You are on page 1of 2

Kelab Kebudayaan dan

Kesenian
Sekolah Kebangsaan Seri Tualang
28000 Temerloh, Pahang.
________________________________________________________________________________________________

Kelab Kebudayaan dan Kesenian
Sekolah Kebangsaan Seri Tualang,
28000 Temerloh,
Pahang.
_______________________________________________________________________________
Tuan Pengurus
Kilang Perabot TM Jaya Sdn. Bhd,
28000 Temerloh,
Pahang.

Tarikh:

8 April 2015

Tuan,

Lawatan Sambil Belajar
Berhubung perkara di atas, saya, Yii Ann Hui, setiausaha Kelab Kebudayaan dan Kesenian ingin
memohon mengadakan lawatan sambil belajar ke syarikat tuan.

2.

Tujuan kami mengadakan lawatan ini adalah untuk:
i. melihat sendiri dengan lebih dekat proses perabot-perabot dihasilkan di kilang.
ii. mengetahui jenis-jenis kayu yang sesuai yang sering digunakan untuk membuat perabot.
iii. menambah ilmu pengetahuan tentang pembuatan perabot kayu.
iv. mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk memelihara hutan dan alam sekitar.
Ini akan membantu kami dalam pelajaran terutama mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Pendidikan
Alam Sekitar.

3.
Kami memilih mengadakan lawatan sambil belajar ke syarikat tuan kerana syarikat tuan amat
terkenal dalam menghasilkan barangan perabot yang yang bermutu tinggi, tahan lama dan model
yang menarik serta terkini. Selain itu, harganya pula amat berpatutan dengan kualiti barangan yang
dihasilkan.

... (YII ANN HUI) Setiausaha Kelab Kebudayaan dan Kesenian.. Temerloh... Yang benar........00 pagi Kenderaan : Bas 5.. Pahang....... Untuk pengetahuan pihak tuan.. Sekolah Kebangsaan Seri Tualang.. ... 19 orang murid perempuan dan 3 orang guru pengiring. Butir-butir lawatan ini ialah seperti berikut: Tarikh Masa : 19 April 2015 : 9. ahli rombongan kami seramai 42 orang yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki... Terima Kasih.. Sekian.. ....... Kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dangan ucapan terima kasih.4...