You are on page 1of 2

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI

-Kursus Pemantapan Pedagogi Sains


1) Guru Sekolah-Program
Rendah Kolaboratif bersama Pusat
Sains Negara (PSN)
Kursus Dalam Perkhidmatan
-Program Peningkatan Profesionalisme
Di JPN
-Pedagogi Matematik & Sains
-Kursus Induksi JU KSSR

2) Menyambung Pengajian ke Peringkat Sarjana


Bidang Sains dan Kejuruteraan
Program Jarak Jauh
di Open Universiti Malaysia

-Kursus Kurikulum Standard Sekolah


Menengah
Guru-guru SBP
3) Guru Biologi Sekolah Menengah Kluster
Kecemerlangan
-Kursus Guru-guru Baru SBp
Kursus Dalam Perkhidmatan
-Kursus TMK Sekolah Menengah utk
SBP
-Kursus Pemantapan Guru Cemerlang
SBP

4) Pensyarah Biologi Institut Pendidikan Guru


-Membuat kajian tindakan
-Menghadiri seminar penyelidikan
Menyelidik
-Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)

Carta Alir 1 menunjukkan pelan pembelajaran peribadi