You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
11
11
x
x

HOTRREA
privind aprobarea acordrii unui ajutor financiar ca ajutor de nmormntare,
doamnei Vincu Marica

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 20.08.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea depus de doamna Vincu Marica i nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.6497/20.08.2015, nsoit de acte justificative, prin care acesta solicit ajutor de nmormntare
pentru acoperirea parial a cheltuielilor suportate cu nmormntarea mtuii sale Crian Persida
(sicriu, cruce i servicii funerare), care a decedat la data de 19.08.2015;
- prevederile Certificatului de deces seria DC nr.118268 eliberat de SPCLEP Periam la data de
20.08.2015, reprezentnd actul de deces nr.26/20.08.2015;
- ancheta social nr.6522/20.08.2015 ntocmit de Compartimentul Asisten social din cadrul
Primriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nr.6523/20.08.2015 ntocmit de doamna FereceanGuler Daciana inspector I asistent contabil n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam prin care se avizeaz
favorabil proiectul de hotrre;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.2, precum i ale art.45
alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, modificat i
completat,

H O T R T E:

Art.1. Se aprob acordarea unui ajutor financiar n cuantum de 550 lei doamnei Vincu Marica,
cu domiciliul n Comuna Periam, nr.384, Jud.Timi, sum care reprezint o parte a cheltuielilor
suportate cu nmormntarea mtuii sale Crian Persida, care a decedat la data de 19.08.2015.
Art.2. Acordarea ajutorului financiar n cuantum de 550 lei doamnei Vincu Marica se va realiza
din bugetul local al Comunei Periam pe anul 2015, existnd posibilitatea financiar i legal de a
acorda aceast sum.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se nsrcineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i Compartimentul Financiar-contabil din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- Doamnei Vincu Marica;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

HRDLU ANIOARA
___________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 81 din 26.08.2015