You are on page 1of 4

Azfa Hanani

NOVEL KEMBARA AMIRA

(Halis Azhan Mohd Hanafiah)

(Amer Hmzah L.Kadir)

LATAR

LATAR

Latar ialah semua keterangan yang berkaitan dengan waktu, ruang, tempat, budaya, dan

Latar ialah semua keterangan yang berkaitan dengan waktu, ruang, tempat, budaya, dan

suasana yang berlaku dalam karya atau cereka.

suasana yang berlaku dalam karya atau cereka.

Latar terbahagi kepada tiga, iaitu latar tempat, latar masyarakat dan latar masa.

Latar terbahagi kepada tiga, iaitu latar tempat, latar masyarakat dan latar masa.

Latar Tempat

Latar tempat ialah keterangan mengenai kejadian yang berlaku di tempat

Latar tempat ialah keterangan mengenai kejadian yang berlaku di tempat


Di makmal kimia. Azfa Hanani berasa bimbang setelah mendapat tahu perbuatannya

Di dalam kereta api, contohnya Amira sedang membaca e-mel yang dihantar kepada

mencuri buku-buku rujukan dari perpustakan telah diketahui dan dia mungkin

ibunya beserta gambar terbaru penemuan tulang karpus.

akan

dihukum atas kesalahannya itu.

Di rumah Jenifer di Melaka, contohnya Jenifer mendesak Malique supaya menemani


John OHara ke Bukit Mat Raya.

Di bilik pengetua, iaitu ketika Azfa Hanani dikunjungi buat pertama kalinya oleh Tengku

Di Stesen Dahan Hijau, contohnya Amira dan Jacinta turun daripada keretapi dan

Mazran, Kak Finaz, dan Kak Rozan. Kedatangan mereka berjumpa dengan Azfa Hanani

menungu Pak Lias sebelum meneruskan perjalanan ke Bukit Mat Raya.

adalah untuk meminta pertolongannya menyamar sebagai Tengku Murni untuk

Di Desa Karpus, Bukit Mat Raya, contohnya, Profesor Zaidah, Dr. Zawawi, dan pelajar

mengatasi masalah ibu mereka yang tidak menerima hakikat bahawa anaknya Tengku

universiti tahun akhir berbincang tentang penemuan tembikar dan kapak batu yang

Murni meninggal dunia akabiat kemalangan jalan raya.

digunakan oleh manusia zaman Neolitik.

Di Air Terjun Angin, contohnya, Amira bertemu Malique buat kali ketiga.

Di Hotel Universe. Azfa Hanani telah diberi tunjuk ajar oleh Kak Finaz tentang cara

Di hulu sebatang sungai, contohnya, Amira terpegun melihat banyak ketulan emas. Di

Tengku Murni makan, bercakap, dan Iain-lain lagi. Mereka cuba untuk memberi

sungai tersebut jugalah berlaku peristiwa makhluk berbulu membawa seorang lelaki

gambaran perwatakan Tengku Murni agar Datin Maziah ibu mereka tidak mengesan

yang diikat tangan dan ditutup matanya.

penyamaran Azfa Hanani sebagai tengku Murni walaupun wajah dan paras rupa kedua-

Di perkampungan Orang Asli Semai. Contohnya di situ diadakan mesyuarat adat

dua watak tersebut agak sama.

dijalankan bagi membuat keputusan tentang tindakan Itai yang membawa Amira ke
sebatang sungai yang banyak mempunyai ketulan emas.

Di banglo milik Datin Maziah dan Tengku Datuk Makmur. Azfa Hanani akhirnya

Di Gunung Gua Gajah, contohnya, Tau membawa Dr. Zawawi, Rusdi, Amira, Jacinta,

menetap di banglo ini dengan tinggal di bilik Tengku Murni anak kepada Datin Maziah

dan Itai ke Gua tersebut. Di situ mereka menemukan pelbagai lakaran pada dinding gua

dan Datuk Tengku Makmur.

dan kapak batu.


Di pulau Pinang, contohnya John OHara mengadakan perbincangan dengan beberapa

Di Sekolah Menengah Taman Sari. Perjumpaan diadakan oleh pelajar-pelajar

orang pelabur yang akan melabur dalam perlombongan emas di kawasan Hutan Bukit

tingkatan lima bagi berbincang tentang projek Hari Sumbangsih.

Mat Raya.

Di dalam kapal terbang dari Pulau Pinang ke KLIA. Contohnya, John OHara

Di bilik Tengku Murni, Contohnya, Azfa Hanani dengan bersungguh-sungguh

menceritakan kisah silamnya sebagai seorang buruh lombong opal di Australia kepada

membaca dan mengkaji diari Tengku Murni dalam usahanya mendapatkan jawaban

Malique.

siapakah yang menjadi penghalang hubungan antara Ekran dengan Tengku Murni.

Di kaki Gunung Gua Gajah, contohnya OHara, Jenifer, dan Jacinta menunggu Amira
dan kumpulannya mencari Malique di puncak gunung tersebut.

Latar Masa

Di Universiti Kuala Lumpur, contohnya Amira mengemaskan barang-barangnya bagi


menghadapi cuti semester pertama.

Selama beberapa bulan. Semasa Azfa Hanani menuntut di Sekolah Menengah Sri Dian
dan kemudiannya meneruskan persekolahannya di Sekolah Menengah Taman Sari
selepas berpindah ke rumah Datin Maziah.

Latar Masa
Latar masa novel Kembara Amira ialah semasa Amira dan Jacintamenghabiskan cuti
sekolah di Bukit Mat Raya sehingga Amira berjaya melanjutkan pelajaran di sebuah

Pada waktu malam. Contohnya, Azfa Hanani dengan bersungguh-sungguh membaca


dan mengkaji diari Tengku Murni dalam usahanya mendapatkan jawaban siapakah yang
menjadi penghalang hubungan antara Ekran dengan Tengku Murni.

universiti di Kuala Lumpur dalam bidang aeroangkasa.

Peristiwa dalam novel berlaku pada:-

a) waktu pagi, iaitu ketika Amira dan Jacinta berada di dalam khemah dapur di Desa
Korpus untuk sarapan pagi.

Pada waktu petang. Contohnya. semasa Datin Maziah mengadakan sambutan hari b) Waktu petang, iaitu ketika Ludin memberitahu Tau bahawa isterinya Ipah membawa
lahir Azfa Hanani/Tengku Murni yang ke-17.

anak sulungnya lari dari perkampungan Orang Asli Semai.


c) Waktu senja, iaitu ketika Amira dan Jacinta tiba di perkampungan Itai.

Pada waktu pagi. Contohnya, Azfa Hanani menjalani kehidupannya sebagai pelajar
sekolah.

d) Waktu malam, iaitu semasa Amira sedang mengemas kini laman web ibunya, Prof.
Zaidah di dalam kereta api.

Latar Masyarakat
Latar Masyarakat

Latar masyarakat ialah situasi atau gambaran manusia yang dibicarakan oleh

Latar masyarakat ialah situasi atau gambaran manusia yang dibicarakan oleh

pengkarya dalam karyanya antaranya berkaitan dengan budaya, pekerjaan,

pengkarya dalam karyanya antaranya ialah budaya, pekerjaan, pemikiran dan

pemikiran dan sikap mereka.

sebagainya.

Masyarakat penyayang, contohnya Amira menunjukkan kasih sayangnya kepada

Masyarakat yang sanggup berkorban demi kebahagiaan keluarga angkat serta

ibunya, Prof. Zaidah dengan meluangkan masa menjaga ibunya setelah terlibat dalam

kelangsungan masa depannya. Contohnya, Azfa Hanani sanggup memenuhi tawaran

kemalangan kereta yang dipandu oleh Pak Lias.

Abang Mazran bagi membantu sepupunya, Zuraini yang lumpuh mendapatkan rawatan

Masyarakat pelajar yang menghabis masa lapang dengan melakukan aktiviti yang

apabila beliau bersetuju untuk menanggung perbelanjaan Zuraini menerima rawatan di

berfaedah. Contohnya Amira dan Jacinta menghabiskan masa cuti persekolahan

Indonesia sebagai balasan Azfar Hanani untuk menyamar sebagai Tengku Murni.

mereka dengan menyertai kerja-kerja cari gali arkeologi di Bukit Mat Raya bersama Prof
Zaidah dan pelajar tahun akhir.

Masyarakat elit yang bongkak dan sombong kerana statusnya. Contohnya, Tengku

Masyarakat berpendidikan tinggi yang terlibat dalam kerja-kerja mencari gali

Datuk Makmur yang memandang hina terhadap Azfa Hanani kerana berasal dari

arkeologi atau bahan bersejarah. Contohnya, Prof. Zaidah, Dr. Zawawi, dan pelajar

kampung dan miskin. Dia beranggapan Azfa Hanani cuba membolot harta keluarganya

tahun akhir menjalankan aktiviti arkeologi di kawasan Bukit Mat Raya.

dengan menyamar menjadi Tengku Murni.

Masyarakat orang asli yang berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang
mereka. Contohnya Tau, menganggap kerja-kerja cari gali yang dilakukan di kawasan
hutan akan mengganggu roh-roh di situ.
Masyarakat yang mementingkan diri dan mengutamakan kekayaan. Contohnya,

Masyarakat pelajar yang gigih menuntut ilmu. Contohnya, masyarakat pelajar di

John OHara ingin membuktikan bahawa kawasan tersebut mempunyai banyak emas.

Sekolah Menengah Sri Dian tempat Azfa Hanani melanjutkan pelajarannya dalam

Dia akan memperoleh keuntungan apabila menarik para pelabur untuk melabur dalam

Tingkatan Lima Kenanga.

aktiviti perlombongan emas kawasan Gunung Mat Raya.

Masyarakat yang mengamal budaya bantu-membantu bagi menyelesaikan masalah

Masyarakat yang berpegang pada janji. Contohnya, Tengku Mazran berusaha sedaya

yang timbul seperti mencari Jacinta dan Malique yang hilang di dalam hutan.

upaya membantu sepupu Azfa Hanani mendapatkan rawatan bagi menyembuhkan

Contohnya, Itai, Tau dan Ludin, banyak membantu Prof Zaidah, dan rakan-rakannya

penyakit lumpuhnya dengan menghantar Zuraini ke Indonesia. Hal ini kerana Tengku

bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mazran telah berjanji untuk merawat penyakit Zuraini sepupu kepada Azfar Hanani
sebagai timbal balas kesanggupan Azfar Hanani menyamar menjadi Tengku Murni.

Masyarakat yang tertekan oleh sikap negatif rakan sebaya. Contohnya, Ipah
sanggup lari bersama dengan anaknya, Sabi mengikut lelaki kulit putih kerana tertekan
dengan pandangan negatif suku Orang Asli Semai terhadapnya yang berambut perang

Masyarakat yang sanggup menyamar untuk menyelamatkan seseorang daripada


menghadapi tekanan jiwa. Contohnya, Azfa Hanani sanggup menyamar menjadi
Tengku Murni supaya Datin Maziah kembali pulih daripada tekanan perasaan sebagai
akibat kematian anak perempuan tunggalnya.

dan bermata biru.


Masyarakat yang komited terhadap tugasan atau tanggungjawab, contoh Prof.
Zaidah yang terlampau komited terhadap tugasannya untuk mencari gali bahan arkeologi
sehingga pada suatu ketika beliau sedar bahawa beliau telah mengabaikan
tanggungjawabnya sebagai ibu kepada Amira.

Masyarakat yang mengutamakan kasih sayang. Contohnya, Pak Long Madi dan
sekeluarga hidup dalam keadaan aman, dan mesra kerana kaya dengan kasih sayang
walaupun mereka hidup dalam serba kekurangan.