You are on page 1of 2

Tuyển tập hòa tấu Guitar (New Flamenco

)
Dàn nhạc Guitar - Học viện Âm nhạc Huế
Nguyễn Quốc Triều

A

 


   

6

A7

Dm
      Dm
    Gm


B
A7


Bb
A7
            


 

 
         Dm
  

3

 
       Dm
  

  

 

A7

Armik


Gm 
Dm
Dm
Bb
     A7
 
          


 
  
 

11

16

DANCING SHADOWS

   Dm
   


 

 

21

3

 








      


       
   



  
A7


A7
   
   

Dm
C D7           

      


   

25

29

 



Gm

         Dm     D7        Gm   

 

  
 

3

3

    A7      
      Dm     D7       Gm

  
 
 

   

34

A7

3

3

3

Cm
     D7        Gm
 A7
    
  
39

Dm

3

D             C
    Bb 
    Gm      

 

44

Quay lại đoạn B (từ ô nhịp 10 - 26)
Dm

3

3

2 49 A7    Dm                                     5 5 5 C     Bb                               52 5 6 3 3     A7        Dm                             56 E A        Gm 6 5 Quay lại đoạn B (từ ô nhịp 10 .42)      Dm    Dm      Gm       A7                     89 Dm 93 Dm             Gm A7                Bb            Dm .26) 61   D      Bb         A            Cm F             Gm          Dm                                             67 Gm        Dm            72 A7                 Gm           Dm 3 A7   Dm                Gm                                      77 Dm 3          82 A    D    Bb         A  Fill Cromatic Quay lại đoạn C (Từ ô nhịp 27 .