You are on page 1of 17

Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

Cara Memohon Jawatan di AGENSI KERAJAAN – KEMENTERIAN PERTAHANAN

Ada 3 kategori pemohon iaitu:

A. Pencari Kerja yang belum berdaftar– Pemohon perlu membuat pendaftaran


sebagai pencari kerja baru.

B. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor selain dari
sektor Agensi Kerajaan – Pemohon perlu menyambung pendaftaran untuk
sektor Agensi Kerajaan.

C. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor Agensi


Kerajaan - Pemohon perlu mengemaskini sekiranya ingin memohon jawatan
yang ditawarkan.

Sila pilih kategori yang berkaitan.

A. Pencari Kerja yang belum berdaftar

1. Klik menu Pencari Kerja Baru.

1
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

2. Masukkan nombor MyKad dan tekan pada butang 'Hantar'

2
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
3. Masukkan maklumat seperti yang dikehendaki oleh sistem. Pada
ruangan Pilihan Sektor Pekerjaan, sila klik Agensi Kerajaan dan klik
pada butang 'Berikut'

3
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

4. Masukkan maklumat yang diperlukan di bahagian Jawatan Dipohon


dan klik pada butang 'Berikut'

4
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

5. Sila isikan maklumat yang diperlukan di bahagian Maklumat Terperinci


dan tekan pada butang 'Berikut'

5
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
6. Sila isikan Maklumat Akademik di bahagian Akademik bermula di
bahagian kelulusan terendah dan sehingga kelulusan tertinggi. Tekan
pada butang 'Berikut'

6
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
7. Sila isikan maklumat seterusnya seperti Akademik, Ko-Kurikulum,
Maklumat Tambahan bagi melengkapkan pendaftarn.

8. Klik pada kotak yang disediakan dan tekan butang 'Berikut' untuk
menghantar pendaftaran.

9. Klik OK untuk meneruskan pendaftaran

10. Setelah pendaftaran berjaya dibuat anda boleh lihat makluman seperti
dipaparkan di skrin.

7
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

11. Ini bermakna anda telah berjaya mendaftar di JobsMalaysia.

12. Teruskan permohonan kerja anda di Langkah B

8
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

B. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor selain


dari sektor Agensi Kerajaan

1. Klik menu Pencari Kerja. Masukkan nombor MyKad dan nombor pin. Klik
butang Log Masuk.

2. Di laman profil peribadi sila tandakan Agensi Kerajaan.

* Jika memilih lebih dari satu agensi, bahagian jawatan di pohon bagi
setiap agensi yang ditandakan akan dipaparkan juga

9
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
3. Jika ingin memohon jawatan-jawatan yang diiklankan, pastikan anda
memohon jawatan berkenaan di seksyen Jawatan Di Pohon untuk
ruangan Agensi Kerajaan. (Rujuk catatan dibawah). Tekan butang
'Berikut' untuk memastikan permohonan anda berjaya.

4. Satu skrin Pengakuan Pemohon dipaparkan. Sila tandakan setuju dan


tekan pada butang 'Berikut' dan pemohonan anda telah berjaya.

5. Teruskan ke langkah C

10
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

C. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor


Agensi Kerajaan

1. Klik menu Pencari Kerja. Masukkan nombor MyKad dan nombor pin.Klik
butang Log Masuk

2. Sila pastikan Agensi Kerajaan telah ditandakan dan tekan butang 'Kemaskini'

11
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
3. Jika ingin memohon jawatan-jawatan yang diiklankan ini, pastikan di seksyen
anda memohon jawatan berkenaan Jawatan Di Pohon untuk ruangan Agensi
Kerajaan. (Rujuk catatan dibawah).

12
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon

Catatan :

1) JAWATAN : TUKANG K3 (R9) (KOD SKIM : 6306)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

2) JAWATAN : PEMANDU KENDERAAN R3 (KOD SKIM : 6700)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

3) JAWATAN : PEKERJA AWAM KHAS R3(KOD SKIM : 6680)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

4) JAWATAN : ATTENDAN KESIHATAN U3 (KOD SKIM : 6011)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Hospital, Perubatan & Kesihatan

5) JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT / PELAYAN MES N1 (KOD SKIM : 4845)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

6) JAWATAN : PEKERJA AWAM R1 (KOD SKIM : 6580)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

7) JAWATAN : PEMANDU / OPERATOR JENTERA PEMUNGGAH R3


(KOD SKIM : 6751)

Jenis Jawatan : Bukan Pengurusan


Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh

13
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
4. Seterusnya klik pada menu Carian dan submenu Carian Kerja Khas.

5. Isikan kriteria Carian Kerja Khas. Klik Cari.

14
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
6. Keputusan Carian kerja Khas dipaparkan . Klik pada Mohon untuk memohon
jawatan ini.

7. Anda perlu mengisi Maklumat Akademik – Keputusan Peperiksaan PMR/SRP/


LCE atau setaraf. Klik kemaskini

15
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
8. Masukkan Maklumat Akademik – Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM / MCE / SPM (V) / SPVM / SPM Mengikut Sitem Sijil Terbuka
atau Setaraf. Setelah semua diisi klik pada Kemaskini dan Hantar.(Jika Ada

16
Kementerian Sumber Manusia Cara Memohon
9. Klik pada Maklumat Segera. Klik pada Bakul Masuk Saya.

10. Jawatan yang dipohon akan dipaparkan di skrin Bakul Masuk Saya

11. Ini bermakna anda telah berjaya membuat permohonan di KEMENTERIAN


PERTAHANAN

*** Terima Kasih kerana menggunakan JobsMalaysia ***

17