GRAF BAR MEMESONG

JENIS HASIL

1989

1990

Getah
Minyak kelapa
sawit
Tanaman koko
Lada Hitam
Tanaman padi
nanas
Daun tembakau
Buah-buahan
ternakan
Perikanan

1.42
6.06

1.29
6.09

PERATUS
PERUBAHAN
-9.15
0.49

250000
27500
1.69
179600
124500
600980
2571
886000

247000
30000
1.84
168200
109500
701600
2797
951300

-1.2
.9.09
8.87
-6.34
-12.04
16.74
8.79
7.37

+ve

0

-ve

1. Tulis jenis-jenis pertanian di bawah tiap-tiap bar dan lorek sama
warna.Peratus perubahan boleh dicari dengan menggunakan formula
Baru (1990)- Lama(1989) x 100
------------------------------Lama(1989)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful