You are on page 1of 83

Reinkarnacija

i karma
re - ‘ponovno’
in – ‘ući u’
carna (lat.) - ‘meso’ (tj. tijelo)
„Baš kao što osoba
oblači novu odjeću,
odbacujući staru,
duša prihvaća nova
materijalna tijela,
odbacujući stara i
beskorisna.“
Bhagavad-gita 2.22
Veliki znanstvenici i
mislioci iz cijelog svijeta
već stoljećima pokušavaju
proniknuti u tajne
zakonitosti života nakon
smrti i misterije sjećanja
na prošle živote.
Poznate osobe koje su poznavale zakone
reinkarnacije.
1) Isus Krist, 2) Flavius Josephus (židovski
povjesničar iz Isusova vremena), 3) Origen
(crkveni otac s kraja 2. stoljeća), 4) Sokrat, 5)
Jalalu Rumi (islamski pjesnik 13. stoljeća), 6)
Paul Gaugin, 7) Arthur Schopenhauer, 8)
Voltaire, 9) Honore De Balsac, 10) H.D.
Thoreau, 11) Mahatma Ghandi, 12) Albert
Einstein, 13) J.W. Goethe, 14) Lav Tolstoj,
15) R.W. Emerson, 16) Walt Withman, 17)
Benjamin Franklin, 18) Mark Twain, 19) Jack
London, 20) Henry Ford, 21) Carl Young, 22)
George Harrison ... i mnogi drugi.
Isus Krist u
gnostičkom
evanñelju Pistis
Sophia:
“Duše u ovom
svijetu prelaze iz
jednog tijela u
drugo.”
(Ne)slavnim koncilom u
Nikei 325. godine, zbog
političkih ciljeva, iz
Biblije su izbačeni
tekstovi o reinkarnaciji i
vegetarijanskoj prehrani.

Crkva već stoljećima
iskrivljuje istine o
životu nakon smrti.
Inkvizicija je 1600. godine mučila i na lomači
spalila dominikanskog svećenika i filozofa
Giordana Bruna.

Njegov ‘grijeh’ je bio što je vjernicima govorio
o životu nakon smrti.
Reinkarnacija je
izraz Božje
milosti.

Bog nije
okrutnik koji
bi grješnike
bacio u vječni
pakao.
Naprotiv, toliko je milostiv
da čak i najgrješnijima daje
nove prilike za iskupljenje
počinjenih grijeha.
S velikim napretkom u
psihologiji i znanosti općenito,
u moderno vrijeme postoji
veliki broj znanstvenika koji su
svojim istraživačkim radom
dokazali nastavljanje života
nakon smrti fizičkog tijela.
Taj ciklus rañanja i
umiranja od
pradavnih se vremena
jezikom drevnih Veda
naziva samsara, a
predstavljen je
simbolom kotača
vremena.
Dr. Ian Stevenson (SAD) – Psiholog
i autor nekoliko knjiga o praktičnim
primjerima dokaza reinkarnacije.

Dr. Brian L. Weiss (SAD) -
Hipnoterapeut i psiholog. Autor
nekoliko knjiga o praktičnim
primjerima dokaza reinkarnacije.

Tom Shroder (SAD) - Autor tri
knjige. Najpoznatija je ‘Old souls’
(Stare duše)

Dr. Michael Newton (SAD)
– Hipnoterapeut. Autor
četiri knjige.
... i mnogi drugi.
Mislite li da ste tijelo
koje vidite u ogledalu?
U najstarijim svetim
spisima na svijetu
(Vedama), koje potječu
od samoga Boga
(Krišne), piše da je ono s
čime se trenutno
poistovjećujemo tek
sklop suptilnog i grubog
materijalnog tijela.
Suptilno
(astralno) tijelo

• Um
• Inteligencija
• Lažni ego
Funkcije uma

• Osjećanje
• Htijenje
• Mišljenje
Funkcije
inteligencije

• Snalaženje
u novim
situacijama
•Razlikovanje
dobrog od
lošeg
• Kontrola
osjetila
Lažni ego
ima zadatak
prisiliti nas da
mislimo kako je
materijalno (ili
suptilno) tijelo
naš pravi
identitet.
Lažni ego je najsuptilniji
materijalni element
zbog kojega se
poistovjećujemo s
iluzornim
identifikacijama ...
... s vrstom tijela, spolom, rasom, nacijom,
religijom, zanimanjem, itd.
Zaborav o našoj vječnoj duhovnoj prirodi te
poistovjećivanje s iluzornim identitetima
jezikom Veda naziva se maya ‘ono što nije’.
Ponekad suptilno tijelo
izañe iz grubog, kao npr.
u vrijeme prometne
nesreće, traume, za
vrijeme kirurške
operacije, pod utjecajem
narkotika, itd.

U nekim slučajevima radi se o
kliničkoj smrti ...
... a ponekad o astralnoj
projekciji – izlasku za vrijeme
dubokog sna ili svjesnom izlasku
iz tijela u budnom stanju.
Postoji velik broj
dokumentiranih slučajeva
kada se osobe mogu
detaljno sjetiti svojih
prijašnjih roñenja
(inkarnacija), govoriti jezik
iz prijašnjeg života ili
vladati nekom vještinom
koju su naučili nekada
davno (u drugom tijelu).
Duhovna duša (naš pravi identitet)
prekrivena suptilnim tijelom u trenutku
smrti prelazi u drugo materijalno tijelo.
Ako nismo
suptilno tijelo,
ima li smisla
poistovjećivati
se s grubim
materijalnim
tijelom ...
... koje je
podložno
roñenju,
bolestima,
starosti i smrti?
Tijelo ima svoj početak ...

... i nerijetko nepredvidivi kraj.
Sačinjeno je od
propadljivog
materijala.
Podložno je
nebrojenim bolestima.
Ljepota tijela je tanka kao koža.
Ali ipak, većina ljudi

misli da je tijelo ...
... namijenjeno isključivo uživanju.
I zbog toga previše pažnje posvećuju tijelu,

zanemarujući svoj pravi identitet.
To je baš kao
poliranje
kaveza, ne
hraneći i ne
pojeći pticu
unutra.

U ovoj usporedbi
kavez predstavlja
tijelo, a ptica
dušu.
Vede nas obavještavaju da u
čitavom univerzumu postoji
8.400.000 vrsta živih bića.
Ovo su tek
neka od njih
Napokon, ako nismo
ni grubo fizičko
tijelo, niti suptilno –
tko smo onda mi?
Duhovna duša smještena u
srcu atomske je veličine.

“Duša se nikada ne raña
niti umire. Nije nastala, ne
nastaje i neće nastati.
Neroñena je, vječna, uvijek
postojeća i prvobitna. Nije
ubijena kada je tijelo
ubijeno.”

Bhagavad-gita 2.20
Pokazatelj prisustva duše je svjesnost
kojom animira tijelo i tako mu daje život.
Bez nje je tijelo tek beživotna
nakupina materijalnih elemenata.
“Kao što utjelovljena duša neprestano prolazi u
ovom tijelu od djetinjstva do mladosti, pa zatim
do starosti, slično tome, duša prelazi u drugo
tijelo prilikom smrti. Samospoznata osoba nije
zbunjena takvom promjenom.“
Bhagavad-gita 2.13.
Po odreñenom zakonu duša prelazi iz
jedne vrste tijela u drugu.
Taj zakon se naziva

Zakon akcije i reakcije
Primjer 1.

U skladu s nepogrešivim zakonom karme,
oni koji ubijaju i jedu životinje moraju u
sljedećem životu dobiti tijelo životinje, kako
bi proživjeli isto iskustvo.
Primjer 2.

Oni koji su pobožni i čine dobra djela drugim
živim bićima bivaju nagrañeni odreñenim
pogodnostima u sljedećem životu.
Primjer 3.

Dobra i loša karma se
neprestano isprepliću.
“Duša je nevidljiva, nepojmljiva i
nepromjenjiva. Znajući to, ne trebaš
žaliti za tijelom.”

Bhagavad-gita 2.25
Tijelo je tek vozilo za dušu koja ga pokreće, baš
kao što vozač pokreće automobil.

U skladu s karmom, vozimo bolji ili lošiji automobil.
Što se dogaña u trenutku
odvajanja duše od tijela?

Neposredno prije, ili u trenutku smrti,
ljudi vide ‘film života’...
... svjetlost na kraju tunela,
... i neka suptilna bića.

U skladu s aktivnostima tijekom života, u
trenutku smrti netko susreće anñeoska
bića, a netko monstruozna.
Zašto moramo
neprestano
mijenjati tijela?

Zbog univerzalnog zakona
karme koji nas primorava
da uživamo ili ispaštamo
posljedice svojih aktivnosti
(dobrih i loših djela).
Taj zakon je poznat po izrazu “kako
siješ, tako ćeš i žnjeti.”
Grješne aktivnosti su glavni uzrok ispaštanja.
Svrstavaju se u četiri osnovne kategorije.

A to su ...
Jedenje mesa, Nezakoniti seks
ribe i jaja
Intoksikacija Kockanje i varanje
Unatoč brojnim
neosporivim
dokazima života
nakon smrti, mnogi
ljudi ipak ne vjeruju
u reinkarnaciju.

Voñeni su sloganom:
“Vjerujem samo u ono
što mogu opažati
osjetilima.”
Ali naša su osjetila izuzetno
ograničena i nesavršena.

Oko može uglavnom vidjeti samo grubu materiju. Ne može
vidjeti mikroorganizme, udaljene predmete i u mraku.
Uho može čuti samo zvukove na frekvenciji izmeñu 20Hz
i 20.000Hz. Ne možemo čuti ultrazvukove i hiperzvukove.
Nos ne može osjetiti mnoge mirise koje osjete psi s oko
15 puta razvijenijim njuhom.
Ista ograničenja vrijede za osjetila dodira i okusa.
Svijet koji opažamo
oko sebe tek je mali
dio stvarnosti, baš kao
što možemo opaziti
tek vršak sante leda.

I kao što je veći dio
sante skriven ispod
mora, daleko veći dio
naše (duhovne)
osobnosti ne može se
primijetiti ograničenim
materijalnim osjetilima.
Tko upravlja
univerzalnim zakonima
karme i ciklusom
reinkarnacije?

Bog (Krišna) nalazi
se u srcu svakog
živog bića i svjedok
je svih naših
aktivnosti, misli i
želja. Nije pristran i
svakome dodjeljuje
zasluženo.
Sukladno s našim željama i aktivnostima,
dobivamo i mijenjamo tijela baš kao što
glumci mijenjaju uloge i kostime.
Što se na kraju života dogaña s
grješnim i pobožnim osobama?
Grješnici odlaze na jednu od 28 paklenih
planeta smještenih na dnu univerzuma.

Nakon ispaštanja na paklenim planetima rañaju se u
nižim oblicima života ili u ljudskom tijelu koje će
nastaviti ispaštati zbog loših karmičkih reakcija.
Tko je
zaista
pobožan?

Pobožan nije onaj koji se samo moli u crkvi, džamiji,
sinagogi ili u hramu. Niti onaj koji samo vjeruje u Boga.
(A niti onaj koji je samo prerušen u odjeću svećenika).
Pobožni su oni koji sukladno s načelima religije koju
slijede čine dobra djela drugim živim bićima te su
lišeni zavisti i pohlepe, tj. oni koji zaista poznaju i
dostojno slijede načela svoje religije.
Kako izaći iz ciklusa neprestanih rañanja i
umiranja te ostvariti smisao ljudskog života?
Prije svega, trebamo
znati da je naš identitet
u obliku sićušne duše
tek privremen. Svako živo
biće ima svoj vječni
duhovni oblik (muški ili
ženski) koji dolazi do
svog potpunog vječnog
očitovanja tek kada
postignemo savršenstvo
ljudskog života ...
... neprekidnu i nesebičnu
ljubav prema Krišni.
Duša u obliku sićušne iskrice
koja materijalnim tijelima daje
svjesnost i život ...

... u duhovnom svijetu poprima svoje
vječno tijelo, puno duhovnog znanja i
blaženstva, koje nije podložno utjecajima
materijalne energije.
Meñutim, savršeno duhovno tijelo se ne može dobiti
isključivo vršenjem pobožnih djelatnosti. Pobožne
djelatnosti mogu nas odvesti samo u raj (koji je dio
ovog prolaznog materijalnog svijeta).
Po svojoj izvornoj prirodi živa bića su sat -
vječna, cit - puna savršenog znanja i ananda –
beskrajno blažena.
Kada se vječno živo biće zaplete u Krišninu nižu,
materijalnu energiju, poistovjećuje se s materijalnim
tijelom koje je asat - prolazno, acit – puno neznanja i
zbunjenosti, i nirananda – puno bijeda.
Svako je živo biće slobodno izabrati svijet u kojem želi živjeti.

Svijet nesebičnosti, služenja i ljubavi ili ...

... svijet taštine, zlobe i gramzivosti. Izbor je uvijek na nama.
Krišna je stvoritelj i
vlasnik svih obilja;
duhovnih i
materijalnih. Ako u
stavu služenja i
čistoga srca priñemo
Krišni, sva božanska
duhovna obilja
postaju nam
dostupna.
Ako Krišninim obiljima
priñemo sebično,
zanemarujući njihovog
istinskog vlasnika, svaki
naš pokušaj uživanja bit će
kratkotrajan baš kao kula
od pijeska.
Napokon, kako postići savršenstvo života
- buñenje naše uspavane ljubavi prema
Krišni i povratak u duhovni svijet?
Razmjenom nesebične duhovne ljubavi.
Krišna je stvorio živa bića (duše) da bi s njima
razmjenjivao čistu i nesebičnu ljubav. Oni koji
slobodnim izborom pristaju na takvu razmjenu
ljubavi nazivaju se bhakte koji Mu posvećuju
predano služenje, tzv. bhakti.
Bhakti se može očitovati kroz molitve,
glazbu, ples, pisanje, govorenje i
slušanje o duhovnim temama, itd.
Autor prezentacije: Vladimir Pavić
(Vrišabha das)

ISKCON
“International Society for Krishna Consciousness”
“Meñunarodno društvo za svjesnost Krišne”
(Osnivač A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Posjetite našu web stranicu www.cvs-zagreb.org i pročitajte neke od
naših PDF knjiga koje predstavljaju drevnu mudrost što se tisućljećima
prenosila s generacije na generaciju mudraca i svetih osoba. Ova
prezentacija napravljena je sukladno s filozofijom Bhagavad-gite i
učenjima A.C. Bhaktivedante Swamija Prabhupade – vjerodostojnog
duhovnog učitelja koji je duhovnu tradiciju i filozofiju drevnih Veda učinio
dostupnom ljudima čitavog svijeta.
Kraj?