POTENTZIAREN  ELEKTRONIKA  

ARIKETA  (2010-­‐02-­‐25)    

          1. Kokatu diagrama bektorial batetan (V13)1, (V1)2 eta (V13)3 2. Kalkulatu eta

3. Marraztu (J1)1, (J1)2, (J1)3 eta ISARE. Kalkulatu beraien balio efikazak.