You are on page 1of 4

Ang Mga Unang Kaisipan sa Ekonomiks

Kauna-unahang kaisipan sa ekonomiks ang masinop na pagdedesisyon ng
isang pinuno.
Layunin sa kaisipan na tumugon ang pinuno sa mga pangangailangan ng
nasasakupan nang higit sa inaasahan.
Rebolusyong Industriyal
Ika-18 siglo
- Panahon ng Rebolusyong Industriyal, partikular sa England kung saan ito
unang naganap
- sa panahong ito, nabuo at lumawak ang industriyang pampabrika
(manufacturing industry).
Intelektwal na Krisis sa Political Economy
- pag-aaral ng pamahalaan at mga institusyon nito
- nabuo sapagkat iminungkahi ng ilang dalubhasa ang aktibong
panghihimasok ng pamahalaan sa ekonomiya
Adam Smith
- isinulong niya ang sistema ng pamilihan batay sa doktrina ng kapitalismo
bilang kanyang sagot sa suilranin
- ayon sa kanya, pamilihan ang magsasaayos ng mga desisyon sa
pagbebenta at pamimili ng mga produkto
Bago ang ika-18 siglo
-panahon kung saan wala pang pormal na pag-aaral ng ekonomiks
-mayroon lang mga kaisipan ang ekonomiks na ginagamit sa pag-aaral ng
batas at pamahalaan
Robert B. Ekelund Jr.
Robert F. Herbert
Aristotle at Thomas Aquinas
Physiocrat
- sa kanilang panahon nagsimula ang interes sa pag-aaral ng ekonomiks
- sila ang mga itinuturing noon na mga ekonomista
Division of Labor
- pagpapaubaya ng pinuno sa mga taong may kakayahang tapusin ang iba't

tumaas ang pangangailangan sa mga manggagawang may kasanayan (skilled workers) .C.sumigla rin ang pagnenegosyo at naging daan sa pagyaman ng dating mahihirap .) kung saan natalakay ang division of labor Oikonomia .napabibilis at napapaganda nito ang paglikha ng isang paglilingkod Oeconomicus .unti-unting nabuo ang disiplina ng ekonomiks nang lumitaw na ang tuon (focus) nito – ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan Industriyang Pampabrika .unang naitala sa mga babasahin noong 1520-1530 lamang .dumami rin ang mga produktong iniluluwas sa kalakalang panlabas Pangunahing produkto (basic goods) Sa pagsubok ng nga tagapayo ng pamahalaan ng England na unawain ang nagaganap sa lipunan.isang salitang Greek kung saan halaw ang salitang ekonomiks Ekonomiya Sumibol din ang mga kaisipan sa ekonomiks sa iba’t-ibang panig ng daigdig: • Rome • Germany • Spain • England • Ireland • France .pangunahing layunin nito ang mapabilis at mapalago ang produksiyon .aklat na isinulat ng pilosopong si Xenophon (circa 430 B. nakita nila ang kawalang-hanggan ng pangangailangan at kagustuhan ng mga tao.ibang aspekto ng paglilingkod .E. .tumaas din ang pangangailangan sa mga makabagong pamamaraang pamproduksiyon .

. at kamatayan.Inilunsad niya noong 1850 ang kampanya sa pagsasaagham ng ekonomiks.noong 1785-1795. Nagpasimula ng matematikal na pag-aaral ng ekonomiya Augustine Cornot Jules Dupuit JH Von Thunen Henry Gossen Nassau Senior .naipakilala noong 1870 ang ekonomiks bilang isang ganap na disiplina . Political Economy An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations Gerard Sicat . • Nagawang masukat at maitakda ang ugnayan ng mga hinihinalang salik sa pagdedesisyon ng bawat tao. ito ay nagamit sa pakahulugang “pagtitipid” Ekonomiks Political Science laissez faire Impluwensiya ng Agham at Matematika • Nagpakilala ang agham at matematika ng mga sistematikong pamamaraan sa paglalahad ng mga kaisipan sa ekonomiks.kauna-unahang komprehensibong pag-aaral sa ekonomiya sa pagpapakilala ni Smith .hindi pa nakilala bilang isang larangan ng pag-aaral noong ika-17 siglo . Pinangambahan ng mga tagapayo ang suliranin ng kakapusan na makakapagdulot ng kaguluhan. kahirapan. Mahalagang salik ang division of labor sa paglago ng ekonomiya.tumukoy sa paggamit ng limitadong pinagkukunang-yaman at kaugnayan nito sa umiiral na batas . Maraming naghangad ng maginhawang pamumuhay.Tumaas din ang pangangailangan sa makabagong kaalaman.dating katawagan sa ekonomiks .kinilala bilang unang mukha ng pag-aaral ng ekonomiks. Ekonomiks Bilang Ganap na Disiplina Alfred Marshall .

Ekonomiks . at Robert F. Ekelund Jr.nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao Oxford University .patuloy na itinuro ang political economy sa pamantasang ito 1890 .ito ay ang prinsipyong kumikilala sa kalayaan ng pribadong indibidwal na magdesisyon sa ekonomiya .ayon sa kanya. ito ay dahil maraming katanungan sa ekonomiya ang may implikasyon sa pampulitika at pampublikong patakaran (political and public policy) .itinaguyod nito ang kalayaan ng mga tao sa pagdedesisyon -sistema ng pamilihan ang ipinaiiral nito sa ekonomiya .nailimbag ang aklat ni Marshall na Principles of Economics -mga manunulat ng A History of Economic Theory and Method na nailathala noong 1997 -ayon sa ginawa nilang pag-aaral. ang mga kaisipan ng ekonomiks ay unang sumikat sa sinaunang Greece Ang Pagsilang ng Pag-aaral ng Ekonomiks Robert B. Herbert .