You are on page 1of 18

BELANJA

WAN
PERIBADI
Disediakan oleh : auda
Maksud Belanjawan Peribadi


 Suatu anggaran perbelanjaan yang akan
dilakukan berdasarkan anggaran
pendapatan yang akan diperoleh dalam
suatu tempoh masa tertentu
Jenis Perbelanjaan
Peribadi
CTH BARANG TAHAN LAMA
CTH BARANG TAHAN LAMA
CTH BARANG TAHAN LAMA
Barang Tahan Lama

Penggunaannya melebihi setahun


Biasanya terdiri drpd barang kehendak

Perbelanjaan terhadapnya tidak tetap & berubah mengik

Cth : Televisyen, Komputer dll


CTH BARANG TIDAK TAHAN
LAMA
BARANG TIDAK
TAHANLAMA
Tempoh penggunaannya kurang drpd setahun


Biasanya terdiri daripada barang keperluan

anjaan terhadapnya tetap & tidak berubah mengikut pen

Cth :Makanan, Alat Tulis, Ubat-ubatan


PERKHIDMATAN
Dikategorikan dalam perbelanjaan tetap


Cth ; Perbelanjaan sewa rumah, perkhidmatan
pendidikan dll
Kesimpulan :

 Belanjawan Peribadi perlu


dilakukan bagi
mengelakkan masalah
kekurangan pendapatan
dalam peruntukan
terhadap perbelanjaan
KEPENTINGAN BELANJAWAN
PERIBADI
Merancang Perbelanjaan mengikut pendapatan
Mendahulukan Perbelanjaan Yang Penting

 Mengutamakan barang yang


penting seperti makanan,
minuman, sewa rumah dan
pakaian
Menabung
 Perbelanjaan kurang daripada
pendapatan
 Dapat dilakukan melalui
belanjawan peribadi
terancang
Mengelakkan individu
berhutang

 Perbelanjaan melebihi
pendapatan
 Contohnya, meminjam daripada
kawan, ahli keluarga atau
bank
Mengelakkan Inflasi

 Individu berbelanja tanpa


dirancang
 Harga barang akan naik
(permintaan terlalu banyak
berbanding penawaran)
SILA BUKA M/S 83….

XDE BUKU SILA KONGSI


DENGAN KAWAN
Aktiviti Berkumpulan