You are on page 1of 12

Lista etimologică a elementelor chimice

Aceasta este lista etimologică a tuturor numelor elementelor chimice.
Tabel
Nume
Descriere
Actiniu

Simbo
l

Limba de origine

Cuvântul de origine

Înțeles

Originea simbolului

Ac

Greacă

ἀ κτίς (aktis)

rază luminoasă,
radia ț ie

Grecescul aktinos

alumen

alum
(literal: sare amară)

alumen

ἀ κτίς, ἀ κτ ῖ νος (aktis; aktinos), care înseamn ă „ fascicul de (raze)”.
Aluminiu
Al
Latină

Latinescul alumen, care înseamnă „alaun” (literal „sare amară”).
Americiu
Am
America
America
Denumit după America, deoarece a fost descoperit în Statele Unite (prin analogie cu Europiu) - (numele continentului „America” este
derivat din numele navigatorului italian Amerigo Vespucci).
Antimoniu
Sb
Greacă prin latina
ἀ ντί + μόνος (anti monos);
variat
Stibiu
medievală și engleza medie
antimonium/antimonie
"Posibil din greacă ἀ ντί + μόνος (anti monos), însemn â nd aproximativ „opus solitudinii”, deoarece se credea c ă nu poate exista în form ă
pur ă , sau ἀ ντί + μοναχός (anti monachos) care înseamn ă „ ucig ătorul de c ălug ări” (pentru limba franceză, etimologia lui antimoine înseamn ă „ nenorocirea c ălug ărilor”), deoarece foarte mul ț i alchimiș ti din vechime erau c ălug ări, iar antimoniul era otr ăvitor. De
asemenea, poate fi derivate din Antos Ammon (expresie din egipteana veche), care ar putea fi tradusă ca „floarea zeului Ammo”. În română, se
mai folosește și denumirea de stibiu, din latină, derivat la rândul său din grecescul Στίβι stíbi, o varație a στίμμι stimmi (genitiv: στίμμεος or
στίμμιδος), probabil un cuvânt împrumutat din arabă sau egipteană:

sdm. Littré sugerează că prima formă poate fi derivată din *stimmida, o alternativă ipotetică acuzativă a stimmi (acuzativul canonic al
substantivului este la fel cu cel nominativ: stimmi). Cuvântul arab pentru substanță, cu înțelesul de „semn” sau „cosmetic”, poate apărea sub
formele ‫ وثمود‬،‫ وثمود‬،‫ ثمود‬،‫ تحميض‬ithmid, athmoud, othmod sau uthmod.
Argon
Ar
Greacă
ἀ ργόν (argon)
inactiv
argon
Greacă argon însemnând "inactiv" (literal „încet”).
Arsen
As
Persană prin greacă, latină, franceză
ἀ ρσενικόν (arsenikon)
orpiment
Grecescul arsenikon
veche și engleză medie
16

Bismut Bi Latină modernă prin germană bisemutum masă albă bisemutum Bisemutum este derivate din cuvântul german „Wismuth”. bērullos. respectiv „bariu”. din pāli veluriya (ववललल रय). "orpiment galben". Beriliu Be Sanscrită. franceză verzui. datorită aspectului. Boriu Bh Bohr. vilar ḷ (लभलरर). mai rar arsenic. a fost denumită în onoarea lui George Berkeley. Cuvântul este derivat (prin latină: Beryllus și franceză: Béryl) din grecescul βήρυλλος. Bariu Ba Greacă prim latina modernă βαρύς (barys) greu Grecescul barys "βαρύς" (barys) înseamnă „greu”. latină ‫( بورق‬buraq) borax medievală. care au devenit sursa pentru cuvântul din franceză. probabil derivate din „weiße Masse”. veliru ḷ ḷ (भवललर) or. Cadmiu Cd Greacă/Latină καδμεία (cadmia) calamină sau pământ Grecescul kadmia 16 . "‫( "زرنيخ‬zarnik). care este adaptat din siriacă ‫( ܠܐ ܙܐܦܢܝܐ‬al) zarniqa ș i persană. "‫( "بوره‬burah). Oxidul său a fost ini țial denumit „baroet”. care a fost modificat în „barium”. care a fost apoi preluat în română ca bor. În ultimă instanță. pali și pracrită prin βήρυλλος (beryllos) un spat albastruberiliu greacă. și engleză medie "‫( "بورق‬buraq) este un derivat din persană. „a deveni pal”.Din grecescul ἀ ρσενικόν (arsenikon). care se referă la borax. Niels Niels Bohr Denumit în onoarea lui Niels Bohr. apoi „baryta”. Berkeley. indicând berilul. Bor B Persană prin arabă. Brom Br Greacă prin franceză βρόμος (brómos)/"brome" urât mirositor Grecescul bromos "βρόμος" (brómos) care înseamnă „puturos”. care are aceleași origini. care înseamnă „masculin” sau „potent”. Acestea au fost adaptate în latină și franceză veche ca arsenicum și arsenic. din pracrită veruliya (वव रललय). datorită mirosului său caracteristic. boreis în anglo-normană șiboras și engleza medie. dar posibil veche și Middle English legat de numele de Belur βήρυλλος "beryllos". Berkeliu Bk Anglo-saxonă prin engleză University of California. în legătură cu piatra semiprețioasă beril. unde a fost descoperit. Sir Humphry Davy a dat elementului acest nume deoarece a fost descoperit original în barită. care conține beriliu. poate fi derivat din cuvântul din sanscrită वव डडयर vaidurya-care poate avea o legătură cu numele orașului Belur. care înseamnă pajiștea cu mestecăni (birch lea în engleză). Berkeley. franceză medie. Berkeley Berkeley. pentru a descrie metalul. Acești termeni au fost adaptați în latina medievală ca baurach. latină. anglo-normană. California. un spat albastru-verzui. „Berkeley” este derivat din cuvintele din engleza veche beorce léah. care înseamnă „masă/corp alb”. care este sursa pentru cuvântul românesc arsen. care a făcut fundamentală înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice. California Denumit după University of California. „„bore””. Ἀρσενικόν (arsenikon) este paretimologic legat de grecescul ἀ ρσενικός (arsenikos). Astatin At Greacă ἄ στατος (astatos) instable Grecescul astatos " ἄ στατος" (astatos) înseamn ă "instabil".

Cadmiul este denumit după Cadmus (în greacă: Κάδμος Kadmos). Ceriu Ce Latină Ceres cereale. „charbone”. ajungându-se la forma crom. datorită culorii gazului. Acest cuvânt a fost adaptat în franceză ca chrome. Identificarea sa a fost făcută pe baza liniilor de o culoare albastru-închis din spectrul său. iar apoi adaptat prin eliminarea h-ului și e-ului mut de la sfârșit. a fost denumit după „Ceres”. Californiu Cf Engleză California State and University of California Denumit după California. care înseamnă „un cărbune”. descoperit doi ani mai devreme. iar calamina este derivată din Le Calamine. neclasificat ca planetă pitică. Clor Cl Greacă χλωρός (chlorós) verde pal Greacă chloros Din grecescul "χλωρός" (chlorós). Crom Cr Greacă prin franceză χρ ῶ μα (chróma) culoare Grecescul chroma Din grecescul χρ ῶ μα (chróma). Kobold. care înseamnă „bleu” sau „albastru”.de cadmiu Din latinescul cadmia. cu are fi nichelul). iarcalx înseamnă piatră de var Din latinescul „calx”. și a fost primul element chimic descoperit prin analiza spectrală. (Asteroidul. kobalos. și care credeau că metalul a fost plasat de către „Kobold”. cu baza lingvistică proto-indo-europeană *ker. datorită compușilor săi care au culori multiple. foc sau a arde. Cobalt Co Germană Kobold spirit malefic Germanul kobold Din limba germană. statul California și după University of California. Berkeley. Aceste cuvinte au fost derivate din baza lingvistică proto-indo-europeană *ker-însemnând căldură. în schimbul argintului pe care îl furase. Alții cred de asemenea că numele a fost derivat din grecescul κόβαλος. Cesiu Cs Latină caesius albastru-gri sau bleu Latină caesius Din latinescul „caesius”. Alte surse susțin originea cuvântului într-un mit al minerilor care extrăgeau argintul. Nicolaus Copernicus 16 . care înseamnă „culoarea”. (În germană și olandeză. care înseamnă „galben-vezui” sau „verde pal”. care înseamnă „var”. pâine Ceres Denumit după asteroidul Ceres. Coperniciu Cn Poloneză prin latină Nicolaus Copernicus Prenume polonez. care înseamnă „spirit malefic”. care este derivat din grecescul καδμε ία (kadmeia) și înseamnă „calamină”. ambele Kohlenstoff și Koolstof înseamnă literal „material de cărbune”).însemnând a crește. care înseamnă „mină” și care ar putea avea rădăcini comune cu kobold. de când romanii au preparat varul din oxid de calciu. goblin și cobalt. Calciu Ca Greacă/Latină χάλιξ/calx χάλιξ înseamnă Latinescul calx „cristal de stâncă”. un personaj în mitologia greacă. (Originea denumirii statului este disputată) Carbon C Latină prin franceză charbone cărbune carbo Din franceză. care înseamnă „c ărbune” și este legat de cuvântul „carbōn-”. Calciul a fost cunoscut dinaintea primului secol. care la rândul său provine din latinescul „carbō”. „demon”. deoarece era otrăvitor și incomod (polua și degrada alte elemente care erau minate. numele francez al orașului belgian Kelmis. zeița fertilității în mitologie) Ceres este derivat din *ker-es-. un amestec de minerale ce conține cadmiu. Metalu a fost denumit de către mineri.

Marie ș i Pierre eponim – Pierre și MarieCurie pl us terminația -u Denumit în onoarea lui Marie și Pierre Curie. Dubniu Db Rusă Дубна (Dubna) toponim Denumit după „Dubna” (Joint Institute for Nuclear Research.S. din Cipru engleză veche și engleză medie Cel mai probabil derivat din grecescul „Κύπριος” (Kyprios) (care provine din Κύπρος (Kypros). iar apoi. pentru pionieratul în domeniul radioactivității și radiochimiei. a fost preluat în română.literal: „cupru nichel” Denumit în onoarea lui Nicolaus Copernicus. ce era cunoscut ca oxid de terbiu a fost redenumit oxid de erbiu și. unde a fost descoperit. pentru contribuțiile aduse în fizica teoretică.). de unde era extras în cantități mari. au fost schimbate între ele din nou. „aes” era termenul generic dat pentru aliajele de cupru cum ar fi bronzul. Albert nume de familie eponim german-evreiesc. Europiu Eu Greacă veche Ε ὐρώπη („Europa”) bine irigată toponim. literal: toponim „sat exterior” Denumit după localitatea Ytterby din Suedia. care au descoperit radiul și au cercetat radioactivitatea. Cupru Cu Greacă? prin latină în engleză Κύπριος (Kyprios)? cel ce provine Latinescul Cuprum prin limbi germanice de vest. Darmstadtiu Ds Germană Darmstadt nume propriu. iar apoi preluat în diferite ipostaze lingvistice. literal: toponim „orașul intestinelor” Denumit după „Darmstadt”. Curiu Cm Curie. sau „cel ce provine din Cipru”. U.S. o mică suburbie la nord de Darmstadt).R. Disprosiu Dy Greacă δυσπρόσιτος (dysprositos) greu de ob ținut descriptiv Derivat din grecescul "δυσπρόσιτος" (dysprositos). Berkeley. prin latinescul „cuprum”. Oxidul de erbiu și oxidul de terbiu erau confundate în aceea vreme. la care se adaugă și efectul fotoelectric. a fost simplificat la varianta cuprum. dar propunerea a fost respinsă. care înseamnă „o piatră” Denumit în onoarea lui Albert Einstein. În limbile germanice a apărut prin intermediul limbilor vest germanice (sub denumirea de „kupar”). au propus denumirea deHahniu (Ha). După 1860. Cypriumînseamnă „Cipru”. care ar fi fost dat în onoarea lui Otto Hahn. unde a fost descoperit (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research. folosit în timpului Imperiului Roman. denumirea grecească pentru Cipru). Einsteiniu Es Germană Einstein. unde se găsește o mare cantitate de erbiu și de oxid de ytriu se găsesc. iar apoi a fost preluat direct în română. Termenul latinesc. după 1877. Cercetătorii de la University of California. Elementul a fost denumit eka-platină. mitologic 16 . prin eliminarea m-ului. care înseamnă „greu de obținut”. avea și varietatea aes cyprium. localizat în Wixhausen. Erbiu Er Suedeză Ytterby nume propriu.

Rusia. Aur Au Latină aur Latinescul aurum Din latinescul aurum. și care a fost fondator al Joint Institute for Nuclear Research din Dubna.Denumit după Europa. Hafniu Hf Latină Hafnia Copenhaga toponim Din latinescul „Hafnia”. Darmstadt). este de asemenea denumit după numele său. Germaniul a fost denumit în trecut eka-siliciu de către Mendeleev. prima teorie cuantică. și a fost unul dintre primii care a introdus predarea în laborator. Galiul a avut vechea denumire de eka-aluminiu de către Mendeleev. care înseamnă „Soarele” sau zeul mitologic al soarelui. care este o fluorură de calciu. Fermiu Fm Italiană Fermi. Franciu Fr Franceză Fran ța nume propriu (Țara toponim Francilor) Denumit după „Franța”. care înseamnă „cocoș”. care a dezvoltat primul reactor nuclear. Georgy Nume de familie eponim rusesc Denumit în onoarea lui Georgy Flyorov. care înseamnă „zori strălucitori”. a descoperit elementul yttriu. care a prezis existența sa. care înseamnă „Copenhaga”. unde a fost descoperit (Curie Institute). Heliu He Greacă ἥ λιος (hélios) soare mitologic Derivat din grecescul „ἥλιος” (Helios). Johan eponim Denumit în onoare lui Johan Gadolin. dar de asemenea și gallus. fizica nucleară și mecanica statistică.) Galiu Ga Latină Gallia Galia (Fran ța Antică) toponim Din latinescul Gallia. după le coq. care a fost unul dintre pionierii cercetării chimice din țările nordice. Gadoliniu Gd Gadolin. Germaniu Ge Latină Germania Germania toponim Din latinescul „Germania” care înseamnă „Germania”. în aceeași măsură. țara în care s-a născut și. Fluor F Latină fluor flux Denumit după numele mineralului „fluorină”. Fleroviu Fl Rusă Flerov. Holmiu Ho Latină Holmia Stockholm toponim 16 . Elementu a fost obținut în stare metalică de către Lecoq de Boisbaudran. denumirea statului german unde a fost descoperit (Institutul pentru Cercetarea Ionilor Grei. care l-a denumit galiu după Franța. A fost cunoscut și sub denumirea de eka-osmiu. care face referire la Galia (Franța Antică). A fost identificat pentru prima dată datorită liniilor de emisie caracteristice din spectrul solar. un mineral. care s-a aflat la conducere fizicii nucleare sovietice. capitala Danemarcei. Hassiu Hs Latină Hassia Hessen toponim Derivat de la latinescul „Hassia”. care înseamnă Hessen. Enrico Nume de familie eponim italian. folosindu-se de un joc de cuvinte. (Gadolinitul. de la ferm„închizător” și -i[27] Denumit în onoarea lui „Enrico Fermi”. unde a fost descoperit. care înseamnă „cocoșul” în franceză (gallus în latină). Europa a fost denumită după prințesa feniciană ficțională Europa. unde elementul a fost descoperit.

solid Ferrum Din latinescul „ferrum”. Livermoriu Lv Engleză Nume de familie american toponim Denumit în onoarea Lawrence Livermore National Laboratory. iris sau irisul ochiului”. „a se ascunde”. insipid și seamănă cu restul gazelor rare. „ὕ δωρ γείνομαι” (hydor geinomai). care înseamnă „cel ascuns”. iberiană sau altă limbă pre-indo-europeană din zona mediteraneană. Indiu In Greacă prin latină indigo descriptiv Denumit după „indigo”. care a participat la dezvoltarea ciclotronului. datorită liniilor spectrale de culoare indigo. care înseamnă Stockholm. care înseamnă „violet”. indikon (care înseamnă „vopsea albastră indiană”). care înseamnă „piatră”. care înseamnă „curcubeu. Kripton Kr Greacă κρυπτός (kryptos) ascuns descriptiv Din grecescul „κρυπτός ” (kryptos). Litiu Li Greacă λίθος (lithos) piatră Din grecescul „λ ίθο ς” (lithos). deoarece a fost descoperit dintr-un mineral.și -genes. Numele indigo este derivat din francezul indigo. în timp ce celelalte metale alcaline (sodiul și potasiul) au fost descoperite din țesuturi vegetale. Fier Fe Latină ferrum ferm. Lantan La Greacă λανθάνειν (lanthanein) a se ascunde Din grecescul lanthanein. inodor. care făcea referire la același element. Iod I Greacă prin franceză ἰ ώδης (iodes) violet descriptiv Derivat din grecescul „ἰ ώ δη ς ” (iodes). Hidrogen H Greacă prin latină și franceză ὕ δωρ (rădăcină: ὑ δρ-) + -γεν ῆς (născător de apă descriptiv genes) Derivat din francezul hydrogène sau din latinescul hydro. derivat din greacă. Denumirea deunniltriu a fost utilizat ă temporar ca nume sistematic.Derivat din latinescul „Holmia”. Plumb Pb Latină plumbum Plumbum Denumirea provine din latinescul plumbum. care înseamnă „orașul Paris”. Simbolul Lr este folosit începând cu 1963. deoarece multe dintre sărurile sale sunt puternic colorate. „Iris” a fost la origine numele zeiței curcubeelor și un mesager în mitologia greacă. Acest cuvânt a fost adaptat din franceză. care a colaborat la descoperirea sa și este localizat în Livermore. denumit la rândul său după fermierul Robert Livermore. Lawrence”. Ernest O eponim Denumit în onoarea lui „Ernest O. Probabil împrumutat din etruscă. Iridiu Ir Greacă prin latină ἴ ρις (genitiv: ἴ ριδος) a curcubeelor descriptiv Derivat din substantivul latin „iris”. care provine din grecescul „ἰ νδικ όν”. datorită culorii vaporilor pe care îi are elementul în stare gazoasă. Lutețiu Lu Latină Lutetia Paris toponim Derivat din latinescul Lutetia. fostul Lw a fost utilizat. 16 . datorită unor caracteristici ale sale: este incolor. unde se numește iode. Lawrenciu Lr Lawrence. Acest pare a fi preluat din grecescul „μ όλυβδο ς” (mólubdos). care înseamnă „ferm. solid”. California. care înseamnă „Dau naștere apei”. care provine din latinescul indicum.

după același model după care a fost denumită și „planeta Mercur”. Meitneriu Mt Meitner. derivat din greacă. care a descoperit fisiunea nucleară. care înseamnă „noul geamăn”. preluat în germană sub forma mangan. forma adesea folosită azoteste preluat din francezul azote (fără viață). care înseamnă „minereu asemănător cuprului”. De asemenea. însemnând „Dau naștere azotatului de potasiu”. deoarece didimul a fost separat în praseodim și neodim. Alfred eponim 16 . Molibden Mo Greacă μόλυβδος (molybdos) asemănător plumbului descriptiv Din grecescul „μ όλυβδο ς” (molybdos). derivat din grecescul „ν ίτρον γε ίνομαι” (nitron geinomai). unde a fost descoperit. A fost de asemenea cunoscut și sub denumirea de 'eka-tuliu. iar apoi în română. denumire dată de către Antoine Lavoisier din cauza caracterului inert pe care îl posedă. ambele înseamnă „apă de argint”. Neptuniu Np Latină Neptunus Neptun mitologic Denumit după planeta „Neptun”. Mercur Hg Latină Mercurius Mercur mitologic Denumit după „Mercur”. Dmitri eponim Denumit în onoarea lui Dmitri Mendeleyev. „Μαγν ήσια” (Magnesia-district în Thesalia). a fost preluat apoi direct în română. zeul vitezei și mesager al Zeilor. „plumb”. Neodim Nd Greacă νέος δίδυμος (neos didymos) noul geamăn descriptiv Derivat din grecescul „ν έο ς διδ ύμο ς” (neos didymos). Mendeleviu Md Mendeleyev. fiica lui Tantalus în mitologia clasică. de la cuvintele ὕ δωρ și ἀ ργυρός (hydor și argyros).) Nichel Ni Suedeză prin germană Kopparnickel/Kupfernickel minereu asemănător descriptive cuprului Din suedezul Kopparnickel. care au fost latinizate ca hydrargyrum. a fost preluat în germană (sub denumirea de nikel). zeul oceanelor în mitologie. când s-a constatat că aveau săruride culori diferite. Mangan Mn Greacă prin latină și germană Μαγνησία (Magnesia. (Planeta a fost denumită după „Neptun”. Nobeliu No Nobel. A fost de asemenea cunoscut și sub denumirea de eka-iridiu. care a inventat tabelul periodic al elementelor. care înseamnă „nou”. Lise eponyim Denumit în onoarea lui Lise Meitner.Magneziu Mg Greacă Μαγνησία (Magnesia) toponim Derivat din cuvântul din greaca veche. Latină: Oxid de magneziu descriptiv magnetum) Din latinescul magnesia. Nitrogen/Azo N Greacă prin latină și franceză νίτρον (Latină: nitrum) -γεν ῆς (născător de azotat de descriptiv t genes) potasiu Din francezul „nitrogène”. deoarece elementul are aspectul unui lichid (la temperatura ambientală) și are un luciu metalic argintiu. Neon Ne Greacă νέος (neos) nou Din grecescul „ν έο ς ” (neos). Simbolul Hg provine din greacă. Niobiu Nb Greacă Νιόβη (Niobe) ca zăpada mitologic Denumite după „Niobe”.

planeta pitică. zeul grec al morții). Oxigen O Greacă prin franceză ὀ ξύ γείνομαι (oxy a da na ș tere acidului geinomai)/oxygène Din grecescul „ὀ ξ ύ” (alternativ. Πλο ύτων (Ploutōn) este legat de cuvântul grecesc πλοῦ τος (ploutos) însemnând „sănătate”. (Planeta Pluto a fost denumită după „Pluto”. Platino este un diminutiv pentru Plata (argint) și este un cuvânt împrumutat din francezul plate sau provincialul plata (tablă metalică). care a fost preluat apoi în română sub forma „oxigen”. care înseamnă „un miros”. preluat prin intermediul olandezei și latinei moderne. care a inventat dinamita și a fondat Fundația Premiului Nobel. care înseamn ă „ Dau naș tere acidului”. Paladiu Pd Greacă prin latină Παλλάς (genitiv: Παλλάδος) feti ță astrologic/mitologic (Pallas) Named after "Pallas". țara natală a descoperitoarei. Osmiu Os Greacă prin latină modernă ὀ σμή (osme) un miros descriptiv Derivat din grecescul „ὀ σμή” (osme). așadar denumit prin analogie pe bazaplanetelor. A fost numit și radium F. care înseamnă „argint mic”.) The word Palladium is derived from Greacă Παλλάδιον and is the neutral version of Παλλάδιος meaning "of Pallas. kalium." Fosfor P Greacă prin latină φ ῶ ς + -φόρος (phos + -phoros) purtător de lumină descriptiv Din grecescul φῶ ς + -φ όρο ς (phos + -phoros). Acesta a fost derivat în franceză sub forma „oxygène”. însemn â nd „ geam ă n verde”. Potasiu K Latina modernă prin olandeză și potassa. Platină Pt Spaniolă prin latină modernă platina (del Pinto) argint mic (din Rîul descriptive Pinto) Din cuvântul de origine spaniolă „platina”. deoarece „fosforul alb” emite o str ălucire slab ă dup ă ce este expus oxigenului. potasch pot-ash franceză [45] Din francezul „potassium”. the asteroid discovered two years earlier. deoarece a fost descoperit după neptuniu și este mai greu decât uraniul în tabelul periodic. sau Hesperus (Luceafărul dimineții). Praseodim Pr Greacă πράσιος δίδυμος (prasios didymos) geamăn verde descriptiv Din grecescul „ πρ ά σιο ς δ ίδυμο ς” (prasios didymos). care înseamn ă „ purt ă tor de lumin ă”. Poloniu Po Latină Polonia Polonia toponim Denumit după numele țării „Polonia”. O adaptare a cuvântului potasă (substanță preparată dintr-un alcaliu extras din cenușă de lemn ars sau de frunze de copac). deoarece elementul a fost văzut pentru prima dată într-o min ă de argint. deoarece didimul a fost separat în praseodim 16 . „ γε ίνομαι” sau „γε ίνομαι”) (oxy geinomai).Denumit în onoarea lui Alfred Nobel. Marie Curie. Simbolul K provine de la denumirea latină. Potasa este probabil o translație literală din limba germană. deoarece se credea c ă este un compus esenț ial al acizilor. mitologic Denumit după „Pluto”. (The asteroid was named after "Pallas Athena". care vine dinlimba arabă: „‫( ”القلي‬al qalīy). „Fosfor” era numele antic dat lui „Venus”. Cuvântul modern din spaniolă este platino. goddess of wisdom and victory. unde „potaschen” înseamnă „oală cu cenușă”. care înseamnă „cenușă calcinată”. acesta reprezentând originea cuvântului englezesc „plate” (farfurie). Plutoniu Pu Greacă prin latină Πλούτων (Ploutōn) prin Pluto zeul sănătă ț ii astrologic.

Promețiu Pm Greacă Προμηθεύς ("Prometheus") meditare mitologic Denumit după "Prometheus". Glenn Teodor nume de familie eponim suedez. care a produs și detectat razele X. cu s ăruri de culori diferite. literal: „Ca muntele” Denumit în onoarea lui „Glenn T. Radiu Ra Latină prin franceză radius rază descriptiv Din latinescul radius însemnând „rază”. Wilhelm Conrad eponim Denumit în onoarea lui Wilhelm Conrad Röntgen. Rutherfordiu Rf Rutherford. Roentgeniu Rg Röntgen. a fost refuzată.) Scandiu Sc Latină Scandia Scandinavia toponim Denumit după latinescul „Scandia”. în onoarea lui Igor Vasilevich Kurchatov. Protactiniu Pa Greacă πρ ῶ τος + ἀ κτίς primul element descriptiv? fascicul Derivat din fostul nume protoactiniu. Ruteniu Ru Latiăn Ruthenia Rusia toponim Din latinescul „Ruthenia”. datorită culorii din spectroscop. Rutherfordiul a fost denumit și Kurchatovium (Ku). Vasili eponim Denumit după mineralul „samarskit”. care înseamnă „Scandinavia”.ș i neodim. care înseamnă „cel mai profund roșu”. Alte nume: eka-wolfram și temporar unnilhexiu (Unh). care înseamnă „Rusia”. Seaborg”.„prim” + „actinium” din grecescul ἀ κτίς (genitiv: ἀ κτῖ νος) „rază” + latinescul -ium. care a făcut descoperiri fundamentale despre înețelegerea reacției în lanț a uraniului și reactorului nuclear. care a fost pionier în domeniul modelului lui Bohr al atomului. Ernest eponim Denumit în onoarea baronului Ernest Rutherford. din Rusia. fostul eka-bor. Samariu Sm Samarsky-Bykhovets. A fost denumit și eka-aur. Rodiu Rh Greacă ῥ όδον (rhodon) trandafir Din grecescul „ῥ ό δον” (rhodon). 16 . denumirea dată râului Rin. care înseamnă „trandafir”. Seaborgiu Sg Suedeză prin latină Seaborg. Reniu Re Latină Rhenus Rin toponim Din latinescul Rhenus. care a furat focul din iad și l-a dăruit umanității (în mitologia clasică). care a descoperit chimia elementelor transuraniene. datorită radioactivității. a izolat 10 elemente. (Acesta a fost denumit după numele colonelului Vasili Samarsky-Bykhovets. din prefixul grecesc proto. Rubidiu Rb Latină rubidus ro șu închis descriptiv Din latinescul „rubidus”. Radon Rn Latină prin franceză Radiu Scurtare a termenului radiu. din latinescul nitens („strălucind”). Denumirea alternativă de niton (Nt). din moment ce elementul apare în cadrul dezintegrării radioactive a radiului. a dezvoltat și propus seria actinidelor.

Tehnețiu Tc Greacă τεχνητός (technetos) artificial descriptiv Din grecescul τεχνητός (technetos). în franceza veche („soufre”). care înseamnă „Lună”. datorită culorii în forma nativă a elementului. Sulf S Sanscrită și arabă prin latină ‫( صفرا‬sufra) galben descriptiv Cu siguranță din arăbescul "‫( "صفرا‬sufra). Strontian nume propriu (literal: toponim nas [adică 'punct'] al dealului din basm) Denumit după mineralul „stronțianit” (denumit la rândul său după orașul „Strontian”. sursa acestuia din Scoția). Stronțiu Sr Galeză Sròn an t-Sìthein. genitiv al ἀ ργ ήει ς (argēeis). Old Prussian sirablan. care este derivat din grecescul „ν ίτρον” (nítron). Simbolul Na provine din limba latină modernă. Argint Ag Latină argentum Latin argentum Din anglo-saxonul. „sodă”. Technețiul a fost denumit și eka-mangan. Format:Lang-lt. care înseamnă „cremene”. -icis cremene descriptiv Din latinescul „silex” sau „silicis”. Cuvântul a fost preluat în sanscrit ă. shining". compare Format:Lang-eu. zeița care o reprezintă pe Mama Terra în mitologia romană. Siliciu Si Latină silex. în latină („sulpur”). natrium. Simbolul Ag vine din latinescul Argentum. and has cognates in Balto-Slavic languages:Format:Lang-cu. care înseamnă "Pământ" și "Terra Mater". Sodiu Na Engleză soda Din engleză. folosit în denumirile compușilro sodiului cum ar fi sodă caustică și bicarbonat de sodiu. Tantal Ta Greacă Τάνταλος (Tantalus) Tantalus. derivat al grecescului PIE *arg-ent. posibil mythological „purtătorul” sau „bolnavul” Derivat din grecescul „Τ ά νταλο ς” (Tantalus).or from Ancient Greacă ἀ ργ ήεντο ς (argēentos). comparabil cu Old High German "silabar". „गनधक” (sulvere sau sulvari). Selene. care înseamnă „artificial”. „galben”. iar apoi în română. un tip de piatră. și face referire și la zeița lunii. "white. deoarece a fost primul element artificial descoperit. or from one of Pre-Indo-European languages. „seolfor” care provenea la rândul lui din proto-germanicul *silubra-. „un tip de sare” + latinescul –iu. care a fost condamnat la moarte (în mitologia greacă). Sursele originale sunt ori de la cuvântul arabaic ‫ نطرون‬natrun sau de la cuvântul egiptean.Seleniu Se Greacă σελήνη (seléne) lună astrologic/ mithologic Din grecescul „σελ ήνη” (selene). Telur Te Latină Tellus Pământ mithologic Din latinescul "Tellus". Possibly borrowed from Akkadian 𒊭𒊭𒊭 sarpu "refined silver" and related to 𒊭𒊭𒊭 sarapu "to refine. Terbiu Tb Suedeză Ytterby Nume propriu (literal: toponim 16 . smelt".

care înseamnă "piatră grea". un nume antic roman și grec (Θο ύλη. zeul cerului și al raiului în mitologia greacă.oraș extern) Denumit după "Ytterby". care înseamnă „străin”. Ununtriu Uut sistematic Nume sistematic dat de către IUPAC bazat pe numărul 113 din latină. Titan) Pământ mitologic Din grecescul "τιτ ά ν " (titan). 16 . The symbol Sn is from its Latin name Stannum. Toriu Th Nordică veche Þōrr (Thor) tunet mitologic Denumit după "Thor". Fostul nume de ionium (Io) a fost dat în timpul studiului elementelor radioactive până la izotopul Th-230. din cauza liniilor de emisie spectrale de culoare verde. Θύλη ț ară mitică mitologic Denumit după "Thule". Este câteodată denumit eka-astatin. primii fii ai lui Gaia din mitologia greacă. Thaliu Tl Greacă θαλλός (thallos) crengu ț ă verde descriptiv Din grecescul "θαλλός " (thallos). provine de la mineralul în care se găsește. Tuliu Tm Greacă Θούλη. Uranus cer astrologic. care l-a descoperit. orașul din Suedia unde elementul a fost descoperit. care a fost descoperită cu opt ani în urmă. Θ ύλη) dat unei țări mitice din nordul îndepărtat. Tungsten W Suedeză ș i daneză tung sten piatră grea descriptiv Din suedezul și danezul "tung sten". because of multicolored chemical compounds deemed beautiful. wolframit. mitologic Denumit după planeta "Uranus". împreună cu cealalată denumire folosită în limba română (wolfram). Este câteodată denumit eka-bismut. Ununseptiu Uus sistematic Nume sistematic dat de către IUPAC bazat pe numărul 117 din latină. Staniu Sn Anglo-Saxon via Middle English tin Borrowed from a Proto-Indo-European language. Ununoctiu Uuo sistematic Nume sistematic dat de către IUPAC bazat pe numărul 118 din latină. Xenon Xe Greacă ξένος (xenos) străin Din grecescul "ξ ένο ς" (xenos). poate cu referire la Scandinavia. and has cognates in several Germanic and Celtic languages. Vanadiu V Nordică veche Vanadís "Dís al Vanir" mitologic From Vanadís. care înseamnă "Pământ". Este câteodată denumit eka-radon. și de asemenea "Titanii". Titan Ti Greacă Τιτάν (genitiv: Τιτάνος. zeul tunetului în mitologia nordică. one of the names of the Vanr goddess Freyja in Norse mythology. care înseamnă „crenguță verde”. Planeta a fost denumită după "Uranus". Uraniu U Greacă prin latină Ο ὐρανός (Ouranos). denumit în onoarea lui "Peter Woulfe". Ununpentiu Uup sistematic Nume sistematic dat de către IUPAC bazat pe numărul 115 din latină. Simbolul W. Este câteodată denumit eka-taliu.

Yttriu Y Suedeză Ytterby nume propriu." Poate fi derivat din persana veche. 16 . orașul din Suedia unde se găsește gadolinit). Zirkon este varianta germană a acestora și este originea cuvântului român. Zinc Zn Germană Zink Cornet Din cuvântul german "Zink" care este legat de Zinken "punct. orașul din Suedia (de lângă Vaxholm) unde se găsește gadolinit).Ytterbiu Yb Suedeză Ytterby Denumit după Ytterby. Zirconiu Zr Persană prin arabă și germană ‫ ܙܐܪܓܥܢܥ‬zargono[59] ‫زرگون‬ ca aurul (zargûn)/ zarkun (zarkûn)/zirkon Din cuv â ntul ar ă besc "‫( "زركون‬zark û n). care înseamnă "ca aurul". Derivat din cuvântul persan "‫( "زرگون‬zargûn). literal: "oraș extern" toponim Denumit după Ytterby. literal: "oraș extern" topoim nume propriu.