You are on page 1of 21

PRORAUN OKVIRA

Proraunava se srednji okvir

560
46.47 50cm
12
560
56 60cm
Debljina donje grede: d114
10
600
40cm
Debljina uzdune grede: d 206 d106
15

Debljina gornje grede: d 211

Statika shema

Analiza optereenja vertikalna optereenja

Proraun optereenja
Optereenje G1
5. 6
kN
* 0.393 6.32
2
m'
kN
0.25 * 0.4 * 25 2.5
m'
G1 (6.32 2.5) * 6 52.92kN
5.74 *

Optereenje G2
5 .6
kN
*1.143 18.37
2
m'
kN
0.25 * (0.4 0.1) * 25 1.88
m'
G2 (18.37 1.88) * 6 121.5kN
5.74 *

Optereenje G3
5.6
kN
* 0.929 14.93
2
m'
kN
0.25 * (0.4 0.1) * 25 1.88
m'
G3 (14.93 1.88) * 6 100.86kN
5.74 *

Optereenje Q1
5.6
kN
* 0.393 1.45
2
m'
Q1 1.45 * 6 8.7 kN

1.32 *

Optereenje Q2
5.6
kN
*1.143 4.22
2
m'
Q1 4.22 * 6 25.32kN

1.32 *

Optereenje Q3
5.6
kN
* 0.929 3.43
2
m'
Q3 3.43 * 6 20.58kN

1.32 *

Analiza optereenja grede 106-107-108


Statiki sustav

Optereenje
1. Stalno od ploe

1
kN
* 5.6 * 5.25 14.7
2
m'
6 0 .4
K
*14.7 47.04kN
2
g PL

2. Vlastita teina grede


0.3 * 0.4 * 25 3

kN
m'

3. Parapet i stolarija
1 * 0.3 * 15 4.5

kN
m'

Izgled ukupnog stalnog optereenja

4. Uporabno (korisno) optereenje

1
kN
* 5.6 * 7 19.6
2
m'
6 0.4
K
* 19.6 62.72kN
2

qPL

Optereenje G4

G4 47.04 7.5 * 6 92.04kN

Optereenje G5
kN
m'
G5 1.65 * 6 47.04 * 2 103.98kN
0.3 * (0.4 0.18) * 25 1.65

Optereenje g1
6
kN
g1 2(5.25 * ) 31.5
2
m'

Optereenje Q4
Q4 62.72kN

Optereenje Q5

Q5 2 * Q4 125.44kN

Optereenje q1
6
kN
q1 2(7 * ) 42
2
m'

Optereenje vjetrom

qref *

vref

2
vref cDIR * cTEM * c ALT * vref , 0
cDIR 1 __ cTEM 1 __ c ALT 1 0.001* aS 1 0.001* 400 1.4
vref 1.4 * 30 42

m
s

42 2
kN
1.1 2
2
m
Ce ( ze ) 2.05
qref 1.25 *

C pe 0.8 __ C pe 0.3 __ C pe 1.1


D

qref * Ce ( ze ) * C pe 1.1* 2.05 *1.1 2.48

kN
m2

n5
1
1
3
* A1 * we * (24 * * 2.48) 17.86kN
n
5
2
1
1
3 3.1
W2 * A2 * we * ( 24 *
* 2.48) 36.31kN
n
5
2
W1

DIMENZIONIRANJE GREDA OKVIRA

Greda 211-211
Korigirani koeficjent sigurnosti

1.35 * 5.74 1.5 *1.32


1.38
5.74 1.32
Msd 1.38 *125.66 173.41kNm

G '

Statike visine

h 50cm
c 2 0.5 2.5cm
d1 2.5 1 1 4.5cm
d 50 4.5 45.5cm

Proraunska tlana vrstoa betona C25/30


fcd

fck
25
N
kN

16.67
1.67
2
c
1 .5
mm
cm 2

Proraunska granica poputanja elika B500B


fyd

fyk 500
N
kN

434.78
43.48
2
s
1.15
mm
cm 2

l0 0.7 * 560 392cm


beff 0.2 * l0 bw 0.2 * 392 30 108.4cm

sd

Msd
17341

0.046
2
beff * d * fcd 108.4 * 45.52 *1.67

c 2 1.9% __ s1 20% __ 0.968 __ 0.087


x * d 0.087 * 45.5 3.96cm h f 10cm

Neutralna os prolazi kroz plou


As1

Msd
17341

9.06cm 2
* d * fyd 0.968 * 45.5 * 43.48

Odabire se 419 (11.34cm2)


Vanjski leajevi (vor 7,9)
Osnovna kombinacija
Msd (1.38 * 43.25 1.5 * 4.04 0.9 * 6.82) 71.88kNm

sd

Msd
7188

0.069
2
bw * d * fcd 30 * 45.52 *1.67

c 2 2.6% __ s1 20% __ 0.955 __ 0.115


Msd
7188
As1

3.8cm 2
* d * fyd 0.955 * 45.5 * 43.48
As1min 0.0015 * b * d 0.0015 * 30 * 45.5 2.05cm 2

Odabire se 216 + 110 (4.81cm2)

Unutranji leaj (vor 8)


Msd (1.38 *144.23 1.5 * 0.5 0.9 * 7.89) 206.89kNm

sd

Msd
20689

0.199
2
bw * d * fcd
30 * 45.52 *1.67

c 2 3.5% __ s1 6.5% __ 0.854 __ 0.350


As1

Msd

* d * fyd

20689
12.25cm 2
0.854 * 45.5 * 43.48

Odabire se 716 (14.07cm2)

Poprena sila greda 211 (vorovi 7, 9)


Osnovna kombinacija

Vsd (1.38 * 65.27 1.5 *1.1 0.9 * 2.61) 94.07 kNm


Vrd 1 Rd * k * (1.2 40 * l ) 0.15 * CP * bw * d
k 1.6 d 1.6 0.455 1.15

Rd 0.3MPa 0.03
l

kN
cm 2

ASe
4.81

0.0035 0.02
bw * d 30 * 45.5

Vrd 1 0.03 *1.15 * (1.2 40 * 0.0035) * 30 * 45.5 63.1kN Vsd

Potreban proraun poprene armature


Vrd 2 0.5 * * fcd * bw * 0.9 * d
fck
25
0.7
0.58 0.5
200
200
Vrd 2 0.5 * 0.58 *1.67 * 30 * 0.9 * 45.5 594.96kN

0.7
1

Asw * m * fyd * z 0.5 * 2 * 43.48 * 0.968 * 45.5

61.84cm
Vsd Vrd 1
94.07 63.1
Maksimalni razmak iz uvjeta minimalne poprene armature
s

smax

Asw * m
0.5 * 2

30.3cm
w,min * bw 0.0011 * 30

1
Vsd Vrd 2
5
smax 0.8 * d 0.8 * 45.5 36.4cm 30cm
s smax 30cm

Poprena sila greda 211 (vor 8)

Vsd (1.38 *101.34 1.5 *1.1 0.9 * 2.61) 143.85kNm


Vrd 1 Rd * k * (1.2 40 * l ) 0.15 * CP * bw * d
k 1.6 d 1.6 0.455 1.15

Rd 0.3MPa 0.03
l

kN
cm 2

ASe
14.07

0.01 0.02
bw * d 30 * 45.5

Vrd 1 0.03 *1.15 * (1.2 40 * 0.01) * 30 * 45.5 75.35kN Vsd

Potreban proraun poprene armature


Vrd 2 0.5 * * fcd * bw * 0.9 * d
fck
25
0.7
0.58 0.5
200
200
Vrd 2 0.5 * 0.58 *1.67 * 30 * 0.9 * 45.5 594.96kN

0.7
1

Asw * m * fyd * z 0.5 * 2 * 43.48 * 0.879 * 45.5

25.39cm
Vsd Vrd 1
143.85 75.35
Maksimalni razmak iz uvjeta minimalne poprene armature
s

smax

Asw * m
0 .5 * 2

30.3cm
w,min * bw 0.0011 * 30

1
2
Vrd 2 Vsd Vrd 2
5
3
smax 0.6 * d 0.6 * 45.5 27.3cm 30cm
smax 27cm
s 25cm

na kojem je Vsd>Vrd1=Vcd
g GR 0.3 * (0.5 0.1) * 25 3
Vsd 1.35 * g GR *

kN
m'

l
5.6
143.85 1.35 * 3 *
132.51 Vrd 1
2
2

Proraun nije potreban


Greda 114-114

Statike visine

h 60cm
c 2 0.5 2.5cm
d1 2.5 1 1 4.5cm
d 60 4.5 55.5cm

l0 0.7 * 560 392cm


beff 0.2 * l0 bw 0.2 * 392 30 108.4cm
Msd 1.35 * 42.03 1.5 * 57.93 143.64kNm
Msd
14364
sd

0.026
2
beff * d * fcd 108.4 * 55.52 *1.67

c 2 1.3% __ s1 20% __ 0.978 __ 0.061


x * d 0.061 * 55.5 3.39cm h f 10cm

Neutralna os prolazi kroz plou


As1

Msd
14364

6.09cm 2
* d * fyd
0.978 * 55.5 * 43.48

Odabire se 414 (6.16cm2)

Vanjski leajevi (vor 4,6)


Msd (1.35 * 43.19 1.5 * 40.16 0.9 * 25.85) 141.81kNm

sd

Msd
14181

0.092
bw * d 2 * fcd 30 * 55.52 * 1.67

c 2 3.4% __ s1 20% __ 0.940 __ 0.145


Msd
14181
As1

6.25cm 2
* d * fyd 0.940 * 55.5 * 43.48

Odabire se 514 (7.7cm2)

Unutranji leaj (vor 5)


Msd (1.35 * 70.64 1.5 * 83.91 0.9 * 23.18) 242.09kNm

sd

Msd
24209

0.157
2
bw * d * fcd
30 * 55.52 *1.67

c 2 3.5% __ s1 10% __ 0.892 __ 0.259


As1

Msd

* d * fyd

24209
11.25cm 2
0.892 * 55.5 * 43.48

Odabire se 616 (12.06cm2)

Poprena sila greda 114 (vorovi 4, 6)

Vsd (1.35 * 51.07 1.5 * 54.63 0.9 * 8.76) 158.77 kNm


Vrd 1 Rd * k * (1.2 40 * l ) 0.15 * CP * bw * d
k 1.6 d 1.6 0.555 1.05 1
kN
Rd 0.3MPa 0.03 2
cm
ASe
7 .7
l

0.0046 0.02
bw * d 30 * 55.5

Vrd 1 0.03 *1.05 * (1.2 40 * 0.0046) * 30 * 55.5 72.59kN Vsd

Potreban proraun poprene armature


Vrd 2 0.5 * * fcd * bw * 0.9 * d
fck
25
0.7
0.58 0.5
200
200
Vrd 2 0.5 * 0.58 *1.67 * 30 * 0.9 * 55.5 725.72kN

0.7
1

Asw * m * fyd * z 0.5 * 2 * 43.48 * 0.9 * 55.5

25.2cm
Vsd Vrd 1
158.77 72.59

Maksimalni razmak iz uvjeta minimalne poprene armature


1

smax

Asw * m
0.5 * 2

30.3cm
w,min * bw 0.0011 * 30

1
2
Vrd 2 Vsd Vrd 2
5
3
smax 0.6 * d 0.6 * 55.5 33.3cm 30cm
smax 30cm
s 25cm

Proraun
na kojem je Vsd>Vrd1=Vcd

qsd 2
*
1.35 * g GR * Vcd
leff
2
2
kN
qsd 1.35 * 31.5 1.5 * 42 105.53
m'
kN
g GR 0.3 * (0.6 0.18) * 25 3.15
m'

Vsd

105.53 2
*
1.35 * 3.15 * 72.59
5.6
2
2
2
18.84 * 4.25 * 86.18 0
158.77

2.03m

Poprena sila greda 114 (vor 5)

Vsd (1.35 * 60.88 1.5 * 67.41 0.9 * 8.76) 191.19kNm


Vrd 1 Rd * k * (1.2 40 * l ) 0.15 * CP * bw * d
k 1.6 d 1.6 0.555 1.05

Rd 0.3MPa 0.03
l

kN
cm 2

ASe
12.19

0.0073 0.02
bw * d 30 * 55.5

Vrd 1 0.03 *1.05 * (1.2 40 * 0.0073) * 30 * 55.5 78.25kN Vsd

Potreban proraun poprene armature


Vrd 2 0.5 * * fcd * bw * 0.9 * d
fck
25
0.7
0.58 0.5
200
200
Vrd 2 0.5 * 0.58 *1.67 * 30 * 0.9 * 55.5 725.72kN

0.7
1

Asw * m * fyd * z 0.5 * 2 * 43.48 * 0.868 * 55.5

18.55cm
Vsd Vrd 1
191.19 78.25

Maksimalni razmak iz uvjeta minimalne poprene armature


1

smax

Asw * m
0.5 * 2

30.3cm
w,min * bw 0.0011 * 30

1
2
Vrd 2 Vsd Vrd 2
5
3
smax 0.6 * d 0.6 * 55.5 33.3cm 30cm
smax 30cm
s 15cm

Proraun
na kojem je Vsd>Vrd1=Vcd

qsd 2
*
1.35 * g GR * Vcd
leff
2
2
kN
qsd 1.35 * 31.5 1.5 * 42 105.53
m'
kN
g GR 0.3 * (0.6 0.18) * 25 3.15
m'

Vsd

105.53 2
*
1.35 * 3.15 * 78.25
5.6
2
2
2
18.84 * 4.25 * 112 .94 0
191.19

2.34m

DIMENZIONIRANJE STUPOVA NA EKSCENTRINI TLAK


Provjera vitkosti stupa IV/100

Krutost vora 5

cm

cm

I col
lcol
II
Ib
lb

30 * 403
160000cm 4
12
40 * 403
I col , 2
213333cm 4
12
30 * 603
II
Ib
* 0.5 270000cm 4
12
160000 213333

3
3.1 1.27
K
270000
*2
5.6
Krutost vora 2 je 0 jer je vor upet
I col ,1

1.1

Duljina izvijanja

l0 * l 1.1 * 3.1 3.41m

Vitkost stupa
l
l0
341
0

29.5
i 0.289 * h 0.289 * 40
Granina vitkost

lim min 25;

15

Nsd
u
Ac * fcd
Nsd 1.35 * 571.25 1.5 * 258.06 1158 .28kN
1158 .28
0.433
40 * 40 * 1.67
15

22.8 lim 25
0.433

u
lim

lim

Stup III/200 (tapovi 4, 6)


Presjek gore

Msd 1.38 * 43.25 1.5 * 4.04 0.9 * 6.82 71.88kNm


Nsd (1.38 *126.89 1.5 *1.1 0.9 * 2.61) 179.11kN
Nsd
179.11
sd

0.12
b * h * fcd
30 * 30 *1.67
Msd
7188
sd

0.159
2
b * h * fcd
30 * 30 2 *1.67
1 ___ 0.15
As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.15 *
* 30 * 30 5.19cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
179.11
0.15 *
0.62cm 2 0.003 * 30 * 30 2.7cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 5.19 10.38cm 2 Asmin 2.7cm 2

Presjek dolje
Msd 1.35 * 26.24 1.5 *12.48 0.9 * 4.76 58.43kNm
Nsd (1.35 *133.64 1.5 *1.1 0.9 * 2.61) 184.41kN
Nsd
184.41
sd

0.12
b * h * fcd
30 * 30 *1.67
Msd
5843
sd

0.13
2
b * h * fcd
30 * 30 2 *1.67
1 ___ 0.1
As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.1*
* 30 * 30 3.46cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
184.41
0.15 *
0.64cm 2 0.003 * 30 * 30 2.7cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 3.46 6.92cm 2 Asmin 2.7cm 2

Odabire se 219 (5.67cm2)


Ukupno 2*219 (11.34cm2)

Stup IV/200 (tap 5)


Presjek gore

Msd 1.38 * 0 1.5 * 3.3 0.9 * 15.66 19.04kNm


Nsd 1.38 * 324.12 447.29 kN
Nsd
447.29

0.22
b * h * fcd
30 * 40 * 1.67
Msd
1904
sd

0.024
2
b * h * fcd
30 * 402 * 1.67
1 ___ 0.05

sd

As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.05 *
* 30 * 40 2.3cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
447.29
0.15 *
1.54cm 2 0.003 * 30 * 40 3.6cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 2.3 4.6cm 2 Asmin 3.6cm 2

Presjek dolje
Msd 1.35 * 0 1.5 *15.43 0.9 *14.13 35.86kNm
Nsd 1.35 * 333.12 449.71kN
Nsd
449.71

0.22
b * h * fcd
30 * 40 *1.67
Msd
3586
sd

0.045
b * h 2 * fcd
30 * 40 2 *1.67
1 ___ 0.05

sd

As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.05 *
* 30 * 40 2.3cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
449.71
0.15 *
1.55cm 2 0.003 * 30 * 40 3.6cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 2.3 4.6cm 2 Asmin 3.6cm 2

Odabire se 212 (2.26cm2)


Ukupno 2*212 (4.52cm2)

Stup III/100 (tapovi 1, 3)


Presjek gore

Msd 1.35 * 16.95 1.5 * 27.68 0.9 * 21.09 83.38kNm


Nsd (1.35 * 276.76 1.5 * 114 .01 0.9 * 11.36) 554.87 kN
Nsd
554.87
sd

0.28
b * h * fcd
30 * 40 * 1.67
Msd
8338
sd

0.104
2
b * h * fcd
30 * 40 2 * 1.67
1 ___ 0.05
As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.05 *
* 30 * 40 2.3cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
554.87
0.15 *
1.91cm 2 0.003 * 30 * 40 3.6cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 2.3 4.6cm 2 Asmin 3.6cm 2

Presjek dolje
Msd 1.35 * 8.5 1.5 * 12.15 0.9 * 28.48 55.33kNm
Nsd (1.35 * 286.06 1.5 * 114 .01 0.9 * 11.36) 567.42 kN
Nsd
567.42
sd

0.28
b * h * fcd
30 * 40 * 1.67
Msd
5533
sd

0.069
2
b * h * fcd
30 * 40 2 * 1.67
1 ___ 0.05
As 2 As1 *

fcd
1.67
* b * h 0.05 *
* 30 * 40 2.3cm 2
fyd
43.38

Minimalna armatura
Asmin 0.15 *

Nsd
567.42
0.15 *
1.96cm 2 0.003 * 30 * 40 3.6cm 2
fyd
43.48

As As1 As 2 2 * 2.3 4.6cm 2 Asmin 3.6cm 2

Odabire se 212 (2.26cm2)


Ukupno 2*212 (4.52cm2)

Stup IV/100 (tap 2)


Msd 1.35 * 0 1.5 * 0 0.9 * 39.12 35.21kNm
Nsd (1.35 * 571.25 1.5 * 258.06 0.9 * 0.1) 1158 .37 kN

Ekscentrinost prema teoriji I. Reda


e0

Msd
35.21

0.03m
Nsd 1158 .37

Dodatna ekscentrinost zbog geometrijske nesavrenosti


l0
2
1
1
1

0.004 min
0.005
200
100 * l 100 * 6.1
3.41
ea 0.005 *
0.0085m
2
ea *

Ekscentrinost prema teoriji II reda po priblinom postupku


1

29.5
k1
0.75
0.75 0.725
20
20
yd
1
2 * k2 *
0.9 * d
r
f
43.48
yd yd
2.17%o
Es
20
2

e2 k1 * 0.1* l0 *

Za k2=1 dobiva se
2.17 *10 3
1
0.013
2 *1 *
0.9 * 0.36
r
e2 0.725 * 0.1* 3.412 * 0.013 0.011m
etot e0 ea * e2 0.03 0.0085 0.011 0.05m

Proraunske rezne sile na deformiranom sustavu


Nsd II Nsd 1158 .37 kN
Msd II Nsd * etot 1158 .37 * 0.05 57.92kNm

Kontrola u gornjem presjeku


Msd 1.35 * 0 1.5 * 27.66 0.9 * 31.94 70.24kNm
Nsd (1.35 * 558.85 1.5 *129.03 0.9 * 0.1) 948.08kN
70.24
e0
0.074
948.08
ea 0.0085m
e2 0.011m
etot e0 ea * e2 0.074 0.0085 0.011 0.094m

Proraunske rezne sile na deformiranom sustavu

Nsd II Nsd 948.08kN


Msd II Nsd * etot 948.08 * 0.094 89.12kNm

Sile u gornjem presjeku su mjerodavne


Nsd
948.08

0.35
b * h * fcd
40 * 40 * 1.67
Msd
8912
sd

0.083
2
b * h * fcd
40 * 402 * 1.67
1 ___ 0.05
fcd
1.67
As 2 As1 *
* b * h 0.05 *
* 40 * 40 3.07cm 2
fyd
43.38

sd

Minimalna armatura
Asmin 0.003 * 40 * 40 4.8cm 2
As As1 As 2 2 * 3.07 6.14cm 2 Asmin 4.8cm 2

Odabire se 214 (3.08cm2)


Ukupno 2*214 (6.16cm2)