You are on page 1of 16

Turistika ponuda

epa
Maturalni rad

MENTOR:
VLATKA AFARIK DIPL.OCC.

UENIK:
JOSIPA VIDOVI

Uvod

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka


posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalite
i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska
djelatnost. Obuhvaa rekreaciju, putovanje i odmor.

Turistika kretanja se dijele na vrste i specifine oblike turizma. Dok su vrste


turizma definirane odreenim kriterijem npr. prema trajanju boravka turista
(boravini, vikend i izletniki turizam), specifini oblici turizma obiljeeni su
specifinim turistikim motivom koji posjetitelje privlai u tono odreene
destinacije, npr. lov - lovni turizam. Specifini oblici turizma orijentirani su
na manje (definirane) segmente turistike potranje, a nastali su kao
suprotnost masovnom turizmu.

Turizam

Turizam predstavlja proces odravanja, organizacije, promocije te razvoja lokalnih


kulturnih te geolokih obiljeja koje imaju odreeno tehnoloko, povijesno ili neko
drugo socioloko znaenje koje moe biti i religiozne prirode. Sam naziv turizam
indicira na to da se radi o objektima te turistikim lokacijama koje datiraju te na
osnvou kojih se kreiraju odreeni turistiki aranmani za svrhu poboljanja
privlanosti odreenih ruralnih i manje urbanih podruja sa ciljem poboljanog
drutvenog rasta, zatite okolia te ekonomskog napretka odreene zajednice.

Pojam turist prema Ogilvi-u datira jo iz 1800. kad je Pegge u svoji Anecdotes
of the English Language rekao: "A traveler is nowaday called a Tour-ist." (Putnika u
dananje vrijeme nazivamo turist). Nakon toga susreemo ga u Francuskoj oko
1830. godine; prvi put ga je upotrijebio Victor Jacquemont, a zatim usvojila
Georges Sand, da bi ga konano lansirao Sthendal 1838. godine u svojim Memoires
d'un touriste. Godine 1841. Maurice Alhoy u svojoj Philosophie de Voyaguer daje
ve i prva objanjenja razlike izmeu pojmova voyaguer i touriste.

epe

epe je grad i sredite opine u Zeniko-dobojskom kantonu. Grad epe je


smjeten u centralnoj Bosni, na cesti M-17 izmeu Zenice i Doboja.

Kroz epe prolazi magistralni put Sarajevo - Zenica - Doboj - Bosanski Brod Slavonski Brod, te eljeznika pruga Ploe - Sarajevo - Zenica - Doboj Modria - Bosanski amac. epe se nalazi izmeu 18 2 geografske duine i
44 25 geografske irine, te na 219 m nadmorske visine. Opina epe broji
30.000 stanovnika i ima 600 privrednih subjekata. Kroz grad protie rijeka
Bosna. epe se nalazi u dolini, a okruen je planinama koje su pogodne za
planinarenje i lovni turizam. U neposrednoj blizini grada i u samom gradu
nalazi se 14 izvora mineralne vode. Jedan od najbogatijih izvora vode nalazi
se u naselju Bistrica, 3 kilometra udaljen od epa, prema Zavidoviima.

Povijest grada epe

Za vrijeme rata u BIH epe je obranjeno nadljuskim naporima HVO-a. epe se nalo u okruenju
veinski muslimanske Armije BiH iz pravaca Zenice, Maglaja i Zavidovia. Uz mnoge rtve epe nije
palo i nije doivjelo sudbinu Hrvata iz sela Kiseljaka - opina epe eljezno polje - opina epe
(ili sela Dusine u zenikoj opini koje je 26. sijenja 1993. masakrirano od strane VII. muslimanske
brdske brigada ijim je drugim bataljunom zapovijedao erif Patkovi zvani Geler, danas ministar
branitelja FBIH. Datum 26. januara 1993. se uzima i kao poetak muslimansko-hrvatskog rata.

Dana 27. januara 1992., osnovana je Hrvatska zajednica Srednja Bosna, iji je teritorij jednak
dananjoj opini epe. S obzirom na situaciju, bilo je prirodno da se otvaranjem komunikacije
preko Dubrava podruja od Studenaca do Rajeva, juni dio Hrvatske zajednice Usore (Komuina)
uvee s Hrvatskom zajednicom Srednjom Bosnom, odnosno s epem, to je i uinjeno 24. maja
1992. Ve sljedei dan kree velika ofenziva u predjelu Gornje Komuine, koja se u narednim
tjednima proiruje i sa teslike strane napadom na Studence. Sve regionalne zajednice su zajedniki
povezane u aprilu 1992. godine, osnivanjem Bosanskog vijea obrane. Potkraj 1992. godine, na
sastanku u Travniku pod predsjedanjem Mate Bobana je donesena odluka da se sve hrvatske
zajednice ujedine u vrhovnu, Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, tako je epe pristupilo HercegBosni.

Turistiki potencijali opine epe

Na putnom pravcu Sarajevo prema Bosanskom Brodu, nekih 40 km od Zenice,


nalazi se epe, jedno od najstarijih naselja u BiH.

Kiseljak-epe-Papratnica, je podruje koje je pogodno za vikend,


zdravstveni turizam, lov, ribolov i sportsku rekreaciju. Ovaj kraj je bogat
lovnom divljai: srnda, lisica, divlja svinja, divlja patka, fazan. Na podruju
epa nalazi se 16 lovakih kua i domova. Pravi raj je u selu Papratnica, gdje
se uz istoimenu rijeku nalaze mnoge oaze za odmor.

Kada je rije o planinama i kiseljacima (mineralnim vodama) epakog kraja,


moe se spomenuti i stara pjesma iz tog kraja:

Aj, svadili se orli i sokoli,


Aj, vie epa na Jele planini.
Aj, orli vele: Naa je planina,
Aj, a sokoli: Naa djedovina.
Aj, kako su e ljuto zavadili,
Aj, sve izvore redom zamutili;
Aj, ne mogae bistra kiseljaka,
Aj, njega uva devet djevojaka

Govorei o epakim kiseljacima moramo spomenuti da je 1955. godine


poelo punjenje mineralne vode pod nazivom epaki kiseljak. Pogon
je bio smjeten u Kiseljaku, 3 km udaljenom od epa, a zapoljavao je
20 djelatnika. Ovaj pogon radio je do 1967. godine.
Punjenje je zaustavljeno jer nije bilo investicijskih ulaganja u opremu za
oplemenjivanje i odstranjivanje suvinog sumpora u ovoj vodi.

Privreda epa

Privreda opine epe je bazirana prvenstveno na ugostiteljstvu i turizmu no


isto tako i na poljoprivredi koja se bavi malinarstvom, i voarskim kulturama
koje obino traticionalno uspijevaju u ovim krajevima. Prema jednom starom
zapisu, epe je najjuniji grad gdje se uzgajaju volovi.

U opini epe postoje dvije tvornice:

Mahnjaa tvornica kone industrije koja je trenutno u steaju

Galanterija industrija drveta koja vie ne radi punim kapacitetom

Kultura i turizam epa

epe je mjesto gdje se stoljeima prepliu razliite kulture i religije, to se


posebno vidi u bogatstvu i raznolikosti njegove kulturne batine. Najvaniji
uvari ove kulturne batine je osam kulturno umjetnikih drutava koja kroz
svoj rad promiu i principe turizma, kroz ouvanje tradicije, folklora i klture,
i organizaciju dogaaja koji svakom turistu i posjetiocu omoguavaju da
poblie upozna povijest i kulturno blago ovog podruja.

Grad epe ima niz turistikih potencijala no to se tie turizma oni su obino
orjentirani oko poznatih aranmana kao i oko odreenih znamenitosti.

U epu djeluje nekoliko KUD-ova. U epu Hrvati katolici njeguju izvornu glazbu
koja se svira na argiji i violini uz pratnju dvojice pjevaa. Pjesama su lirskedomoljubne, lirske ljubavne, pejzane i lirske-socijalne. Odravaju se mnoge
etno manifestacije, prela, sjela, veeri izvorne glazbe, ali treba naglasiti da
mnoge priredbe nisu institucionalizirane niti komercijaliirane.
epake - Hrvate krasi slino kao i kod okaca iz Slavonije velika ljubav prema
zemlji na kojoj ive, pjesmi, enama, dobroj hrani i dobrom piu. U epu
postoje dravna osnovna, dravna srednja i srednja kola u sklopu Katolikog
kolskog centra. Katolikim kolskim centrom upravljaju katoliki redovnici
salezijanci te njihova srednja kola je jedna od najopremljenijih u BiH.

Spomenici i kulturne znamenitosti

Spomenik sv. Ante nalazi se na staroj cesti prema selu Donje Ravne, nie pruge, star oko pet
stotina godina. Ovaj kranski spomenik se nekada prije nalazio nekih petstotinjak metara
dalje pa je premjeten, na sadanju lokaciju. Razlog tomu je od velike etike i moralne
vanosti; naime zemlju na kojoj se sad nalazi je bila nekad davno posjed jednog Muslimana
kojem se razbolilo dijete. ovjek, koji je elio spasiti svoje dijete se i zavjetovao svetom Anti
s obeanjem; ako ozdravi da e darovati dio zemlje za njegov spomenik. To je na sveopu
sreu i uslijedilo.

Meu vjerskim spomenicima posebno se istiu staro idovsko groblje iz 19. stoljea u blizini
grada epa i Alibegova damija, Trzna, smjetena u centru grada koja je 2009. godine
proglaena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i trenutno je u fazi obnove.

Godine 1568. pretpostavlja se da je u epu izgraena glavna damija Ferhadija, a izgradio


ju je Ferhadbeg, koga su u epu zvali Ferhad paa, te je po tome poznata kao Ferhat-paina
damija.

Pravoslavna crkva u epu izgraena je 1894 godine i posveena je Roenju Presvete


Bogorodice.

Izlet Gromilice

Organizator: Restoran-motel California

Trajanje aranmana:Jednodnevni program

Kratak opis aranmana: Kroz jedan dan, na oputen, rekreativan, zdrav i zabavan nain,
turisti imaju priliku upoznati lokalni krajolik, obiaje, kulturu, tradiciju, gastronomiju.

Aranman ukljuuje odlazak do izletita Gromilice pjeaenjem kroz ivopisni krajolik


sela Lug Brankovii, uz upoznavanje lokalnih obiaja, lokalnog naina ivota, etnjom
kroz zelenilo i umskim putem, pokraj izvora pitke vode. Po elji turista, mogue je
organizirati i vonju do centra umjesto pjeaenja. Glavna destinacija je sportski centar
Gromilice u selu Radunice, gdje su gostima na raspolaganju sportski tereni, ribnjak za
sportski ribolov, staze za etnju i etno zbirka predmeta lokalne tradicijske batine.
Aranman ukljuuje ruak u prirodi pripremljen od autohtona jela. Za strane turiste
aranman moe ukljuivati i smjetaj u restoranu motelu California. Program se moe
po zahtjevu upotpuniti s izvedbama lokalnih kulturno-umjetnikih drutava koja izvode
lokalne tradicionalne folklorne pjesme i plesove.

Raspored sadraja

7.00-8.00 doruak u restoranu California

8:00-8.30 priprema i polazak iz restorana prema sportsko-rekreativnom centru Gromilice

8:30- 10.00 - pjeaenje uz pauze na dogovorenim mjestima

10.00- 10.30. - dolazak na izletie Gromilice

10.30-13.00. - razgledavanje krajolika, sportsko rekreativne aktivnosti, koritenje terase, obilazak etno zbirke

13:00 ruak od autohtonih jela i pia na izletitu Gromilice

14:30 17:00 odravanje dodatnih sadraja po elji turista, nastup folklornog drutva, natjecanje u tradicionalnim seoskim igrama, i
dodjela nagrada suvenira najuspjenijim natjecateljima

17:00 - povratak u restoran- motel California

Aranman posebno pogodan za:domae i strane turiste, zbog ponuenih sportskih sadraja pogodno mjesto i za djecu, mlade,
rekreativce i planinare

Broj sudionika/turista po aranmanu:30-50

Individualna cijena aranmana po sudioniku:50,00 KM

Popusti: Za vei broj turista postoji popust

CIJENA UKLJUUJE:

doruak

osvjeavajua pia tijekom pjeaenja do izletita, ili ako se ide autobusom, u cijenu uraunat prijevoz

ruak na izletitu s piem

koritenje svih kulturnih i sportskih sadraja na izletitu

Zakljuak

Prvi pisani spomen epa, vee se za 14. septembar 1458 godine kada kralj
Stjepan Toma, na epu izdaje povelju logotetu Stjepanu Ratkoviu. Brojni
dokazi svjedoe da se na ovom prostoru ivjelo jo u pravpovijesnom vremenu.

Iz ovog perioda potie naselje Kraljevine kod Novog ehera i Kraljiino guvno,
koji pripadaju mlaem kamenom dobu, neolitu i to butmitskoj kulturi. Tragovi
neolitskog doba otkriveni su u Ponijevu te na Orocu izmeu Matine i Ozimice.

Iz ovog naeg maturskog rada se vidi da je epe usko vezano turizam te da


pored svojih aranmana ono nudi broj razliitih sadraja te kulturnih
znamenitosti svojim turistima. Smatramo da je potrebno da epe poradi na
razvoju svoje privrede kako bi dolo do poveanog ekonomskog razvoja i
boniteta.

HVALA VAM NA PANJI