You are on page 1of 8

Spremni za poetak procesa akreditacije, tako da moete ponuditi svoj

studentima vrhunskog kvaliteta meunarodno priznate obuku? Ovaj odjeljak e


vam pomoi da ponemo.
Da postane Akademije Instituta IRU akreditiranih trening (ATI), online
aplikacija mora biti dostavljena za svaki program obuke namjeravate isporuiti.
Postupak primjene (vidi ispod) dostupna je za svaki program obuke, Iznosei
korake i naknada ukljuena.
Vodii su takoer dostupna da vas vodi kroz korake online aplikacija. Ako je
ovo va prvi aplikacije, kliknite ovdje. U suprotnom, kliknite ovdje.
Na kraju postupka online aplikacija, od vas e biti zatraeno da ispie svoju
aplikaciju oblika, tako da ih moete potpisati i poslati ih na IRU Academy.
1 OPI UVJETI
1.1 Ko se moe prijaviti?
Svaka organizacija sa kvalifikovanim instruktora koji ele da dostavi
meunarodno priznata, cestovni prijevoz programa obuke kvalitetne moe
podnijeti zahtjev za akreditaciju IRU Academy.
Prihvatljive organizacije ukljuuju (ovaj spisak nije konaan):

Road Transport udruenja


kole za struno osposobljavanje
Centara za obuku
Sveuilita
Road Transport Operations

1.2 aplikacija KORACI


Procedura
za
prijavu
je
iskljuivo
web-based.
Posjetite
http://www.iru.org/en_academy_acc_start_accreditation i kliknite na udario IRU
Academy Online (AOL) aplikacija, koji vam omoguava da prui sve potrebne
detalje.
Za pomo u koritenju AOL, pogledajte u tutoriali dostupan na

http://www.iru.org/en_academy_aol_v3_training_material.

Postoji nekoliko koraka u postupku akreditacije:

Zahtjev nove akreditacije iz IRU Academy


Poaljite detalji osoblje vaeg Instituta
Odgovori na pitanja Procesa Instruktor i kvaliteta
Unesite po ueniku naknade treninga primjenjuje od svog Instituta i
generirati Sporazuma o ATI i Aneksu A
generirati akreditaciju fakture i platiti naknadu povezanih akreditacije
(vidi One-Time Primjena naknada, str. 6).
U IRU Academy nee obraivati prijave za koje nije primio naknadu.
Svaki korak zahtijeva usvojeno od IRU Academy prije nego to moete nastaviti
na sljedei korak!
Na kraju postupka online aplikacija, od vas e biti zatraeno da ispie "IRU
Academy ATI sporazuma" i Dodatak A, da bude potpisan i alju se na IRU
Academy, uz kopiju bankovnog transfera.
Vaa Institut je jedini odgovoran za stvaranje i upravljanje korisnikih rauna za
osoblje ukljueni u online akreditacije postupka.

1.3 PODACI O PRIMJENI


U nastavku je pregled podataka koje su potrebne da prui tijekom procesa online
prijavu:
ATI Grane Oglas
Grane Va Instituta takoer imati koristi od vaeg akreditacije, ukljuujui
upotrebu "IRU Academy Online".
Pitanja na procese kvaliteta
Instruktor podataka i pitanja
Navedite sve Instruktori koje e provoditi IRU Academy akreditiranih klase
(ukljuujui i one vaeg grana). Samo oni Instruktori navedene e biti
dozvoljeno da naui nastavu za koju va Institut je akreditiran.

Nakon potpisivanja Sporazuma o IRU Academy ATI, svoj institut potvruje da


je njegova Instruktori (ukljuujui i one vaeg grana) ispunjavaju kriterije IRU
Academy kvaliteta i mogunosti pruiti slijedee dokumente na zahtjev:
(1) Dokaz o Predmet znanja: A dokaz akademsko obrazovanje
(2) Dokaz o radnom iskustvu: Najmanje jedno slovo od strane poslodavca
navodei da instruktor je radno iskustvo u predmet, naravno, i ukazuje koliko
dugo on / ona obavlja poslove relevantne
(3) Dokaz o Teaching Iskustvo: A dokaz akademsko obrazovanje
Pismo od kreirati programe obuke za koje instruktor radi ili je radila, navodei
da on / ona ima najmanje 12 mjeseci iskustva u nastavi, ILI
U dopisu provajdera treninga navodei da je instruktor je voen jo jedan
instruktor koji ga je trener / njom sve dok on / ona dostigne zadovoljavajui nivo
12 mjeseci iskustva u nastavi, ILI Slubeno licence (stepen) kao uitelj,
instruktor ili profesor

Trening Materijal:
Va Institut mora dostaviti odgovarajuu obuku materijala na hrvatskom jeziku,
kao to su:

Lekcija plan
Knjige Course
Radne sveske sa modelom odgovore
Testovi sa modelom odgovore i obiljeavanje shema
Nastava pomagala

1.4 TRAIN THE TRAINER SESSION


to je prije mogue narednom akreditacije, va Institut mora imati najmanje svoj
glavni instruktor obueni od strane IRU Academy.

Ovaj trening e pokriti sljedee teme:

Pregled IRU i IRU Academy (za nove ATI)


Potpuna pokrivenost nastavni plan i ponovimo vjebe programa
Metodologija Training
Uvidom u najnovija dostignua u relevantnom zakonodavstvu

Uee je besplatno za Principal instruktor.


Dodatni Instruktori koji ele da uestvuju moraju platiti Kotizacija (vidi Vlak za
trenere naknada, str. 6). Sjednica e se odrati u lokaciju odlui IRU
Akademije i najprikladnije na osnovu potranje.
Svi Instruktori iz vaeg ATI, ukljuujui i one vaeg grana, koji isporuuju
Program e poduzeti vaeim Instruktor Testovi i dobiti loptu stopu od najmanje
80% kako bi se osiguralo visoke standarde izvoenja obuke.
Za vie informacija, posjetite http://www.iru.org/fr_academy_train_the_trainer.

1.5 AKREDITACIJU PREDNOSTI


Kada akreditirani, svoj institut i njegove grane e biti dozvoljeno da rade i
promovirati sebe kao Institut IRU Academy akreditiranih Training.
Va Institut e dobiti:

Originalni potpisani primjerak Ugovora o IRU Academy ATI


Slubeno IRU Academy ATI Certificate akreditaciju
Pristup AOL
Pristup Akademiji Content Management platformi (ACM), gdje su svi
materijala za obuku je dostupan
A obuku za koritenje aplikacije AOL (Skype ili putem telefona)
Redovni program auriranja
Pristup na dogaaje IRU Academy
IRU Academy promotivni materijal

Podrka materijala, ukljuujui:

IRU Academy ATI Logo za promotivne svrhe


Blank IRU Academy Graduate certifikati s hologramom

1.6 AKREDITACIJU TROKOVI


Sve navedene naknade su u vicarskim francima (CHF).
1.6.1 Jednokratna naknada Application
Naknada za prijavu je specifina za svaki program (vidi Jednokratna naknada za
Application, str. 8).
Za trei i naknadne akreditacije, naknade akreditacije su smanjena za 50%.
Naknada za prijave je nepovratan.
1.6.2 Godinja fiksna naknada
Godinja naknada je paual od 190 CHF po programu. Za trei i naknadne
akreditacije, godinja naknada se smanjuje za 50%.
1.6.3 Godinji varijabilna naknada
Va institut i njegove grane posvete registrirati svoje uenike u aplikaciji AOL.
Naknada e se isplaivati za sve studente koji su diplomirali od vaeih
programa.
Naknada po ueniku iznosi 2% od naknada punog treninga naplauje studentima
va institut. Nalazi se na godinjoj osnovi, na temelju godinjih podacima koje je
svoj institut u AOL, i mora se platiti u roku od 30 dana od datuma fakture.
Na kraju kalendarske godine, bilo naknada neslaganja e se pomiriti. To moe
rezultirati iz razlika u broju studenata koji su dobili certifikat, a promjene u "Full
Obuka naknada za studente ATI" u prethodnoj kalendarskoj godini, a prosjena
godinja kursu vrijedi za konverziju " IRU Academy Certificate naknada po
ueniku "u vicarskim francima.

1.6.4 Vlak za trenere naknada


Glavni instruktor Besplatno
Dodatni Instruktori 1.000 CHF / instruktor

Travel, vize i smjetaja su na utrb ATI.

1.7 AURIRANJA AKREDITACIJU INFORMACIJE


Akreditacija e ostati na snazi do otkaza ili raskida Ugovora o IRU Academy
ATI. Bilo auriranje informacija vezanih za program obuke (s) dostavljenih od
strane ATI pod akreditaciju IRU Academy e zahtijevati obnovu Aneksa A, da se
aurira na AOL, potpisala i vratila se u IRU Academy sekretarijat.

1.8 PODACI
U IRU Academy, kao obrazovne ruka IRU, nalazi se na IRU sjeditem u enevi,
vicarska.

IRU ACADEMY
Mr Patrick Philipp
Head - IRU Training
3, rue de Varemb, B.P. 44
1211 Geneva 20
vajcarska
Tel: + 41-22-918 20 51
Fax: + 41-22-918 27 41
E-mail: academy@iru.org
Web: www.iru.org/academy
2 Posebni uslovi
2.1 PROGRAM VERZIJA
Postoji nekoliko ADR Programi za koje va Training Institute mogu primjenjuju:

ADR Program za vozae transport ADR u


Ambalaa i Bulk (iskljuujui klase 1 i 7)
ADR Program za vozae transport ADR u Tanks (bez klase 1 i 7)
Akreditaciju za ovaj program je otvoren samo za ATIS akreditirani za
program iznad (Ambalaa i Bulk)
ADR za utovar i istovar Specialist
ADR za savjetnik za sigurnost Dangerous Goods
2.2 DODATNE neophodne standarde
Nakon potpisivanja Sporazuma o IRU Academy ATI, svoj institut potvruje da
je u posjedu odobrenja instituta dokument ADR treninga.
Za svaki instruktor, kao dokaz predmeta znanja, jedan od sljedeih dokumenti
moraju biti dostupni:
A vrijedi ADR certifikat za predmet (e) on / ona eljeli predavati, OR
A vaeu potvrdu o odobrenju uputiti ADR kurseve izdaje nadleni
slubene ovlasti, ILI
A Dangerous vrijedi savjetnik za sigurnost robe (DGSA) certifikat izdata
od strane nadlenog slubenog poloaja

2.3 jednokratne uporabe FEE

ADR Program za vozae transport ADR u ambalae i Bulk (iskljuujui klase 1


i 7) CHF 1.900
ADR Program za vozae transport ADR u Tanks (iskljuujui klase 1 i 7)

CHF 1.900
ADR Program za utovar i istovar Specialist CHF 1.900
ADR Program za opasnu robu Sigurnosni savjetnik CHF 1.900

Za trei i naknadne akreditacije, naknade akreditacije se smanjuju


za 50%. Naknada za prijave je nepovratan.