You are on page 1of 7

7DNEVNO, broj 90, Zagreb, 21. kolovoza 2015.

Osobito u oči pada krajnje prostački verbalni izričaj Marijana Hanžekovića, kakav
je moguće čuti jedino među najgorim ljudskim šljamom, što svakako govori za
sebe.
Ostaje međutim pitanje gdje je Hanžeković naučio ovako se izražavati: da li među
svojim klijentima, braćom masonima ili u HOK-u. Jer ne vjerujem da su ga takvom
govoru naučili roditelji.