You are on page 1of 10

1

VSTMANLANDS
TINGSRTT
E3

DOM
2015-08-27
meddelad i
Vsters

Ml nr: B 1847-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)


Tilltalad
Olov Einar ANDREAS Thrn, 19781206-6939
Kungsby Byvg 10
725 98 Vsters
Frsvarare:
Jur.kand. Victor Regnr
Regnr & Gustafsson
Box 450 78
104 30 Stockholm
klagare
Kammarklagare Ann-Sofie Wilhelmsson
klagarmyndigheten
klagarkammaren i Vsters
Box 21
721 03 Vsters
___________________________________
DOMSLUT
tal som den tilltalade friknns frn
1. Narkotikabrott, 1 1 st 2 p narkotikastrafflagen (1968:64)
2015-01-22
2. Narkotikabrott, ringa brott, 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64)
2015-01-22
Frverkande och beslag
Yrkandet om frverkande av i beslag tagen narkotika ogillas. Beslaget hvs
(Polismyndigheten Vstmanlands ln; beslagsliggare 2015-5000-BG7054, nr 1-3).
Ersttning
Andreas Thrn tillerknns ersttning av allmnna medel fr rttegngskostnader med 4 675
kr avseende frsvararkostnad.
___________________________________

Postadress
Box 40
721 04 Vsters

Besksadress
Sigurdsgatan 22

Telefon
Telefax
021-310 400
021-12 44 32
E-post: vastmanlands.tingsratt@dom.se
www.vastmanlandstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
mndag - fredag
08:30-16:30

2
VSTMANLANDS
TINGSRTT

DOM
2015-08-27

B 1847-15

E3

YRKANDEN M.M.

klagaren har begrt att Andreas Thrn ska dmas dels fr narkotikabrott fr att
han i sin bostad i Kungsbyn, Vsters, den 22 januari 2015 och en tid dessfrinnan
olovligen framstllt och drefter innehaft 83,9 gram vxtmaterial innehllande
cannabis samt 125 gram preparat innehllande cannabis dels ringa narkotikabrott
vid samma tidpunkt fr att han olovligen anvnt preparat innehllande cannabis.
klagaren har ven begrt att narkotikan, som tagits i beslag hemma hos Andreas
Thrn, ska frverkas. Fr en utfrligare beskrivning, frverkandeyrkande och den
bevisning klagaren beropat, se domsbilaga 1.

Andreas Thrn har vitsordat de faktiska omstndigheterna men frnekat brott under
beropande av bestmmelsen om nd i 24 kap. 4 brottsbalken. Andreas Thrn har
gjort gllande att narkotikabrottet i talspunkten 1.1 i vart fall ska rubriceras som
ringa. Han har inte haft ngot att erinra mot frverkandeyrkandet.

Andreas Thrn har som skriftlig bevisning beropat ett lkarintyg.

DOMSKL

I mlet r utrett att Andreas Thrn odlat cannabis hemma i bostaden, att han
frvarat narkotikan hemma och p olika stt anvnt den i enlighet med vad som
framgr av klagarens grningsbeskrivning.

Nrmare hrd ver talet har Andreas Thrn uppgett i huvudsak fljande. Han brt
nacken och blev frlamad i en olycka r 1994 och sitter sedan dess i rullstol. Med
skadorna har fljt mnga olika komplikationer, bland annat stor smrta. Han har
bott bde i Uppsala och i Vsters och har haft mnga lkarkontakter genom ren.
Han har frskt med en rad olika mediciner men ingen av dem har haft ngon strre
effekt p smrtan, i vart fall inte i de doser hans kropp klarat av. r 2010 skedde en

3
VSTMANLANDS
TINGSRTT

DOM
2015-08-27

B 1847-15

E3

frndring i hans tillstnd. Han fick mer ont och hade mnga fysiska problem.
Senare samma r fick han en dotter. Detta skulle bli mycket positivt men med all
smrta och alla fysiska komplikationer blev det fr mycket fr honom och han
hamnade i en djup depression samtidigt som smrtan blev vrre och vrre. r 2012
hade han s ont att han fick ka in akut till lasarettet ett par gnger. Under den hr
tiden fick han prova en rad olika lkemedel p nytt. Hans lkare skrev en remiss till
smrtmottagningen men dr visste de inte vad de skulle gra eftersom han redan
provat allt. Det enda som fanns kvar att prova var Metadon, vilket r en extremt
stark variant av morfinpreparat. Mot bakgrund av hur pverkad han blivit av andra
opiater han prvat och de biverkningar han ftt av dessa ansg han inte att Metadon
var ett bra alternativ.

I den vevan brjade han fundera och diskutera med andra personer p ntet. Han
fick kontakt med ett forum i USA av vilka han fick lra att cannabis i viss form gett
ett gott resultat. Detta slog rot hos honom och han knde till slut att han var tvungen
att prova ngonting annat n det sjukvrden hade att erbjuda. Han odlade drfr upp
en planta. Det gick inte s bra fr honom men han hade i alla fall en planta med en
blomma. Idn med cannabis r att man inte blir s pverkad av det som man blir av
andra lkemedel. Han brjade med doser p 0,05 g och det blev en tydlig effekt fort.
Han kade snart p dosen ngot fr en n bttre effekt. Han hll sedan p med
odlandet i nstan tv rs tid innan polisen kom. Det blev en stor skillnad i hans liv
efter det att han brjade anvnda cannabis. Han kunde brja arbeta heltid, kunde ta
hand om sin familj och han brjade fungera i vardagen. De tre plantor han hade
hemma nr polisen kom var alla i vegetationsstadiet, ca 4-5 veckor gamla. Krmen
bestr av kokosolja, vatten och mngden cannabis fr en dos. Han har tagit ca 0,2 g
cannabis morgon och kvll. Han tog en tesked i kaffet varje morgon. Den torkade
cannabis som lg i en burk hade han kpt vid ett annat tillflle av en bekants bekant
men den var fr stark och hade drfr legat i burken i ca ett r. Han la undan den fr
att den inte fungerade. Han frstod att det inte var lagligt att framstlla cannabis och
anvnda den som han gjorde. Han testade aldrig Metadon och kunde inte f Sativex,

4
VSTMANLANDS
TINGSRTT

DOM
2015-08-27

B 1847-15

E3

som r ett cannabisbaserat lkemedel men som endast fr skrivas ut till MSpatienter. Sativex omfattas dessutom inte av hgkostnadsskyddet om lkaren nd
skulle skriva ut det. Hans lkare har frskt f till en dispens fr honom att f skriva
ut Sativex men det gick inte. Efter polisens tillslag har han testat Sativex vid ett
tillflle men d hade det lkemedlet ingen effekt p hans smrta, bara p
spasticiteten. Till kokosoljeblandningen anvnde han 400 gram kokos och 10 gram
cannabis. De 125 gram som polisen hittade innehller drfr ca 3 gram cannabis.
Sedan polisens tillslag har han inte tagit ngon cannabis vilket ftt till fljd att han
nu ter r sjukskriven, till 75 procent, och att han nstan inte orkar ngonting.

Tingsrttens bedmning.

Tingsrtten har ingen anledning att ifrgastta det Andreas Thrns berttat om hans
skador efter olyckan, de konsekvenser de ftt fr hans mende och sklet till att han
brjade odla och anvnda cannabis. Tingsrtten kan konstatera att Andreas Thrn
tycks ha provat allt som sjukvrden haft att erbjuda frutom Sativex, som
prismssigt ligger p en s hg mnadskostnad att det framstr som orimligt fr en
person i Andreas Thrns personliga och ekonomiska situation att klara av. Att
framstlla cannabis i den omfattning som skett utgr den enda mjligheten fr
honom att leva ett drgligt liv. Andreas Thrn fr drfr anses ha befunnit sig i en
ndsituation och hans handlande kan inte anses ofrsvarligt. Grningarna utgr
drmed inte brott varfr talet br ogillas.

Till fljd av bedmningen i skuldfrgan ska frverkandeyrkandet ogillas och


beslaget av narkotika hvas.

Med hnsyn till utgngen i mlet br Andreas Thrn tillerknnas ersttning av


allmnna medel fr sina kostnader fr frsvarare. Han har begrt ersttning fr
rttegngskostnader i form av ersttning till sin privata frsvarare motsvarande
brottmlstaxan med 7 012 kr 50 re varav 5 610 kr fr frsvararens arbete och

5
VSTMANLANDS
TINGSRTT

DOM
2015-08-27

B 1847-15

E3

1 402 kr 50 re fr mervrdesskatt. Huvudfrhandlingen tog en timme. Yrkandet


om ersttning enligt taxa fr en timmes frhandlingstid r skligt. Beloppet fr en
timmes frhandlingstid ska dock rtteligen vara 3 740 kr exklusive mervrdesskatt
enligt brottmlstaxan, vilket drfr tillerknns honom.

HUR MAN VERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400)


verklagande stlls till Svea hovrtt men ges in till tingsrtten senast den
17 september 2015.

P tingsrttens vgnar

Christina Brobacke

Skiljaktig mening

Ordfranden, rdmannen Christina Brobacke, r skiljaktig i ansvarsdelen med


fljande motivering. Andreas Thrn har vitsordat de faktiska omstndigheterna men
frnekat brott under beropande av bestmmelsen om nd. Han har vidare varit
medveten om att det i Sverige r olagligt att odla och anvnda cannabis. Nd
freligger enligt 24 kap. 4 brottsbalken nr fara hotar liv, hlsa, egendom eller
ngot annat viktigt av rttsordningen skyddat intresse. Jag har ingen anledning att
ifrgastta det Andreas Thrn har berttat om sin situation och sitt lidande.
Ndbestmmelsen ska dock tillmpas restriktivt och det krvs att situationen
framstr som akut fr att Andreas Thrn ska anses kunna befinna sig i nd. Andreas
Thrn har haft mjlighet och har ocks vnt sig till sjukvrden fr hjlp mot sin
smrta. Att den medicin sjukvrden haft att erbjuda gett Andreas Thrn negativa
biverkningar eller r mycket dyr r sjlvfallet bekymmersamt fr honom men
medfr inte att Andreas Thrn kan anses ha befunnit sig i en ndsituation. Andreas
Thrn ska drfr dmas fr narkotikabrott. Med hnsyn till den delvis mycket lga

6
VSTMANLANDS
TINGSRTT

DOM
2015-08-27

B 1847-15

E3

THC-halten i den cannabis som framstllts och anvnts r straffvrdet lgre n


annars men med beaktande av mngden och att det r frga om framstllning r
grningen i talspunkten 1.1 nd inte att anses som ringa. Andreas Thrn ska
drfr dmas fr narkotikabrott och ringa narkotikabrott i enlighet med talet.
Straffvrdet fr den samlade brottsligheten verstiger enligt min mening en mnads
fngelse. Artvrdet fr narkotikabrottet r inte hgre n att pfljden, med hnsyn
till det som framkommit om Andreas Thrns personliga frhllanden och vriga
omstndigheter kan bestmmas till villkorlig dom i frening med dagsbter i
enlighet med klagarens yrkande i denna del.

verrstad i denna del r jag i vrigt ense med majoriteten.

/CB

Bilaga 1
Sida
Handling
rende
Handlggare

Stmningsanskan
klagaromrde Mitt
klagarkammaren i Vsters
Extra klagare Robin Andersson

2015-04-22

1(2)
13
AM-26834-15
504A-6

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten


VSTMANLANDS
TINGSRTT
E3

Vstmanlands tingsrtt

INKOM: 2015-04-22
MLNR: B 1847-15
AKTBIL: 2

Stmningsanskan
AM-26834-15-1

klagare
Extra klagare Robin Andersson

Tilltalade
Olov Einar Andreas Thrn (19781206-6939)
Offentlig frsvarare nskas och den tilltalade godtar den rtten frordnar.

Punkt 1
1.1

NARKOTIKABROTT (5000-K88194-15)
Andreas Thrn har olovligen framstllt och drefter innehaft 83,9 gram
vxtmaterial innehllande cannabis samt 125 gram preparat innehllande cannabis,
som r narkotika. Det hnde den 22 januari 2015 och en viss tid dessfrinnan i
Kungsbyn, Vsters stad.
Andreas Thrn begick grningen med uppst.
Lagrum: 1 1 st 2 p narkotikastrafflagen (1968:64)

1.2

Srskilda yrkanden

1.2.1

Det yrkas att angivet gods frverkas frn Andreas Thrn enligt 6
narkotikastrafflagen:
2015-5000-BG7054.1 (77,6 gram cannabis)
2015-5000-BG7054.2 (125 gram preparat innehllande cannabis)
2015-5000-BG7054.3 (6,30 gram cannabis).

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 21
72103 VSTERS

Mster Ahls gata 8, plan E

010-562 50 00

registrator.ak-vasteras@aklagare.se

Telefax

Stmningsanskan
klagaromrde Mitt
klagarkammaren i Vsters
Extra klagare Robin Andersson

2015-04-22

Sida
Handling
rende
Handlggare

2(2)
13
AM-26834-15
504A-6

Punkt 2
2.1

NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT (5000K88194-15)


Andreas Thrn har olovligen anvnt preparat innehllande cannabis, som r
narkotika. Det hnde den 22 januari 2015 eller en tid dessfrinnan i Kungsbyn,
Vsters stad eller p annan plats i riket.
Andreas Thrn begick grningen med uppst.
Lagrum: 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64)

Upplysning
Kostnad fr provtagning och analys: 615 kronor.

Muntlig bevisning

3.1

Frhr med den tilltalade Andreas Thrn som erknner brott.

vrig bevisning

4.1

Beslagsprotokoll (frunderskningsprotokoll s. 9-10) till styrkande av Andreas


Thrn framstllt och innehaft cannabis.

4.2

Analysresultat (frunderskningsprotokoll s. 13-14) till styrkande av att Andreas


Thrn brukat cannabispreparat.

4.3

Analysresultat (frunderskningsprotokoll s. 15-18) till styrkande av att Andreas


Thrn framstllt cannabis.

Handlggning
Berknad tidstgng fr frhandlingen: omkring 40 minuter.
Hnvisning till handlingar nskas avseende den skriftliga bevisningen.
Fljande personalia br inhmtas: personutredning avseende Andreas Thrn.

Bilaga 2

ANVISNING FR VERKLAGANDE DOM I BROTTML


Den som vill verklaga tingsrttens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska gra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lmnas
till tingsrtten. verklagandet prvas av den
hovrtt som finns angiven i slutet av domen.
verklagandet ska ha kommit in till tingsrtten
inom tre veckor frn domens datum. Sista dagen fr verklagande finns angiven p sista sidan i domen.
Har ena parten verklagat domen i rtt tid, fr
ocks motparten verklaga domen (s.k. anslutningsverklagande) ven om den vanliga
tiden fr verklagande har gtt ut. verklagandet ska ocks i detta fall skickas eller lmnas till tingsrtten och det mste ha kommit in
till tingsrtten inom en vecka frn den i domen angivna sista dagen fr verklagande. Om
det frsta verklagandet terkallas eller frfaller kan inte heller anslutningsverklagandet prvas.

DV 400 2014-01 Producerat av Domstolsverket

Samma regler som fr part gller fr den som


inte r part eller intervenient och som vill
verklaga ett i domen intaget beslut som angr honom eller henne. I frga om sdant beslut finns dock inte ngon mjlighet till anslutningsverklagande.
Fr att ett verklagande ska kunna tas upp i
hovrtten fordras i vissa fall att prvningstillstnd meddelas. Hovrtten lmnar prvningstillstnd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrtten har
kommit till,

3. det r av vikt fr ledning av rttstilllmpningen att verklagandet prvas


av hgre rtt, eller
4. det annars finns synnerliga skl att
prva verklagandet.
Om prvningstillstnd krvs och sdant inte
meddelas str tingsrttens avgrande fast. Det
r drfr viktigt att det, i de fall prvningstillstnd krvs, klart och tydligt framgr av verklagandet till hovrtten varfr klaganden anser
att prvningstillstnd br meddelas.
I vilka fall krvs prvningstillstnd?
Brottmlsdelen
Det krvs prvningstillstnd fr att hovrtten
ska prva en tingsrtts dom om den tilltalade
1. inte dmts till annan pfljd n bter, eller
2. friknts frn ansvar och brottet inte har mer
n 6 mnaders fngelse i straffskalan.
Enskilt ansprk (skadestndstalan)
Fr att hovrtten ska prva en skadestndstalan krvs prvningstillstnd. Frn denna regel
gller fljande undantag:
verklagas domen ven i brottmlsdelen och
avser verklagandet frgan om den tilltalade
ska dmas till ansvar fr en grning krvs inte
prvningstillstnd fr ett till denna grning
kopplat enskilt ansprk i de fall

2. det inte utan att sdant tillstnd meddelas gr att bedma riktigheten av det
slut som tingsrtten har kommit till,

1. det enligt ovanstende regler inte krvs


prvningstillstnd i brottmlsdelen, eller
2. prvningstillstnd i brottmlsdelen
meddelas av hovrtten.

www.domstol.se

Beslut i vriga frgor


Krvs prvningstillstnd i brottmlsdelen krvs
ven prvningstillstnd vid beslut som endast
fr verklagas i samband med verklagande av
domen.
Skrivelsen med verklagande ska innehlla
uppgifter om
1. den dom som verklagas med angivande av tingsrttens namn samt dag
och nummer fr domen,
2. parternas namn och hemvist och om
mjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benmns klagande respektive motpart,
3. den ndring av tingsrttens dom som
klaganden vill f till stnd,
4. grunderna (sklen) fr verklagandet
och i vilket avseende tingsrttens
domskl enligt klagandens mening r
oriktiga,

6. om prvningstillstnd behvs, de omstndigheter som beropas till std fr


att prvningstillstnd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med verklagandet. Vill klaganden att det ska hllas ett frnyat frhr eller
en frnyad syn p stllet, ska han eller hon
ange det och sklen till detta. Klaganden ska
ocks ange om han eller hon vill att mlsganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudfrhandlingen i hovrtten. r
den tilltalade anhllen eller hktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lmnas av tingsrtten.
Adress och telefonnummer finns p frsta sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att frenklad
delgivning kan komma att anvndas med er i
mlet/rendet, kan sdant delgivningsstt
ocks komma att anvndas med er i hgre instanser om ngon verklagar avgrandet dit.

5. de bevis som beropas och vad som


ska styrkas med varje bevis, samt

www.domstol.se