You are on page 1of 4

Dch v li nhn thoi VoiceMail Vinaphone l

dch v tin ch c Vinaphone cung cp dnh


ring
cho
thu
bao
di
ng
ca
Vinaphone.VoiceMail s cung cp li nhn thoi
cho ch thu bao ng k dch v nhm phc v
nhu cu bo lu cuc gi n vo vo hp th thoi
khi khng th bt my tr li trong mt s trng
hp my bn hoc khng th nghe my c.
o ng k 3G ch 100.000 vi gi Max100
Vinaphone
Mi hp th thoi sau khi ng k thnh cng dch
v VoiceMail Vinaphone s c h thng gi n
1 mt khu bo mt v th ch c ch thu bao s
in thoi mi c th quay 942 t my di ng v
nghe c li nhn thoi t bn b v ngi thn
li trong nhng lc khng th lin lc c cho bn.

ng k li nhn thoi VoiceMail Vinaphone:

- Bn hy son tin nhn ng k qua SMS theo c


php sau ON LNT gi 6088.
- Ngay khi tin nhn gi i bn s nhn c 1 m
xc nhn t h thng 1543 hy son Y<du
cch><m xc nhn> gi 1543 hon tt qu
trnh ng k dch v.

Thng tin
Vinaphone:

th

dch

v VoiceMail

- Cc ph ng k dch v: 3.000.
- Hn s dng 7 ngy (k t ngy ng k thnh
cng).
- y l gi dch v t ng gia hn v th sau khi
ht chu k 7 ngy nu ti khon gc ca bn khng

ln hn hoc bng 3.000 th dch v s t ng b


hy.
- Trong 2 thng lin m bn khng s dng dch v
th s b h thng t ng hy.
- u s truy nhp nghe li nhn 942.
- Cn i mt m truy nhp vo s 943 v lm theo
hng dn.
Chi tit v cc ph khi s dng VoiceMail
Vinaphone
- Ph chuyn tip cuc gi vo hp th thoi:
500/1tin.
- Cc nhn tin vo Hp th thoi: c tnh nh
cc cuc gi thng thng khi A gi cho B, B
chuyn tip cuc gi vo hp th thoi ca B.
- Cc truy nhp vo hp th thoi : Cc thng tin
trong nc theo qui nh hin hnh.
Bn c th hy dch v Li nhn thoi ca
Vinaphone bng cch son tin nhn SMS theo c
php c th sau HUY gi n 1525.
Trong qu trnh s dng li nhn thoi VoiceMail
Vinaphone nu bn c thm nhu cu truy cp
Internet trn di ng th c th ng k 3G

Vinaphone s dng. Th hy truy cp


vo http://3gvinaphone.com.vn tham kho thng
tin chi tit v cc gi cc 3G Vinaphonenh!
Chc cc bn ng k li nhn thoi VoiceMail
Vinaphone c thnh cng!