You are on page 1of 6

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA


KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

PROGRAM SIJIL HARTA TANAH

SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH

ijil Penilaian Harta Tanah INSPEN adalah program pertama yang seumpamanya yang dijalankan di
Malaysia yang bertujuan melahirkan tenaga kerja separa profesional dengan kandungan program
berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran di
tempat kerja. Berikut ialah kelebihan yang ditawarkan kepada para graduan:

Graduan layak mendapat gaji yang lebih tinggi daripada pemegang sijil SPM iaitu P1T9 untuk
jawatan Pembantu Penilaian (W17) bila bekerja di sektor awam

Pengecualian kredit daripada UWS Australia yang memberi penjimatan selama 1 tahun berbanding
3 tahun yang sepatutnya dalam Bachelor of Business and Commerce (Property) Sijil Penilaian
Harta Tanah INSPEN telah diiktiraf setaraf dengan diploma di Australia.

Pengecualian kredit daripada QUT Australia yang memberi penjimatan selama 1 tahun
berbanding 4 tahun yang sepatutnya dalam Bachelor of Urban Development (Property Economics)

Graduan layak menduduki Peperiksaan Profesional, Pertubuhan Jurukur Diraja Malaysia (RISM)
iaitu Property Management, Valuation & Estate Agency Surveying Division (PMVS)

Pengiktirafan dan pengesahan oleh JPA, RISM, LPPEH, UiTM, UTM, UWS, QUT dan sijil ini juga
diiktiraf oleh badan profesional antarabangsa iaitu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

SIAPA ITU PENILAI


Penilai berperanan dalam memberi nasihat dan pendapat tentang
nilai harta tanah. Selain itu penilai juga berperanan sebagai
perunding harta, perunding projek dan penasihat dalam pelaburan
harta tanah, pelelong harta dan pengurus bangunan. Dalam
konteks ini, Penilai boleh memberi nasihat tentang pelaburan dan
pembiayaan pembangunan harta tanah kepada ahli lembaga
syarikat atau orang perseorangan yang inginkan nasihat tentang
perkara yang melibatkan tanah dan bangunan dalam aspek sewaan,
jual beli, pinjaman perumahan dan lain-lain lagi.
PERANAN
Penilai memberi perkhidmatan profesional
dalam menilai
kepentingan sesuatu harta tanah, loji dan jentera serta peralatan,
pada suatu tempoh tertentu. Penilaian diperlukan untuk pelbagai
tujuan termasuk:
1.
2.
3.

OBJEKTIF PROGRAM

Untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dan serba boleh dalam
menjalankan kerja penilaian harta tanah.

Untuk melahirkan tenaga kerja terlatih bagi jawatan pembantu penilaian di Jabatan-Jabatan
Kerajaan, Negeri, Badan Berkanun, PBT dan sektor swasta.

Untuk membuka peluang kepada graduan INSPEN melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih
tinggi; samada dalam dan luar negara.

Penilaian aset
Penilaian berkanun
Penjualan atau pembelian, pinjaman perumahan, gadaijanji, jualan paksa (lelongan), rujukan mahkamah,
penentuan sewa, penentuan pampasan bagi pengambilan
tanah oleh kerajaan, insurans kebakaran dan lain-lain.

Kepakaran lain lebih istimewa melibatkan profesion penilaian


termasuk yang berkaitan dengan penilaian hospital swasta, lapangan
kapal terbang, hotel, perladangan dan harta tanah khas seperti
tanah lombong dan kuari, stesen minyak, kompleks membeli belah,
bangunan binaan khas pejabat, loji dan jentera serta peralatan.

KERJAYA
Graduan Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN berpeluang bekerja sebagai Pembantu Penilaian (W17) seperti di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian
Kewangan Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan dan beberapa jabatan serta agensi kerajaan yang lain atau di sektor swasta sebagai pembantu atau penolong eksekutif
penilaian. Senarai firma penilaian swasta dan pemaju harta tanah boleh disemak daripada laman sesawang rasmi Lembaga Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah (LPPEH)
iaitu di www.lppeh.gov.my.

SYARAT KEMASUKAN

SEMESTER SATU

Syarat kemasukan untuk mengikuti pengajian Sijil Penilaian Harta Tanah INSPEN
adalah seperti berikut:
Syarat Am

Warganegara Malaysia;

Berumur 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup permohonan; dan

Lulus peperiksaan SPM atau setaraf

STRUKTUR PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN

2 Tahun Sepenuh Masa

LATIHAN INDUSTRI

14 Minggu dalam Semester 4

PENILAIAN KURSUS

Kerja Kursus dan Pembentangan


Projek dan Pembentangan
Berkumpulan, serta Peperiksaan

Real Estate Valuation


Introduction to Law

Valuation Mathematics

Principles of Economics

Computer

English I

Islamic / Moral Studies

SEMESTER DUA

RANGKA PENGAJIAN

Syarat SPM

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

Kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Matematik Tambahan;

Kepujian dalam mana-mana satu mata pelajaran Sains/Prinsip Perakaunan/
Perdagangan atau mana-mana mata pelajaran lain;

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; dan

Lulus dalam 1 mata pelajaran lain.

1
2

Real Estate Valuation II

Introduction to Property Law

10

Introduction to Property Management

11

Building Technology and Services

12

Drawing Skills in Valuation

13

English II

SEMESTER TIGA
14

Introduction to Property Taxation

15

Malaysian Studies

16

English III

SEMESTER EMPAT
17

Industrial Training

SEMESTER LIMA
18

Real Estate Agency and Marketing Practice

19

Principles of Town and Country Planning

20

Building Maintenance

21

Land Economics

22

Principles of Accounting

23

Co-curriculum

SIJIL PENGURUSAN HARTA TANAH

ijil Pengurusan Harta Tanah INSPEN adalah program pertama yang seumpamanya yang dijalankan
di Malaysia yang bertujuan melahirkan tenaga kerja separa profesional dengan kandungan
program berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan
cabaran di tempat kerja. Berikut ialah kelebihan - kelebihan yang ditawarkan kepada para graduan:

Pengecualian kredit daripada UWS Australia yang memberi penjimatan selama 1 tahun
berbanding 3 tahun yang sepatutnya dalam Bachelor of Business and Commerce (Property)

Pengecualian kredit daripada QUT Australia yang memberi penjimatan selama 1 tahun
berbanding 4 tahun yang sepatutnya dalam Bachelor of Urban Development (Property
Economics) dan Sijil Pengurusan Harta Tanah INSPEN telah diiktiraf setaraf dengan diploma di
Australia

Diiktiraf dan oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Disokong oleh badan profesional harta tanah iaitu Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM)
dan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH) serta diiktiraf oleh badan
profesional antarabangsa iaitu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

SIAPA ITU PENGURUS HARTA


Pengurus harta adalah seorang yang dilantik atau dipilih oleh
tuan punya sesuatu bangunan untuk menjalankan perkhidmatan
pengurusan harta. Peranan pengurus harta adalah menjaga dan
mentadbir pelaburan pada tahap yang terbaik dan munasabah.
Tugas dan tanggungjawab pengurus harta lazimnya merangkumi
pembiayaan dan belanjawan mengurus bangunan, pengurusan
penyewaan, pengurusan penyenggaraan, perundangan dan
dokumentasi kontrak, pengurusan pentadbiran, pengurusan sumber
manusia, insurans dan sebagainya.
PERANAN
Pengurusan harta tanah melibatkan pengurusan bagi pihak pemilik
atau Perbadanan Pengurusan sesuatu bangunan yang melibatkan
individu atau organisasi bagi memastikan pulangan yang optimum
ke atas pelaburan harta tanah dan pemilikan. Pencapaian dan
matlamat pengurusan adalah seperti berikut:

OBJEKTIF PROGRAM

1.

Untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dan serba boleh dalam
menjalankan kerja pengurusan harta tanah.

2.

Untuk melahirkan tenaga kerja terlatih bagi pembantu pengurus harta/bangunan/fasiliti di


Jabatan-Jabatan Kerajaan, Negeri, Badan Berkanun, PBT dan sektor swasta.

Untuk membuka peluang kepada graduan INSPEN melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih
tinggi; samada dalam dan luar negara.

3.
4.
5.

Pengurusan bangunan dan peralatan melalui program


penyelenggaraan yang berkesan dan cekap;
Memastikan tahap penghunian tertinggi dan sewa yang
maksimum untuk memastikan keuntungan optimum;
Kawalan caj dan perbelanjaan dengan memberi keutamaan
kepada nilai perkhidmatan yang terbaik pada masa yang sama
mengekalkan standard dan kualiti pengurusan;
Menyemak dan mengkaji kos operasi; dan
Pengurusan akaun dan pendapatan sewa bangunan

KERJAYA
Graduan Sijil Pengurusan Harta Tanah INSPEN berpeluang berkerja dalam sektor awam dan swasta seluruh Negara. Ini selaras dengan objektif penubuhan program ini
iaitu melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dan serba boleh dalam menjalankan kerja pengurusan harta tanah. Antara sektor awam yang menawarkan
jawatan Pembantu Penilaian (W17) ialah, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan Ketua
Pengarah Tanah dan Galian.
Senarai firma-firma yang mengamalkan kerja pengurusan harta tanah berdaftar dalam sektor swasta boleh di dapati daripada laman sesawang rasmi Lembaga Penilai,
Pentaksir & Ejen Harta Tanah (LPPEH) iaitu di www.lppeh.gov.my

SYARAT KEMASUKAN

SEMESTER SATU

Syarat kemasukan untuk mengikuti pengajian Sijil Pengurusan Harta Tanah INSPEN
adalah seperti berikut:

Property Management I and Information Technology

Building Technology

Syarat Am

Warganegara Malaysia;

Berumur 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup permohonan; dan

Lulus peperiksaan SPM atau setaraf

Introduction to Law

Eonomics of Real Estate

Islamic/Moral Studies

English I

STRUKTUR PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN

2 Tahun Sepenuh Masa

LATIHAN INDUSTRI

14 Minggu dalam Semester 4

PENILAIAN KURSUS

Kerja Kursus dan Pembentangan


Projek dan Pembentangan
Berkumpulan, serta Peperiksaan

SEMESTER DUA

RANGKA PENGAJIAN

Syarat SPM

Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

Kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Matematik Tambahan;

Kepujian dalam mana-mana satu mata pelajaran Sains/Prinsip Perakaunan/
Perdagangan atau mana-mana mata pelajaran lain;

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; dan

Lulus dalam 1 mata pelajaran lain.

Property Management II

Introduction to Property Law

Building Services

10

Building Drawing

11

Principles of Valuation and Technique

12

English II

SEMESTER TIGA
13

Building Maintenance

14

Malaysian Studies

15

English III

SEMESTER EMPAT
16

Industrial Training

SEMESTER LIMA
17

Real Estate Agency & Marketing

19

Property Taxation and Introduction to Town Planning

19

Principles of Accounting

20

Property Management III

21

Building Performance and Defect

22

Co-Curriculum

SIJIL AGENSI HARTA TANAH

ijil Agensi Harta Tanah INSPEN adalah program ketiga yang dijalankan oleh INSPEN. Program
ini berbeza dengan program lain di peringkat pengajian tinggi kerana fokus utamanya adalah
melahirkan seseorang yang profesional dalam agensi harta tanah. Program ini merupakan
laluan untuk melahirkan seorang ejen harta tanah yang berkelayakan serta berpengetahuan dari
segi akademik dan mempunyai kepakaran teknikal dalam bidang agensi harta tanah. Program
ini bertujuan untuk melahirkan ejen harta tanah yang mampu mencapai tahap kepakaran yang
dikehendaki dalam bidang industri agensi harta tanah. Fokus utama program ini adalah dari segi
aspek teori dan praktikal dalam bidang agensi harta tanah.
Program ini dilaksanakan dalam dua mod iaitu separuh masa dan sepenuh masa. Perbezaan antara
dua mod adalah dari segi umur iaitu tiada had umur bagi pelajar CEA separuh masa manakala
sepenuh masa untuk pelajar yang berumur 17 hingga 21 tahun.
Program CEA telah:

Mendapat akreditasi dari Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (LPPEH) pada 11
Julai 2011 (setaraf dengan peperiksaan Estate Agent untuk bahagian I dan II dibawah LPPEH).

OBJEKTIF PROGRAM
Para graduan akan dapat:

Pengetahuan dan kepakaran teknikal di dalam bidang agensi harta tanah.

Pengetahuan teknik perundingan, penjualan dan pemasaran harta tanah yang efektif.

Pengetahuan dalam pembentukan imej sebagai ejen harta tanah yang profesional.

Laluan alternatif untuk menjadi seorang ejen harta tanah berdaftar.

SIAPA ITU EJEN HARTA TANAH


Ejen harta tanah bertindak mewakili tuan tanah samada untuk
tujuan jualan atau sewaan sesuatu harta tanah. Urusniaga yang
melibatkan harta tanah adalah rumit kerana kompleksiti sifat harta
tanah itu sendiri. Harta tanah terdiri daripada berbagai jenis iaitu
tanah pertanian, bangunan kediaman, bangunan perniagaan dan
industri. Setiap jenis harta tanah memerlukan kepada kepakaran
tertentu terutamanya berkaitan dengan aspek perundangan dan
pentadbiran harta tanah, kemahiran rundingan, sistem percukaian,
polisi-polisi kerajaan dan sebagainya.
Di samping itu, transaksi harta tanah melibatkan sejumlah wang
yang besar dan tidak semua orang mampu memilikinya. Oleh
yang demikian, strategi pemasaran yang berkesan dan meluas
serta melibatkan masa yang panjang menyebabkan seseorang itu
memerlukan seorang wakil (ejen harta tanah) bertindak mewakili
pihaknya dalam urusan tersebut. Oleh itu, keperluan kepada seorang
ejen harta tanah yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang
ini adalah diperlukan bagi memastikan kepentingan pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi adalah terjamin.
PERANAN
Skop kerja ejen harta tanah meliputi semua sektor harta tanah bagi
pihak pemilik, pelabur atau penghuni dan termasuk perkhidmatan
seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Penyewaan dan pemajakan


Penjualan dan pembelian
Perundingan pelaburan
Pemasaran harta tanah

KERJAYA
Program Sijil Agensi Harta Tanah INSPEN merupakan laluan alternatif kepada graduan untuk ditauliahkan sebagai Ejen Harta Tanah Berdaftar oleh Lembaga Penilai, Pentaksir
dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH). Program yang ditawarkan dalam dua mod (sepenuh masa dan separuh masa) ini telah mendapat pengiktirafan dan pengesahan
daripada LPPEH (setaraf dengan Ujian Bertulis Bahagian I dan Bahagian II, Peperiksaan Ejen Harta Tanah).

SYARAT KEMASUKAN
SEMESTER SATU

Syarat kemasukan untuk mengikuti pengajian Sijil Agensi Harta Tanah INSPEN (MOD
SEPENUH MASA atau SEPARUH MASA) adalah seperti berikut:

Syarat SPM (Mod Sepenuh & Separuh Masa)


Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu,
Kepujian dalam mata pelajaran Matematik, atau Sains, atau Perdagangan, atau
Prinsip Akaun,
1 Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran, dan
2 Lulus dalam mana-mana mata pelajaran.
ATAU (Kelayakan Tambahan untuk Mod Separuh Masa sahaja)
Sijil Penilaian Harta Tanah (SPHT) dari INSPEN, atau
Sijil Pengurusan Harta Tanah (SPGT) dari INSPEN, atau
Diploma di dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam Malaysia (JPA), atau
Ijazah di dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam Malaysia (JPA).

STRUKTUR PROGRAM
SEPENUH MASA

SEPARUH MASA

TEMPOH PENGAJIAN

16 Bulan

14 Bulan

LATIHAN INDUSTRI

3 Bulan

6 Bulan

PENILAIAN KURSUS

Kerja Kursus, Pembentangan Projek


dan Pembentangan Berkumpulan, serta
Peperiksaan

Principles of Accounting

Introduction to Law

Principles of Economics

SEMESTER DUA

RANGKA PENGAJIAN

Syarat Am
Warganegara Malaysia;
Mod Sepenuh Masa: Berumur 17 hingga 21 tahun pada tarikh tutup
permohonan
Mod Separuh Masa: Tiada had umur
Lulus peperiksaan SPM atau setaraf.

Laws Relating to Property

Principle of Property Investment and Valuation

Principles and Practice of Marketing

Real Estate Agency Practice

Integrated Paper I

SEMESTER TIGA
9

Property Taxation

10

Land Economics

11

Ethic and Professional Practice

11

Building Technology and Maintenance

12

Integrated Paper II

SEMESTER EMPAT
13

Industrial Training

SESI PENGAMBILAN
SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH & SIJIL PENGURUSAN HARTA TANAH


Tawaran kemasukan akan dibuka bermula Mei hingga September setiap tahun
Pendaftaran dibuat secara atas talian melalui laman web rasmi INSPEN iaitu www.inspen.gov.my.
Sesi pengajian akan bermula pada November setiap tahun.

SIJIL AGENSI HARTA TANAH (SEPENUH MASA & SEPARUH MASA)

Tawaran kemasukan akan dibuka bermula Mei hingga September setiap tahun
Borang pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman web rasmi INSPEN iaitu www.inspen.gov.my.
Mod Sepenuh Masa: Sesi pengajian bermula pada November setiap tahun.
Mod Separuh Masa: Sesi pengajian bermula pada Januari setiap tahun.

YURAN PENGAJIAN
SIJIL PENILAIAN HARTA TANAH & SIJIL PENGURUSAN HARTA TANAH
YURAN

SETIAP SEMESTER (RM)

Pengajian

200.00

Kemudahan

80.00

Lain-lain

85.00

JUMLAH

365.00

SIJIL AGENSI HARTA TANAH (SEPENUH MASA & SEPARUH MASA)


SEPENUH MASA

SEPARUH MASA

YURAN

SETIAP SEMESTER

YURAN

SEKALI BAYAR

Pengajian

RM 200.00

Pendaftaran Kursus

RM 45.00

Kemudahan

RM 80.00

Pengajian

RM 8,700.00

Lain-lain

RM 85.00

JUMLAH

RM 8,745.00

JUMLAH

RM 365.00

JUMLAH

RM 8,745.00

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN


Kediaman, makan, perpustakaan, wi-fi serta fasiliti sukan dan riadah.

PENGESAHAN & PENGIKTIRAFAN

JABATAN
PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA

ROYAL INSTITUTION
OF SURVEYORS,
MALAYSIA

BOARD OF VALUERS,
APPRAISERS & ESTATE
AGENTS, MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI
MALAYSIA

ROYAL INSTITUTION OF
CHARTERED SURVEYORS

DESTINASI GRADUAN
DESTINASI GRADUAN SPHT & SPGT

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

BEKERJA?
SWASTA

KERAJAAN

FIRMA PENILAI SWASTA


FIRMA PENGURUSAN HARTA TANAH
PEMAJU HARTA TANAH

DESTINASI GRADUAN CEA

JABATAN PENILAIAN & PERKHIDMATAN HARTA


PIHAK BERKUASA TEMPATAN
JABATAN & AGENSI-AGENSI LAIN

BERDAFTAR SEBAGAI EJEN HARTA TANAH PERCUBAAN

2 TAHUN PRAKTIKAL DI MANA-MANA FIRMA HARTA TANAH

MENDUDUKI TEST OF PROFESSIONAL COMPETENCE (TPC)

BELAJAR?
DIPLOMA

IJAZAH

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY

DITAULIAH SEBAGAI EJEN HARTA TANAH BERDAFTAR

twitter.com/inspen_jpph

facebook.com/inspenJPPH

akademik@inspen.gov.my

Membina Organisasi Berilmu