You are on page 1of 1

ELEWACJE DREWNIANE

Elewacje drewniane w Polsce ciesz si coraz wiksz


popularnoci. Wrcia swego rodzaju moda na nowoczesne
fasady drewniane. Wynika to z rosncej wiadomoci dotyczcej
moliwej jakoci i trwaoci stosowanych w Europie desek
elewacyjnych.
Nowoczesne wykoczenia zewntrzne z uyciem drewna
stosowane s na inwestycjach deweloperskich, publicznych,
przemysowych oraz prywatnych. Do najbardziej popularnych
wykocze drewnianych nale: drewniane elewacje, podbitka
drewniana, tarasy drewniane.
Wrd gatunkw drewna jakie najczciej stosowane s do
produkcji desek elewacyjnych nale: wierk skandynawski,
modrzew syberyjski, meranti, czerwony cedr kanadyjskich.
Bardzo istotnym czynnikiem majcym bezporedni wpyw na
trwao drewnianych elewacji ma zabezpieczenie chemiczne. W
zalenoci od gatunku drewna i miejsca finalnego montau
zabezpieczamy je poprzez: malowanie, impregnacj, lakierowanie
oraz olejowanie.