You are on page 1of 2

25/3/2009

ADAMS WORD 25 | ROMAN

Atencin ordinaria

A medicina xeral ou de familia est ao alcance


de todos os individuos e familias galegas para
resolver problemas de sade comns, realizar
actividades preventivas e garantir a atencin
integral e continuada dos pacientes.

SERGA
S 2009

O horario habitual de atencin sanitaria dos mdicos xerais,


pediatras e enfermara nos Centros de Sade :
1.

Mdicos adscritos ao novo modelo:


o

2.

Mdicos do modelo tradicional:


o

SERGA
S

Os profesionais estn presentes no centro 7 horas en das laborables, en


quendas de ma de 8:00 a 15:00 ou en horario de tarde de 15:00-22:00.

A atencin realzase de 9:00-17:00. Os profesionais permanecen no


centro no horario de consulta e permanecen localizables mediante busca,
telfono u outro medio de comunicacin.

ATENCIN

ORDINARIA

Rate