You are on page 1of 4

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
10
10
x
x

HOTRREA
privind aprobarea vnzrii, fr licitaie public, a construciei cu destinaie de locuin reprezentnd
casa situat n Comuna Periam, avnd nr.vechi 246 i adresa actual strada Fagului, nr.8, aflat n
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, ctre doamna
CIUREAN MARIA, care are calitatea de chiria

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.08.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea doamnei Ciurean Maria nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.5118/02.07.2015, prin care solicit aprobarea cumprrii n rate a construciei cu destinaie de
locuin situat n Comuna Periam, cu nr.vechi 246, avnd adresa actual strada Fagului, nr.8, din
Comuna Periam, judeul Timi, aceasta avnd calitatea de chiria;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr. 5523
din data de 16.07.2015 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam, prin care propune
consiliului local aprobarea vnzrii construciei reprezentnd casa i anexe n suprafa total de 103,98
mp, imobil situat n Comuna Periam, judeul Timi, avnd nr.vechi 246 i adresa actual strada Fagului,
nr.8, evideniat n C.F. nr.402514 Periam (Nr.C.F. vechi 2425), avnd nr.cadastral: 1481/b/2, imobil aflat
n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat;
- raportul de evaluare ntocmit de ctre S.C. IRCONS EVAL S.R.L., evaluator Lupa Ioana
Livia - Expert evaluator proprieti imobiliare i nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.5511/16.07.2015;
- prevederile contractului de nchiriere ncheiat cu doamna Ciurean Maria i nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.2497/27.03.2014;
- prevederile O.U.G nr.40/1999 privind protecia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile cu
destinaia de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
1

- prevederile art.7 din Legea nr. 85/1992 privind vnzarea de locuine i spaii cu alt destinaie
construite din fondurile statului i din fondurile unitilor economice sau bugetare de stat, republicat
(r2), cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vnzarea de locuine construite din fondurile
statului ctre populaie, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.555 i art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- imobilul n cauz se afl n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, conform
extrasului de carte funciar pentru informare avnd nr.402514 Periam (Nr.C.F. vechi 2425), pct.B
Partea II. (Foaie de proprietate): Comuna Periam, patrimoniu privat, intabulare conform H.C.L.
nr.7/2006, cu nr.6113/24.10.2006;
- faptul c locuina i anexele acesteia care urmeaz a fi vndute doamnei Ciurean Maria vor
aduce o cretere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- faptul c imobilul descris nu a fost revendicat n baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, cu modificrile i
completrile ulterioare.;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.119, art.121 alin.1 i ale
art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. (1) Se aprob vnzarea, fr licitaie public, a construciei n suprafa total de 103,98
mp reprezentnd cas i anexe situate n Comuna Periam, avnd nr.de conscriere vechi 246 (adresa
actual: Comuna Periam, strada Fagului, nr.8, Judeul Timi), construcie evideniat n C.F. nr.402514
Periam (Nr.C.F. vechi 2425), avnd nr.cadastral: 1481/b/2, ctre doamna Ciurean Maria, care are
calitatea de chiria.
(2) Construcia descris la art.1 alin.1 se afl n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu
privat i reprezint:
- o suprafa construit (util) total de 68,18 mp, compus din urmtoarele ncperi: o
camer n suprafa de 24,38 mp, o camer n suprafa de 15,84 mp, o buctrie n suprafa de 8,25
mp, o baie n suprafa de 2,87 mp, un coridor n suprafa de 10,62 mp i o debara n suprafa de 6,22
mp.
- anexe n suprafa total de 35,80 mp, dup cum urmeaz: o anex n suprafa de
20,90 mp, o anex n suprafa de 7,98 mp, o anex n suprafa de5,89 mp i o anex n suprafa de
1,03 mp.
Art.2. Vnzarea construciei se va face n baza raportului de evaluare ntocmit de ctre S.C.
Ircons Eval S.R.L. - evaluator Lupa Ioana Livia - Expert evaluator proprieti imobiliare, raport care a
fost nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.5511/16.07.2015 i care constituie Anexa nr.1, care
face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Se aprob raportul de evaluare ntocmit de ctre S.C. Ircons Eval S.R.L. prin care s-a
stabilit suma de 29.642 lei pentru vnzarea construciei cu suprafaa util de 68,18 mp i a anexelor n
suprafa de 35,80 mp, sum care reprezint contravaloarea construciilor descrise la art.1 al prezentei
hotrri. Cheltuielile efectuate cu evaluarea construciei vor fi suportate de ctre cumprtor.
Art.4. Preul construciei va fi achitat de ctre cumprtor cu plata n rate, n urmtoarele
condiii:
a) avans de 30 % din preul de vnzare;
b) rate lunare ealonate pe un termen de pn la 36 luni.
2

Preul va fi actualizat cu coeficienii ratei inflaiei stabilii de Institutul Naional de Statistic.

Art.5. Plata contravalorii construciilor se va face n lei la casieria Primriei Comunei Periam, iar
nscrierea n cartea funciar a contractului de vnzare-cumprare prevzut n Anexa nr.2 care face
parte integrant din prezenta hotrre cade n sarcina cumprtorului, dup achitarea ultimei rate.
Art.6. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul primar Dumitra
Cornel care este mputernicit de ctre Consiliul Local Periam s semneze contractul de vnzarecumprare, precum i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.7. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I asistent n cadrul Primriei Periam;
- Doamnei Ciurean Maria;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

HRDLU ANIOARA

_________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 79 din 26.08.2015