You are on page 1of 1

UTBILDNING ROTEBRO

Gillbo

Hej allihopa!

Mycket tråkiga omständigheter har gjort att Anna-Lena inte kommer att
jobba mer under denna termin. Eleverna vet vad som hänt och kan
informera vidare. Vi tänker på henne och hennes familj och önskar med
hela vårt hjärta stort lycka till på resan de har framför sig.

Nästa vecka är ju som bekant sportlov, veckan efter (v.10) kommer vi här
på skolan ha en så kallad skolobservation då skolobservatörer kommer att
vistas i skola och göra en bedömning av skolan som helhet. Detta ska inte
påverka lektionerna. Bifogar vidare information.

Prov:
9E +F har teoretiskt prov i idrott och hälsa (kondition, styrka och doping)
måndag den 15:e mars (v. 11).
Nationellt prov i engelska tisdag den 16:e mars : läs- och hörförståelse.

Ha ett trevlig sportlov

Mvh
Veronica vevik_s@edu.sollentuna.se ,
Lise-Lotte lireh_s@edu.sollentuna.se

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola


Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60