You are on page 1of 2

JADUAL AKTIVITI PELAJAR

PROJEK INOVASI TAMAN ORKID
BI
L
01

TARIKH
09.08.201
5

KERJA /
AKTIVITI
Membersihkan
kawasan dan
meratakan
tapak.
Membajak dan
mengembur
tanah
Mengumpulkan
batu, genting
terpakai dan
botol mineral
terpakai
Membuat batas

BAHAN
INPUT
Gunting,
parang

Tanah,
serbuk kayu,
racun
rawatan
sebuk kayu
Kayu
pancang,
dawai
berplastik
Arang, pokok
orkid
peringkat
semaian
Pokok orkid

02

09.08.201
5

Cangkul

03

10.08.201
5

04

10.08.201
5

05

11.08.201
5

Menyediakan
campuran tanah
dan serbuk kayu

06

16.08.201
5

Membuat trelis

07

17.08.201
5

Menyediakan
bahan media
tanaman

08

18.08.201
5

Menanam anak
pokok orkid dan
menyiram

09

19.08.201
5

Membaja anak
pokok

Baja

10

20.08.201
5

Menyusun atur
genting dan
botol mineral

Simen,
genting
terpakai,

TINDAKAN
1. Rumput-rumput yang tinggi
digunting
2. Sampah sarap disekitar kawasan
dibersihkan
1. Tanah kawasan yang akan di
gunakan digemburkan

Batu bata,
genting ,
botol mineral

1. Kumpulkan barang-barang
tersebut di kawasan gerak kerja

Batas tanah

1. Batas berukuran 0.5 m lebar dan
panjang ikut kesesuaian
kawasan.
2. Sediakan sistem perparitan yang
sesuai
1. Sediakan campuran tanah yang
sesuai
2. Rawat serbuk kayu dengan
racun yang sesuai
1. Menyediakan kayu sokongan 1”
x 1” x 1.8 tinggi.
2. Dawai bersalut plastic saiz 2 mm
3. Jarak tanaman 0.5 m x 0.5 m
1. Sediakan arang untuk tanaman
pokok orkid.
2. Saiz pecahan arang 1 cm
1. Tanam pokok orkid pada batas
yang telah siap mengikut jarak
yang telah ditetapkan.
2. Saiz keratan minima 15 cm dan
mempunyai sekurang-kurangnya
2 akar udara
1. Menabur baja yang sesuai
2. Jangan membaja pada hari hujan
dan pada waktu cuaca panas
terik
1. Menyusun atur genting terpakai
dan botol mineral yang telah
disimenkan mengikut susun atur

2. Memastikan semua susun atur mengikut spesifikasi yang ditetapkan .untuk tapak rekleksologi Disediakan Oleh (NUR DALILA BINTI YUSOF) Ketua Projek Inovasi Taman Orkid SMK Seri Kota Puteri 2 botol mineral lanskap yang telah dibuat.