You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
10
10
x
x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de nchiriere
nr.9495/19.12.2014 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Husu Merina

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.08.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.5799/28.07.2015 depus de doamna
Vincu Elisabeta-Simina n calitate de chiria al imobilului situat n Comuna Periam, avnd nr.de
conscriere vechi 397, judeul Timi (adresa nou: Comuna Periam, str.Viinului, nr.15, judeul Timi) ,
prin care solicit modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei
Periam sub nr. 9495/19.12.2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5949/03.08.2015 naintat de doamna
Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam, prin care propune
consiliului local aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de nchiriere
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr. 9495/19.12.2014 ncheiat cu familia doamnei Husu
Merina;
- prevederile contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.
9495/19.12.2014, ncheiat ntre Comuna Periam i doamna Husu Merina;
- Certificatul de deces seria DC nr.118265 reprezentnd act de deces nr.25/27.07.2015 eliberat de
SPCLEP Periam la data de 27.07.2015;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.3 i ale
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Se aprob modificarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam


sub nr.9495/19.12.2014 ncheiat ntre Comuna Periam i familia doamnei Husu Merina, prin act adiional,
conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre i din contractul de nchiriere.
Art.2. Prin actul adiional se modific prevederile art.2 alin.2 din contractul de nchiriere
nr.9495/19.12.2014. Actul adiional este necesar pentru identificarea corect a chiriaului - titular de
contract, precum i a numrului de persoane care locuiesc n prezent n casa cu nr.vechi 397, avnd adresa
actual: Comuna Periam, strada Viinului, nr.15, Judeul Timi, imobil evideniat n C.F. nr.210 Periam,
avnd nr.cadastral 3368/367 i aflat n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, n sensul c se va
radia din contract doamna Husu Merina care a decedat la data de 25.07.2015, se va nscrie ca titular de
contract doamna Vincu Elisabeta-Simina.
Art.3. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze actul
adiional care se va ncheia cu doamna Vincu Elisabeta-Simina.
Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Doamnei Vincu Elisabeta-Simina;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

HRDLU ANIOARA
___________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 77 din 26.08.2015