EASTER COLLEGE

Elementary Department
QUIZ #3
FILIPINO V
______
Class #
Pangalan:____________________________________________________
Iskor:_______
Grade and Section:__________________
Petsa:_______________
I. Bilugan ang pang-uring pamilang na ginamit sa pangungusap.
1. Isa’t kalahati ang nakain kong isda.
2. Nasa ikaapat na baitang na kami ngayon.
3. Sa lungsod ay maraming sasakyan.
4. Milyong piso ang nagastos sa ginagawang fly-over.
5. Apat kaming magkakapatid.
II. Encircle the adjectives in the puzzle.
R
O
U
N
D
A

I
T
P
T
A
D

C
P
L
A
N
I

E
I
G
L
C
R

F
C
V
A
E
T

O
K
I
N
G
Y

U
B
L
A
C
K

R
I
N
G
N
M

W
N
O
I
S
Y

G
M
M
S
I
N

E
A
O
A
P
Z

T
N
R
D
I
G

P
Y
E
O
T
A

E
B
P
U
F
N

A
I
R
R
U
R

C
G
O
F
R
I

E
G
U
R
W
L

E
D
O
H
Y

F
R
O
G
E
O

S
I
L
E
N
T

III. Use in a sentence the following adjectives.
6. bitter ____________________________________________
7. pretty ___________________________________________
8. brighter ___________________________________________
9. cleanest _________________________________________
10.
more handsome ___________________________________
11. fine ____________________________________________________
12.
seven _____________________________________________________
13.
circle ______________________________________________________
14.
kindly ________________________________________________________
15.
softly __________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful