You are on page 1of 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
10
10
x
x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de nchiriere
nr.10967/20.12.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia domnului erban Gheorghe

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.08.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.5871/30.07.2015 depus de domnul
erban Gheorghe chiria-titular al imobilului situat n Comuna Periam, nr.de conscriere vechi 277,
Judeul Timi (adresa nou: Comuna Periam, str.Ararului, nr.61, judeul Timi), prin care solicit
modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.
10967/20.12.2013;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5950/03.08.2015 naintat de
doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam, prin care
propune consiliului local aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de
nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr. 10967/20.12.2013 ncheiat cu familia
domnului erban Gheorghe;
- prevederile contractului de nchiriere nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.
10967/20.12.2013;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.3
i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea i completarea contractului de nchiriere nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.10967/20.12.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i familia domnului erban
Gheorghe chiria titular de contract, prin act adiional, conform Anexei nr.1 care face parte
integrant din prezenta hotrre i din contractul de nchiriere.
1

Art.2. Prin actul adiional se modific prevederile art.2 din contractul de nchiriere
nr.10967/20.12.2013 referitoare la componena familiei chiriaului titular de contract, fiind necesar
identificarea corect a numrului de persoane care locuiesc n prezent n casa cu nr.de conscriere vechi
277, avnd adresa actual: Comuna Periam, strada Ararului, nr.61, Judeul Timi, imobil evideniat n
C.F. nr.768 Periam, avnd nr.cadastral 136-137 i aflat n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu
privat, n sensul c se va nscrie la pct.4 ca i chiria domnul erban Vasile-Adrian, fiul domnului
erban Gheorghe.
Art.3. Domnul Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam, este mputernicit de ctre
Consiliul Local Periam s semneze actul adiional.
Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei Periam;
- Domnului erban Gheorghe;
- Domnului erban Vasile-Adrian;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:

HRDLU ANIOARA

SECRETARUL COMUNEI PERIAM

___________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 78 din 26.08.2015