You are on page 1of 12

BUS Y NESS

www.busyness.nl Jaargang 5 Nummer 2 26 februari 2010

Cultuur bij De Goudse Business Club

Voor de maandelijkse clubavond van De Goudse Business Club van dinsdag 2 februari was de woordkunstenaar Rik Zutphen uitgenodigd. Hij vermaakte de leden met woordspelingen en -grapjes. Uiteraard moesten de leden zelf ook
wat doen en kregen daarvoor een ballon waarop zij hun diepste gedachten moesten schrijven. De ballonnen werden vervolgens doorgeprikt. Op de foto links Rik Zutphen en op de voorste rij uiterst links Loes Koster, voorzitter van de
businessclub, daarnaast Rien van Beuzekom (Mazars) en Martin Brandenburg, de penningmeester van de businessclub.

Ondernemers Doorlopend krediet bij Kruidvat Symposium


gaan voor Gouda De Nederlandse Vereniging van Binnenstedelij-
ke Ondernemers (www.nvbo.com) houdt dins-
Samen met het (nieuwe) gemeentebestuur dag 13 april een symposium voor haar leden in
willen ondernemers de komende jaren Gouda Gouda. Als onderwerpen staan genoteerd het
nog beter op de kaart zetten. In een adver- Ondernemersfonds en stadsmarketing. Bij de
tentiecampagne in de Goudse huis-aan-huis- NVBO zijn twintig binnensteden, waar onder
bladen proberen de Goudse ondernemers het ook Gouda, aangesloten. Het symposium duurt
nieuwe gemeentebestuur alvast enthousiast van 16.00 tot 20.30 uur.
te maken voor hun plannen.

Tevens roepen zij bewoners, kiezers, lijsttrek-


kers en andere politici op, om vooral uit te
dragen hoe mooi Gouda al is en hoeveel er al In 2002 werd de drogisterijketen Kruidvat overgenomen door het Chinese bedrijf A.S. Watson. De eigenaar van
gerealiseerd wordt. De Goudse corporaties, Kruidvat Holding, de familie De Rijcke, deed direct de naam eer aan want de familie beurde 1,3 miljard euro
Kamer van Koophandel, VVV en Goudse voor de verkoop. Vervolgens werd de keten in rap tempo van karakter veranderd. Van alleen drogisterij-artikelen
ondernemers(organisaties) zijn het over één
ding eens: Gouda is zonder twijfel een parel
verschenen er snoep, levensmiddelen, wijn en waspoeder in de rekken. Gisteren maakt het bedrijf bekend dat het in
samenwerking met Santander Consumer Finance ook persoonlijke leningen en doorlopend krediet gaat aanbieden.
%ENSTAPVERDER
in het Groene Hart. Gouda heeft alles in zich Kruidvat treedt hierbij op als bemiddelaar, want de aanvragen die bij het Kruidvat worden gedaan worden door-
om verder uit te groeien tot stad met een sterke gestuurd naar Santander. Ook warenhuis V&D is bemiddelaar voor Santander. Volgens het Kruidvat zijn de nieuwe '/5$! 4ELEFOON
regiofunctie. Een stad die zich, samen met de financiële producten zeer concurrerend door de lage renteraieven die variëren van 6,5 tot 7,5 procent, afhankelijk
buurtgemeenten, positief onderscheidt. van de omvang van het krediet dat maximaal 50.000 euro kan bedragen. WWWVISSER VISSERNL
Advertentie 2

Kookdemonstraties
bij Wout van Galen
Elke zaterdag in februari is ‘t smullen Bekijk onder het genot van versgemaakte
bij Wout van Galen Keukens in Gouda. gerechten onze collectie keukens.
Bewonder onze eigen collectie én de nieuwe In onze showroom tonen wij u een
Van 11:00 tot 16:00 uur geeft SieMatic S2, waarvan er momenteel slechts
uitgebreide collectie keukens van ons
eigen merk. Voor elk budget en iedere
topkok Michel van Rijn doorlopende enkele in Nederland te zien zijn. wens hebben wij een oplossing.
Bovendien tonen wij u graag onze
kookdemonstraties. Vraag Michel alles wat u weten wilt over collectie SieMatic keukens, met als
primeur de spectaculaire SieMatic S2.
lekker en gezond koken en eten. En vraag De keukens van morgen vindt u
vandaag al bij Wout van Galen.
onze adviseurs alles over onze keukens,
onze perfecte service en de unieke
aanbieding, die we speciaal Speciale
voor deze gelegenheid aanbieding:
voor u in petto
hebben... Kooksessie
bij elke keuken!
Michel van Rijn was jaren
chefkok bij TIOS en kreeg
Elke keuken-opdracht in februari 2010
landelijke bekendheid wordt beloond met een persoonlijke kooksessie,
door zijn TV-optreden
met Herman den Blijker. verzorgd door chefkok Michel van Rijn.
Inmiddels is Michel een
veelgevraagd gastkok,
verzorgt hij kooksessies
en is beschikbaar als
‘kok aan huis’.
Informatie over Michel
kunt u vinden op
www.mich-en-place.nl.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

RSHQLQJVWLMGHQ
PDWPYUXXU
]DWHUGDJJHVORWHQ
6WRIIHHUZHUN
:LMVWRIIHUHQLHGHUVRRUWPHXELODLU
HQ]LMQRQGHUDQGHUHJHVSHFLDOLVHHUG
LQ$57,)257/(2/8;
52/)%(1=3$1'(5HQ
2,67(5:,-.PHXEHOHQ

/HHUEHZHUNLQJ
:LM]LMQJHVSHFLDOLVHHUG
LQKHWUHSDUHUHQHQ
KHUVWRIIHUHQYDQ
&+(67(5),(/'PHXEHOHQ 6WDQGDDUGSXQWHQ Behalve uitgever is de Gouda Media Groep
YDQ0LHGHPD
‡ *UDWLVKDOHQHQEUHQJHQ ook reclame- en ontwerpbureau.
‡ $OWLMGMDDUJDUDQWLH
‡ *URWHFROOHFWLHVWRIHQOHHU
‡ 8LWVOXLWHQGEHVWHNZDOLWHLWPDWHULDDO
‡ 6HUYLFHHQNZDOLWHLW
Folders, brochures, huisstijlen, flyers, visitekaartjes,
‡ *HHQDDQEHWDOLQJ
jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites?
 
*RHMDQYHUZHOOHGLMN*RXGD
WHOHIRRQ 

   Bel voor meer informatie met 0182-322456.
   Zie ook www.goudamediagroep.nl

3 Consumenten

BusYness is een uitgave van Gouda Media Groep B.V. te Gouda. BusYness verschijnt tien keer

Opening Swing per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind maart 2010.

Vrouw & Busyness Groene Hart


Vrouw en Busyness Groene Hart organiseert deze themabijeenkomst. Niet-leden betalen
woensdag 3 maart weer een thema-avond vijftien voor deze avond.
voor vrouwelijke ondernemers. Het onder-
werp tijdens deze avond is ‘presenteren’. De
avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in
Studio Da Danza aan de Noordkade 74 in Wad-
dinxveen.

Een goede presentatie is heel belangrijk, zeker


voor ondernemers voor wie goede presentatie
essentieel is om een opdracht al dan niet te krij-
gen. In Studio Da Danza in Waddinxveen gaan
vrouwelijke ondernemers zich onder leiding
van Miranda Heemskerk verder bekwamen
in overtuigend presenteren door middel van
duidelijke lichaamstaal. Tijdens deze netwerk-
avond is er volop tijd en ruimte om informeel
Afgelopen donderdagavond 18 februari werd de nieuwe horecazaak Swing aan de Markt in Gouda geopend. Eige- te netwerken met andere vrouwelijke onderne-
naar Albert Hessels heeft flink uitgepakt. Het pand is schitterend verbouwd met onder meer drie lange bars, een mers uit de regio. Vrouwelijke ondernemers uit
verhoogd podium, prachtige stoelen en tafels en boven een moderne keuken en een vergaderzaal. Tijdens de opening het gehele Groene Hart kunnen zich per mail
speelde een band met onder meer twee pianisten. Swing is gebaseerd op een concept uit de Verenigde Staten en (info@vrouwenbusyness.nl) opgeven voor Miranda Heemskerk
wordt gerangschikt onder de noemer ‘pianobar’. Swing heeft een allure die men eerder aantreft in grote steden als

‘t Kaaswinkeltje feestelijk heropend


Amsterdam, Brussel of Antwerpen. Daardoor zou het best wel eens kunnen zijn dat Swing een regionale aantrek-
kingskracht zal krijgen en dat zou de Goudse horeca heel goed kunnen gebruiken. Op de foto links Albert Hessels die
toegesproken wordt door BN’er Rob Geus.

Effe Anders eten bij REAKT

Wethouder Marion Suijker van de gemeente Gouda opende afgelopen maandag het eetcafé Effe Anders. Zij ser- Afgelopen woensdagavond 17 februari werd ‘t Kaaswinkeltje aan de Lange Tiendeweg feestelijk heropend. In de
veerde de eerste maaltijden aan de gasten van het nieuwe eetcafé aan de Hoge Gouwe. Het Cieretheater zorgde voor afgelopen maanden werd druk verbouwd om het pand naast het oorspronkelijke Kaaswinkeltje bij de winkel te
het theatrale aspect van de opening. Vaste bezoekers van REAKT uit Gouda kunnen elke maandag terecht voor een betrekken. En dat is zeer fraai gelukt. Nieuwe glas in loodramen sieren de pui en de winkel oogt zeer modern en
driegangenmenu voor drie euro. Voor drie euro krijgt men een volledige maaltijd gemaakt van verse producten op overzichtelijk. Voor genodigden schonk het echtpaar Van Vliet een glas wijn met - hoe kan het anders - een stukje
tafel. Het eetcafé is opgezet door Monique Flux, activiteitenbegeleider bij REAKT. Samen met een collega-kok en kaas. Op de foto het verkoopteam van ‘t Kaaswinkeltje met links eigenaar Ad van Vliet.
een aantal deelnemers van REAKT die door dit project ervaring in de horeca opdoen, runt ze het wekelijkse eetcafé.

Goudse tas de wereld rond


Binnenstadsservice onderzocht Onaangetaste tropische regenwouden, dichte deze dieren ontdekten, ontdekten zij ook een
Overal in het land vinden experimenten plaats van binnenstadsondernemers, zitting heeft is eucaliptusbossen, witte stranden... Tasmanie stukje Gouda.
om grote tot zeer grote vrachtwagens uit de het plan verder uitgewerkt. Inmiddels hebben has got it all. Aangetrokken door de roman- Iris Leijendekker
binnensteden te weren. Zij kunnen vaak met alle ondernemers in de Goudse binnenstad een tische beschrijving uit de Lonely Planet, ook
moeite de winkels bereiken en veroorzaken brief ontvangen waarin aangekondigd wordt wel bekend als de Bijbel onder de reisgidsen,
trillingen en opstoppingen die - vooral in oud- dat binnenkort een medewerker van de Binnen- besloten mijn reisgenoot en ik dit dunbevolkte
Hollandse steden - ook nog gevaar opleveren stadsservice langs komt om de belangstelling land op de meest avontuurlijke manier te be-
voor de historische panden. Voor dergelijke te peilen. In de brief is al aangegeven dat een reizen die we konden verzinnen: per fiets. We
vrachtwagens wordt dan een plek buiten de Binnenstadsservice geen extra kosten en geen kochten het allernoodzakelijkst: een tent, een
binnenstad opgezocht waar de vracht over- vertraging in de levering van goederen mogen pan, een kaart en twee mountainbikes. Daar-
gezet kan worden in kleinere (elektrische) be- opleveren. mee peddelden we, redelijk onwetend wat ons
stelbusjes. te wachten stond, langs de oostkust. Het heu-
velachtige landschap deed je soms erg verlan-
In het verleden is zo’n experiment ook al eens MEGA SNUFFEL- gen naar het platte Nederland, maar het was
voor Gouda onderzocht, maar is toen voortij- MARKTWEEKEND de zweetdruppels zeker waard. Op de meer
dig gestrand.Maar in 2009 heeft de Gemeente afgelegen wegen kwam je vaak allerlei Aus-
ZATERDAG 27 FEBRUARI
Gouda de Nota Grote Voertuigen vastgesteld + tralisch wild tegen. Je zag pauwen en emoes
waarin wordt aangegeven hoe de gemeente ZONDAG 28 FEBRUARI lopen, af en toe hupte er een kangoeroe de weg
om wil gaan met de routering van vrachtver- ZATERDAG 200 KRAMEN over, en tijdens het avondmaal werd je vaak
keer. Ook heeft er een bevoorradingsonderzoek ZONDAG 300 KRAMEN lastiggevallen door hongerige possums. In
plaatsgevonden waaruit blijkt dat er veel ver- 9.00 UUR - 16.00 UUR bepaalde gebieden waren deze beesten zo ge-
keershinder in de binnenstad optreedt door gro- ITALIËLAAN 4 wend aan mensen dat ze totaal niet bang voor
te vrachtwagens. Daarom wordt opnieuw het HAZERSWOUDE-DORP je waren. Een keer ben ik zelfs in mijn teen
(BOSKOOP)
idee van zo’n genoemde Binnenstadsservice gebeten door een possum, die mijn voet voor
onderzocht. In een werkgroepje waarin naast info: 071 - 33 12 067 voedsel aanzag. De natuur moet ook weer niet
de gemeente ook de S.O.G., de overkoepeling www.snuffelmarkt.nu te dichtbij komen... Terwijl wij Gouwenaren
Advertentie 4
5 Bedrijven / auto

De Belastingadviseur
Bouwproject Gouds Afsluitprovisie een feestelijke gebeurtenis Maar waarom bedingen ouders dan bijna nooit

MagniFiek succesvol Iedereen die een eigen woning gekocht heeft


weet het wel. De afsluitprovisie is aftrekbaar.
een afsluitprovisie als een dergelijke lening
met de kinderen wordt afgesloten. Deze af-
sluitprovisie is toch onder voorwaarden af-
Sinds kort met enige beperking, de afsluitpro- trekbaar bij de kinderen in box een, terwijl
visie mag niet meer dan 1,5 procent van de de ontvangst van dezelfde afsluitprovisie bij
aangegane schuld bedragen en mag maximaal de ouders niet tot belastingheffing leidt. Dit
3.630 euro zijn. Het eventueel meerdere kunt u is zo’n fiscaal feestelijke gebeurtenis dat de
overigens wel in de volgende jaren aftrekken. ouders dan vast weer eens een extra schenking
aan de kinderen willen doen.
De meesten van u weten ook dat ouders een
lening aan hun kinderen kunnen verstrekken Ik wens u veel fiscaal feestelijke gebeurtenis-
voor het aankopen van een eigen woning. En sen.
dat de rente over die lening aftrekbaar is voor
de kinderen en bij de ouders in box drie valt. Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy & Belastingadviseurs te Wad-
Beste ondernemer
dinxveen
jaap@esteem.nl

Ook makelaar Linda van Duuren is erg enthousiast over dit nieuwe project.

Aan de Kattensingel, bijna op de hoek met de zonnecollectoren en in de woningen wordt


Nieuwe Gouwe O.Z., wordt het bouwproject een zonneboiler aangebracht. “Veel kandidaat-
Gouds MagniFiek gerealiseerd. Hier verrijzen kopers en kopers zijn enthousiast vanwege
32 eengezinswoningen met tuin en dakterras de kleinschalige opzet van het plan”, zo ver-
en vier villa’s op eigen grond. De makelaars telt Van Duuren, “en zodra alle elf woningen
ERAra de Koning en ViavestA uit Gouda zijn zijn verkocht begint Janssen de Jong aan de

Nieuwe Seat bij Van der Linden


belast met de verkoop van de woningen. Bij volgende rij van zeven woningen aan de Van
ViavestA is Linda van Duuren als project- Strijenstraat.” Tijdens de Nieuwbouwdag op 10
makelaar hiervoor aangewezen. “Van de eer- april kunnen belangstellenden voor een woning
ste tien geplande woningen aan de nieuwe meer informatie krijgen, maar zij kunnen ook
Lepelaerstraat is inmiddels 85 procent ver- altijd een afspraak maken met één van de ma-
kocht”, aldus makelaar Van Duuren. “Ook is kelaars. ERA De Koning is bereikbaar op tele-
één villa gekocht.” foonnummer (0182) 590 900 en ViavestA op
(0182) 511 283. In een vrijblijvend informatie-
Uniek aan dit project is dat projectontwikke- gesprek informeren zij geïnteresseerden graag
laar Janssen de Jong uit Bodegraven zelf het uitgebreid over het project. Het is de verwach-
risico draagt door alvast te beginnen met de ting dat de eerste woningen begin 2011 worden
bouw van de eerste elf tien woningen zonder opgeleverd.
dat alle woningen verkocht zijn. “Dat geeft aan
hoeveel vertrouwen er bestaat dat de woningen HEERLIJK EEN ZONNEDAK
binnen dit project snel verkocht gaan worden”, IN MIJN AUTO
zegt Van Duuren. “En terecht, want hier kan
men modern wonen tussen gracht en groen. WEBASTO, inbouw, reparatie
Met een ruime achtertuin en veel binnenruimte www.webasto.nl
in de woning.” Op de maquette van het plan is Zonnedak ingebouwd € 295,-
goed te zien dat door het gebruik van verschil-
lende gevelstenen en verspringende dakterras- AutoRas b.v.
sen geen woning hetzelfde is. De prijzen van Gouda 0182 - 539220
de eengezinswoningen liggen vanaf 299.000 Woerden 0348 - 416030
Voor www.autoras.nl
euro v.o.n. en die van de villa’s variëren van YGO Bij Van der Linden in Waddinxveen zijn nieuwe temperamentvolle ‘Good Stuff’ versies van SEAT Leon, Altea & Altea
Toyota A 1 Voorjaars
C
730.000 euro tot 780.000 euro v.o.n. De platte Cit ro ë n
107
Kom eens langs in aanbied - XL Stationwagon te bezichtigen en te koop. De introductie van de ‘Good Stuff’ uitvoeringen betekend het debuut
Peugeot onze showroom. ing
daken worden voorzien van energiezuinige van de innovatieve 1.2 TSI benzinemotor voor de Leon, Altea & Altea XL Stationwagon. De goedkoopste Seat ‘Good
Stuff’ bedraagt 15.999 euro en de Seat Altea XL Stationwagon 1.6 TDI (77 kW / 105 pk) ‘Good Stuff’ kost 24.790
euro.

Gratis interieuradvies bij


Auto - Motor en bromfietsrijlessen Bemiddeling, in - en verkoop
Slingerland Bloemen in Moordrecht
Onderhoud & reparatie  Wie heeft er geen vragen op het gebied van te delen. Wie weet heeft een kleine wijziging
Stalling
interieur. Welke kleuren? Welke combinatie? een verbluffend resultaat. Slingerland Bloemen
Kan die kast bij deze tint? Moet ik die kast wel is gevestigd aan de Kerklaan 32 in Moordrecht.
Onderhoudsbeurt / keuring daar tegen die muur zetten? Passen die woon- De aanvang van de avond is 18.00 uur.
caravan, vouwwagen en accessoires wel? Voor antwoord op alle inte-
aanhangwagens rieurvragen organiseert Slingerland Bloemen
in Moordrecht op vrijdag 5 maart een klanten-
avond die in het teken staat van advies op het
Caravan verkopen? gebied van interieur, styling en kleur.
wij regelen het voor u
Op deze avond komen er twee interieuradvi-
Koopt u van een particulier? seuses gratis advies geven over alles wat maar
doe dan een aankoopkeuring - vochtmeting met interieur, -styling en accessoires te maken
dan weet u wat u koopt! heeft, zoals bijvoorbeeld een andere opstelling
of inrichting kiezen of vragen over een kleurad-
www.verkadecaravans.nl vies. Vragen worden samen besproken en waar
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur. nodig voorzien van adviezen. Het is handig om
Za. 8.00 toto 16.00 uur een plattegrond mee te nemen met de afmetin-
Schoonouwenseweg 16 gen van de kamer of wat foto’s. De professione-
2821 NX Stolwijk. le stylistes nemen de tijd om alle mogelijkheden
Tel: 0182 - 341726 te bespreken en vinden het leuk om deze kennis
Advertentie 6

Samen met het nieuwe stads-


bestuur gaan wij er voor zorgen
dat u steeds meer van Gouda
gaat houden…

 WE
GOUDA
Gouda heeft nu al zoveel om van te houden. Een uniek historisch centrum. Volop waardevolle monumenten.
Een gezellige binnenstad. Een perfecte strategische ligging in de Randstad aan de rand van het Groene Hart.
Landelijk bekende evenementen als de Kaasmarkt, Gouda bij Kunstlicht en Kaarsjesavond. Het aantal parkeer-
plaatsen wordt de komende jaren fors uitgebreid, evenals het winkelaanbod. Rotte plekken in de stad
worden in hoog tempo opgeknapt. Nieuwbouwplannen vinden ondanks de recessie gewoon doorgang. Nieuwe
bedrijventerreinen brengen werkgelegenheid. Oude industrieterreinen worden gerevitaliseerd. Nieuwe infra-
structurele projecten, zoals de parallelstructuur A12, de Zuidwestelijke randweg evenals vervoer over water,
houden Gouda bereikbaar. Gouda heeft alles in zich om uit te groeien tot stad met een sterke regiofunctie.
Een stad die zich positief onderscheidt ten opzichte van omliggende gemeenten. Daarvoor zullen we op alle
fronten intensief moeten samenwerken. Lokaal én regionaal.

De Goudse ondernemers willen de komende jaren - samen met het nieuwe gemeentebestuur - keihard werken
aan het upgraden van de stad, niet in de laatste plaats middels stadsmarketing, waarbij we Gouda echt op de
kaart willen zetten als historisch hart in het Groene Hart. Een gezellige, gastvrije, goed bereikbare en vitale
stad. Een stad waar je als bewoner, ondernemer en bezoeker steeds meer van gaat houden…

De Goudse ondernemers

www.ondernemeningouda.nl
7 Bedrijven

Open huis bij De Zilvermijn Gouda


Maxeda doet Bijenkorf Wie geïnteresseerd is in een opslagunit van zijn voor mensen die op zoek zijn naar extra

en V&D in de verkoop De Zilvermijn Gouda kan er vrijdag 5 maart en


zaterdag 6 maart een kijkje nemen tijdens het
open huis. Bezoekers kunnen er vrijdag tussen
ruimte. Deze opslagunits kunnen onder meer
worden gebruikt voor de opslag van voorraden,
materialen, archief, caravan, boot, oldtimer
10.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen of zolderspullen.” De Zilvermijn is geves-
10.00 uur en 16.00 uur terecht. tigd aan de Grote Esch 830 (Bedrijventerrein
Gouwe Park) in Moordrecht. Voor meer in-
De Zilvermijn Gouda is een bedrijfsver- formatie kijk op www.dezilvermijn.nl of bel
zamelgebouw dat bestaat uit 106 opslagunits. (0297) 262 155.
De opslagunits zijn beschik-
baar vanaf 32 m². De units
zijn droog, veilig, multi-
functioneel en zeven dagen
in de week 24 uur per dag
toegankelijk. De Zilver-
mijn biedt tijdens het open
huis de mogelijkheid aan
om geheel vrijblijvend een
voorbeeldunit te bekijken.
“Dit is een ideaal startpunt
Ook voor het V&D filiaal aan de Kleiweg in de Goudse binnenstad wordt een koper gezocht. om kennis te maken met
de mogelijkheden die deze
In 2004 is Maxeda, het voormalige Vendex korf te reorganiseren, te restylen en financieel opslagunits bieden voor
KBB, in handen gekomen van een groep gezond(er) te maken. Zij vinden kennelijk dat zowel particulieren als on- De opslagunits van De Zilvermijn kunnen worden gebruikt voor opslag van
particuliere investeerders waaronder het zij daarin goed zijn geslaagd, want Maxeda dernemers. De royale units voorraden, caravan of archief.
Nederlandse Alpinvest en het Amerikaanse heeft aangekondigd dat het de modeketen in

Kwartaalborrel bij Gouda Positief


KKR. Maxeda had toen al de Hema en al het de verkoop doet. Naast Hunkemöller, Bijen-
vastgoed verkocht. korf, M&S Mode en V&D staat ook de goed
draaiende restaurantformule La Place in de
De investeerders - en dan met name KKR dat etalage. In een uitgegeven verklaring valt af te De nieuwe partij Gouda Positief rekent op deze borrel kunnen vragen worden beantwoord
staat voor Kohlberg Kravis Roberts - maken leiden dat Maxeda de genoemde formules bij deelname aan de nieuwe gemeenteraad die en kunnen bewoners hun mening kwijt. De eer-
er geen geheim van dat het hen alleen te doen voorkeur ineens verkoopt. Aan de banken ING woensdag gekozen wordt. ste borrel vindt plaats op dinsdagavond 13 april
is om zoveel mogelijk rendement te maken en en JPMorgan is gevraagd om mee te denken om 20.00 uur in stadscafé De Zalm. De partij
aankopen binnen vijf jaar weer met winst van met het verkoopplan. Bij Maxeda, dat meer Daarom heeft de partij al aangekondigd voort- hoopt de bewoners zo te betrekken bij het reilen
de hand te doen. Ze hebben er in de afgelopen dan duizend winkels beheert, werken 12.370 aan eenmaal per kwartaal een borrel te organi- en zeilen van Gouda Positief.
jaren daarom alles aan gedaan om de diverse mensen. seren waar alle inwoners welkom zijn. Tijdens
winkelketens als Hunkemöller, V&D en Bijen-

Rookverbod café’s terecht


Café Toppers in Wilhelminastraat Het rookverbod in de horeca leidde tot veel met de uitspraak die inhoudt dat de asbakken
ongenoegen bij (kleine) café’s zonder perso- direct weer van de bar moeten. De Voedsel-
neel. Zij zeiden dat klanten door het verbod en Warenautoriteit, die in afwachting van het
wegbleven mede omdat zij hen geen alterna- arrest van de Hoge Raad, nauwelijks contro-
tief konden bieden door de toch al beperkte leerde, gaat per onmiddellijk op pad m boetes
ruimte. Het rookverbod werd daarom massaal uit te delen. link heeft wel aangekondigd dat
overtreden. hij geavanceerde
ventilatietech-
Twee café-eigenaren hebben de boete voor nieken in café’s
de rechter uitgevochten. In beide gevallen laat onderzoe-
veegde het gerechtshof de bepaling van tafel, ken en dat hierin
tot vreugde van eigenaren en bezoekers. Maar wellicht nog
de Hoge Raad heeft deze week bepaald dat de een oplossing
gerechtshoven niet juist hebben geoordeeld. zit voor kleine
Minister Klink van Volksgezondheid is blij café’s.

Kassabonactie winkelcentrum
Bloemendaal groot succes
In september 2009 opende café-biljart Toppers zijn deuren aan de Wilhelminastraat 66 in Gouda, vlakbij de Nieuwe
Markt. Eigenaar Mario en zijn vriendin Nathalie hebben het voormalige café ‘t Hoekje geheel verbouwd tot een ge-
zellige bruine kroeg, met inmiddels een hoop vaste klanten. Een opvallende plek achterin de zaak wordt ingenomen
door een pooltafel met een ferrari-rood laken. Een spelletje poolen kost slechts één euro. Toppers is van dinsdag tot De bezoekers van winkelcentrum Bloemen- bonnen met een waarde van 25 tot 100 euro.
en met zaterdag geopend, vanaf 16.00 uur tot in de kleine uurtjes. Maandelijks is er een live muziekoptreden. Het daal hebben massaal meegedaan aan de In totaal zijn veertig prijswinnaars getrokken
biljart gaat op die avonden aan de kant en Toppers wordt dan een echt danscafé. kassabonactie van de afgelopen weken. Vier uit de meer dan 3000 enveloppen en is er voor
weken lang konden zij kassabonnen verzame- 1400 euro aan waardebonnen verloot. De

Schipper Kozijnen wint MVO-prijs


len inleveren in de rode brievenbussen in het namen van de winnaars zijn gepubliceerd op
winkelcentrum. www.winkelcentrumbloemendaal.nl Winnaars
krijgen hun prijzen automatisch toegezonden
De directie van Schipper Kozijnen heeft werken er elke dag aan om deze kreet waar Iedere week werden de brievenbussen geleegd per post. De waardebonnen zijn te besteden bij
afgelopen donderdag 11 februari tijdens een te maken. Voor mens, milieu en maatschap- en kwamen er tien prijswinnaars uit de bus. alle winkeliers in winkelcentrum Bloemendaal.
Ondernemersgala de MVO-prijs in ontvangst pij”, vertelt Jos Schipper, Algemeen Directeur. Deze winnaars ontvingen Bloemendaalwaarde-
mogen nemen, welke een stimuleringsprijs Tijdens het evenement riep Schipper Kozijnen
is, om ondernemers bewust te maken van de de aanwezigen op om zich actief in te zetten
noodzaak om Maatschappelijk Verantwoord voor een gezamenlijk MVO-initiatief. Naast
te Ondernemen. een stukje bewustwording is het belangrijk-
Ruegg - Jade / Terza

ste doel van dit initiatief het benadrukken


Schipper Kozijnen blinkt volgens de jury uit van de kracht van samenwerking. Eén van de
in het succesvol integreren van MVO in alle drie kernwaarden van Schipper Kozijnen. Als
Weth.Venteweg 171a
delen van de organisatie. “Het begrip MVO aanvulling op het initiatief lanceert Schipper
2805 JN Gouda
is bij ons geen streven maar een vanzelf- Kozijnen het concept ‘Verantwoord Wonen’. Tel: 0182 - 51 11 17
sprekendheid. En deze prijs betekent dat ons Het doel van dit label is om consumenten be- www.tibas-openhaarden.nl
werk gewaardeerd wordt. Wij hopen hiermee wuster te maken van de mogelijkheden op het Geniet van de warmte en sfeer van een haardvuur
Openingstijden: Dealer van de topmerken:
vooral andere ondernemers te inspireren. Onze gebied van MVO. Voor meer informatie zie Dinsdag tm vrijdag 10.00 - 17.00
slogan is niet voor niets ‘Een goed gevoel’. We www.schipperkozijnen.nl Zaterdag 09.00 - 13.00 Altech Attika Barbas Bellfires Boley Gijsen Jøtul
Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 Leenders Rüegg Stovax Scan Tulikivi Metaloterm
Advertentie 8

Wegens installatie nieuw systeem


ZIJN ALLE GOUDSE BIBLIOTHEKEN

MAANDAG 1 MAART
GESLOTEN
De boekenbus is dicht van za. 27 februari
10.00 uur tot di. 2 maart 09.00 uur!
De website is onbereikbaar vanaf za. 27 februari 10.00 uur.
De nieuwe site is vanaf di. 2 maart 09.00 in de lucht.

Bezoek onze website:


www.bibliotheekgouda.nl
9 Werk & scholing

Jetta Klijnsma Colofon


‘Peuter en Kunst, komt naar Gouda
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.

Natuurlijk!’
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
Wie vragen heeft over de AOW, over werk
E info@goudamediagroep.nl
of over de bijstand kan deze zaterdag
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
27 februari stellen aan PvdA-staatssecretaris Gouda Media Groep B.V.
Jetta Klijnsma. Zij komt naar Gouda om Advertentieverkoop:
vragen te beantwoorden over sociale zaken en Gouda Media Groep B.V.
werkgelegenheid. In het kader van de verkie- T (0182) 322 456
zingscampagne van de PvdA is zij zaterdag E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
27 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur aanwezig
redactie@dekrantvangouda.nl
in het Gezondheidscentrum Korte Akkeren. redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Bel voor meer informatie Will Oosterom van redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
der Ree (06) 126 109 06. Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (44.000 exemplaren): huis-aan-

Start Natuur-
huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht en Moordrecht en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (1x),
Schoonhoven (3x), Bodegraven (1x) en Bergambacht

workshops De (1x).
www.dekrantvangouda.nl

Karmel De Krant van Waddinxveen (15.000 exemplaren):


huis-aan-huis in Waddinxveen.
www.dekrantvanwaddinxveen.nl
Dit voorjaar biedt regionaal cursuscentrum De Krant van Bodegraven (10.000 exemplaren): huis-
aan-huis in Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerbrug en
Gouda een breed scala aan natuurwork-
Driebruggen en op verspreidingspunten in Bodegraven
Veel kinderen vinden het leuk om kunst te maken. shops. Met het mooie weer in het vooruitzicht (boekhandel Karssen en bibliotheek Julianastraat).
worden onder andere natuur fotoshoots ver- www.dekrantvanbodegraven.nl
De Factor-G speelzalen in Gouda organiseren zaal wordt gewerkt. Alle projecten hebben het zorgd richting de Oostvaarderplassen (Flevo- Bezorgklachten:
woensdag 10 maart van 15.00 tot 16.30 uur doel om kinderen te stimuleren in hun ontwik- land) en plan Tureluur (Zeeland). info@goudamediagroep.nl of (0182) 322 456 (werk-
een open middag. Deze middag staat in keling. Het stimuleren van de ontwikkeling is dagen).

het teken van het project: Peuter en Kunst, een belangrijk uitgangspunt van de VVE speel- Halverwege maart is er de actie workshop
Natuurlijk! zalen.” VVE staat voor Voor, Vroegschoolse ‘Dogs on the run’ in het Goudse Hout. Deze aantal cursisten dat zich inschrijft voor een
Educatie. Hier is het doel dat alle kinderen workshop is vooral bedoeld voor fotografen die andere cursus is daarom hoog.” Het centrum is
Op alle Factor-G speelzalen wordt deze middag gelijke kansen maken binnen het onderwijs. dieren in beweging willen leren vastleggen op gevestigd aan de Lange Tiendeweg 54, telefoon
een tentoonstelling gehouden met de gemaakte Zie voor adressen de website www.factor-g.nl. de gevoelige plaat. Ook voor de beginnende (0182) 580 160. Op de website staat informatie
werkjes van de peuters. Alle speelzalen Neem voor verdere vragen contact op met Cora fotograaf, de hobbyist, biedt de Karmel een over het cursusaanbod: www.dekarmel.nl.
werken elke maand met een project, zoals huis, van Winkoop, coördinator peuterwerk. Zij is breed aanbod aan cursussen zoals de basis-
verkeer, lichaam en ziek zijn. Factor-G licht bereikbaar via buurthuis de Spoel op (0182) cursus digitale fotografie, de work-
toe: “We maken gebruik van dit project Kunst 513 981 of per mail, c.v.winkoop@factor-g.nl. shop cameragebruik en het maken
om aan ouders te laten zien, hoe er op de speel- van een digitaal fotoalbum. “Bij
het cursuscentrum is het mogelijk

Feestelijke opening Visser & Visser om eigen video’s te importeren,


te bewerken en hiervan een korte

Accountants-Belastingadviseurs documentaire te maken”, vertelt


Jaap de Boer van de Karmel. De
Boer vervolgt: “Bij alle cursussen
Visser & Visser Accountants-Belastingadvi- november was het tijd om een stap verder te en workshops is het bindend ele-
seurs opent op 5 maart haar nieuwe kantoor- gaan en de samenwerking voort te zetten op ment kwaliteit. We kiezen er be-
pand aan de Harderwijkweg 2 in Gouda. één locatie. Dat werkt efficiënter en bovendien wust voor om te werken in kleine
komen alle specialismen onder één dak. Die groepen zodat er ruim de tijd is Tijdens workshops leren deelnemers onder andere dieren in beweging
In 2002 heeft Visser & Visser zich in Gouda locatie is gevonden aan de Harderwijkweg in voor vragen van cursisten. Het vast te leggen.
gevestigd. Deze vestiging groeide snel en Gouda. Een goed bereikbaar en modern kan-
door een overname in 2008 breidde het werk-
gebied verder uit in de regio Moerkapelle.
toor dat we graag laten zien tijdens ons Open
Huis op 5 maart van 16.00 tot 19.00 uur”, laat ‘Kunst In De School’ bij De Meander
Vanuit de vestiging Moerkapelle werd nauw Visser & Visser weten. Het officiële startschot
samengewerkt met de vestiging in Gouda. “In wordt om 17.00 uur gegeven. Wethouder Marion Suijker opende op Oldemans: “We willen de schoolgaande jeugd
donderdag 18 februari een tentoonstelling in Gouda en omstreken in contact brengen met

Goudse Waarden start nieuw


in De Meander. In het kader van ‘Kunst In tentoonstellingen voor en van kinderen. Te
De School’ exposeert de wereldberoemde weinig schoolgaande kinderen uit Gouda en

schooljaar met examenvak Chinees


kunstenaar en onderwaterfotograaf Dos omstreken kunnen tentoonstellingen bezoeken
Winkel zijn foto’s in het schoolgebouw van De in de grote steden en dat vinden wij jammer.
Meander aan de Groen van Prinsterersingel in Daarom stellen wij onze schoolmuren ter be-
Vanaf volgens schooljaar start De Goudse ten het Chinese examen af te leggen. Afgelopen Gouda. schikking en richten wij tentoonstellingen in
Waarden uit Gouda met de pilot van het exa- jaren hebben meerdere scholen aangegeven met kunst en fotografie. ‘Kunst In de School’
menvak Chinees. De pilot die op acht scholen ook (het vak) Chinees als examenvak te willen ‘Kunst In De School’, oftewel KIDSart, is een wil tentoonstellingen organiseren passend bij
in Nederland wordt gehouden, heeft een aanbieden. De staatssecretaris heeft dit om- initiatief van Carmelcollege Gouda. Rector Bas lesstof van alle niveaus.”
looptijd van vier jaar. Dit kondigde staats- armd en maakt het mogelijk dat acht scholen
secretaris Van Bijsterveldt aan vlak na de met het examenvak Chinees gaan starten.
Chinese nieuwjaarsviering.
Mandarijn
Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur Naast het Hilversumse Gemeentelijk Gymna-
en Wetenschap (OCW) wordt het examenvak sium mogen vanaf dit jaar de volgende scholen
aangeboden op vwo-niveau, maar ook talent- het examenvak Chinees aanbieden: het Ashram
volle havisten krijgen de mogelijkheid om College Alphen aan den Rijn, Erasmiaans
op vwo-niveau het examen te doen. “China Gymnasium Rotterdam, De Goudse Waarden
zal als economische wereldspeler een steeds Gouda, Stanislascollege Delft, Wolfert van
belangrijkere rol gaan spelen in onze samen- Borselen Rotterdam, Visser ‘t Hooft Lyceum
leving. Dit vak biedt voor de toekomst prach- Leiden en Theresialyceum Tilburg . Mardarijn
tige kansen voor onze economische betrek- (standaard-Chinees) en het vereenvoudigde
kingen en verbreedt de horizon van talentvolle karakterschrift (Jiantizi) zullen het uitgangs-
jongeren”, licht Van Bijsterveldt toe. Zij trekt punt zijn. Het vak wordt al aangeboden in de
hiervoor een miljoen euro uit. In 2007 kreeg onderbouw van het vwo. In 2013 vindt volgens
het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum het ministerie de evaluatie plaats van de pilot.
als enige middelbare school in Nederland het “Als deze succesvol blijkt, dan kan worden
startsein om Chinees als examenvak voor het overgegaan op een breder aanbod van het vak
vwo aan te bieden. Deze groep leerlingen bijt Chinees als examenvak.” Zie www.minocw.nl.
dit voorjaar de spits af door als eerste kandida- Dos Winkel met wethouder Marion Suijker (foto Oscar Van der Wijk).
De Goudse Business Club 10

Wij zijn lid van


De Goudse Business Club.
U ook?

‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk


www.kaowka.nl

BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
Uw logo hier?
Bel 0182 322456

Uw logo hier?
officieel dealer van

Bel 0182 322456

LR Consulting
(Bedrijfs) Gezondheidsmanagement

Lange Tiendeweg 72

Administratiekantoor
Lange Tiendeweg 28 - 2801 KH Gouda
Kiesenberg v.o.f. Tel. 0182 - 51 23 60

Aanvraag lidmaatschap via info@degoudsebusinessclub.nl


ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
Kijk voor meer informatie op
www.degoudsebusinessclub.nl
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl


11 Lunch, hotel & dineradressen

Restaurant Proeven Stadsherberg De Burgerhal Tof eten, drinken & uitgaan


Onze naam zegt het al,
proeven van alles wat u maar wilt, Elke donderdag, vrijdag en
om zo diverse smaken te kunnen zaterdag feest
ervaren. Kijk voor meer informatie Vrijdag en zaterdag eten
op onze site. tot 4.00 uur 7 dagen geopend
www.restaurantproeven.nl www.tofingouda.nl
info@tofingouda.nl
Oosthaven 20 2801 PC Gouda, Tel. (0182) 512731
info@restaurantproeven.nl Markt 30, 2801 JJ Gouda, Tel. (0182) 548 897

L’ etoile Recepties, partijen en


L’Etoile Xochimilco
(personeels)feesten.
Lunch en diner, Alleen op reservering Bekend om z’n heerlijke gemixte
keuken: Frans cocktails en de lekkerste sissende
Zaalruimte voor 100 personen www.burgerhal.nl fajitas
Diner dinsdag tot en met
www.letoile.nl zondag van 17.00 -23.00 uur
www.xochimilco.nl
Markt 1, 2801 JG Gouda
Blekerssingel 1, 2806 AA Gouda, Tel. (0182) 512 253 Tel. (0182) 584 300
info@letoile.nl Info@burgerhal.nl Wijdstraat 29, 2801 KB Gouda, Tel. (0182) 523120

Bangkok City Stadscafé-Restaurant


De Wok van Baldakijn
De Zalm
7 dagen geopend van
Authentieke Thaise 09.00 - 02.00 uur
specialiteiten. Voor alle bijeenkomsten
Ook afhalen en thuisbezorgen. tot 300 personen.

www.bangkok-city.nl www.dezalm.com

Lange Tiendeweg 57, 2801 KG Gouda, Tel. (0182) 511 333 Markt 34, 2801 JJ Gouda, Tel. 0182-686976
info@bangkok-city.nl info@dezalm.com
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m zondag van Jean Marie
Bij Ons
16.00 tot 22.00 uur.
Een modern en sfeervol Van dinsdag t/m donderdag € 22,50.
restaurant, met een franse keuken Van vrijdag t/m zondag € 24,50. vergader-, feestlocatie en diner
met invloeden van over de hele Alles inclusief behalve alcoholische Voor meer informatie
wereld. dranken. kijk op onze website:
www.restaurantbijons.nl
C. Huygensstraat 123, 2802 LV Gouda www.jean-marie.nl
Tel. (0182) 514 012 Oudebrugweg 4, 2808 NP Gouda, Tel. (0182) 516 262
Koster Gijzensteeg 5, 2801 JV Gouda, Tel. (0182) 528007
www.baldakijn.com restjeamarie@hetnet.nl
info@restaurantbijons.nl

Het Witte Hof

(Personeels)feesten, recepties
De zes melanges van Kaars Koffie
en partijen Er zijn dingen in het leven die zo een melange. Kaars Koffie biedt en Premium Gold, en ook onze Rain
vanzelfsprekend lijken, dat je haast momenteel vier verschillende bo- Forest Alliance-bonen zijn gemaald
www.hetwittehof.nl zou vergeten dat ze eigenlijk heel nenmelanges en twee verschillende tot een snelfiltermaling.
bijzonder zijn. Frisse lucht, stro- snelfiltermelanges. Stuk voor stuk
mend water, goed brood, vers fruit, duidelijk anders van smaak, zodat u Koffiemelanges samenstellen is een
maar ook: lekkere koffie. Bij Kaars als koffiegenieter zeker de melange ambacht dat vraagt om geduld en
Hoogstraat 152, 2851 BK Haastrecht, Tel. (0182) 501 361
Koffie, de koffietrots van Gouda, kunt vinden die uw tong en zintui- vooral passie voor prachtige koffie.
info@hetwittehof.nl
weten we dat lekkere koffie staat gen optimaal streelt. Wij weten zeker dat Kaars Koffie u
of valt met het melangeren van de minstens één, maar misschien wel
juiste koffiebonen. Samen met onze koffiebrander zes melanges biedt waar u van kunt
Hotel De Utrechtsche Dom hebben we royaal de tijd genomen genieten én naar terugverlangt.
De smaak van koffie neemt nauw. om onze zes unieke melanges samen
Koffie moet van sublieme kwaliteit te stellen. Een intensief proces van Het team van Kaars Koffie, de
14 kamers zijn, vinden wij van Kaars Koffie. mengen, malen, zetten, proeven koffietrots van Gouda.
www.hotelgouda.nl Want wij willen koffie maken waar en weer opnieuw beginnen. Het www.kaarskoffie.nl
u naar terugverlangt. Om dat voor resultaat van dit ambacht
elkaar te krijgen, letten wij op heel is een melangekeuze waar
veel zaken, het melangeren van de wij van Kaars Koffie trots
Geuzenstraat 6, 2801 XV Gouda, tel. (0182) 528 833
juiste koffiebonen bijvoorbeeld. De op zijn, met glansrijke
De Koffietrots
info@hotelgouda.nl van Gouda
Robusta- en Arabica-bonen zijn de namen als Espresso XQ,
twee belangrijkste koffiesoorten Supreme, Classic Strong
W ilt u ook een vermelding van uw restaurant op die beide op hun beurt een groot en Rain Forest Alliance.

deze pagina? B el dan met (0182) 322456


aantal variëteiten kennen. De com-
binatie van deze variëteiten maakt
Onze beide snelfiltermalin-
gen heten Premium Black
www.shop.kaarskoffie.nl
Advertentie 12

Ontwerpen en vergunning - Aan- en verbouw


Serrebouw - Dakkapel en dakopbouw
Kunststof kozijnen

Hoogwaardige producten
van SG-bouw voor
uw wooncomfort
Oudewater - Voor detail wordt de bouw
wie een bouwbedrijf op persoonlijke wensen
zoekt dat gespecialiseerd en eisen afgestemd.
is in het onderhouden,
verbouwen van bestaande Eigenaren Eric Spoor en
woningen is SG Bouw uit Chris Stolwijk vertellen er
Oudewater de uitkomst. meer over. “De klant is bij
Met hun eigen adviseurs ons nog echt koning. Wij
en tekenbureau zorgen ze
denken mee en beantwoorden
voor woningverbeteringen
de bouwvraagstukken van onze
en vergroting voor extra
wooncomfort. Tot in klanten. Om de communicati
goed te laten verlopen, luisteren
onder de loep en bespreken Samengevat is SG-bouw
wij naar uw wensen om tot een
de wensen. Afhankelijk van een innovatief bouwbedrijf
mooi eindresultaat te komen.
de bouwplannen maken we die perfect inspeelt op de
Met onze innovatieve producten,
een schetsontwerp. Als dat woonwensen van de
kennis van bouwen en vaklieden het ontwerp is dat de klant woning eigenaar. Esthetisch
kunnen wij veel betekenen voor wil, wordt er een offerte en duurzaam bouwen,
uw wooncomfort met een gemaakt en worden bij strakke communicatie met
uitstekende prijs/kwaliteit opdracht de vergunningen een gewenst eindresultaat,
verhouding. Op basis van uw geregeld. Daarna kunnen en niet te vergeten minimaal
bouwplannen bieden wij de we aan de slag.” onderhoud.
beste oplossingen voor iedere
situatie. Wij bieden u een totaal-
aanpak: van advies, ontwerp en
vergunningaanvraag tot de
vloerbedekking. ”

Spoor:
“Allereerst nemen we vrij- blijvend
een kijkje bij de klant, en in het
geval van nieuwbouw op de
tekening. We nemen de situatie

Grote Wade 42 Willeskop 139a


3439 NS Nieuwegein 3421 GV Oudewater

www.sgbouw.nl
Tel. 030- 267 23 26 Tel. 0348-565121
info@sgbouw.nl

Related Interests