You are on page 1of 1

KEJADIAN INI DIRAKAMKAN OLEH ANAK SAYA, NURHAFIZ AZMAN PADA

24 FEBUARI 2010 PUKUL 7.18 PETANG ( HAMPIR MAGHRIB ) DENGAN


MENGGUNAKAN HANDY CAM. BELIAU TELAH ZOOM GABAR AWAN DI
LANGIT DAN TERNAMPAKLAH OBJEK INI…..SUBHANALLAH. SAKSIKAN.

KELIHATAN GUMPALAN AWAN INI SEPERTI NAMAALLAH .


KEMUNGKINAN PADA MASA ITU HAMPIR MAGHRIB, IAITU MAGHRIB
MASUK PADA PUKUL 7.25 PETANG