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat sebelum hisab (perhitungan
amal) iaitu :
1. Kerajaan yang zalim.

2. Orang yang fanatik (menyombongkan kebangsaannya)


3. Ketua kampung/pemimpin yang sombong.
4. Pedagang atau ahli perniagaan yang berkhianat.
5. Orang kampung yang kerana kebodohannya.
6. Dan ahli ilmu kerana hasad dengkinya."
233. Soalan : Apakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya dijauhi
daripada seksaan api neraka :
Doa untuk memohon perlindungan Allah SWT daripada azab neraka Jahanam


Maksudnya : "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka" "Wahai
Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka maka
sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak
akan beroleh seorang penolong pun" (Surah Ali-Imran ayat 191-192)
Sabda Nabi SAW yang bermaksud : "Bila seseorang selesai membaca tasyahhud
(akhir), hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah empat perkara, iaitu: ' Ya
Allah, aku berlindung kepada Mu dari seksa Neraka Jahannam, dari seksa kubur,
dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masih Dajjal'. (Selanjutnya, hendaklah ia
berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya)". (Hadis Riwayat
Muslim, Abu 'Awanah, Nasa'i dan Ibnu jarud dalam al-muntaqa) Doa untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat : "Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari seksa neraka." (Surah AlBaqarah ayat 201).
234. Soalan : Adakah perbuatan memutuskan silaturahim dan membuat fitnah
tidak akan masuk syurga dan akan dimasukkan ke dalam neraka?
Benar, sesiapa sahaja yang suka memutuskan silaturahim dan suka membuat fitnah
dia tidak akan masuk syurga dan akan dimasukkan pula ke dalam neraka.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : "Tidak akan masuk
syurga bagi yang memutuskan silaturahim". (Hadis Riwayat Muslim dari Al-Zuhri)

Nabi SAW bersabda maksudnya : Tidak akan masuk syurga pembawa fitnah
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
235. Soalan : Adakah umat Islam yang di seksa di neraka yang mempunyai
sedikit iman dalam hatinya akan masuk syurga setelah habis hukumannya di
neraka?
Benar, umat Islam (mempunyai sedikit iman) yang berdosa yang telah menjalani
seksaan di neraka akhirnya akan di masukkan ke dalam syurga, kerana Allah SWT
berjanji, sesiapa yang Islam dan beriman dan ada keimanannya sebesar zarrah atau
sebesar tubuh semuit hitam yang halus atau sebesar biji sawi, jika wujud dalam
kalbunya keyakinan tentang adanya Tuhan Yang Esa yang berhak di sembah, iaitu
Allah SWT, dan menyebut dia kalimah 'la-ilaha illallah' (Yang bermaksud: Tiada
tuhan yg berhak disembah kecuali Allah SWT ). Akhirnya kelak, setelah berakhkab
[Nota: 'Akhkab' adalah hitungan waktu akhirat. Katanya satu akhkab bersamaan dgn
100,000 tahun dalam tahun akhirat. Setiap sehari di akhirat sama dengan 1,000
tahun kiraan tahun kita di dunia sekarang!!]

dalam neraka, akan masuk syurga.

Itulah orang Iman yg terakhir mendapat syurga, setelah sekian jutaan atau ribuaan
atau ratusan tahun merana dalam neraka dalam proses pembersihan diri mereka
daripada dosa!

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Sesunguhnya,

barangsiapa di antara umatku yang mati, sedangkan dia tidak mempersekutukan


Allah dengan sesuatu apapun, orang itu masuk syurga. Aku (Abu Dzar) bertanya:
Sekalipun orang itu berzina dan mencuri? Jawab Nabi, Ya, sekalipun dia berzina
dan mencuri. (Hadis Shahih Bukhari no.647).
236. Soalan : Apakah amalan-amalan ahli neraka?
Amalan-amalan ahli neraka adalah seperti berikut : 1. Melakukan amalan syirik
kepada Allah.2. Mendustakan para Rasul dan kufur. 3. Hasad dengki. 4. Berdusta. 5.
Berhianat. 6. Berbuat zalim. 7. Perbuatan keji lagi hina. 8. Mungkir janji. 9. Memutus
silaturahim. 10. Takut untuk pergi berjihad. 11. Bakhil (Kedekut). 12. Tidak sama
antara zahir dan batin, 13. Berputus asa dari rahmat Allah, 14. Merasa aman dari
azab Allah, 15. Berkeluh kesah (tidak sabar) ketika tertimpa musibah, 16. Sombong
dan tidak menyukuri nikmat, 17. Meninggalkan kewajiban terhadap Allah, 18.
Melanggar batasan-batasan-Nya, 19. Melakukan perkara haram, 20. Takut terhadap
makhluk dan tidak takut terhadap khaliq, 21. Berharap kepada makhluk dan tidak

kepada khaliq, 22. Bertawakkal kepada makhluk dan tidak kepada khaliq, 23.
Beramal dengan riya dan sumah, 24. Menyalahi Al-Quran dan sunnah, 25. Taat
kepada makhluk dan tidak kepada khaliq, 26. Fanatik kepada kabatilan, 27. Mencela
ayat-ayat Allah, 28. Menentang kebenaran, 29. Menyembunyikan ilmu dan
kesaksian yang sebenarnya harus disampaikannya. 30. Melakukan sihir (santau dan
sejenisnya), 31. Derhaka kepada orang tua, 32. Membunuh jiwa yang Allah
haramkan tanpa jalan yang benar, 33. Makan harta anak yatim, 34. Makan riba, 35.
Lari dari peperangan, 36. Menuduh wanita baik-baik lagi mukminah telah berbuat
zina, 37. Berzina dan 38. Meminum arak.
237. Soalan : Siapakah orang muflis diakhirat yang akan dihumbankan ke
dalam api neraka?
Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi SAW. bersabda yang bermaksud : Tahukah
kamu siapakah dia Orang Muflis? Sahabat-sahabat baginda menjawab : Orang
Muflis di antara kami, ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada wang ringgit dan
tidak ada harta benda. Nabi SAW. bersabda yang bermaksud : Sebenarnya
Orang Muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat
membawa sembahyang, puasa dan zakat , sedang datangnya itu dengan kesalahan
memaki hamun orang ini, dan menuduh orang itu , memakan harta orang orang
ini ,menumpah darah orang itu dan juga memukul orang . Maka akan di ambil dari
amal kebajikannya serta di beri kepada orang ini dan orang itu , kemudian kiranya
habis amal kebajikannya sebelum habis di bayar kesalahan-kesalahan yang di
tanggungnya , akan di ambil pula dari kesalahan-kesalahan orang yang di
aniayakannya serta di timpakan keatasnya , kemudian ia di humbankan kedalam
neraka. (Hadis Riwayat Muslim dan Tirmizi)
238. Soalan : Jika seseorang itu meninggal dunia adakah akan diperlihatkan
tempat duduknya samaada di syuga atau neraka?
Benar seseorang telah meninggal dunia (berada di alam barzakh) akan
diperlihatkan setiap pagi dan petang tempat duduknya samaada di syurga atau
neraka. Alam barzakh boleh menjadi taman-taman syurga atau boleh menjadi satu
lubang daripada lubang-lubang api neraka. Nabi SAW bersabda maksudnya :
Sesungguhnya bila salah seorang di antaramu meninggal, maka diperlihatkan
kepadanya tempatnya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli syurga, maka

ia ahli syurga. Dan jika termasuk ahli neraka, maka ia ahli neraka. Lalu dikatakan
kepadanya: Inilah tempatmu sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat.
(Hadis Riwayat Bukhari)
239. Soalan : Adakah amalan yang tidak ikhlas akan di tolak oleh Allah SWT
dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka?
Terdapat hadis riwayat Muslim yang menceritakan 3 golongan manusia yang akan di
tolak amalannya kerana tidak ikhlas dan membuat sesuatu untuk pujian manusia.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wa sallam bersabda : Sesungguhnya manusia pertama yang diadili
pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan
diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia
pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya : 'Amal apakah yang engkau lakukan
dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab : 'Aku berperang semata-mata karena
Engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman : 'Engkau dusta! Engkau
berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang
telah dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret
orang itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke dalam neraka.
Berikutnya orang (yang diadili) adalah seorang yang menuntut ilmu dan
mengajarkannya serta membaca al Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan
kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah
menanyakannya: 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatankenikmatan itu?' Ia menjawab: 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku
membaca al Quran hanyalah kerana engkau.' Allah berkata : 'Engkau dusta! Engkau
menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim (yang berilmu) dan engkau membaca al
Quran supaya dikatakan (sebagai) seorang qari (pembaca al Quran yang baik).
Memang begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan
(malaikat) agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.
Berikutnya (yang diadili) adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan
berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya
kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya (mengakuinya). Allah
bertanya : 'Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Dia
menjawab : 'Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infaq pada jalan yang
Engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata kerana Engkau.'

Allah berfirman : 'Engkau dusta! Engkau berbuat yang demikian itu supaya
dikatakan seorang dermawan (murah hati) dan memang begitulah yang dikatakan
(tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya atas
mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. (Hadis Riwayat Muslim)
240. Soalan : Apakah amalan soleh yang boleh menjauhkan diri kita daripada
api neraka?
Terdapat beberapa amala-amal soleh yang akan membantu kita daripada terjerumus
ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.
1. Jangan marah kepada orang lain dan banyak memberi kemaafan.
2. Jauhilah makanan haram dan syubahat.
3. Tutuplah keburukan orang lain nescaya Allah akan menutup keaiban kita pada
hari kiamat
4. Sentiasa mengalir air mata penyesalan kerana dosa-dosa yang dilakukan kepada
Allah SWT.
5. Elok budi pekerti, rendah diri dan sabar dengan ujian ( bala ) daripada Allah SWT.
6. Banyakkan bersedekah dalam keadaan sembunyi ( tidak diketahui ) dan
menghubungkan kasih sayang dan silaturahim.
7. Bersabar di dunia dengan bala dan musibah dan reda dengan qada dan qadar
Allah SWT.
8. Bersih hati daripada hasad dengki dan iri hati, jauhkan diri daripada memfitnah,
mengumpat dan mengadu domba.

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ