Tajuk:Masalah pencapaian akademik yang rendah di

kalangan pelajar PMR 2009 di SMKTKB.
Borang soal seldik:
1. NAMA:_________________________________________________________
2. UMUR:______________ _____

3. KELAS:________________

4. BANGSA:_________________

5. AGAMA:_______________

6

PENDAPATAN
KELUARGA :____________

7. JENIS
RUMAH:_______________

8.

KEPUTUSAN PMR:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sejarah

9.

Geografi
Sivik Kewargenegaraan
Bahasa Tamil
P.Moral/Agama

BAGAIMANA SUASANA KELAS:
Kondusif
Tidak Kondusif

10. MENETAP BERSAMA:
Ibu Bapa
Penjaga
11. NYATAKAN MASALAH YANG DIHADAPI SEMASA MENDUDUKI
PEPERIKSAAN PMR 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful