You are on page 1of 22

ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

---------------  ---------------

BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG
DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG
CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Lập
Lớp : ĐH Điện K3
Nam định – 2012

Yêu cầu: dùng matlap và simulink để mô phỏng các mạch điện sau:
- Cách lấy thiết bị ra, lắp ghép
- Đi dây và thay đổi thông số
- Chạy mô phỏng
Bài 1:
1 Chỉnh lưu ba pha hình tia:
Khi tải là R thuần trở:

Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia, tải R
Các thông số của mạch:
Điện áp nguồn cần chỉnh lưu:
u1  110 sqrt (2). sin(100t )
u 2  110 sqrt ( 2). sin(100t  120 0 )
u 3  110 sqrt (2). sin(100t  240 0 )

Tải: R = 10Ω

Bài Làm:
Để mô phỏng bài này ta dùng ứng dụng simulink trong matlab.
Bước 1: mở và tạo file mới

Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổi để thay đổi tên của nó.D3.R. . Sau đó vào elements. điode (có 3 diode).Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau. Ta vào khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope. sau đó tạo một file mới. . sau đó save vào và đánh tên file “chinhluutia_R” và chọn địa chỉ lưu và ấn ok. Như thay tên D1. sau đó vào power electronics . sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước. ta tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ được thiết bị giống hệt như vậy.I theo thời gian). + chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U.cứ làm tương tự cho đến khi đủ thiết bị cần dùng. vào file > new . .Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink có ở trên thanh công cụ.U2. Như ơ bài này là các điện áp nguồn (co 3 nguồn) . lúc này các thiết bị của thư viện này hiện lên ở phía bên phải màn hình . U1.sắp xếp thiết bị. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình. ampe kế và vônkế. Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng + lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình .Thay đổi thông số: . Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số. + chọn nguồn: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source.D2. + điện trở: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình. + chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và vôn kế (Voltage Measurement) + chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground. vẽ dây.U3.

Ta làm như sau: kích đúp chuật vào khối điện trở R sau đó ở mục Branch type chọn R.U3 và thay đổi điện áp đỉnh của nguồn là 110*sqrt(2) V.Khối powergui: Cuối cùng ta lấy khối powergui ở thư viện simpower systems ra dùng để tính toán và hiển thị kết quả.1200.U2.Sắp xếp thiết bị theo ý muốn và vẽ dây nối cho các thiết bị bằng cách chọn các điểm đầu mút của các thiết bị sau đó ấn giữ chuật trái và dê đến điểm cần vẽ theo ý muốn. và ở mục resistance (ohms) chọn 10 > sau đó ấn ok. + scope: kích đúp chuật vào khối scope sau đó chọn scope paremeters > sau đó chọn number of axes có số là 2 > Ok. và tần số của dòng điện bằng W/2π = 50Hz > sau đó ấn OK.2400 .Cuối cùng ta có hình vẽ như sau: . .+ nguồn: kích đúp chuật vào các nguồn U1. . độ lệch pha lần lượt là 00. . + diode: kích đúp chuật vào khối diode sau đó tích chuật vào ô show measurement port > ok. + điện trở : điện trở ở trong thư viện khối sẽ không thể tìm thấy trực tiếp mà muốn vẽ điện trở R thì ta có thể tạo được từ khối series RLC Branch. Làm tương tự với các diode còn lại.

Bước 4: chạy mô phỏng . + trên thanh công cụ có nút play ta ấn vào đó để chạy chương trình mô phỏng.Sau khi đã vẽ đủ các khối thiết bị và thay đổi các thông số ta tiến hành chạy mô phỏng như sau: + kích đúp chuật vào khối scope để hiện lên đồ thị dòng điện và điện áp theo thời gian. + thay đổi tỷ lệ của các trục tọa độ cho hợp lý. + quan sát đồ thị ta có kết quả mô phỏng như sau: Bài số 2: Khi tải là R + Eư: .

sin(100t  240 0 ) Tải: R = 10Ω. vào file > new . sin(100t  120 0 ) u 3  110 sqrt (2). Cách làm như sau: Bước 1: mở và tạo file mới Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink có ở trên thanh công cụ. đo đó ta làm tương tự nhưng chỉ khác là thêm một nguồn E nối tiếp với tải R. tải R + Eư Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: u1  110 sqrt (2). Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng + lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình . lúc này các thiết bị của thư viện này hiện lên ở phía . sau đó vào power electronics . sau đó save vào và đánh tên file “chinhluutia_Rư “ và chọn địa chỉ lưu và ấn ok. sau đó tạo một file mới. Eư = 100V Bài Làm: Bài tập này tương tự như bài 1 chỉ có khác là tải ở đây là tải R + Eư . sin(100t ) u 2  110 sqrt ( 2).Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia. còn tải ở bài 1 là R .

U3 và thay đổi điện áp đỉnh của nguồn là 110*sqrt(2) V.D2.U2.Thay đổi thông số: + nguồn: kích đúp chuật vào các nguồn U1.U3. E. . và tần số của dòng điện bằng W/2π = 50Hz > sau đó ấn OK.bên phải màn hình . cứ làm tương tự cho đến khi đủ thiết bị cần dùng.Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau. + chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U. sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước.2400 . Ta vào khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope.Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổi để thay đổi tên của nó. ampe kế và vônkế. U1. + chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và vôn kế (Voltage Measurement) + chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground. điode (có 3 diode). . Như ơ bài này là các điện áp nguồn (có 3 nguồn). Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số. + điện trở: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình.D3. Rồi kéo sang của sổ làm việc + Terminator: Ta vào thu vien Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > va sau do chon khoi Terminator . vẽ dây. Như thay tên D1. + chọn nguồn 1 chiều Eư: vẫn ở thư viện simpower systems ta vào mục Electrical Sources và chọn thiết bị DC Voltage Source. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình.I theo thời gian).U2. . độ lệch pha lần lượt là 00. . ta tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ được thiết bị giống hệt như vậy.1200.sắp xếp thiết bị. + chọn nguồn xoay chiều: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source.R. Sau đó vào elements.

.+ điện trở : điện trở ở trong thư viện khối sẽ không thể tìm thấy trực tiếp mà muốn vẽ điện trở R thì ta có thể tạo được từ khối series RLC Branch. Ta làm như sau: kích đúp chuật vào khối điện trở R sau đó ở mục Branch type chọn R. + scope: kích đúp chuật vào khối scope sau đó chọn scope paremeters > sau đó chọn number of axes có số là 2 > Ok.Khối powergui: Cuối cùng ta lấy khối powergui ở thư viện simpower systems ra dùng để tính toán và hiển thị kết quả. . + Eư: kích đúp chuật vào khối DC Voltage Source sau đó thay đổi giá trị điện áp là 100V > ok.Sắp xếp thiết bị theo ý muốn và vẽ dây nối cho các thiết bị bằng cách chọn các điểm đầu mút của các thiết bị sau đó ấn giữ chuật trái và dê đến điểm cần vẽ theo ý muốn. và ở mục resistance (ohms) chọn 10 > sau đó ấn ok.Cuối cùng ta có hình vẽ như sau: . . + diode: kích đúp chuật vào khối diode sau đó tích chuật vào ô show measurement port > ok. Làm tương tự với các diode còn lại.

+ trên thanh công cụ có nút play ta ấn vào đó để chạy chương trình mô phỏng. + thay đổi tỷ lệ của các trục tọa độ cho hợp lý.Sau khi đã vẽ đủ các khối thiết bị và thay đổi các thông số ta tiến hành chạy mô phỏng như sau: + kích đúp chuật vào khối scope để hiện lên đồ thị dòng điện và điện áp theo thời gian.Bước 4: chạy mô phỏng . + quan sát đồ thị ta có kết quả mô phỏng như sau: .

sin(100t ) u 2  110 sqrt ( 2). sin(100t  120 0 ) u 3  110 sqrt (2). tải R + Eư + L Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: u1  110 sqrt (2).Bài 3 Khi tải là R + Eư + L: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia. sin(100t  240 0 ) Tải: R = 10Ω. L = 10e-03 Bài làm . Eư = 100V.

+ Terminator: Ta vào thu vien Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > va sau do chon khoi Terminator .Bài tập này tương tự như bài 1 chỉ có khác là tải ở đây là tải R + Eư + L . còn tải ở bài 1 là R . Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng + lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình . cuộn cảm L mắc nối tiếp với tải R. + chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và vôn kế (Voltage Measurement) + chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground. sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước. sau đó tạo một file mới. Sau đó vào elements. lúc này các thiết bị của thư viện này hiện lên ở phía bên phải màn hình . đo đó ta làm tương tự nhưng chỉ khác là thêm một nguồn E. Cách làm như sau: Bước 1: mở và tạo file mới Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink có ở trên thanh công cụ. . Rồi kéo sang của sổ làm việc + chọn nguồn xoay chiều: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source. sau đó vào power electronics . sau đó save vào và đánh tên file “chinhluutia_RƯL “ và chọn địa chỉ lưu và ấn ok. vào file > new . + chọn nguồn 1 chiều Eư: vẫn ở thư viện simpower systems ta vào mục Electrical Sources và chọn thiết bị DC Voltage Source. + điện trở và cuộn cảm: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình.

. Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số. và tần số của dòng điện bằng W/2π = 50Hz > sau đó ấn OK. U1. .U2. E.Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổi để thay đổi tên của nó.D2. + điện trở và cuộn cảm : điện trở ở trong thư viện khối sẽ không thể tìm thấy trực tiếp mà muốn vẽ điện trở R và cuộn cảm L thì ta có thể tạo được từ khối series RLC Branch.Sắp xếp thiết bị theo ý muốn và vẽ dây nối cho các thiết bị bằng cách chọn các điểm đầu mút của các thiết bị sau đó ấn giữ chuật trái và dê đến điểm cần vẽ theo ý muốn.R L. vẽ dây. .U2. + Eư: kích đúp chuật vào khối DC Voltage Source sau đó thay đổi giá trị điện áp là 100V > ok. + diode: kích đúp chuật vào khối diode sau đó tích chuật vào ô show measurement port > ok. . + scope: kích đúp chuật vào khối scope sau đó chọn scope paremeters > sau đó chọn number of axes có số là 2 > Ok. ampe kế và vônkế.U3 và thay đổi điện áp đỉnh của nguồn là 110*sqrt(2) V.I theo thời gian).+ chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U. và ở mục resistance (ohms) chọn 10. sắp xếp thiết bị.D3. . Ta vào khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope.2400 . Như thay tên D1. Làm tương tự với các diode còn lại. độ lệch pha lần lượt là 00. Như ơ bài này là các điện áp nguồn.và mục Inductance (H) ta gõ số liệu là 10e-03 > sau đó ấn ok. Ta làm như sau: kích đúp chuật vào khối điện trở R sau đó ở mục Branch type chọn RL.U3. ta tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ được thiết bị giống hệt như vậy.Thay đổi thông số: + nguồn: kích đúp chuật vào các nguồn U1.Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau. điode .1200.

Sau khi đã vẽ đủ các khối thiết bị và thay đổi các thông số ta tiến hành chạy mô phỏng như sau: + kích đúp chuật vào khối scope để hiện lên đồ thị dòng điện và điện áp theo thời gian. . + trên thanh công cụ có nút play ta ấn vào đó để chạy chương trình mô phỏng. + thay đổi tỷ lệ của các trục tọa độ cho hợp lý..Cuối cùng ta có hình vẽ như sau: Bước 4: chạy mô phỏng . + quan sát đồ thị ta có kết quả mô phỏng như sau: .Khối powergui: Cuối cùng ta lấy khối powergui ở thư viện simpower systems ra dùng để tính toán và hiển thị kết quả.

Bài 4: 2 Chỉnh lưu ba pha hình cầu Khi tải là R + Eư: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình cầu. tải R + Eư Các thông số của mạch: .

vào file > new . sin(100t ) u 2  110 sqrt ( 2). + điện trở: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình. Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng + lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình . sau đó tạo một file mới. sau đó save vào và đánh tên file “chinhluucau_Rư “ và chọn địa chỉ lưu và ấn ok. sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước. do đó ta làm tương tự Cách làm như sau: Bước 1: mở và tạo file mới Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink có ở trên thanh công cụ. sau đó vào power electronics .Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: u1  110 sqrt (2). Eư = 100V Bài làm Bài tập này tương tự như các bài tập ở trên chỉ có khác là tải ở đây là mạch cầu 3 pha vậy ta vẽ sơ đồ khác thôi. + chọn nguồn 1 chiều Eư: vẫn ở thư viện simpower systems ta vào mục Electrical Sources và chọn thiết bị DC Voltage Source. Rồi kéo sang của sổ làm việc + chọn nguồn xoay chiều: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source. sin(100t  120 0 ) u 3  110 sqrt (2). Sau đó vào elements. sin(100t  240 0 ) Tải: R = 10Ω. Còn vẫn bao gồm các khối thiết bị như vậy . + chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và vôn kế (Voltage Measurement) . lúc này các thiết bị của thư viện này hiện lên ở phía bên phải màn hình .

D5. Làm tương tự với các diode còn lại. .U3. vẽ dây.Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổi để thay đổi tên của nó.U2. . Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số .D3. và ở mục resistance (ohms) chọn 10 > sau đó ấn ok.Sắp xếp thiết bị theo ý muốn và vẽ dây nối cho các thiết bị bằng cách chọn các điểm đầu mút của các thiết bị sau đó ấn giữ chuật trái và dê đến điểm cần vẽ theo ý muốn. ampe kế và vônkế. U1.U3 và thay đổi điện áp đỉnh của nguồn là 110*sqrt(2) V.+ chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground. + chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U.Thay đổi thông số: + nguồn: kích đúp chuật vào các nguồn U1. + diode: kích đúp chuật vào khối diode sau đó tích chuật vào ô show measurement port > ok. + điện trở : điện trở ở trong thư viện khối sẽ không thể tìm thấy trực tiếp mà muốn vẽ điện trở R thì ta có thể tạo được từ khối series RLC Branch. . Ta làm như sau: kích đúp chuật vào khối điện trở R sau đó ở mục Branch type chọn R. Ta vào khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope. + scope: kích đúp chuật vào khối scope sau đó chọn scope paremeters > sau đó chọn number of axes có số là 2 > Ok.D2.D6. ta tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ được thiết bị giống hệt như vậy. Như thay tên D1. E. - Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau.R.D4.sắp xếp thiết bị.cứ làm như vậy cho đến khi đủ số thiết bị cần thiết. điode (có 6 cái) .I theo thời gian). và tần số của dòng điện bằng W/2π = 50Hz > sau đó ấn OK. Như ơ bài này là các điện áp nguồn ( có 3 cai) .U2.2400 . + Eư: kích đúp chuật vào khối DC Voltage Source sau đó thay đổi giá trị điện áp là 100V > ok. độ lệch pha lần lượt là 00.1200. .

+ thay đổi tỷ lệ của các trục tọa độ cho hợp lý. ..Khối powergui: Cuối cùng ta lấy khối powergui ở thư viện simpower systems ra dùng để tính toán và hiển thị kết quả. + trên thanh công cụ có nút play ta ấn vào đó để chạy chương trình mô phỏng.Cuối cùng ta có hình vẽ như sau: Bước 4: chạy mô phỏng .Sau khi đã vẽ đủ các khối thiết bị và thay đổi các thông số ta tiến hành chạy mô phỏng như sau: + kích đúp chuật vào khối scope để hiện lên đồ thị dòng điện và điện áp theo thời gian. + quan sát đồ thị ta có kết quả mô phỏng như sau: .

tải R + Eư + L .Bài 5: Khi tải là R + Eư + L: Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình cầu.

+ chọn nguồn 1 chiều Eư: vẫn ở thư viện simpower systems ta vào mục Electrical Sources và chọn thiết bị DC Voltage Source. Eư = 100V. lúc này các thiết bị của thư viện này hiện lên ở phía bên phải màn hình . vào file > new . sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình. + điện trở và cuộn cảm: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình. . sau đó tạo một file mới.Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: u1  110 sqrt (2). L = 10e-03 Bài làm Bài tập này tương tự như bài 5 chỉ có khác là tải ở đây là tải R + Eư + L . Rồi kéo sang của sổ làm việc + chọn nguồn xoay chiều: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source. sau đó save vào và đánh tên file “chinhluucau_RƯL “ và chọn địa chỉ lưu và ấn ok. Sau đó vào elements. sin(100t ) u 2  110 sqrt ( 2). sau đó vào power electronics . Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng + lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình . Cách làm như sau: Bước 1: mở và tạo file mới Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink có ở trên thanh công cụ. sin(100t  120 0 ) u 3  110 sqrt (2). còn tải ở bài 5 là RƯ . sin(100t  240 0 ) Tải: R = 10Ω. đo đó ta làm tương tự nhưng chỉ khác là thêm một cuộn cảm L mắc nối tiếp với tải R và Eư.

cứ làm như vậy cho đến khi đủ số thiết bị cần thiết.1200. điode (có 6 diode). Như thay tên D1.U3). và tần số của dòng điện bằng W/2π = 50Hz > sau đó ấn OK. D2. .U3 và thay đổi điện áp đỉnh của nguồn là 110*sqrt(2) V. + điện trở và cuộn cảm : điện trở ở trong thư viện khối sẽ không thể tìm thấy trực tiếp mà muốn vẽ điện trở R và cuộn cảm L thì ta có thể tạo được từ khối series RLC Branch. L. . và ở mục resistance (ohms) chọn 10.2400 .+ chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và vôn kế (Voltage Measurement) + chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground. D5. độ lệch pha lần lượt là 00. .U2. U1. D4.sắp xếp thiết bị.Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau. R.I theo thời gian). D6. Như ơ bài này là các điện áp nguồn ( có 3 nguồn U1. ampe kế và vônkế.Thay đổi thông số: + nguồn: kích đúp chuật vào các nguồn U1.và mục Inductance (H) ta gõ số liệu là 10e-03 > sau đó ấn ok. .Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổi để thay đổi tên của nó. Ta vào khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope.U2. vẽ dây. + chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U. E. U2. Làm tương tự với các diode còn lại. U3. + Eư: kích đúp chuật vào khối DC Voltage Source sau đó thay đổi giá trị điện áp là 100V > ok. D3. ta tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ được thiết bị giống hệt như vậy. Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số . + diode: kích đúp chuật vào khối diode sau đó tích chuật vào ô show measurement port > ok. Ta làm như sau: kích đúp chuật vào khối điện trở R sau đó ở mục Branch type chọn RL.

Cuối cùng ta có hình vẽ như sau: Bước 4: chạy mô phỏng . . + thay đổi tỷ lệ của các trục tọa độ cho hợp lý.Khối powergui: Cuối cùng ta lấy khối powergui ở thư viện simpower systems ra dùng để tính toán và hiển thị kết quả. + quan sát đồ thị ta có kết quả mô phỏng như sau: .Sau khi đã vẽ đủ các khối thiết bị và thay đổi các thông số ta tiến hành chạy mô phỏng như sau: + kích đúp chuật vào khối scope để hiện lên đồ thị dòng điện và điện áp theo thời gian.Sắp xếp thiết bị theo ý muốn và vẽ dây nối cho các thiết bị bằng cách chọn các điểm đầu mút của các thiết bị sau đó ấn giữ chuật trái và dê đến điểm cần vẽ theo ý muốn.+ scope: kích đúp chuật vào khối scope sau đó chọn scope paremeters > sau đó chọn number of axes có số là 2 > Ok. + trên thanh công cụ có nút play ta ấn vào đó để chạy chương trình mô phỏng. . .