You are on page 1of 13
Psihologija poduzetnika UVOD
Psihologija poduzetnika
UVOD
Defincija psihologije  Psihologija je znanost o doživljajima i o ponašanju koje je odraz tih doživljaja
Defincija psihologije
 Psihologija je znanost o doživljajima i o
ponašanju koje je odraz tih doživljaja
(Petz)
 Pr. ponašanja - pristojno ili nepristojno, govor,
geste,
jačina
glasa,
i
sl.;
brzi
ili spori
otkucaji
srca; kada čovjek pocrveni ili
problijedi,. . . .
.
 Pr.doživljaja - čuvstvo pri slušanju melodije, želja
za polaganjemispita, misao kada se sjećamo
nekog događaja (sastanka, utakmice, proslave,
konceta, pljuska kiše, ) ...
Definicija psihologije  PONAŠANJE - svaki vanjski znak koji se može opaziti ili registrirati pomoću nekog

Definicija psihologije

PONAŠANJE - svaki vanjski znak koji se može

opaziti ili registrirati pomoću nekog instrumenta.

1. SPOZNAJNI ILI KOGNITIVNI DOŽIVLJAJI - doživljaji

kojima spoznajemo svijet (osjeti i opažanje,

pamćenje, učenje, mašta, mišljenje, itd.,

2. EMOTIVNI ILI ČUVSTVENI DOŽIVLJAJI - doživljaji

doživljaji

kojima regiramo

kojima

regiramo nana spoznajni

spoznajni svijet

svijet ii nana procese

procese

kojima obrađujemo

kojima

obrađujemo tete spoznajne

spoznajne doživljaje,

doživljaje,

  • 3. 3. MOTIVATIVNI DOŽIVLJAJI - doživljaji kojima

nastojimo nešto poduzeti emocijalnom

reakcijom na kognitivne doživljaje.

Definicija psihologije  PONAŠANJE - svaki vanjski znak koji se može opaziti ili registrirati pomoću nekog
Predmet, metoda i svrha  predmet proučavanja : čovjekovi doživljaji i njegova ponašanja,  metode: (anketa,

Predmet, metoda i svrha

predmet proučavanja: čovjekovi doživljaji i njegova ponašanja,

metode: (anketa, eksperiment, opažanje, intervju,

testovi

...

),

svrha: teorijska i praktična.

teorijska – razumijevanje psihičke stvarnosti, odnosno ljudskog djelovanja i ljudskog ponašanja (shvaćanje pojava i događaja u kojima je čovjek jedan od njihovih pokretača)

praktična – primjenjivanje rezultata psiholoških istraživanja radi što uspješnijeg obavljanja različitih ljudskih djelatnosti; naime, radi boljeg razumijevanja ponašanja i postupaka ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo, te sebe, svojih problema i teškoća

Predmet, metoda i svrha  predmet proučavanja : čovjekovi doživljaji i njegova ponašanja,  metode: (anketa,
 Osnovni zadatak psihologije jest da u područjima spoznaje, čuvstva i motiva „ opiše i rastumači

Osnovni

zadatak

psihologije

jest

da

u

područjima spoznaje, čuvstva i motiva „opiše i rastumači čovjekove doživljaje i

njegove ponašanje, da ih do izvjesne mjere

predvidi

i

pokuša

mijenjati

njegove

doživljaje i ponašanje.“ (Petz,1996,12)

 Osnovni zadatak psihologije jest da u područjima spoznaje, čuvstva i motiva „ opiše i rastumači
Definicija poduzetnika Poduzetnik je onaj koji svoju imovinu ulaže u posao i očekuje dobit, ali i
Definicija poduzetnika
Poduzetnik je onaj koji svoju imovinu ulaže u
posao i očekuje dobit, ali i onaj koji rasplaže
tuđom imovinom u poslovnom pothvatu.
- Poduzetnici stvaraju nešto novo, različito, oni
mijenjaju ili pretvaraju jedne vrijednosti
udruge,
- poduzetnik uvijek traži promjene, odgovara
na njih i koristi ih kao mogućnosti.
Definicija poduzetnika  U SAD-u, primjerice, poduzetnikom se često smatra onaj koji počinje svoj vlastiti, novi

Definicija poduzetnika

U SAD-u, primjerice, poduzetnikom se često smatra onaj koji počinje svoj vlastiti, novi posao,

U

Njemačkoj

označava

osobu

koja

istovremeno posjeduje i vodi poduzeće.

poduzetnik poduzetništvo

Definicija poduzetnika  U SAD-u, primjerice, poduzetnikom se često smatra onaj koji počinje svoj vlastiti, novi
„Ako po bilo kojem problemu „zagrebete“ malo dublje, naići ćete na čovjeka.“  Ta rečenica ”nekog”

„Ako po bilo kojem problemu „zagrebete“ malo dublje, naići ćete na čovjeka.“

Ta

rečenica ”nekog” američkog menadžera

upućuje na činjenicu da je gotovo nemoguće pronaći profesiju kojoj psihologija nije neophodna. Posebno su izražene one profesije u kojima su osnova kontakti s ljudima, trgovina, policija, prosvjeta, itd., pa se i neki

problemi ekonomije, u krajnjoj liniji moraju svesti na psihološke probleme.

„Ako po bilo kojem problemu „zagrebete“ malo dublje, naići ćete na čovjeka.“  Ta rečenica ”nekog”
 Poduzetnicima su potrebna osnovna znanja iz psihologije, koja će im olakšati prepoznavanje i razumijevanje nekih

Poduzetnicima su potrebna osnovna znanja iz psihologije, koja će im olakšati prepoznavanje i razumijevanje nekih čovjekovih reakcija, čime im je olakšano i odlučivanje o strategiji koju valja poduzeti u određenoj situaciji.

Dakle, neprestan kontakt s ljudima nameće potrebu poznavanja osnovnih psihologijskih znanja koji će im olakšati suradnju s ljudima i omogućiti svladavanje trenutnih neugodnih događaja

 Poduzetnicima su potrebna osnovna znanja iz psihologije, koja će im olakšati prepoznavanje i razumijevanje nekih
PODRUČJE RADA PODUZETNIKA POVEZANO S PSIHOLOGIJOM ONO ŠTO ONO ŠTO OKOLNE RADNI UČINAK PRILIKE = ČOVJEK
PODRUČJE RADA PODUZETNIKA POVEZANO S
PSIHOLOGIJOM
ONO ŠTO
ONO ŠTO
OKOLNE
RADNI UČINAK
PRILIKE
=
ČOVJEK MOŽ
X
ČOVJEK HOĆE
X
pojam „ono što čovjek može“ obuhvaća njegove sposobnosti i njegova znanja,
pojam „ono što čovjek hoće“ odnosi se na motiviranost i zainteresiranost čovjeka
da nešto učini,
a pojam „okolne prilike“ označavaju fizičku i društvenu okolinu.
Formula radnog uspjeha  Formula radnog uspjeha pokazuje tri bitna čimbenka uspjeha, čiji je odnos multiplikativan,

Formula radnog uspjeha

Formula

radnog

uspjeha

pokazuje

tri

bitna

čimbenka uspjeha, čiji je odnos multiplikativan, a

ne sumativan;

muliplikativnost formule radnog uspjeha upućuje na činjenicu da ukoliko je malena vrijednost jednog od tri faktora, onda vrijednost druga dva treba biti brojčano veća da bi bio prihvatljiv uspjeh u određenoj aktivnosti.

primjerice,

netalentiran

poslovođa

postat

će

upotrebljiv u povoljnim prilikma i ako se zalaže, dok će nezainteresiran trgovac postati upotrebljiv, ako je naučio struku i ima povoljne uvjete.

Formula radnog uspjeha  Formula radnog uspjeha pokazuje tri bitna čimbenka uspjeha, čiji je odnos multiplikativan,
Formula radnog uspjeha  Ljudi kojima je jedan faktor niske brojčane vrijednosti, pa druga dva moraju

Formula radnog uspjeha

Ljudi kojima je jedan faktor niske brojčane vrijednosti, pa druga dva moraju biti veće, nikada ne postižu visok i kvalitetan radni uspjeh kao što ga postižu kod kojih su sva tri čimbenika visokih vrijednosti,

Formula radnog uspjeha može doprinijeti

razumijevanju

i

razriješavanju

nekih

kompleksnih problema razumijevanja

neuspjeha pojedinih poslovima.

ljudi

u

određenim

Formula radnog uspjeha  Ljudi kojima je jedan faktor niske brojčane vrijednosti, pa druga dva moraju
Zašto poduzetniku treba psihologija?  Neke od najvažnijih situacija u području rada nekog poduzetnika gdje gotovo

Zašto poduzetniku treba psihologija?

Neke od najvažnijih

situacija u području

rada nekog poduzetnika

gdje

gotovo

bez

izuzetka

moraju

nailaze i rješavati

probleme, tiču se međuljudskih odnosa i

sukoba među ljudima, prepoznavanja „obrambenih“ mehanizama u frustraciji, te područje rukovođenja i psihologije poduzetnika.

Stoga, potrebno je

uputiti

ih

na

načine

kojima će moći rješiti neke probleme

odnosa među ljudima.

Zašto poduzetniku treba psihologija?  Neke od najvažnijih situacija u području rada nekog poduzetnika gdje gotovo