You are on page 1of 1

UTBILDNING ROTEBRO

Gillbo

Hej,

Nästa vecka sportlov – ledigt från skolan. Vi hoppas alla får det riktigt skönt med allt ni tar er för.

Barnen i klassen efterfrågar föräldrar som vill organisera en mindre klassresa i slutet på terminen. De
har pratat om detta på klassråd mm, några förslag är ”Barnens Ö”, Kryssning, dagstur Göteborg…
Detta arrangemang får ligga utanför skoltid, alltså helg eller efter skolslut. DETTA EFTERFRÅGAS
FORTFARANDE.

Nya SYVen heter Linda Hammenstig och är här på skolan på måndagar. Vill eleverna ha ett personligt
samtal är det das att boka det med Linda. Ni når henne på följande sätt:

Telefon till SYV-rummet är 08 - 754 63 49 och hennes mailadress är liham_s@edu.sollentuna.se


Gymnasieinformation genom SYV-bloggen - http://syv-gillbo.posterous.com
Föräldrarådsrepresentant för klassen är Sara Knöfel – sara.knofel@comhem.se
Blanketter och annan viktig info ligger på vår hemsida www.utbildningrotebro.se .
Veckobrevet ligger på en egen hemsida/blogg; http://9f-gillbo.posterous.com

Prov de kommande två veckorna: V. 10 9/3 KEMI


V.11 15/3 Idrott & Hälsa - Teoriprov

Läxläsning i mediateket Måndag kl 15:00-16:20


(västra huset) Tisdag kl 15:00-16:00
Onsdag kl 15:00-16:20
Torsdag kl 15:00-16:25

Bilagor:
• Våga Visa - observation

Mvh
Börje Lithander bolit_s@edu.sollentuna.se
Lars Thunberg lathu_s@edu.sollentuna.se

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola Gillets Fritidsgård


Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13 Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna 192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10 08-754 33 60