Αξιολογώντας Ένα Πιάνο

1

Τίτλος βιβλίου : Αξιολογώντας ένα Πιάνο
Συγγραφέας : Αντώνιος Χοντζέας
©Χοντζέας Αντώνιος 2015
ISBN 978-1-329-50447-9 US LIBRARY OF
CONGRESS(previous ISBN 978-1-312-88723-7)
Ο συγγραφέας του παρόντος εγχειριδίου δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την
επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα ή
ποιότητα των προσφερόμενων
πληροφοριών. Αποκλείονται γενικά αξιώσεις
λόγω ευθυνών του συγγραφέα του παρόντος
εγχειριδίου, οι οποίες βασίζονται σε κάθε
είδους υλικές ή πνευματικές ζημίες και
προκύπτουν στα πλαίσια της χρήσης ή λόγω
μη χρήσης των προσφερόμενων
πληροφοριών ή λόγω της χρήσης
λανθασμένων ή ανολοκλήρωτων
πληροφοριών, εφόσον ο συγγραφέας δεν
βαρύνεται για αποδεδειγμένα σφάλματα εκ
προθέσεως ή για σοβαρότατα σφάλματα.
2

Περιεχόμενα

Η Αξιολόγηση σε Γενικές Γραμμές ............................................................................................ 5
Τα Μέρη του Πιάνου ................................................................................................................. 7
Τύποι Πιάνων ............................................................................................................................ 8
Πιάνα Αντίκες ........................................................................................................................ 8
Πιάνα 20ου Αιώνα ............................................................................................................ 10
Πινάκας Μεγέθους Πιάνων ..................................................................................................... 12
Πιάνα με Ουρά .................................................................................................................... 12
Ύψος Όρθιων (από το πάτωμα έως το πιάνο κάλυμμα-καπάκι) ........................................ 12
Η ποιότητα του Πιάνου ........................................................................................................... 13
Γρήγορος Έλεγχος Μεταχειρισμένου Πιάνου ......................................................................... 16
Η Σημασία της Ηλικίας του Πιάνου ......................................................................................... 19
Χρονολογικός Πίνακας Serial Number Γνωστών Κατασκευαστών ..................................... 21
Θέματα Χορδίσματος .............................................................................................................. 44
Μύθοι – Πραγματικότητα ....................................................................................................... 48

3

4

Η Αξιολόγηση σε Γενικές Γραμμές
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους αξιολογούμε την
ποιότητα και την γενική κατάσταση ενός μεταχειρισμένου πιάνου, ώστε
να διαμορφώσουμε μια αρκετά καλή γνώση που θα μας επιτρέψει να
αποφασίσουμε για αγορά, ή επισκευή – δηλαδή αν αξίζει να αγοράσουμε
ή να αγοράσουμε και να επισκευάσουμε ένα παλιό πιάνο, ή να
επισκευάσουμε το δικό μας πιάνο, ή αλλιώς να προχωρήσουμε προς την
αγορά καινούριου οργάνου.
Σε γενικές γραμμές τα πιάνα αξιολογούνται με βάση τον τύπο του
πιάνου, την ηλικία του, το μέγεθος, τον κατασκευαστή, την ποιότητα
κατασκευής, και την κατάσταση του οργάνου. Στη σημερινή εποχή
υπάρχουν εκατομμύρια πιάνα, ορισμένα σε εξαιρετική κατάσταση και
άλλα σε άθλια- τα πιο πολλά μεταχειρισμένα βρίσκονται σε κάποια
ενδιάμεση από τις δύο ακραίες καταστάσεις.
Φυσικά η μάρκα του πιάνου δεν εγγυάται την παρούσα κατάσταση και
συντήρηση του οργάνου μια και ένα κακό-συντηρημένο «ακριβό» πιάνο
θα έχει χαμηλότερη αξία από ένα εξαιρετικά συντηρημένο πιάνο μεσαίας
κατηγορίας. Πάντως, ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και
κατασκευής επιτρέπουν στον αγοραστή να κατανοήσει το επίπεδο
ποιότητας ενός οργάνου.
Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι όλα τα
προβλήματα που μπορεί να έχει ένα πιάνο λύνονται. Το θέμα είναι αν
αξίζει το κόστος της συγκεκριμένης συντήρησης, ή ανακατασκευής.
Συνήθως στην επιλογή ενός πιάνο οι κύριες μεταβλητές είναι το χρήμα
που θέλουμε τα ξοδέψουμε και ο χώρος που έχουμε να τοποθετήσουμε το
πιάνο. Σαν κανόνα, πιάνα με μακρύτερες χορδές μπάσου και μεγαλύτερα
ηχεία παράγουν καλύτερο ήχο άρα πάντα επιλεγούμε το μεγαλύτερο
πιάνο με βάση τα λεφτά που διαθέτουμε και τον χώρο που έχουμε. Αν ο
χώρος επιτρέπει όρθιο πιάνο, τότε το μεγαλύτερο (ψηλότερο) είναι το
καλύτερο ceteris paribus. Στην περίπτωση πιάνου με ουρά (baby grand,
concert grand,ή grand) τότε παίρνουμε υπ όψιν το μάκρος και την
αίσθηση των πλήκτρων (του κλαβιέ) μια και ή μηχανή ενός πιάνου με
ουρά λειτουργεί καλύτερα από το τυπικό όρθιο πιάνο, όπως και παράγει
5

πιο λαμπερό ήχο λόγω της τοποθεσίας του ηχείου. Υπάρχουν εξαιρέσεις
φυσικά μια και σε φτηνά grand, η κατασκευή της μηχανής και των
σφυριών, φτιαγμένα από ελαφρύ υλικό, μπορεί να δίνουν την αίσθηση
του μη συμπαγής μηχανισμού σε σύγκριση με ένα καλό όρθιο πιάνο.
Η ποιότητα του ήχου βασίζεται κυρίως στο μάκρος των χορδών του
μπάσου και το μέγεθος του ηχείου. Το όρθιο πιάνο με μακρές χορδές
μπάσου παράγει καλύτερο τόνο από πιάνο με ουρά με πιο κοντές χορδές
μπάσου. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος του «σταυροχορδισμένου» πιάνου
είναι σαφέστατα καλύτερος από τον ήχο του «ευθυχορδισμένου» πιάνου.
Σταυροχορδισμένο grand

Ευθυχορδισμένο όρθιο

Ευθυχορδισμένο grand

Σταυροχορδισμένο όρθιο

6

Τα Μέρη του Πιάνου

7

Τύποι Πιάνων
Το πιάνο ή κλειδοκύμβαλο, είναι πληκτροφόρο μουσικό όργανο, όπου
μέσω του μηχανισμού του κλαβιέ και της μηχανής μετατρέπει την
βιολογική/χημική ενέργεια του πιανίστα πρώτα σε κινητική και έπειτα σε
ακουστική, δηλαδή την κίνηση σε ήχο. Με άλλα λόγια, πατώντας τα
πλήκτρα ο πιανίστας οδηγεί τα σφυράκια της μηχανής να χτυπούν τις
χορδές και να παράγουν ήχο, η οποία ένταση του πολλαπλασιάζεται
μέσω του ηχείου.
Το πιάνο ονομάστηκε έτσι διότι μπορούσε να παίζει "πιάνο" (piano) που
στην ιταλική γλώσσα -και σύμφωνα με τους μουσικούς όρους- σημαίνει
σιγά. Το πρώτο πιάνο, το πιανοφόρτε ή φορτεπιάνο (pianoforte και
fortepiano), όπως ονομάζονταν, (δηλαδή απαλά-δυνατά), εφευρέθηκε το
1711 από τον Μπαρτολομέο Κριστοφόρι (Bartolomeo Cristofori). Οι
πρόγονοί του υπήρξαν το κλαβίχορδο (Clavichord) και το τσέμπαλο.
Η έκτασή του σημερινού πιάνου είναι 7⅓ οκτάβες με 88 πλήκτρα αν και
ορισμένα μοντέλα της Bösendorfer έχουν έκταση 8 οκτάβων.
Πιάνα Αντίκες
Η περίοδος μεταξύ το 1700 όπου εφευρέθηκε το πιάνο και τα τέλη του
1800 είδε πολλούς πειραματισμούς, βελτιώσεις και αρχιτεκτονικές
αλλαγές πόσο στο πιάνο όσο και στην βιομηχανοποίηση/παραγωγή του.
Αρχικά, το πιάνο ενός κατασκευαστή ήταν αρκετά διαφορετικό και μη
συμβατό με το πιάνο διαφορετικού κατασκευαστή αλλά στα τέλη του
1800 το πιάνο εξελίχθητε στο όργανο που γνωρίζουμε σήμερα, με κοινή
αρχιτεκτονική όπου η διαφοροποίηση μεταξύ κατασκευαστών
βασιζότανε στο τρόπο παραγωγής και χρήση υλικών, και βελτιώσεις σε
σημεία/υποσυστήματα του οργάνου και όχι στα βασικά σημεία της
αρχιτεκτονικής. Κάλλιστα, τα πιάνα που κατασκευάστηκαν πριν το 1860
τα βρίσκουμε πια σε μουσεία και όχι σε ενεργούς χώρους.

8

Βικτοριανά Πιάνα

Όρθιο Βικτωριανό

Τα τέλη του1800 είδαν τη μαζική
παραγωγή και πώληση πιάνων σε
αρκετά χαμηλές τιμές ώστε το
όργανο να είναι προσβάσιμο στον
γενικό πληθυσμό, ιδίως στην
γρήγορα ανερχόμενη αστική τάξη
που διψούσε να μυηθεί και να
ενταχτεί στις συνήθειες της
αριστοκρατίας. Τα πιάνα της
εποχής εκείνης, τα οποία
αποκαλούμε σήμερα
«Βικτοριανά» χαρακτηριζόντουσαν από φανταχτερά σκαλισμένα ή
επικολλημένα σχέδια, εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα, και περίτεχνα λούστρα.
Έχουμε τρεις τύπους : τα όρθια, τα τετράγωνα, και τα πιάνα με ουρά.
Στα όρθια πιάνα, οι χορδές και το ηχείο τοποθετούνταν κάθετα των
πλήκτρων, ενώ στα τετράγωνα πιάνα τοποθετούνταν παράλληλα των
πλήκτρων. Στα πιάνα με
ουρά της εποχής εκείνης, οι
χορδές τοποθετούνταν
περίπου κάθετα με το μήκος
της κλαβιατούρας , δηλαδή
το σύνολο των πλήκτρων. Σε
γενικές γραμμές Βικτοριανά
όρθια και με ουρά
θεωρούνται ακόμη σήμερα
εξαιρετικά

Τετράγωνο Βικτωριανό
πιάνα, ενώ τα τετράγωνα που πάντα έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση,
θεωρούνται αδύναμα πιάνα λόγω του μικρού ηχείου και της αδύναμης
μηχανής. Τα Βικτοριανά πιανα χρησιμοποιούσαν μαζικής παραγωγής
εξαρτήματα, τα οποία πια (δηλαδή ύστερα από το 1930) δεν υπάρχουν.
Πάντως, τα καλά Βικτοριανά πιάνα αξίζουν να συντηρηθούν.
9

Πιάνα 20ου Αιώνα
Οι αρχές του 20ου αιώνα σημειώνουν την χρυσή εποχή του πιάνου όπου
τα χαρακτηριστικά του οργάνου ήταν παρόμοια στα σημερινά. Τα
τετράγωνα πιάνα είχαν εξαφανιστεί όπως και οι πολύπλοκες γαρνιτούρες
στα όρθια και πιάνα με ουρά. Το μηχανικό σχέδιο είχε φτάσει στο σημείο
που το ξέρουμε σήμερα, χρησιμοποιώντας ψηλής ανεκτικότητας
ατσάλινες χορδές χορδισμένες σε χυτοσιδερένιο πλαίσιο, με ογκώδης
σφυριά και ηχεία. Στην δεκαετία του 30, ξεκίνησε η τάση προς πιο μικρά
πιάνα όπως τα στούντιο και τα baby grand. Στα τέλη του 40 μπήκαν σε
μαζική παραγωγή μικρές κονσόλες και spinets ακολουθώντας τους νέοαστούς από την περιφέρεια στα διαμερίσματα των πόλεων.
Το ύψος του πιάνου (επίπλου) και η τοποθέτηση της μηχανής (όπου είναι
τα σφυριά) σε σχέση με το κλαβιέ καθορίζουν τον τύπο του πιάνου. Στα
όρθια, η μηχανή είναι αρκετά ψιλά από το κλαβιέ, άρα η χρήση των
επεκτάσεων για να γίνει η σύνδεση μεταξύ των δύο μηχανισμών εφικτή.
Στης μεσαίους ύψους κονσόλες και στούντιο, η μηχανή βρίσκετε
ακριβώς πάνω από το κλαβιέ επιτρέποντας την κατ’ ευθείαν επαφή του
μηχανισμού των πλήκτρων με τον μηχανισμό της κρούσης, δηλαδή την
μηχανή του πιάνου. Το spinet, το μικρότερο από τα όρθια, λόγω του
μικρού ύψους τοποθετεί την μηχανή χαμηλότερα από το κλαβιέ,
χρησιμοποιώντας μικρό-επεκτάσεις για να μεταφερθεί η κίνηση από το
κλαβιε προς τα κάτω προς τη μηχανή.

10

Μοντέρνο Όρθιο

Κονσόλα

Στούντιο Πιάνο

Spinet

11

Πινάκας Μεγέθους Πιάνων
Πιάνα με Ουρά (μάκρος από κλαβιέ έως τέλος ουράς με κλειστό το κάλυμμα)
Baby Grand
Grand
Concert Grand

1, 73 μέτρα
1,73 – 2,69 μέτρα
2,69 μέτρα

Ύψος Όρθιων (από το πάτωμα έως το πιάνο κάλυμμα-καπάκι)
Spinet

Κατω από 1 μέτρο

κονσόλα

1 – 1,12 μέτρα

Στούντιο

1,12 – 1,30 μέτρα

Όρθιο

Πάνω από 1,30 μέτρα

12

Η ποιότητα του Πιάνου
Η ποιότητα κατασκευής ενός πιάνου εξαρτάται από διάφορες
παραμέτρους όπως το γενικό σχέδιο (που απεικονίζει την γνώση των
σχεδιαστών όπως και του συγκεκριμένου οίκου), τα υλικά, λεπτομέρειες
κατασκευής , και άλλα πράγματα που δύσκολα φαίνονται στο τελικό
προϊόν που είναι έτοιμο για πώληση στον καταναλωτή. Υπάρχουν
φυσικά τρόποι και στοιχεία που μας δίνουν μια αρκετά καλή ιδέα για το
επίπεδο του συγκεκριμένου οργάνου.
Πάντα ξεκινάμε εκτιμώντας την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή την
ποιότητα του επίπλου μπρος πίσω, πάνω κάτω και μετά προχωράμε στην
εσωτερική κατασκευή και τον εσωτερικό μηχανισμό, αφαιρώντας στα
όρθια τα σχετικά ξύλινα καλύμματα (του μηχανισμού και των πεντάλ)
δηλαδή πάνω και κάτω από το κρεβάτι (την βάση των πλήκτρων) . Όσον
αφορά τα πιανα με ουρά, πάντα επιβεβαιώνουμε ότι το κάλυμμα είναι
καλά συνδεδεμένο με τους μεντεσέδες πριν το ανοίξουμε, και το
τοποθετούμε μέσω του στηρίγματος στο πιο ψιλό επιτρεπόμενο σημείο.
Το καλό πιάνο αν το συγκρίνουμε με κάποιο κατωτέρας ποιότητας, είναι
πιο γεροδεμένο σαν έπιπλο (κάσα), με πιο ισχυρό σκελετό, μαντέμι
(πάντα προτιμούμε τα πιάνα με 100% κάλυψη παρά ¾ πλάκα), και πιο
χοντρό εσωτερικό και εξωτερικό περιμετρικό ξύλινο δακτύλιο. Το
αναλόγιο οπού τοποθετούμε τη μουσική είναι γερό με γερή υποστήριξη
και το κάλυμμα της κλαβιατούρας (δηλαδή των πλήκτρων) στα ακριβά
grand είναι μονοκόμματο ενώ στα πιο φθηνά διπλώνει όπως στα όρθια.
Το καλό όρθιο έχει τέτοια κατασκευή ώστε μπορεί να μετακινηθεί εντός
ενός χώρου χωρίς να ξεκουρδιστεί ενώ η φθηνές κατασκευές μπορούν να
κάπως ξεκουρδιστούν αν πιέσουμε και προσπαθήσουμε να
μετακινήσουμε με το γόνατο το όργανο στο σημείο της βάσης του
κλαβιέ όπου βρίσκονται οι υψηλές νότες. Οι ακριβές κατασκευές
χρησιμοποιούνε μπρούτζο στα πεντάλ ενώ οι φθηνές σίδηρο βαμμένο ως
μπρούτζο – αυτό το ελέγχουμε με μαγνητάκι στα πεντάλ. Το καλό
έπιπλο (κάσα) είναι φτιαγμένο από καλή ποιότητα ξύλου –καλά
13

λουστραρισμένο- ενώ το φθηνό από πριονίδι, mdf και άλλα βαριά
κατασκευάσματα. Επίσης η λεπτομέρεια και ποιότητα της κατασκευής
του μαντεμιού και πόσο καθαρά είναι τοποθετημένα τα γράμματα, και
κατά πόσο εξέχουν ατέλειες είναι καλή ένδειξη.
Οι χορδές πρέπει να είναι καλά τυλιγμένες γύρο από τα κλειδιά με τον
ίδιο αριθμό περιστροφών και αν μην εξέχουν, και οι χορδές του μπάσου
θα έχουν περιτυλιχθεί με χαλκό, ή με ατσάλι σε προπολεμικά πιάνα. Η
ύπαρξη αγκραφών με εξαίρεση των ψιλών νότων είναι επίσης καλό
στοιχείο ποιότητας.
Τα καλά ηχεία κατασκευάζονται από έλατο τύπου Sitka και όχι
επιστρωμένο ξύλο, όπου τα νερά του ξύλου (στην περίπτωση των όρθιων
πιάνων) τρέχουν περίπου 45 μοίρες με το έδαφος και περίπου 7 «νερά»
ανά εκατοστό. Στην πλάτη του πιάνου υπάρχουν ράβδοι υποστήριξης
της κορώνας όπου στις καλές κατασκευές η ράβδοι καλύπτουν όλο το
πλάτος της κορώνας (ώστε να μην σκεβρώνει) και όχι μερικό.
Οι γέφυρες σε ένα εκλεκτής ποιότητας πιάνο έχουν εγκοπές κατά μήκος
των δύο άκρων, τόσο για το ενεργό τμήμα της χορδής όπως και τα
τμήματα στήριξης των χορδών. Οι εγκοπές ευθυγραμμίζονται κατά
μήκος με μεγάλη ακρίβεια με τα σημεία στήριξής της γέφυρας. Σε ένα
πιάνο με ουρά, οι αντηρίδες πλάκας περνάνε πάνω από την γέφυρα ώστε
η γέφυρα να μην χρειάζεται μεγάλη εγκοπή. Στο όρθιο, η μεγάλη
καμπύλη της γέφυρας σχεδιάζετε ώστε η περιοχή της εγκοπής να μην
προκαλεί απότομη αλλαγή του μήκους της χορδής ανάμεσα στις νότες
μεταξύ των δύο πλευρών της εγκοπής.
Η μηχανή και το κλαβιέ πρέπει είναι τέλεια τακτοποιημένα και τα
υφασμάτινα και δερμάτινα μαξιλαράκια κολλημένα σφιχτά στο ξύλο, και
τα σφυριά σταθερά και τακτοποιημένα. Κάθε πλήκτρο θα ανταποκρίνεται
όπως το γειτονικό του. Σε περιπτώσεις κακοτεχνίας, ατημέλητα σημεία
ξεραμένης κόλας στάζουν παντού , με μη ευθυγραμμισμένα, άμορφα
σφυριά και χαλαρά τμήματα υφάσματος και δέρματος όπου συνολική
εμφάνιση δείχνει απροσεξία και ελλείψεις. Πολύ τραχύ δέρμα ή ύφασμα
σε ορισμένες περιοχές που φθείρετε γρήγορα και καθιστά πιο αργή την
ανταπόκριση της μηχανής λόγω της υπερβολικής τριβής είναι επίσης
ένδειξη χαμηλότερης ποιότητας. Στη βάση του κρεβατιού, κάτω από τα
πλήκτρα η ύπαρξη αρμών διαστολής που προστατεύουν το
14

ρεγουλάρισμα των κλειδιών από τις αλλαγές υγρασίας είναι επίσης
ισχυρή ένδειξη ποιότητας.
Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουμε την ποιότητα ενός πιάνου
είναι να κάτσουμε και να παίξουμε το όργανο, ακούγοντας τον ήχο και
εξετάζοντας την ανταπόκριση των πλήκτρων και της μηχανής – κάτι που
είναι εφικτό μόνο αν δοκιμάσουμε πολλά πιάνα, καλά και μη, πάντα
κατανοώντας τη σημασία του χώρο και της ακουστικής, και έτσι
αποκτήσουμε αρκετά καλή εμπειρία ώστε να μπορούμε να
αξιολογήσουμε και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Η εμπειρία της
δοκιμής πολλών οργάνων μας επιτρέπει να προβλέπουμε τις επερχόμενες
αλλαγές της ποιότητας και του χρώματος του ήχου με βάση την αλλαγή
του χώρου και των χαρακτηριστικών δόμησης. Ανεξάρτητα απ όλα
αυτά, απλά παίζοντας μια σκάλα δυνατά και απαλά σε όλη τη γκάμα του
κλαβιέ έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή αλλαγή από τις χαμηλές στις
μεσαίες νότες χωρίς αλλαγή σε χρώμα και ποιότητα ήχου. Τα πλήκτρα
ανταποκρίνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο και ανταποκρίνονται άμεσα σε
περιπτώσεις απαλής αλλά γρήγορης εκτέλεσης (πχ. τριλάκι) .

15

Γρήγορος Έλεγχος Μεταχειρισμένου Πιάνου
Όσο καλές να ήταν οι προθέσεις του κατασκευαστή, όσο καλή να ήταν η
αρχική ποιότητα του πιάνου αν ο ιδιοκτήτης δεν το συντηρεί τότε με
βάση τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής το όργανο θα υποστεί με τον
καιρό ζημιές και σταδιακή υποβάθμιση. Άρα, όταν ψάχνουμε στη
δευτερογενή αγορά για μεταχειρισμένο πιάνο, πρέπει να μπορούμε να
διευκρινίσουμε την κατάσταση του οργάνου που θα επηρεάζετε σε
σημαντικό βαθμό από τις συνήθειες του ιδιοκτήτη. Η ακόλουθη
διαδικασία είναι γραμμένη για όρθια πιάνα, αλλά ισχύει και για πιάνα με
ουρά. Στην περίπτωση των πιάνων με ουρά, προσέχουμε όταν ανοίγουμε
το κάλυμμα να είναι καλά συνδεδεμένο με τους μεντεσέδες ώστε να μη
γλιστρήσει στο πάτωμα, και το τοποθετούμε στο ψιλότερο επιτρεπόμενο
σημείο.
Το πιάνο, όπως ένα αυτοκίνητο, το εξετάζουμε σαν συνολικό σύστημα
και μετά προχωρούμε σε συγκεκριμένα υποσυστήματα όπως το
υποσύστημα της μηχανής, του ηχείου κλπ:
Το πιάνο πως στέκεται σαν έπιπλο (εξωτερική εμφάνιση); Έχει υποστεί
ζημιά ή έχει φουσκώσει λόγω υγρασία; Αν το κουνήσουμε ελαφρά μπρος
πίσω και στα πλάγια ακούμε κάποιο ήχο που προδίδει κάποια
χαλαρότητα στο έπιπλο ή σε κάποιο εξάρτημα;
Η πλάτη του πιάνου προδίδει ξεκολλημένους ράβδους ή τρύπιο ηχείο ή
κάποια άλλη ζημιά;
Η πρόσβαση στα πλήκτρα (στο κλαβιέ) είναι εύκολή δηλαδή ανοίγει
εύκολα το κάλυμμα ;
Όταν ανοίξουμε το κάλυμμα των πλήκτρων, είναι όλα στη θέση τους και
περίπου επίπεδα, έχουν υποστεί καθόλου ζημιά ;
Ξεκινώντας από τα μπάσα, πατάμε ένα-ένα τα πλήκτρα ώσπου να
καλύψουμε όλο το κλαβιέ. Κολλάει κανένα πλήκτρο; Παίζουν εύκολα;
Ακούγονται ήχοι εκτός από τις νότες (όπως «κλικ, κλικ»); Τα πεντάλ
λειτουργούν όπως πρέπει; Όταν αφήνουμε το πλήκτρο (για τις μπάσες
και μεσαίες φωνές), εξακολουθεί να ακούγεται ο ήχος;
16

Μετά την άνω δοκιμή, ανοίγουμε το πάνω κάλυμμα που μας δίνει
πρόσβαση στη μηχανή. Τα σφυράκια είναι όλα στις θέσεις τους, η μερικά
είναι κολλημένα μπροστά; Φαίνετε τίποτα να λείπει ή να είναι σπασμένο;

Κολλημένα Σφυράκια

Από σκουριά πως πάμε; Έχουμε σκουριά στις χορδές και στα κλειδιά;
Λείπει κανένα κλειδί ή καμία χορδή (η χορδές του μπάσου είναι πιο
δύσκολες και πιο ακριβές στην αντικατάσταση από τις χορδές των
μεσαίων και ψιλών νότων);

Σκουριά
17

Ανοίγουμε το κάτω κάλυμμα και αγγίζουμε την γέφυρα του μπάσου;
Είναι σταθερή;

Εξετάζοντας τις γέφυρες
Παρατηρώντας τον χώρο τις μηχανής και τον κάτω χώρο του πιάνου,
τώρα που είναι και τα δύο καλύμματα ανοιχτά, πόσο ακαθαρσία υπάρχει;
Υγρασία; Τι άλλα στοιχεία υπάρχουν που μπορούν να μας πουν κάτι για
την ιστορία του πιάνου και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη (φαγητά,
ξεχασμένα στυλό, ποντικοφάρμακα κλπ);
Η κάθε άνω περίπτωση σημάνει μη φυσιολογική λειτουργία και έλλειψη
διαφόρων βαθμών συντήρησης . Η βαρύτητα του κάθε θέματος πρέπει να
αξιολογηθεί πριν παρθεί απόφαση για αγορά, ή για πώληση.

18

Η Σημασία της Ηλικίας του Πιάνου
Σε γενικές γραμμές, η αξία του πιάνου μπορεί να συγκριθεί με την αξία
ενός αμαξιού, δηλαδή η αξία του πιάνου πέφτει με την πάροδο του
χρόνου – εκτός αν το πιάνο είναι από οίκο και το συγκεκριμένο μοντέλο
θεωρείται σαν συλλεκτικό είδος. Τα Βικτοριανά πιάνα θεωρούνται από
τα πιο όμορφα πιανα αλλά τα πιάνα μετά το 1900 θεωρούνται καλύτερα
σαν όργανα και σαν κατασκευές μια και η τεχνολογία του πιάνου έφτασε
στην αποθέωση της στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα χρόνια μεταξύ το 1905
και το 1929 είδαν την παραγωγή πολλών εξαιρετικών μοντέλων ενώ η
εποχή της μεγάλης ύφεσης έφερε στο φως μικρά φθηνά πιάνα (spinets).
Η παραγωγή μεγάλων όρθιων και ψιλής ποιότητας grande πιάνων
συνεχίστηκε μετά το 1945 ενώ στην δεκαετία του 70 και του 80 οι
κατασκευαστές επικεντρώθηκαν σε μεσαίας και καλής ποιότητας οικιακά
πιάνα.
Ιδανικά, η ηλικία ενός πιάνου μπορεί να εντοπιστεί με βάση το αριθμό
παραγωγής και τους σχετικούς πίνακες του κατασκευαστή. Αυτό φυσικά
ισχύει για τα πιάνα που έχουν φτιαχτεί μετά το 1960 ή στο δεύτερο
μέρος του 20 αιώνα (και φυσικά για όλα τα πιάνα του 21 αιώνα) αρκεί να
υπάρχει η εταιρεία και να υπάρχει πρόσβαση στους σχετικούς πίνακες.
Ο εντοπισμός ηλικίας ενός πιάνου πριν την δεκαετία του 60 μπορεί να
μετατραπεί σε πραγματικός άθλος, μια και αρκετές εταιρείες
εξαφανιστήκανε (ιδίως Αμερικάνικες), και αρκετές απ αυτές δεν
κρατούσαν οργανωμένα αρχεία, ή τα αρχεία άλλαξαν με την αλλαγή
ονομασίας της εταιρείας με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ίδιοι
κωδικοί για διαφορετικά όργανα (βλέπε : broadwood, broadwood and
sons, john broadwood and sons κλπ). Επίσης, η πλειοψηφία των πιάνων
έχουν στο χώρο του ηχείο αυτοκόλλητα με διάφορα βραβεία και
μετάλλια. Αυτά να μην εντυπωσιάζουν διότι ο κάθε κατασκευαστής σε
κάποια φάση της επιχειρησιακής ζωής του κέρδισε κάποιο μετάλλιο το
οποίο το επιδεικνύει μες το όργανο.
Η πλειοψηφία των πιάνων που υπάρχουν σήμερα κατασκευάστηκαν
ύστερα από το 1900. Αν δεν υπάρχει τρόπος να συσχετίσουμε τον αριθμό
προϊόντος με την ημερομηνία κατασκευής ,τότε υπάρχουν ορισμένα
στοιχεία στην αρχιτεκτονική κάθε πιάνου που μπορούν να μας δώσουν
19

μια αρκετά σαφή ιδέα της εποχής του. Τα πιάνα που κατασκευάστηκαν
μεταξύ :
• 1880 -1895 : Μεσαίου ύψους, ¾ άρπα και Βικτοριανού τύπου
καλλωπισμούς στο κάλυμμα της μηχανής με κηροπήγια .
Φτιαγμένα συνήθως από τριανταφυλλιά, καρυδιά ή έβενο.
• 1895-1905 : Ογκώδες, εντυπωσιακά σκαλιστά με κηροπήγια
κυρίως στα ευρωπαϊκά. Το ξύλο καρυδιά, δρυς, ή μαόνι. Σταδιακά
το «σταυροχόρδισμα» αντικαταστεί το «ευθυχόρδισμα».
• 1905 – 1915 : Αυτή η εποχή παρουσίασε τα πιο ογκώδη και βαριά
πιάνα με τετράγωνα σχήματα και γενικά τετράγωνες γραμμές στο
έπιπλο.
• 1915-1925 : Μικρότερα πιάνα με παραλληλόγραμμη
αρχιτεκτονική συνήθως από μαόνι.
• 1925-1935 : Μικρά πιάνα από ξύλο καρυδιάς.
• 1935-1945 : Ελάχιστή παραγωγή λόγω μεγάλης ύφεσης. Μικρά
πιάνα και spinets , ελαφρά , ξύλο καρυδιάς.
• 1945-1950 : Spinets και μικρά πιάνα από καφέ ή κόκκινη μαόνι.

1950-1960 : Μικρά πιάνα για την καινούρια μόδα των
διαμερισμάτων από ξύλο καρυδιάς, όπου το λευκό ή κιτρινωπό
έγινε μόδα. Πολλά από αυτά τα πιάνα καλυμμένα με βινύλιο.
1960-1970 : Όπως την προηγούμενη δεκαετία αλλά καφέ.

1970-1980 : Η αρχιτεκτονική όπως τις προηγούμενες 2 δεκαετίες
αλλά με αξιοσημείωτη πτώση ποιότητας.

1980 – 1990 : Η πτώση της Αμερικάνική κυριαρχίας, η αρχή της
Ιαπωνικής και η προσωρινή αναζωπύρωση της ευρωπαϊκής.

20

Χρονολογικός Πίνακας Serial Number Γνωστών
Κατασκευαστών
Η αριθμοί/κωδικοί παραγωγής (serial numbers) βρίσκονται στα
μαρκαρισμένα

με «s» σημεία
και πολλές
φορές στην
πλάτη του
όρθιου πιάνου

Όρθιο

Με ουρά

Ο ακόλουθος πίνακας συμπεριλαμβάνει τους κωδικούς παραγωγής
(serial numbers) γνωστών κατασκευαστών, με το έτος παραγωγής :

21

ACKERMAN & LOWE
1907-4600 1908-5400 1909-6300 1910-7200
1911-8000 1912-9100 1913-10300 1914-11500
1915-12700 1916-13600 1917-14500 1918-15400
1919-16200 1920-17000 1921-17800 1922-18600
1923-19000 1924-19890 1925-20300 1926-20900
1927-21300
Jesse French Numbers
1904-26900 1905-29400 1906-31600 1907-32500
1908-38700 1909-41600 1910-43750 1911-45500
1912-49200 1913-53000 1914-57000 1915-60200
1916-42500 1917-65200 1918-68300 1919-70500
1920-74200 1921-77000 1922-80000 1923-83000
1924-86000 1925-91800 1926-93500 1927-96000
1928-100000 1929-104000 1930-105000 1931-106000
1932-107000 1933-108000
ACOUSTIGRANDE
1900-500 1907-4600 1914-11500 1921-17800
1901-800 1908-5400 1915-12700 1922-18600
1902-1030 1909-6300 1916-13600 1923-19000
1903-1900 1910-7200 1917-14500 1924-19800
1904-2500 1911-8000 1918-15400 1925-20300
1905-3000 1912-9100 1919-16200 1926-20900
1906-3600 1913-10300 1920-17000 1927-21300

ACROSONIC
1895-2000
1900-9000
1901-12000
1902-16000
1903-21000
1904-26000
1905-31000
1906-36000
1907-41000
1908-46500
1909-52000
1910-57000
1911-62000
1912-67000
1913-72000
1914-77000
1915-83000
1916-91000

1917-100000
1918-109000
1919-118000
1920-127000
1921-136000
1922-145000
1923-154000
1924-162000
1925-172000
1926-182000
1927-192000
1928-200000
1929-210000
1930-217000
1931-223000
1932-232000
1933-238000
1934-247000

1935-251000 1955-559490 1973- 979129 1991-1487131
1936-265000 1956-585454 1974-1007687 1992-1501002
1937-275000 1957-610502 1975-1035719 1993-1512277
1938-290000 1958-632951 1976-1067508 1994-1521569
1939-301000 1959-655948 1977-1104802 1995-1529416
1940-304000 1960-679844 1978-1135737 1996-1536461
1941-307000 1961-702806 1979-1180266 1997-1543640
1942-314000 1962-723778 1980-1220374 1998-1550294
1943-333000 1963-743772 1981-1253176 1999-1556890
1946-365000 1964-763143 1982-1286178 2000-1563028
1947-385000 1965-784017 1983-1324487 2001-1568712
1948-401000 1966-803727 1984-1343955 2002-1570652
1949-438000 1967-831583 1985-1365505 2003-1572931
1950-450300 1968-851540 1986-1383187 2004-1573872
1951-466250 1969-881087 1987-1406054 2005-1575075
1952-488364 1970-912986 1988-1430796 2006-1575411
1953-503000 1971-933476 1989-1453070 2007-1573765
1954-535801 1972-953937 1990-1470443 2008-1577266

AEOLIAN
AEOLIAN/AEOLIAN - AMERICAN Est. 1903 - New York, N.Y.
1903-1900 1904-3000 1905-5400 1906-9000
1907-12000 1908-15000 1909-19000 1910-23000
1911-27000 1912-31000 1913-35000 1914-39000
1915-43000 1916-47000 1917-51000 1918-55000
1919-59000 1920-30000 1921-70000 1922-70000
1923-73000 1924-76000 1925-78000 1926-80000

22

1927-82000 1928-85000 1929-88000 1930-91000
1931-94000 1932-97000 1933-98000
AEOLIAN-AMERICAN DIVISION OF AEOLIAN CORP.
AEOLIAN - AMERICAN CORPORATION - Founded 1932
IVERS & POND and AEOLIAN NUMBERS
1885-3000
1890-7000
1895-16000
1900-24000
1901-28000
1902-31000
1903-33400
1904-35600
1905-37800
1906-40000
1907-42000
1908-44000
1909-46200
1910-48100
1911-50000
1912-51800
1913-53000
1914-55000
1915-57900
1916-60000
1917-62500

1918-65000
1919-67100
1920-66900
1921-70000
1922-71000
1923-72100
1924-73200
1925-74500
1926-75700
1927-76000
1928-76500
1929-77000
1930-77500
1931-77700
1932-77900
1933-78100
1934-78300
1935-78400
1936-78600
1937-79000
1938-79400

1939-79600
1940-79000
1946-80000
1947-80300
1948-82000
1949-83000
1950-84000
1951-85100
1952-85600
1953-85900
1954-86200
1955-86350
1956-86550
1957-87873
1958-86900
1959-88761
1960-91014
1961-92221
1962-94370
1963-97026
1964-100442

1965-104300
1966-109800
1967-112300
1968-116000
1969-120000
1970-121900
1971-124900
1972-127200
1973-130700
1974-135600
1975-137500
1976-140900
1977-142800
1978-144000
1979-145600
1980-148000
1981-150500
1982-153300
1983-156400
1984-159700
1985-Discontinued

POOLE & AEOLIAN NUMBERS

ALEXANDER

1900-26000
1901-29000
1902-32000
1903-35000
1904-37000
1905-38500
1906-40000
1907-42000
1908-44000
1909-46200
1910-48100
1911-50000
1912-51800
1913-53000
1914-55000
1915-57900
1916-60000
1917-62500

1918-65000
1919-87100
1920-68900
1921-70000
1922-71000
1923-72000
1924-73200
1925-74500
1926-75700
1927-76000
1928-76500
1929-76700
1930-76800
1931-76900
1932-77000
1933-77200
1934-77300
1935-77400

1936-77500
1937-77600
1938-77700
1939-77800
1940-77900
1941-78000
1942-78200
1946-78300
1947-78400
1948-78500
1949-78800
1950-81000
1951-82000
1952-83400
1953-84600
1954-85300
1956-88400
1957-87490

1958-88500
1959-89816
1960-92800
1967-119400
1968-132800
1969-140300
1970-146000
1971-153400
1972-166600
1973-167600
1974-171800
1975-177000
1976-185900
1977-189000
1978-194000
1979-201500
1980-208700
1981-214200

1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-199000
AMERLING
1959-10500 1960-11000 1961-11500 1962-12000
1963-12500 1964-13000 1965-13500 1966-14000
1967-14500 1968-15000 1969-15500 1970-16000
AMPICO
1920-81000 1923-84900 1926-88800 1929-93700
1921-82900 1924-86600 1927-89600 1930-94000
1922-83900 1925-87800 1928-91500 1931-97000
ANDERSON BROTHERS

23

1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-199000
ANGELUS
1912-1000 1915-3400 1918-5400 1921-7500
1913-1500 1916-4200 1919-6000 1922-8000
1914-2600 1917-4800 1920-6700
APOLLO
1901-2075 1911-17800 1921-45000 1931-112000
1902-4000 1912-19600 1922-49000 1932-118000
1904-7000 1914-23200 1924-58000 1934-130000
1905-8700 1915-24400 1925-63000 1935-132000
1906-10000 1916-26800 1926-77000 1936-135000
1907-11500 1917-29000 1927-80000 1937-137000
1908-13000 1918-32800 1928-87000 1938-150000
1909-14500 1919-36000 1929-95000 1939-155000
1910-16000 1920-40000 1930-106000
ARIA DIVINA
1920-147500 1923-170000 1926-202000 1929-226000
1921-155000 1924-180000 1927-210000 1930-230000
1922-162500 1925-190000 1928-218000
ARMSTRONG
1900-43000
1901-45000
1902-47000
1903-49000
1904-51000
1905-53000
1906-55400
1907-57600
1908-59900

1909-62000
1910-63700
1911-65500
1912-67800
1913-71000
1914-73600
1915-74000
1916-75600
1917-78000

1918-79000
1919-80200
1920-81100
1921-82900
1922-83900
1923-84900
1924-86600
1925-87800
1926-88700

1927-89600
1928-91500
1929-93700
1930-94000
1931-94100
1932-94300
1933-94400
1934-95800
1935-96000

Verticals & Grand Built by Aeolian after 1959:
1960-364200
1961-370700
1962-376900
1963-383100
1964-387900
1965-392000

1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900
1971-415600

1972-420500
1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900
1977-438000

1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

ASTIN - WEIGHT
1959-1000 1968-10000
1960-2000 1969-11000
1961-3000 1970-12000
1962-4000 1971-13000
1963-5000 1972-14000
1964-6000 1973-15000
1965-7000 1974-16000
1966-8000 1975-17000
1967-9000 1976-18000
AUGUST FORSTER

1977-19000
1978-20000
1979-21000
1980-22000
1981-23000
1982-24000
1983-25000
1984-26000
1985-27000

1987-29000
1988-30000
1989-31000
1990-32000
1991-33000
1992-34000
1993-35000
1994-36000
1995-37000

1873- 900 1924- 50000 1960-122500 1974-147500
1880- 1700 1929- 60000 1961-124000 1976-150000
1886- 5000 1937- 73000 1966-134000 1978-152000
1898-10000 1948- 85000 1968-137500 1980-154000
1904-15000 1950- 86300 1970-140500 1990-161000
1910-25000 1952-102000 1972-143500 1996-164200
AUTOTONE PLAYER PIANOS
1960-121100 1966-134300 1972-142900 1978-150900
1961-123400 1967-136000 1973-144700 1979-150300
1962-126200 1968- N/A 1974-146500 1980-151100

24

1963-128500 1969- N/A 1975-147600 1981-151800
1964-130500 1970- N/A 1976-148700 1982-152200
1965-132000 1971-141100 1977-149900 1983-153100
BACON, FRANCIS
1950-408000
1955-503000
1958-521000
1960-535000
1961-542000
1962-551000

1964-570000
1965-579000
1966-589000
1967-601500
1968-611000
1969-621000

1971-643000
1972-653500
1973-660000
1974-683000
1975-695000
1976-708500

1978-722500
1979-737000
1980-754000
1981-767000
1982-780000
1983-795491

BAILEY
1901-1000
1902-2000
1903-3000
1904-4000
1905-5000
1906-6000
1907-7000

1909-9000 1916-16000 1923-23000
1910-1000 1917-17000 1924-24000
1911-11000 1918-18000 1925-25000
1912-12000 1919-19000 1926-26000
1913-13000 1920-20000 1927-27000
1914-14000 1921-21000 1928-28000
1915-15000 1922-22000 1929-29000

BALDWIN
ACROSONIC Built by BALDWIN (Baldwin Uprights and Verticals, Classic, Ellington, Franke, Howard before
1959, Kremlin, Manuelo, Modello, Monarch, St. Regis, Sargent, Schroeder, Valley Gem and Winton). All
Baldwin Upright or Vertical Pianos - Does not include Hamilton Studios or Baldwin Grand Pianos.
1895-2000
1900-9000
1901-12000
1902-16000
1903-21000
1904-26000
1905-31000
1906-36000
1907-41000
1908-46500
1909-52000
1910-57000
1911-62000
1912-67000
1913-72000
1914-77000
1915-83000
1916-91000

1917-100000
1918-109000
1919-118000
1920-127000
1921-136000
1922-145000
1923-154000
1924-162000
1925-172000
1926-182000
1927-192000
1928-200000
1929-210000
1930-217000
1931-223000
1932-232000
1933-238000
1934-247000

1935-251000
1936-265000
1937-275000
1938-290000
1939-301000
1940-304000
1941-307000
1942-314000
1943-333000
1946-365000
1947-385000
1948-401000
1949-438000
1950-450300
1951-466250
1952-488364
1953-503000
1954-535801

1955-559490
1956-585454
1957-610502
1958-632951
1959-655948
1960-679844
1961-702806
1962-723778
1963-743772
1964-763143
1965-784017
1966-803727
1967-831583
1968-851540
1969-881087
1970-912986
1971-933476
1972-953937

1973- 979129
1974-1007687
1975-1035719
1976-1067508
1977-1104802
1978-1135737
1979-1180266
1980-1220374
1981-1253176
1982-1286178
1983-1324487
1984-1343955
1985-1365505
1986-1383187
1987-1406054
1988-1430796
1989-1453070
1990-1470443

1991-1487131
1992-1501002
1993-1512277
1994-1521569
1995-1529416
1996-1536461
1997-1543640
1998-1550294
1999-1556890
2000-1563028
2001-1568712
2002-1570652
2003-1572931
2004-1573872
2005-1575075
2006-1575411
2007-1573765
2008-1577266

BALDWIN GRAND PIANOS
Following is a list of brand names that are in use or in development, by Gibson, since 2003: A. B. Chase,
Aeolian, Ampico, Baldwin, Cable, Chickering, Ellington, Howard, Ivers & Pond, J & C Fischer, 1{ranich &
Bach, Monarch, Mozart, Pianola, Pianovelle, Sargent, and Wurlitzer.
1890-1100 1920-35800 1942-94000 1968-179702 1990-290656
1895-6000 1921-38000 1943-102000 1969-184661 1991-298934
1900-10400 1922-40500 1948-105000 1970-190028 1992-307561
1901-10800 1923-43000 1949-108000 1971-192401 1993-315355
1902-11200 1924-45400 1950-110243 1972-195485 1994-322347
1903-11500 1925-48000 1951-114239 1973-199649 1995-328780
1904-12000 1926-50700 1952-118244 1974-204113 1996-335514
1905-12300 1927-55500 1953-121600 1975-208742 1997-342664
1906-13000 1928-59000 1954-125050 1976-213470 1998-349726
1907-14000 1929-61000 1955-128167 1977-217853 1999-360175
1908-15000 1930-63000 1956-131515 1978-222683 2000-366583
1909-15700 1931-65000 1957-135256 1979-228858 2001-377023
1910-16400 1932-67100 1958-138559 1980-236654 2002-380584
1911-17200 1933-69000 1959-141874 1981-242984 2003-382342
1912-18700 1934-72000 1960-145002 1982-248306 2004-382975
1913-20100 1935-74600 1961-148635 1983-253274 2005-383836
1914-22400 1936-77000 1962-152706 1984-257293 2006-384472
1915-24000 1937-80600 1963-156591 1985-262256 2007-385709

25

1916-26400
1917-28700
1918-31000
1919-33400

1938-83000
1939-86000
1940-88700
1941-91000

1964-160868
1965-165740
1966-170652
1967-175821

1986-266329 2008-386496
1987-272432
1988-278556
1989-284228

BAY. H.C.
1914-3000
1915-4000
1916-5000
1917-6500

1918-8000 1922-14000 1926-19200
1919-9500 1923-15500 1927-20300
1920-11000 1924-17000 1928-22000
1921-12500 1925-18000 1929-23000

BECHSTEIN
Serial numbers listed below are the last serial numbers used each year.
1859-176
1860-300
1861-476
1862-710
1863-1002
1864-1305
1865-1595
1866-1869
1867-2369
1868-3154
1869-3673
1870-4196
1871-4855
1872-5756
1873-6580
1874-7328
1875-8070
1876-8924
1877-9596
1878-10213
1879-10933
1880-11676
1881-12558
1882-13596
1883-14715
1884-15705
1885-16704
1886-17629

1887-19058
1888-20640
1889-22628
1890-24958
1891-27456
1892-30198
1893-32735
1894-35111
1895-37785
1896-40448
1897-43352
1898-46879
1899-50490
1900-54181
1901-57871
1902-61615
1903-65809
1904-69829
1905-78185
1907-82390
1908-86114
1909-90138
1910-94753
1911-99469
1912-103786
1913-108112
1914-110016
1915-110898

1916-112067
1917-113123
1918-113773
1919-114822
1920-115783
1921-117126
1922-119211
1923-121322
1924-123320
1925-126160
1926-128572
1927-131473
1928-133743
1929-136067
1930-137446
1932-138345
1933-138989
1935-139999
1936-140714
1937-141600
1938-142417
1939-143270
1940-143890
1941-144360
1942-144740
1943-145000
1944-145220
1945-146235

1950-147000
1951-147133
1952-147300
1953-147600
1954-148000
1955-148400
1956-148650
1957-148850
1958-149900
1959-150600
1960-151950
1961-152683
1g62-153400
1963-154306
1964-155300
1965-156400
1966-157570
1967-158740
1968-159840
1969-161100
1970-162300
1971-163400
1972-164400
1973-165470
1974-166600
1975-167800
1976-168950
1977-170150

1978-171350
1979-172550
1980-173785
1981-174819
1982-175749
1983-176428
1984-177110
1985-177800
1986-178422
1987-179105
1988-179754
1989-180311
1990-180821
1991-181522
1992-182103
1993-182539
1994-183219
1995-183917
1996-184580
1997-185302
1998-186074
1999-186666
2000-187537
2001-188393
2002-189243
2003-190386
2004-191644
2005-192945

BECKER BROS.
1905-33000 1920-52800 1927-57200 1937-59890
1910-41000 1921-53600 1928-58000 1938-61000
1915-46400 1922-54800 1929-58500 1939-62600
BEHR BROS.
1908-17000 1918-33400 1921-40000 1930-75000
1916-29000 1919-36000 1922-42000 1931-26700
1917-31000 1920-20600 1929-68000 1932-81000
1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
BENT, GEORGE P.
1900-15000 1910-50000 1920-72300 1928-94000
1905-33000 1915-64000 1927-89000 1929-98000
Bent George P. by Winter & Co. (Aeolian)
1960-364200
1961-370700
1962-376900
1963-383100
1964-387900

1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900

1972-420500
1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900

1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

26

BJUR BROS.
1900-10000
1910-30000
1920-50000
1925-60000

1930-266000
1935-274000
1940-289000
1941-295000

1942-300200
1947-401000
1948-403000
1949-406000

1950-408000
1951-412000
1952-416000
1953-420000

Bjur Bros. same serial numbers as Brambach
by Kohler & Campbell after 1955.
1955-503000
1958-521000
1960-535000
1961-542000
1962-551000
1963-560000

1965-579000
1966-589000
1967-601500
1968-611000
1969-621000
1970-631500

1972-653500
1973-660000
1974-683000
1975-695000
1976-708500
1977-712000

1979-737000
1980-754000
1981-767000
1982-780000
1983-795491

1943-127000
1946-128000
1950-128800
1955-130600
1960-133006

1965-137500
1970-140000
1975-142000
1980-145000
1985-152500

1987-153500
1988-154000
1990-155000
1995-157500
1996-158000

BLUTHNER
1920-100000
1925-101500
1930-115000
1935-119500
1940-125500
BOND
1912-10000 1916-14000 1920-18000 1924-22000
1914-12000 1917-15000 1921-19000 1925-23000
1915-13000 1918-16000 1922-20000
BOSENDORFER
1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
BRADBURY
1900-29400 1930-98000 1942-204000 1949-254000
1910-35700 1935-125000 1943-210000 1951-266000
1920-40000 1940-183000 1947-243000 1952-300000
1925-40300 1941-193000 1948-250000 1953-305000
1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-44000
1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-44400
1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-44690
1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-44970
1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-45240
1965-392000 1971-415600 1977-438000
BRAMBACH
1900-10000
1910-30000
1920-50000
1925-60000

1930-266000
1935-274000
1940-289000
1941-295000

1955-503000
1958-521000
1960-535000
1961-542000
1962-551000
1963-560000

1942-300200
1947-401000
1948-403000
1949-406000

1965-579000
1966-589000
1967-601500
1968-611000
1969-621000
1970-631500

1950-408000
1951-412000
1952-416000
1953-420000

1972-653500
1973-660000
1974-683000
1975-695000
1976-708500
1977-712000

1979-737000
1980-754000
1981-767000
1982-780000
1983-795491

BRINKERHOFF
1907-3500 1913-80000 1919-140000 1925-190000
1908-6000 1914-88000 1920-147500 1926-202000
1909-9000 1915-100000 1921-155000 1927-210000
1910-11000 1916-110000 1922-162500 1928-218000
1911-62000 1917-120000 1923-170000 1929-226000
1912-71000 1918-130000 1924-180000 1930-230000
BUSH & GERTS

27

1900-22000 1920-62000 1931-72200 1939-73600
1905-33000 1925-70000 1933-72500 1941-74100
1915-55000 1930-72000 1936-72900 1942-75000
BUSH & LANE
1902-18000 1920-46000 1923-52500 1928-61500
1905-23000 1921-47500 1924-68000 1929-62000
1915-37500 1922-49800 1925-57700 1930-63000
CABARET PLAYER PIANO
1977-5000 1979-7800 1981-10100
1978-6600 1980-9000 1982-11300
CABLE
CABLE - PRE-1950
1885-3000 1909-122000 1920-224000 1931-300000
1890-11000 1910-140000 1921-232000 1932-301000
1895-23000 1911-155000 1922-236000 1933-302000
1900-30000 1912-164000 1923-242000 1934-303000
1902-40000 1913-172000 1925-258000 1935-304000
1903-45000 1914-180000 1926-265000 1936-305000
1904-50000 1915-188000 1927-271000 1937-306000
1905-65000 1916-196500 1928-277000 1947-308000
1906-80000 1917-203000 1929-287000 1948-311000
1907-95000 1918-210000 1930-293000 1949-315000
1908-110000 1919-217000
CABLE after 1950 Aeolian
1950-318000
1951-321000
1952-323000
1953-326000
1954-333000
1955-336500
1956-338000
1957-339200
1958-342400

1959-345800
1960-350600
1961-355000
1962-360000
1963-365000
1964-372000
1965-379000
1966-386000

1967-393000
1968-392800
1969-398000
1970-402000
1971-407300
1972-411400
1973-415900
1974-420700

1975-425700
1976-429300
1977-434000
1978-437000
1979-443000
1980-448000
1981-451000
1982-455200

1974-505000
1976-533000
1979-555769
1980-769807

1981-582627
1983-595226
1986-638110
1987-640771

CABLE, HOBART M.
1960-307000
1962-335000
1965-379000
1966-393000

1967-407000
1969-435000
1972-477000
1973-491000

CABLE-NELSON Made by Everett to 1973
1950-221000
1951-228000
1952-235000
1953-241000
1954-247000
1955-254400
1956-263000
1957-272000

1958-281700
1959-289800
1960-300100
1961-311000
1962-321000
1963-329000
1964-347000
1965-354000

1966-360000
1967-365000
1968-372000
1969-381000
1970-390000
1971-398000
1972-403000
1973-412000

1974-417000
1975-421000
1976-424000
1977-426000
1978- N/A
1979- N/A
1980- N/A
1981-427000

CHASE,A.B.
1900-42000 1910-54000 1920-62000 1930-72000
Vertical & Grand Pianos After 1960 Made by Aeolian
1961-928000
1962-109700
1963-119400
1964-132800
1965-140300

1970-146000
1971-153400
1972-160600
1973-167600
1974-171800

1975-177000 1980-208700
1976-185900 1981-214200
1977-189000 1982-221200
1978-194000
1979-201500

CHASE & BAKER

28

1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
1958-166000 1961-176000 1964-187000
CHICKERING & SONS
1823-100 1940-167200 1964-219221 1974-235824
1850-10000 1943-179500 1965-221117 1975-237578
1905-105000 1947-187000 1967-224943 1977-240626
1910-115000 1950-195000 1968-226928 1978-242694
1919-130000 1955-204000 1969-228651 1979-244266
1920-132500 1960-212750 1970-230300 1980-245989
1925-139700 1961-214527 1971-231317 1981-247477
1930-148400 1962-216488 1972-232410 1982-248500
1935-155200 1963-217830 1973-234059 N/A
1986-188500 1987-193500 1988-200200 1990-208001
CHRISTMAN
1900-11000 1916-25000 1921-34000 1927-39900
1905-15000 1917-26800 1923-37800 1928-40300
1915-23500 1920-32000 1925-39000 1929-41000
CLARENDON
1910-33100 1923-100000 1925-106600 1928-115900
1915-64000 1924-102400 1926-109000 1930-117000
CONOVER
1960-350600 1962-360000 1964-372000 1961-355000
1963-365000 1965-379000
CONOVER-CABLE
1950-318000
1951-321000
1952-323000
1953-326000
1954-333000
1955-336500
1956-338000
1957-339200

1958-342400
1959-345800
1960-350600
1961-355000
1962-360000
1963-365000
1964-372000
1965-379000

1966-386000
1967-393000
1969-398000
1970-401700
1971-407300
1972-411400
1973-415900
1974-420700

1975-425700
1976-429300
1977-434000
1978-437000
1979-443000
1980-448000
1981-451000
1982-455200

CROWN
Crown pianos by Crown Before 1960:
1900-15000
1905-33000
1910-50000
1915-64000

1920-72300
1927-89000
1928-94000
1929-98000

1930-102500
1933-118000
1936-153000
1939-190000

1940-198000
1947-243000
1948-250000
1949-254000

Crown Pianos Made by Aeolian After 1960:
1960-364200
1961-370700
1962-376900
1963-383100
1964-387900

1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900

1972-420500
1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900

1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

CURRIER
1965-1000 1968-16000 1971-31000 1974-49500
1966-6000 1969-21000 1972-36500 1975-56000
1967-11500 1970-26500 1973-42500 1976-63000
DAVENPORT - TREACY
1950-408000
1955-503000
1958-521000
1960-535000
1961-542000

1964-570000
1965-579000
1966-589000
1967-601500
1968-611000

1971-643000
1972-653500
1973-660000
1974-683000
1975-695000

1978-722500
1979-737000
1980-754000
1981-767000
1982-780000

29

1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
1963-560000 1970-631500 1977-712000
DOLL, JACOB
1920-29200 1924-38000 1927-48500 1930-55000
1921-31200 1925-41000 1928-51000 1931-57000
1922-32500 1926-44500 1929-54000 1932-58000
DUO-ART PLAYER PIANOS
1960-121100
1961-123400
1962-126200
1963-128500
1964-130500
1965-132000

1966-134300
1967-136000
1968-138000
1969-139800
1970-141800
1971-141100

1972-142900
1973-144700
1974-146500
1975-147600
1976-148700
1977-149900

1978-150900
1979-150300
1980-151100
1981-151800
1982-152200
1983-155500

ELLINGTON
1920-50000 1922-56500 1924-60000 1928-61700
1921-52500 1923-57500 1925-60500 1930-63000
EMERSON
1964-100442
1965-104300
1966-109800
1967-112300

1969-12000
1970-12190
1971-12490
1972-12720

1974-135600
1975-137500
1976-140900
1977-142800

1979-145600
1980-148000
1981-150500
1982-145300

ESTEY
Alexander Malcome Love Lancaster Chase & Baker
Drachmann Metropolitan Anderson Bro Meldorf
Purcell Wegman Soward Settergren
1900-27800
1905-35000
1907-37000
1908-38000

1910-40000
1915-45000
1920-57000
1925-77000

1930-90090 1950-144000
1935-122000 1955-157000
1940-129300 1960-172000
1947-138000 1965-191000

Estey Pianos with Settergren numbers:
1928-8000 1934-17500 1939-22400 1943-24800
1930-11000 1937-20700 1941-24000 1948-25800
1932-14000 1938-21600 1942-24600 1949-27000
EVERETT
1960-125700
1961-132000
1962-139000
1963-145000
1964-152000
1965-168000
1966-174000
1967-178000
1968-181000

1969-191000
1970-195000
1971-202000
1972-209000
1973-217000
1974-223000
1975-229000
1976-235000
1977-241000

1978-252000
1979-261000
1980-269000
1981-276000
1982-282000
1983-287000
1984-292000
1985-296000
1986-298300

1987-301000
1988-305000
1989-351000
1990-355000
1992-359000
1993-362000
1994-366000
1995-369000
1996-373000

FALCONE
1982-1001 1985-1016 1988-1110 1991-1414
1983-1004 1986-1027 1989-1201 1992-1560
1984-1008 1987-1047 1990-1305 1993-1620
FAZER
1965-4510 1972-13705 1979-45105 1986-87510
1966-5810 1973-16410 1980-55800 1987-92510
1967-6410 1974-19610 1981-62000 1988-98116
1968-7301 1975-22305 1982-69150 1989-105240
1969-8005 1976-26505 1983-73055 1990-111644
1970-9205 1977-31013 1984-76050 1992-116787
1971-10605 1978-41520 1985-81860 1993-121810

30

FEURICH
1900-13900
1910-23800
1915-30600
1920-35100
1925-40700

1930-46500
1935-47500
1940-49600
1944-50500
1950-51300

1955-53400
1960-55150
1965-59001
1967-61000
1969-61600

1970-62400
1975-66300
1980-70000
1985-73500
1990-77000

FISCHER, J & C
1900-115000
1905-126700
1910-134000
1920-145000
1930-159000

1950-187000
1960-198500
1965-207741
1966-209319
1967-211237

1969-214239
1970-215343
1971-216700
1972-217100
1973-217500

1975-219100
1976- N/A
1977- N/A
1978-219200
1981-219300

JESSE FRENCH
1960-158800 1962-169000 1964-183000 1966-207000
1961-163000 1963-176000 1965-195000 1967-219000
GRAND-KINKAID by Marantz
Superscope Pianocorder Player Pianos
1961-13200
1962-13900
1963-14500
1964-15200
1965-16800

1966-17400
1967-17800
1968-18100
1969-19100
1970-19500

1971-20200
1972-20900
1973-21700
1974-22300
1975-22900

1976-23500
1977-24100
1978-25200
1979-25800
1980-26600

GROTRIAN - STEINWEG
1900-12131
1910-24171
1920-38076
1930-61235

1940-65499
1945-66700
1950-67900
1955-75500

1960-85682 1975-114268
1962-89298 1980-124707
1965-94787 1985-135202
1970-104665 1990-144906

GULBRANSEN
1915-90000 1940-344000 1961-479000 1966-551000
1920-140000 1945-357000 1962-506000 1967-559400
1925-218000 1950-405500 1963-515000 1968-565000
1930-301000 1955-443500 1964-524000 1969-571000
1935-309000 1960-488300 1965-542000
HADDORF
1950-131600 1953-134600 1955-152000 1957-167400
1951-132700 1954-141000 1956-167003 1960-170100
HAINES BROTHERS
1900-39000
1905-47200
1910-53100
1915-61600
1920-66200

1922-69700
1923-70900
1924-72300
1925-73400
1930-77900

1933-80600
1934-83600
1935-87200
1936-90800
1937-94400

1938-98000
1939-101000
1940-104000
1941-107400
1942-109000

Verticals & Grands By Poole/Aeolian after 1960:
1965-928000
1966-109700
1967-119400
1968-132800

1970-146000
1971-153400
1972-160600
1973-167600

1975-177000
1976-185900
1977-189000
1978-194000

1980-208700
1981-214200
1982-221200
1983-221264

1969-120000
1970-121900
1971-124900
1972-127200
1973-130700
1970-146000
1971-153400

1974-135600
1975-137500
1976-140900
1977-142800
1978-144000
1975-177000
1976-185900

1979-145600
1980-148000
1981-150500
1982-145300
1983-162845
1980-208700
1981-214200

HAINES, W.P.
1964-100442
1965-104300
1966-109800
1967-112300
1968-116000
1965-928000
1966-109700

31

1967-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
1968-132800 1973-167600 1978-194000 1983-221800
HALLET & DAVIS PIANO COMPANY
Grands before 1960. Vertical & Grands after 1960
1901-49500
1902-51000
1903-53000
1904-55000
1905-55000
1906-59000
1907-61000
1908-63000
1909-65000
1910-68000
1911-71000
1912-74000
1913-77000
1914-81000

1915-85000 1929-131000 1944-215000
1916-89000 1930-132000 1945-215000
1917-93000 1931-132000 1946-215000
1918-96500 1932-132000 1947-503000
1919-100000 1934-132000 1948-504000
1920-102000 1935-133000 1949-504900
1921-105000 1936-135000 1950-506000
1922-109000 1937-153000 1951-507000
1923-113000 1938-163000 1952-508000
1924-117000 1939-170000 1953-507550
1925-121000 1940-183000 1954-509700
1926-124000 1941-193000 1955-510270
1927-128000 1942-204000 1956-510260
1928-131000 1943-215000 1957-510500

Verticals & Grands By Winter/Aeolian after 1960:
1960-364200
1961-370700
1962-376900
1963-383100
1964-387900
1965-392000

1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900
1971-415600

1972-420500
1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900
1977-438000

1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

HAMILTON
1900-16000
1905-36000
1910-56000
1915-76000
1920-93000

1922-102200
1923-107500
1924-111000
1925-115500
1930-126000

1935-127500
1940-132000
1947-135000
1952-149000
1955-160686

1960-188249
1966-226950
1973-279076
1980-343950
1982-366819

HARDMAN
1900-48000
1905-58000
1910-68100
1915-77200
1920-86000

1922-89300
1923-90000
1924-91000
1925-91500
1930-94200

1935-95200 1960-121100
1940-97000 1966-134300
1947-101000 1973-144700
1952-106400 1980-151100
1955-109000 1982-152200

HARRINGTON
1900-24500
1905-32000
1910-43000
1915-70000
1920-88000

1922-93000 1935-118000 1956-164200
1923-96000 1940-130000 1957-165000
1924-99000 1947-151500 1958-166000
1925-102000 1952-158600 1959-166723
1930-105300 1955-163200 1960-167125

HAZELTON BROTHERS
1900-25800
1905-37600
1910-49000
1915-64000
1920-73000

1922-215000
1923-223000
1924-230000
1925-237000
1930-266000

1935-274000
1940-289000
1947-401000
1948-403000
1949-406000

1950-408000
1952-416000
1954-427000
1955-503000
1960-511000

HINZE MADE BY KIMBALL
1904-55000 1918-96500 1932-132000 1947-503000
1905-55000 1919-100000 1934-132000 1948-504000
HORUGEL Germany
1900-8800 1922-34750 1932-43180 1948-40800
1905-11150 1923-35200 1933-44000 1949-44630
1915-28950 1925-37500 1935-43380 1951-44900
1920-32500 1930-42500 1940-44000 1952-45100

32

HORUGEL Samick Korea
1976-00645 1977-00847 1978-30150 1979-32740
HOWARD BUILT BY BALDWIN
1900-9000 1922-145000 1935-251800 1950-443258
1905-31000 1923-154000 1936-260000 1951-468177
1910-57000 1924-162000 1940-300000 1960-496180
1915-83000 1925-172000 1948-402000 1965-825030
1920-12700 1930-217000 1949-431000 1968-106212
HYUNDAI
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
1979-32740 1982-39410 1985-53844 1990-380000
1980-29530 1983-53400 1986-75020 1995-500000
IRWIN & SONS
1960-158800 1962-169000 1964-183000 1966-207000
1961-163000 1963-176000 1965-195000 1967-219000
IVERS & POND
Grand Pianos Ivers & Pond Numbers:
1900-24000
1905-37800
1910-48100
1915-57900
1920-68900

1922-71000
1923-72100
1924-73200
1925-74500
1930-77500

1935-78400
1936-78600
1940-79900
1946-80000
1947-80300

1950-84000
1955-86350
1960-91014
1962-94370
1963-97026

1960-91014 1966-109800 1972-127200 1978-144000
1961-92222 1967-112300 1973-130700 1979-145600
1962-94371 1968-116000 1974-135600 1980-148000
1963-97026 1969-120000 1975-137500 1981-150500
1964-100442 1970-121900 1976-140900 1982-145300
KAWAI
1950-14200
1952-15000
1955-20590
1958-23200
1960-26000
1964-13230
1965-16517
1966-20343

1967-251660
1968-303686
1969-369088
1970-425121
1971-488834
1972-558216
1973-633601
1974-718768

1975-785568 1983-1372000
1976-844362 1984-1465000
1977-904384 1985-1549000
1978-973490 1986-1627000
1979-1067130 1987-1704000
1980-1126366 1988-1779000
1981-1219355 1989-1850000
1982-1300000 1990-1921000

KIMBALL
1900-71000
1905-140000
1910-211000
1913-258000
1914-267800
1915-279800
1916-288000
1917-298200
1918-307000
1919-313000

1920-322000
1921-328000
1922-336000
1923-344000
1924-352000
1925-360000
1926-364000
1927-368000
1928-372100
1929-378000

1930-383000
1931-386000
1932-389000
1933-392000
1934-399000
1935-406000
1936-414000
1937-420000
1938-426000
1939-432000

1940-442000
1941-442000
1942-444000
1943-WWII
1944-WWII
1945-WWII
1946-480000
1947-488000
1948-500000
1949-510000

Note: No production during WWII 1943/ 1944 / 1945
1950-517000
1951-528000
1952-537020
1953-554200
1954-553000
1955-562300
1956-571300

1957-579000
1958-586500
1959-595500
1960-604000
1961-607400
1962-617900
1963-630500

1964-646800
1965-661300
1966-678500
1967-700100
1968-717900
1969-721500
1970-764200

1971-771000
1972-817000
1973-820000
1974-901000
1975-951000
1976-100010

KINGSBURY MADE BY THE CABLE COMPANY CHICAGO

33

Grand Pianos by Kingsbury Before 1949:
1901-30000 1917-203000 1925-258000 1933-302000
1905-65000 1918-210000 1926-265000 1934-303000
1910-140000 1919-217000 1927-271000 1935-304000
1912-164000 1920-224000 1928-277000 1936-305000
1913-172000 1921-232000 1929-287000 1937-308000
1914-180000 1922-236000 1930-293000 1947-310000
1915-188000 1923-242000 1931-300000 1948-312000
1916-196000 1924-250000 1932-301000 1949-315000
Aeolian Numbers after 1949:
1950-318000
1951-321000
1952-323000
1953-326000
1954-333000
1955-336500
1956-338000
1957-339200

1958-342400
1959-345800
1960-350600
1961-355000
1962-360000
1963-365000
1964-372000
1965-379000

1966-386000
1967-393000
1969-398000
1970-401700
1971-407300
1972-411400
1973-415900
1974-420700

1975-425700
1976-429300
1977-434000
1978-437000
1979-443000
1980-448000
1981-451000
1982-455200

KNABE
1900-47000 1940-124000 1966-172986 1975-185468
1905-57000 1950-144620 1967-174764 1976-187038
1910-68000 1955-154300 1968-176379 1977-188635
1915-78000 1960-162750 1969-177801 1978-190686
1920-88000 1961-169998 1970-179259 1979-192324
1925-97400 1962-166559 1971-180177 1980-194164
1929-106100 1963-168148 1972-180871 1981-195484
1930-107300 1964-169626 1973-182171 1982-196284
1935-114100 1965-171287 1974-183886 1983-197840
KOHLER & CAMPBELL
Astor Brambach Davenport Hilton Behning Campbell J.C. Hazleton Stratford Behr Brothers Celeste Kohler,
Charles Tom Thumb Bacon, Francis Classic Kroger Waldorf
1900-10000 1917-190000 1925-237000 1933-270000
1905-46000 1918-198000 1926-240000 1934-272000
1912-164000 1920-206000 1928-258000 1936-276000
1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
Vertical and Grand Pianos after 1950:
1950-408000
1955-503000
1958-521000
1960-535000
1961-542000
1962-551000
1963-560000

1964-570000
1965-579000
1966-589000
1967-601500
1968-611000
1969-621000
1970-631500

1971-643000
1972-653500
1973-660000
1974-683000
1975-695000
1976-708500
1977-712000

1978-722500
1979-737000
1980-754000
1981-767000
1982-780000
1983-795491

KRAKAUER BROS.
1900-20000
1905-26500
1910-33500
1915-41000
1920-46500
1925-53000
1929-55400
1930-55800

1940-60200
1950-64300
1955-66400
1960-70200
1961-71400
1962-72500
1963-73700
1964-75000

1966-76600
1967-77400
1968-78216
1969-79001
1970-80430
1971-81477
1972-81632
1973-82171

1974-82668
1975-83438
1976-84209
1977-84806
1978-85244
1979-85730
1980-86405

1971-95000
1972-95600
1973-96200
1974-96700

1975-97100
1976-97700
1977-97780
1981-98000

KRANICH & BACH
1900-35000
1910-50000
1920-60900
1930-71000

1940-74600
1950-77200
1960-86200
1970-93300

34

KROGER
1900-10000 1917-190000 1925-237000 1933-270000
1905-46000 1918-198000 1926-240000 1934-272000
1910-116000 1919-203000 1927-250000 1935-274000
1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
1914-155000 1922-215000 1930-266000 1947-401000
1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
KURTZMANN
1900-13000 1917-61000 1925-86000 1933-97000
1905-25000 1918-65000 1926-89000 1934-97300
1914-46000 1922-77000 1930-96000 1938-107000
LANCASTER
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
1958-166000 1961-176000 1964-187000
LAUGHEAD, GORDON
1948-4100 1952-7500 1955-9500 1959-13800
1949-5000 1953-8200 1956-10100 1960-15000
1950-5900 1954-8900 1957-10960 1964-22130
LESAGE (Canadian Affiltate - Aeolian)
1960-36000
1961-37050
1962-38600
1963-40300
1964-42000
1965-44000
1966-45500

1967-47000
1968-48000
1969-49500
1970-50500
1971-51500
1972-53000
1974-54500

1975-56500
1976-58000
1977-60000
1978-61200
1979-62700
1980-64000
1981-65500

1982-65800
1983-66300
1984-66750
1985-67300
1986-67730
1987-67905
1988-70000

LESSING
1900-23090 1913-56000 1917-109500 1924-171000
1910-39000 1915-90000 1918-118000 1925-180000
1911-47000 1916-99500 1919-127000 1927-196000
LESTER (Betsy Ross)
1948-175000 1951-209000 1954-241000 1958-299700
1949-181000 1952-220000 1956-272000 1959-308800
1950-193000 1953-231000 1957-280000 1960-324400
LOVE, MALCOLM
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-191950
LOWREY
1963-349000
1964-364000
1965-379000
1966-393000

1967-449000
1968-421000
1969-435000
1970-449000

1971-463000
1972-477000
1973-491000
1974-505000

1975-519000
1976-533000
1977-528325
1978-541325

MARSHALL & WENDELL
1900-26500
1910-43700
1915-52600
1920-63200
1925-10620

1930-111000
1934-118000
1935-120900
1936-123600
1937-126100

1938-128500
1940-132900
1941-113510
1942-137300
1947-137800

1948-137900
1950-138020
1951-138090
1952-138104
1953-138130

MASON & HAMLIN

35

1900-11800
1910-19100
1915-24000
1920-29000
1925-32700
1930-39600
1935-42500
1940-48000
1946-53000

1947-53500
1948-55000
1950-57800
1955-61800
1960-65200
1961-66016
1962-66604
1963-67478
1964-68309

1965-69100
1966-69949
1967-71006
1968-71994
1969-72945
1970-74263
1971-74791
1972-75534
1973-76447

1974-77493
1975-78730
1976-80019
1977-81100
1978-82731
1979-84184
1980-85853
1981-87013
1982-87013

MASON & RISCH
1900-20000 1940-57300 1952-74700 1957-84800
1910-28400 1945-63300 1953-78600 1958-92500
1930-45700 1951-68800 1955-81600 1960-102000
1960-364200
1961-370700
1962-376900
1963-383100

1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500

1972-420500
1973-424900
1974-430300
1975-433400

1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700

MATHUSHEK
1900-36000
1910-51000
1920-66000
1930-77500

1931-78500
1932-79000
1933-79500
1934-81000

1935-82500
1936-84000
1939-87800
1940-88300

1952-338000
1954-346000
1956-349500
1958-345200

1935-43880
1936-44000
1939-44600
1940-44800

1952-51600
1954-55831
1955-56536
1960-60100

MEHLIN & SONS
1900-19000
1910-29000
1920-40000
1930-43300

1931-43400
1932-43500
1933-43600
1934-43700

1960-364200
1962-376900
1963-383100
1964-387900
1965-392000

1966-397700
1968-405200
1969-407500
1970-410900
1971-415600

1972-420500
1974-430300
1975-433400
1976-436900
1977-438000

1978-440000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

MELDORF
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-192000
MELODIGRAND AEOLIAN 64 and 73 NOTE PIANOS
1949-1000 1952-6100 1955-9300 1958-12110
1950-3200 1953-7200 1956-10300 1959-13206
1951-4400 1954-8500 1957-11114 1960-14006
MELODIGRAND POOLE/IVERS & POND NUMBERS
1965-928000
1966-109700
1967-119400
1968-132800

1970-146000
1971-153400
1972-160600
1973-167600

1975-177000
1976-185900
1977-189000
1978-194000

1980-208700
1981-214200
1982-221200
1983-221800

1964-100442
1965-104300
1966-109800
1967-112300
1968-116000

1969-120000
1970-121900
1971-124900
1972-127200
1973-130700

1974-135600
1975-137500
1976-140900
1977-142800
1978-144000

1979-145600
1980-148000
1981-150500
1982-145300
1983-162845

MELVILLE CLARK
1901-2075 1913-22000 1925-63000 1934-134000
1910-16000 1915-24400 1930-118000 1935-136000
1911-17800 1920-40000 1932-130000 1927-150000
MENDELSOHN

36

1900-7000 1919-26000 1922-63000 1925-32000
1910-17000 1920-27000 1923-30000 1927-34000
1915-22000 1921-28000 1924-31000 1929-36000
1930-98000 1935-125000 1939-170000 1952-278000
1932-106000 1936-135000 1940-183000 1954-315000
1933-110000 1937-153000 1946-225000 1957-340000
1934-118200 1938-163800 1949-254000 1959-356270
1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
MILLER, HENRY F. AEOLIAN
1900-28500
1905-35000
1908-37200
1910-38500

1915-45000
1920-49000
1925-51000
1930-53200

1935-54200
1940-56200
1946-58900
1949-60000

1952-60400
1954-60590
1957-66800
1959-78454

POOLE/IVERS & POND NUMBERS
1960-89744 1966-123500 1972-143800 1978-153600
1961-96939 1967-128200 1973-146100 1979-155400
1962-102629 1968-131600 1974-148700 1980-156400
1963-108029 1969-133300 1975-150900 1981-157300
1964-111744 1970-136100 1976-151900 1982-157900
1965-118400 1971-139900 1977-152300
MINIPIANO HARDMAN, PECK
1960-121100
1961-123400
1962-126200
1963-128500
1964-130500
1965-132000

1966-134300
1967-136000
1968-138000
1969-139800
1970-140300
1971-141100

1972-142900
1973-144700
1974-146500
1975-147600
1976-148700
1977-149900

1978-150900
1979-150300
1980-151100
1981-151800
1982-152200

MONARCH BY BALDWIN
1900-9000 1930-217000 1933-238000 1938-282000
1910-57000 1931-223000 1934-247000 1940-300000
1920-127000 1932-232000 1935-251800 1941-302000
MUSETTE PLAYER PIANO
1934-114700
1935-125000
1936-133000
1937-136000
1938-148000
1939-153000
1940-167000
1947-231000
1948-250000
1949-256000
1950-265000

1951-278000
1952-290000
1953-310000
1954-315000
1955-324500
1956-333000
1957-341000
1958-342250
1959-356270
1960-364200
1961-370700

1962-376900
1963-383100
1964-387900
1965-392000
1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900
1971-415600
1972-420500

1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900
1977-438000
1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

NELSON N.W.
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000
PEARL RIVER
Serial numbers from 1992 through 1999 are estimates.
1992-91000 1994-162000 1996-239000 1998-334000
1993-112600 1995-198000 1997-284000 1999-390000
Vertical Pianos
2000-453224 2001-528282 2002-576752 2003-626667

37

Grand Pianos
2000-942166 2001-944133 2002-946999 2003-951794
PETROF
1900-5000 1950-67280 1975-211900 1982-340000
1910-8450 1960-87200 1976-233700 1985-355000
1920-10500 1965-103700 1978-302500 1987-380000
1930-46500 1970-146900 1980-314242 1988-395660
1940-58000 1974-208900 1981-325000 1994-440000
PIANOLA PLAYER PIANOS
1960-16800 1968-31200 1974-34500 1980-36300
1962-20000 1970-32400 1976-35000 1981-36500
1964-24700 1972-34000 1978-36000 1982-37000
PLAYTONE PLAYER PIANOS
1960-121100
1961-123400
1962-126200
1963-128500
1964-130500
1965-132000

1966-134300
1967-136000
1968-136800
1969-138200
1970-141600
1971-141100

1972-142900
1973-144700
1974-146500
1975-147600
1976-148700
1977-149900

1978-150900
1979-150300
1980-151100
1981-151800
1982-152200

POOLE PIANO COMPANY
1900-26000 1915-57900 1935-77400 1952-83400
1908-44000 1925-74500 1946-78300 1957-87490
1910-48100 1930-76800 1949-78800 1959-89816
1960-91014 1966-109800 1972-127200 1978-144000
1961-92222 1967-112300 1973-130700 1979-145600
1962-94371 1968-116000 1974-135600 1980-148000
1963-97026 1969-120000 1975-137500 1981-150500
1964-100442 1970-121900 1976-140900 1982-145300
1965-928000 1970-146000 1975-177000 1980-208700
1966-109700 1971-153400 1976-185900 1981-214200
1967-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
1968-132800 1973-167600 1978-194000 1983-221264
1969-140300 1974-171800 1979-201500 1984-221500
PRICE & TEEPLE
1960-307000
1962-335000
1963-349000
1964-364000
1965-379000
1966-393000

1967-407000
1969-435000
1970-449000
1971-463000
1972-477000
1973-491000

1974-505000
1976-533000
1977-528764
1978-541325
1979-555769
1980-769807

1981-582627
1983-595226
1984-614775
1985-636890
1986-638110
1987-640771

SAMICK
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
SCHAEFFER
1900-17000 1919-58300 1922-65000 1925-71000
1910-36000 1920-60600 1923-67000 1929-75300
1915-50500 1921-52400 1924-69000 1931-77900
SCHAFER & SONS
1977-100000
1978-280000
1979-330000
1980-380000

1981-400000
1982-410000
1983-420000
1984-510000

1985-660000 1989-HG0089
1986-860000 1990-HG0190
1987-870000 1991-HIDG91
1988-HG0088 1992-HIDG92

1958-342400
1959-345800
1960-350600
1961-355000

1966-386000
1967-393000
1969-398000
1970-401700

SCHILLER
1950-318000
1951-321000
1952-323000
1953-326000

1975-425700
1976-429300
1977-434000
1978-437000

38

1954-333000
1955-336500
1956-338000
1957-339200

1962-360000
1963-365000
1964-372000
1965-379000

1971-407300
1972-411400
1973-415900
1974-420700

1979-443000
1980-448000
1981-451000
1982-455200

SCHIMMEL
1900-3500 1950-22900 1965-81000 1974-144700
1910-9000 1951-23200 1966-88200 1975-152200
1915-10400 1952-24500 1967-95500 1976-159700
1920-12700 1953-26700 1968-103000 1977-168000
1925-16800 1955-31300 1969-110600 1978-180000
1930-19350 1960-50000 1970-118200 1979-192000
1935-20900 1962-60900 1971-124800 1980-204000
1940-22100 1963-66700 1972-131600 1981-216000
1949-22600 1964-74000 1973-138200 1982-230000
SCHUMANN
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000
SCHULTZ, M.
1907-3500 1913-80000 1919-140000 1925-190000
1911-62000 1917-120000 1923-170000 1929-226000
1912-71000 1918-130000 1924-180000 1930-230000
SEILER, ED.
1900-27799
1910-43419
1915-50755
1920-53671
1925-61632
1930-71725
1935-75503

1940-81100
1945-82500
1950-82526
1951-82526
1952-82700
1953-82800
1955-83000

1960-86100 1975-104000
1962-88000 1976-108000
1963-89000 1977-110000
1964-90000 1980-116000
1965-95000 1981-119200
1973-100005 1983-122200
1974-102000 1985-125200

SETTERGRIN, B.K.
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-192000
SHONINGER
1950-21000 1952-25000 1954-28500 1958-35200
1951-23000 1953-27000 1956-31500 1960-37000
SOHMER
1900-27800
1905-32300
1915-42900
1920-48100
1925-60750
1930-76500
1935-86400
1940-92100

1945-97260 1966-159600 1975-203500
1950-103240 1967-164700 1976-209100
1960-132500 1969-175000 1978-220430
1961-136700 1970-180000 1979-226250
1962-140840 1971-183600 1980-231700
1963-145260 1972-187800 1981-236570
1964-150200 1973-191074 1982-241180
1965-154500 1974-198900

STARCK, P.A.
1960-158800 1962-169000 1964-183000 1966-207000
1961-163000 1963-176000 1965-195000 1967-219000
SOJIN
1982-035080 1984-055778 1986-082675 1988-118058
1983-044668 1985-068207 1987-100560 1989-142058
Grand pianos * Serial numbers preceded by a G.
1983-10201 1985-12693 1987-17757 1989-26269
1984-10993 1986-14703 1988-21269 1990-32269

39

SOWARD
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-192000
STECK GEORGE Est. 1857 New York, N.Y.
1900-22400 1945-14990 1966-183017 1975-192500
1910-43000 1955-160600 1968-186884 1977-193200
1915-53500 1960-169700 1969-188312 1978-193300
1920-63300 1961-171689 1970-189389 1979-193350
1925-73000 1962-174142 1971-190600 1980-193400
1930-85000 1963-176576 1972-190900 1981-193600
1935-130700 1964-178757 1973-191200 1982-193800
1940-140600 1965-180876 1974-191900 1983-194000
STEGLER BY SAMICK
1979-790000 1980-800000 1981-810000 1982-820000
SAMICK NUMBERS
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
1979-32740 1982-39410 1985-53844 1990-380000
1980-29530 1983-53400 1986-75020 1995-500000
STEINWAY & SONS
1900-95000 1955-346500 1970-418000 1981-473500
1905-105000 1960-366000 1971-423000 1982-478500
1910-140000 1961-370000 1972-426000 1983-483000
1915-170000 1962-375000 1973-431000 1984-488000
1920-200000 1963-380000 1974-436000 1985-493000
1925-230000 1964-385000 1975-439000 1986-498000
1930-270000 1965-390000 1976-445000 1987-503000
1935-279000 1966-395000 1977-450000 1988-507700
1940-300000 1967-400000 1978-455300 1989-512600
1945-317000 1968-405000 1979-463000 1990-516700
1950-331000 1969-412000 1980-468500 1991-521000
STERLING
1934-114700
1935-125000
1936-133000
1937-136000
1938-148000
1939-153000
1940-167000
1947-231000
1948-250000
1949-256000
1950-265000

1951-278000
1952-290000
1953-310000
1954-315000
1955-324500
1956-333000
1957-341000
1958-342250
1959-356270
1960-364200
1961-370700

1962-376900
1963-383100
1964-387900
1965-392000
1966-397700
1967-401500
1968-405200
1969-407500
1970-410900
1971-415600
1972-420500

1973-424900
1974-430300
1975-433400
1976-436900
1977-438000
1978-440000
1979-444000
1980-446900
1981-449700
1982-452400

STING PLAYER PIANOS
1977-5000 1979-7800 1981-10100 1982-11300
1978-6600 1980-9000
STORY & CLARK
1960-307000
1961-321000
1962-335000
1963-349000
1964-364000
1965-379000
1966-393000

1967-407000
1968-421000
1969-435000
1970-449000
1971-463000
1972-477000
1973-491000

1974-505000
1975-519000
1976-533000
1977-528764
1978-541325
1979-555769
1980-769807

1981-582627
1982-591528
1983-595226
1984-614775
1985-636890
1986-638110
1987-640771

VOSE & SONS
1900-22400 1945-14990 1966-183017 1975-192500
1910-43000 1955-160600 1968-186884 1977-193200

40

1915-53500 1960-169700 1969-188312 1978-193300
1920-63300 1961-171689 1970-189389 1979-193350
1925-73000 1962-174142 1971-190600 1980-193400
1930-85000 1963-176576 1972-190900 1981-193600
1935-130700 1964-178757 1973-191200 1982-193800
VOUGH
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
WALTER,Charles R.
1977-502200
1978-502630
1979-503275
1980-504025
1981-505000
1982-505660
1983-506430

1984-507400
1985-508040
1986-508800
1987-509730
1988-510920
1989-512300
1990-513700

1991-515100
1992-516400
1993-517700
1994-518850
1995-520050
1996-521250
1997-522600

1998-524050
1999-525500
2000-526550
2001-527700
2002-528650
2003-529550
2004-538440

WASHBURN
1948-207000 1952-235000 1958-275000 1960-312200
1950-221000 1955-254600 1960-300200 1962-322000
WEBER
1903-54700
1910-64500
1920-76000
1930-81300
1940-90700

1950-94600
1960-96850
1961-97368
1962-97887
1963-98329

1964-98738
1965-99100
1966-99440
1967-99800
1968-10002

1969-100044
1970-100082
1971-100323
1977-100432
1978-100733

WEGMAN
1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-192000
WEINBACH
1900-10510
1910-23920
1920-32920
1930-64200
1940-72120

1950-85550 1973-143000 1978-173062
1960-96600 1974-149200 1979-180000
1970-129200 1975-153300 1980-188000
1971-132500 1976-160000 1981-191880
1972-136800 1977-170000 1982-199000

WELLINGTON BY THE CABLE COMPANY CHICAGO
1950-318000
1951-321000
1952-323000
1954-333000
1955-336500
1957-339200

1958-342400
1959-345800
1960-350600
1962-360000
1963-365000
1965-379000

1966-386000
1967-393000
1969-398000
1971-407300
1972-411400
1974-420700

1975-425700
1976-429300
1977-434000
1979-443000
1980-448000
1982-455200

1964-646800
1965-661300
1966-678500
1967-700100
1968-717900
1969-721500
1970-764200

1971-771000
1972-817000
1973-820000
1974-901000
1975-951000
1976-1000100

WHITNEY BY KIMBALL
1950-517000
1951-528000
1952-537020
1953-554200
1954-553000
1955-562300
1956-571300

1957-579000
1958-586500
1959-595500
1960-604000
1961-607400
1962-617900
1963-630500

WILLIS & SONS
1900-20000 1940-57300 1952-74700 1957-84800
1910-28400 1945-63300 1953-78600 1958-92500
1930-45700 1951-68800 1955-81600 1960-102000
1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900

41

1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
WINTER
1900-4000 1940-183000 1952-291000 1957-84800
1910-28000 1946-225000 1953-310000 1958-92500
1930-98000 1951-278000 1955-324000 1960-102000
1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
After 1960:
1960-91014 1966-109800 1972-127200 1978-144000
1961-92222 1967-112300 1973-130700 1979-145600
1962-94371 1968-116000 1974-135600 1980-148000
1963-97026 1969-120000 1975-137500 1981-150500
1964-100442 1970-121900 1976-140900 1982-145300
WURLITZER
Apollo-De Kalb-Julius Bauer-Melville Clark-Farney
Kingston-Kurtzman-Merrium-Schaff Bros.-Underwood
1901- 480 1910-11600 1919-36000 1928-85000
1902-1430 1911-13000 1920-40000 1929-93000
1903-1910 1912-14000 1921-45000 1930-112000
1904-3000 1913-15000 1922-49000 1931-118000
1905-4500 1914-19000 1923-53000 1932-126500
1906-6000 1915-22000 1924-58000 1933-130300
1907-7500 1916-25000 1925-63000 1934-133300
1908-9000 1917-28000 1926-77000 1935-136000
1909-10300 1918-32000 1927-80000 1936-138700
After 1937:
1937-150000
1938-175000
1939-180000
1940-195000
1941-210000
1942-225000
1946-330000
1947-333000
1948-340000
1949-370000
1950-400000
1951-419000

1952-444000 1969-106500 1981-1645000
1953-474451 1970-1105000 1982-1700000
1955-537000 1971-1145000 1983-1725000
1960-657000 1972-1175000 1984-1775000
1961-715000 1973-1205000 1985-1825000
1962-760000 1974-1235000 1986-1850000
1963-815000 1975-1266000 1987-1900000
1964-860000 1976-1296000 1988-2020000
1965-905000 1977-1385000 1989-2055000
1966-945000 1978-1495000 1990-2080000
1967-985000 1979-1550000 1991-2115000
1968-1025000 1980-1595000 1992-2145000

YAMAHA
1917-1700
1918-1800
1919-1900
1920-2100
1921-2650
1922-3150
1923-3650
1924-4250
1925-4950
1926-5700
1927-6500
1928-7750
1929-8928
1930-10163
1931-11719
1932-13368
1933-15182
1934-17939

1935-19895
1936-22397
1937-25158
1938-28000
1939-30000
1940-31900
1941-33800
1942-35600
1943-37000
1944-38000
1945-38550
1946-39250
1947-40001
1948-44087
1949-42231
1950-44200
1951-47767
1952-51621

1953-54800
1954-57000
1955-63300
1956-70000
1957-78000
1958-89000
1959-103000
1960-122000
1961-149000
1962-188000
1963-237000
1964-298000
1965-368000
1966-489000
1967-570000
1968-689000
1969-809000
1970-978000

1971-1169000
1972-1317000
1973-1510000
1974-1743000
1975-1943000
1976-2144000
1977-2383000
1978-2583000
1979-2812000
1980-3001000
1981-3261000
1982-3464000
1983-3646000
1984-3832000
1985-3988000
1986-4157000
1987-4335000
1988-4492000

1989-4650000
1990-4811000
1991-4951000
1992-5072000
1993-5181000
1994-5292000
1995-5375000
1996-5466000
1997-5530000
1998-5579000
1999-5792000
2000-5868000
2001-5928000
2002-5978000
2003-6021000
2004-6066000
2005-6110000

YOUNG CHANG
Vertical pianos
1978-780000 1981-810000 1984-009400 1987-0261000
1979-790000 1982-001000 1985-014700 1988-1300000

42

1980-800000 1983-004000 1986-019950 1989-1433342
Grand Pianos
1978-780000 1981-810000 1984-011000 1987-026100
1979-790000 1982-004700 1985-016000 1988-032000
1980-800000 1983-007300 1986-019600 1989-045739
ZIMMERMANN
1960-195001 1965-215001 1970-246001 1980-400001

43

Θέματα Χορδίσματος
Το κάθε πιάνο θεωρείτε χορδισμένο, δηλαδή κουρδισμένο, όταν οι
χορδές του δονούν σε συγκεκριμένες συχνότητες που προσδιορίζονται
από μουσικούς κανονισμούς και ακουστικούς νόμους. Πράγματι, η
συντήρηση του πιάνου ενσωματώνει – νυμφεύει - την τέχνη της
μουσικής με την επιστήμη της φυσικής/ακουστικής και κάθε χορδιστής
κατανοεί σε μεγάλο βαθμό τους φυσικούς νόμους παραγωγής ήχου
κρουστών συστημάτων, την βασική θεωρεία μουσικών τόνων, και
φυσικά την νομενκλατούρα του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Σε γενικές γραμμές, όταν μια χορδή είναι δεμένη στης δύο άκρες και
κρούετε, ο επακόλουθος ήχος είναι το άθροισμα των συχνοτήτων του
βασικού παλμού και των αντανακλάσεων ή αρμονικών.

Η μαθηματική αναπαράσταση των αρμονικών γίνεται στο χώρο και στην
συχνότητα μέσω σειρών Φούριερ, και αποκαλείται αρμονική σειρά.

44

Ιδανικά τα διαστήματα της οκτάβας είναι πολλαπλάσια του δύο και οι
ενδιάμεσες συχνότητες μπορούν να χωριστούν γραμμικά, ώστε οι
διαφορές συχνοτήτων μεταξύ ημιτόνια να είναι ίσιες. Στη
πραγματικότητα, λόγω του Πυθαγόρειου λάθους ή κόμμα, οι
πραγματικές συχνότητες διαφέρουν από τις θεωρητικές της αρμονικής
σειράς και ιδού η πρόκληση του χορδιστή. Αυτή η διαφορά
αντιμετωπίζεται από τον χορδιστή μοιράζοντας το λάθος με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην γίνετε αντιληπτό, και ο τρόπος μοιράσματος λέγεται τρόπος
ή τύπος χορδίσματος, και το ποιο συχνό χόρδισμα στις εποχές μας είναι
το ισοσυγκερασμένο (equal tempered) . Επίσης, όταν δυο συχνότητές
είναι κοντά, δημιουργούν παλμούς συγκεκριμένης συχνότητας ή ρυθμού.

45

Ο δε τρόπος που ο χορδιστής εκτελεί το χόρδισμα είναι αναγνωρίζοντας
τους παλμούς που δημιουργούνται μεταξύ την διαφορά συχνοτήτων
επιλεγμένων αρμονικών των νότων που πρέπει χορδιστούν, και
κανονίζοντας το διάστημα μεταξύ των νότων ώστε οι παλμοί των
επιλεγμένων αρμονικών να είναι στον απαιτούμενο ρυθμό.
Σε γενικές γραμμές το καλό χόρδισμα έχει σαν αποτέλεσμα καθαρές
οκτάβες και νότες, ομαλή και λεία αλλαγή μεταξύ τρίτων και έκτων,
απαλές και ιδιόχρωμες πέμπτες και τέταρτες, και λαμπερότερα μεγάλα
διαστήματα καθώς ανεβαίνουμε/κατεβαίνουμε το κλαβιέ χωρίς να
θυσιάζουμε την καθαρότητα των 12ων και 17ων.
Αν το πιάνο έχει να χορδιστή αρκετό καιρό, κατά πάσα πιθανότητα θα
έχει πέσει (ή θα έχει ανεβεί) ο τόνος και θα πρέπει να επαναφερθεί στο
440 Hz, πριν γίνει το τελικό χόρδισμα δηλαδή πριν στρωθεί το πιάνο.
Εξαρτάται από το πιάνο- ο χορδιστής θα χρειασθεί να ασχοληθεί μια ή
πιο πολλές φορές με την επαναφορά του οργάνου, πριν το θεωρήσει
έτοιμο για το τελικό χόρδισμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει παραπάνω από
μία επίσκεψη μια και το όργανο μπορεί να πέφτει στα πλαίσια της
ημέρας μετά από την έκαστη επαναφορά.
Το χόρδισμα πάντα γίνεται με το αυτί αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
λογισμικό για να επιταχύνει την διαδικασία συνήθως στο σημείο που
καθορίζεται το συγκερασμένο. Την «τελευταία λέξη» την έχει το αυτί και
το κάθε πιάνο έχει το χόρδισμα του δηλαδή το κάθε χόρδισμα έχει τα
δικά του χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ισοσυγκερασμένου
46

χορδίσματος. Φυσικά την τελική γνώμη και απόφαση για το αποτέλεσμα
την έχει ο πιανίστας, και γι’αυτό το λόγο είναι πλεονέκτημα (αλλά όχι
αναγκαίο) ο χορδιστής να είναι και πιανίστας ώστε να μπορεί να
επικοινωνεί άνετα με τον πιανίστα, και να χορδίζει στο επίπεδο που ζητεί
η καλλιτεχνική αγορά, και όχι μόνο με βάση τη μηχανική γνώση.

47

Μύθοι – Πραγματικότητα
Μύθος

Πραγματικότητα

Το πιάνο μου είναι παλιό, άρα ακριβό

Η αξία του πιάνου πέφτει με τα χρόνια,
εκτός αν θεωρείται συλλεκτικό μοντέλο

Η άρπα είναι φτιαγμένη από
μπρούτζο

Στην πραγματικότητα η Άρπα φτιάχνετε
από μαντέμι ή σε ελάχιστες περιπτώσεις
από μείγμα αλουμίνιου, και βάφετε με
χρώμα μπρούτζου

Το πιάνο μου έχει μπρούτζινο ηχείο

Το ηχείο πάντα είναι ξύλινο. Απλώς
έχει βαφτεί

Το πιάνο μου έχει μεγάλη αξία μια
και έχει πλήκτρα ελεφαντόδοντου

Το κλαβιέ ελεφαντόδοντου προσθέτει
πράγματι στην ομορφιά αλλά δεν
θεωρείτε μοχλός επένδυσης. Ένα κακώς
κατασκευασμένο πιάνο με
ελεφαντόδοντο παραμένει ένα κακώς
κατασκευασμένο πιάνο

Το πιάνο μου δεν χρειάζεται ποτέ
χόρδισμα

Οι αλλαγές θερμοκρασίας πάντα
δημιουργούν την ανάγκη για χόρδισμα.
Το πιάνο θέλει συντήρηση όπως κάθε
άλλη μηχανή δηλαδή πριν κάθε εκτέλεση
στις αίθουσες συναυλιών, κάθε 3 με 6
μήνες στα Ωδεία και 6 με 12 μήνες στα
σπίτια

Το χόρδισμα πάνω από τα 440 είναι
καλύτερο

Ορισμένες Συμφωνικές (κυρίως
Γερμανικές) προτιμούν για διαφόρους
λόγους τέτοια χορδίσματα. Το 440 είναι
η διεθνής αναγνωρισμένη συχνότητα για
το Λα. Χορδίζοντας πάνω του 440
σημαίνει ότι όταν πέσει το πιάνο θα
πρέπει να χορδιστεί απ την αρχή μια και
συνήθως πέφτουν οι μεσαίες φωνές ενώ
τα μπάσα και οι ψιλές μένουν σταθερές.
Επίσης, αν επιμένετε να το χορδίζεται
πάνω από τα 440, θα σιγουρευτείτε ότι
αντέχουν οι χορδές κλειδιά και η κορώνα
ώστε να μην προκληθεί ζημιά. Αν σας
ενδιαφέρει να έχετε πιο λαμπερό ήχο,
αυτό μπορεί να επιτευχτεί άνετα (με
εναλλακτικό χόρδισμα που ταιριάζει
καλύτερα στο πιάνο, με τόνισμα κλπ.) με
βάση τα 440
48

49