You are on page 1of 533

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN
SEKOLAH KECEMERLANGAN

GROW
Kemaskini Mei 2015

KOD SEKOLAH
JEA0000
TAHUN
2015

SEKOLAH
SEKOLAH RENDAH
RENDAH

Helpdesk: 019-2266390 atau fadhlun@gmail.com

NAMA SEKOLAH:

SMK JPNJ

SEKOLAH
SEKOLAH
MENENGAH
MENENGAH

GROW

Ver 4.2

SEKOLAH
SEKOLAH RENDAH
RENDAH
SEKOLAH
SEKOLAH
MENENGAH
MENENGAH

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK JPNJ
DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

AH RENDAH
O
O

JPNJ

ASAS
ASAS

W
W

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK JPNJ


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

72

72

BM PENULISAN

72

72

B INGGERIS

72

72

MATEMATIK

72

72

SAINS

72

72

0
GPS

360

360

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

30

25

18

28

21

16

2
3

Jumlah

GPMP

72

2.46

72

2.21

36

15

72

2.85

11

26

24

72

3.38

13

37

18

72

3.01

0
0

37

98

145

67

13

360

2.78

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK JPNJ


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

72

72

BM PENULISAN

72

72

B INGGERIS

72

72

MATEMATIK

72

72

SAINS

72

72

0
GPS

360

360

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

46

13

13

39

22

24

18

24
24

Jumlah

GPMP

72

1.54

72

1.64

24

72

2.17

13

31

72

2.21

33

12

72

1.92

0
0

157

99

89

15

360

1.89

GOAL

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK JPNJ


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

72

72

BM PENULISAN

72

72

B INGGERIS

72

72

MATEMATIK

72

72

SAINS

72

72

0
GPS

360

360

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

21

37

21

27

14

11

18

11
12

Jumlah

GPMP

72

1.99

72

2.24

25

16

72

2.72

26

28

72

2.44

35

21

72

2.25

0
0

76

143

96

37

360

2.33

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK JPNJ


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

72

72

BM PENULISAN

72

72

B INGGERIS

72

72

MATEMATIK

72

72

SAINS

72

72

0
GPS

360

360

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

24

35

24

34

10

14

20

16
14

Jumlah

GPMP

72

1.90

72

1.92

23

15

72

2.54

27

26

72

2.22

32

24

72

2.19

0
0

92

148

92

28

360

2.16

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK JPNJ


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

72

72

BM PENULISAN

72

72

B INGGERIS

72

72

MATEMATIK

72

72

SAINS

72

72

0
GPS

360

360

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

26

35

11

26

36

10

18

21

20
21

Jumlah

GPMP

72

1.79

72

1.78

26

72

2.31

28

22

72

2.08

25

24

72

2.10

0
0

111

145

93

11

360

2.01

GROW SEKOLAH REN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS :

SMK JPNJ

TOV
TOV

ETR
ETR
Bil

G
G

AR
AR
1
1

Mata Pelajaran

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

6
7
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

TOV

ETR

GPMP
AR1

2.46

1.54

1.99

1.90

1.79

2.21

1.64

2.24

1.92

1.78

2.85

2.17

2.72

2.54

2.31

3.38

2.21

2.44

2.22

2.08

3.01

1.92

2.25

2.19

2.10

2.78

1.89

2.33

2.16

2.01

AR2

AR3

2
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RE
DATA
DATA

G
G

R
R

SMK JPNJ

GOAL SETTING
TAHUN

ETR 2015

GPS

GPS
PURATA

UPSR

UPSR

2012

2.13

2013

2.02

2.075

2014

2.08

1.935

2015

1.89

1.985

2016

1.80

1.845

2017

1.70

1.750

SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

SMK JPNJ

OAL SETTING
SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

68.00

71.59

90.00

80.64

95.00

85.19

95.00

86.94

95.00

88.13

1.89

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

SMK JPNJ
TREND
TREND

Bil

Mata Pelajaran

2010
TRIAL
UPSR

2011
TRIAL

BM PEMAHAMAN

2.13

2.00

2.28

BM PENULISAN

1.98

1.70

2.20

B INGGERIS

2.66

2.77

2.84

MATEMATIK

2.69

2.18

2.32

SAINS

2.75

2.18

2.18

6
7
GPS

GROW SEKOLAH RENDAH


G
G

R
R

O
O

W
W

PNJ
TREND
TREND

POTENSI
POTENSI
GPS

2011
UPSR

2012
TRIAL
UPSR

2013
TRIAL
UPSR

2014
TRIAL
UPSR

PURATA
TRIAL

1.90

2.44

1.79

2.01

1.69

2.17

1.78

2.21

1.75

2.03

2.04

2.12

1.72

2.05

1.58

2.08

2.76

2.84

2.51

2.61

2.57

2.55

2.30

2.70

1.93

2.35

2.00

2.19

1.95

2.59

2.61

2.43

2.20

2.83

2.31

2.32

2.19

1.77

2.14

2.37

R
PURATA
UPSR

1.83
1.76
2.58
2.13
2.20

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN

TREND
TRIAL

UPSR

UPSR

GPS/GPMP
TOV

AR1

2.78

2.33

BM PEMAHAMAN

2.21

1.83

2.46

1.99

BM PENULISAN

2.08

1.76

2.21

2.24

B INGGERIS

2.70

2.58

2.85

2.72

MATEMATIK

2.43

2.13

3.38

2.44

SAINS

2.37

2.20

3.01

2.25

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

SMK JPNJ
TREND
TREND
2015

30%

POTENSI
POTENSI
POTENSI CALON/SUBJEK 2015
TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2015

JURANG (POTEN

AR2

AR3

TOV

2.16

2.01

1.90

1.79

2.04

1.65

1.58

1.49

1.54

0.50

1.92

1.78

1.87

1.89

1.62

1.51

1.64

0.23

2.54

2.31

2.72

2.60

2.43

2.20

2.17

0.56

2.22

2.08

2.97

2.15

1.95

1.83

2.21

0.76

2.19

2.10

2.80

2.09

2.04

1.95

1.92

0.89

1.89

R
70%

0%

JURANG (POTENSI - ETR)


AR1

AR2

AR3
6

0.11

0.04

-0.05

14.00

0.25

-0.02

-0.13

0.44

0.26

0.04

20

-0.06

-0.26

-0.38

0.18

0.12

0.03

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

OBST
BIL
1

BM PEMAHAMAN

2.46

1.54

1.83
2

1
BM PENULISAN

2.21

1.64

1.76
2

1
B INGGERIS

2.85

2.17

2.58
2

1
MATEMATIK

3.38

2.21

2.13
2

1
SAINS

3.01

1.92

2.20
2

GROW SEKOLAH RENDAH

DAT
DAT
A
A

G
G

SMK JPNJ
OBSTACLES
KEKANGAN UTAMA
Murid masih belum menguasai kosa kata
dengan sepenuhnya

Murid masih kurang memahami teknik


menjawab Kertas Pemahaman

Murid masih belum dapat menulis ayat


dengan baik (Bahagian A)

Murid masih lagi belum menguasai teknik


menulis karangan dengan baik

Bilangan pelajar yang mendapat gred A


masih kurang

Peratus lulus belum mencapai 100%

Murid tidak menguasai kemahiran asas dalam


Matematik

Murid tidak memahami soalan Matematik


dalam bentuk ayat

Peratus murid yang mendapat Gred A masih


di tahap sederhana
Peratus bilangan murid yang belum
menguasai kemahiran proses Sains masih di
tahap sederhana

SEKOLAH RENDAH

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS 1
Latih Tubi dengan pelbagai soalan dari
negeri-negeri lain
Penggunaan Modul yang dibangunkan khas
oleh Panitia Bahasa Malaysia SK JPNJ untuk
teknik menjawab soalan pemahaman
Penggunaan Modul yang dibangunkan khas
oleh Panitia Bahasa Malaysia SK JPNJ untuk
teknik menjawab soalan penulisan Bahagian
A
Penggunaan Modul yang dibangunkan khas
oleh Panitia Bahasa Malaysia SKJPNJ untuk
teknik menjawab soalan penulisan Bahagian
B
Mengadakan Bengkel Teknik Menjawab soalan
Bahasa Inggeris

Mengadakan Bengkel Teknik Menjawab soalan


Bahasa Inggeris

Tingkatkan penguasaan sifir

Memberi pendedahan kepada murid


bagaimana teknik menjawab soalan dalam
bentuk ayat
Mengadakan satu bengkel khas teknik
menjawab soalan bagi pelajar-pelajar yang
mendapat Gred B untuk ke Gred A
Mengadakan satu bengkel khas untuk murid
yang belum menguasai KPS (kemahiran
proses sains)

OPTION
OPTION
S
S

W
W1
1

OPTIONS 2
Menyediakan sehari dalam seminggu khas
untuk tatabahasa- murid membuat latih tubi

Membuat latihan latih tubi

Penggunaan Akhbar Dalam Darjah

Penggunaan Akhbar Dalam Darjah

Program Pemantapan UPSR - Bahasa Inggeris

Program Pemantapan UPSR - Bahasa Inggeris

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh


guru-guru Bahasa Matematik tahun 6
mengikut aras murid
Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh
guru-guru Bahasa Matematik tahun 6
mengikut aras murid

Program Pemantapan UPSR - Sains

Program Pemantapan UPSR - Sains

O
W
W1
1

W
W2
2
OPTIONS 3

Menggunakan kamus semasa PdP

Bengkel Teknik menjurus kepada latihan


pemahaman

Memberi panduan yang pelbagai cara untuk


membina ayat

Membuat analisis soalan-soalan tahun lepas


dan memberi pendedahan kepada murid

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh


guru-guru Bahasa Inggeris tahun 6

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh


guru-guru Bahasa Inggeris tahun 6

Mengadakan latihan secara latih tubi

Mengadakan latihan secara latih tubi

Mengadakan latihan secara latih tubi

Mengadakan latihan secara latih tubi

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK JPNJ
BIL

BM PEMAHAMAN

Murid masih belum menguasai


kosa kata dengan sepenuhnya

BM PENULISAN

Murid masih belum dapat


menulis ayat dengan baik
(Bahagian A)

B INGGERIS

Bilangan pelajar yang mendapat


gred A masih kurang

MATEMATIK

Murid tidak menguasai kemahiran


asas dalam Matematik

SAINS

Peratus murid yang mendapat Gred

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS
Latih Tubi dengan pelbagai soalan dari negerinegeri lain

Menyediakan sehari dalam seminggu khas untuk


tatabahasa- murid membuat latih tubi

Menggunakan kamus semasa PdP

Penggunaan Modul yang dibangunkan khas oleh


Panitia Bahasa Malaysia SK JPNJ untuk teknik
menjawab soalan penulisan Bahagian A

Penggunaan Akhbar Dalam Darjah

Memberi panduan yang pelbagai cara untuk


membina ayat

Mengadakan Bengkel Teknik Menjawab soalan


Bahasa Inggeris

Program Pemantapan UPSR - Bahasa Inggeris

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh guruguru Bahasa Inggeris tahun 6

Tingkatkan penguasaan sifir

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh guruguru Bahasa Matematik tahun 6 mengikut aras
murid

Mengadakan latihan secara latih tubi

Mengadakan satu bengkel khas teknik menjawab soa

Program Pemantapan UPSR - Sains

Mengadakan latihan secara latih tubi

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM
Gerak Gempur

Semarak Bahasa

TARIKH/MASA

PK
Pentadbiran,Penyel
Jun sehingga Ogos aras tahun 6 dan
Guru-guru BM
tahun
PK 6
Sepanjang tahun

Sehari satu perkataan

Sepanjang tahun

Modul Bahasa Malaysia

Sepanjang tahun

ADD

TINDAKAN

Februari hingga
Ogos

Pentadbiran,Penyel
aras tahun 6 dan
Guru-guru BM
tahun
PK 6
Pentadbiran,Penyel
aras tahun 6 dan
Guru-guru BM
tahun
PK 6
Pentadbiran,Penyel
aras tahun 6 dan
Guru-guru BM
tahun
PK 6
Pentadbiran,Penyel
aras tahun 6 dan
Guru-guru BM
tahun 6

Program CU-A- Bahasa Malaysia

Januari hingga Ogos

Penceramah
jemputan

Program CU-A - Bahasa Inggeris

Januari hingga Ogos

Penceramah
jemputan

`Quest For Excellence'

Mei

Penceramah
jemputan

Modul `Catalyst English'

Januari hingga Ogos

Guru-guru BI Tahun
6

Bijak Sifir dan Congak Matematik

Januari hingga Ogos

Guru-guru
Matematik Tahun 6

Math for All

Januari hingga Ogos

Guru-guru
Matematik Tahun 6

Januari hingga
September

Guru-guru
Matematik Tahun 6

`Catalyst' - Sains

Jun sehingga Ogos

Penceramah
jemputan

Menggenggam `A'

Mei

Penceramah
jemputan

Jun sehingga Ogos

Guru-guru Sains
Tahun 6

Gerak Gempur

Gerak Gempur

W1
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

2.46

1.99

1.90

1.79

2.21

2.24

1.92

1.78

2.85

2.72

2.54

2.31

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Pelajar yang
mendapat Gred A
dan B
Pelajar yang
mendapat Gred A
dan B

Semua murid

Semua murid

3.38

2.44

2.22

2.08

3.01

2.25

2.19

2.10

Semua murid

Murid yang
mendapat Gred A
dan B
Murid yang
mendapat Gred A
dan B

Semua murid

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 2

SMK JPNJ
BIL

BM PEMAHAMAN

Murid masih kurang memahami


teknik menjawab Kertas
Pemahaman

BM PENULISAN

Murid masih lagi belum


menguasai teknik menulis
karangan dengan baik

B INGGERIS

Peratus lulus belum mencapai


100%

MATEMATIK

Murid tidak memahami soalan


Matematik dalam bentuk ayat

SAINS

Peratus bilangan murid yang belu

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS
Penggunaan Modul yang dibangunkan khas oleh
Panitia Bahasa Malaysia SK JPNJ untuk teknik
menjawab soalan pemahaman

Membuat latihan latih tubi

Bengkel Teknik menjurus kepada latihan


pemahaman
Penggunaan Modul yang dibangunkan khas oleh
Panitia Bahasa Malaysia SKJPNJ untuk teknik
menjawab soalan penulisan Bahagian B

Penggunaan Akhbar Dalam Darjah

Membuat analisis soalan-soalan tahun lepas dan


memberi pendedahan kepada murid

Mengadakan Bengkel Teknik Menjawab soalan


Bahasa Inggeris

Program Pemantapan UPSR - Bahasa Inggeris

Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh guruguru Bahasa Inggeris tahun 6

Memberi pendedahan kepada murid bagaimana


teknik menjawab soalan dalam bentuk ayat
Penggunaan Modul yang dibangunkan oleh guruguru Bahasa Matematik tahun 6 mengikut aras
murid

Mengadakan latihan secara latih tubi

Mengadakan satu bengkel khas untuk murid yang belum menguasai KPS (kemahiran proses sains)

Program Pemantapan UPSR - Sains

Mengadakan latihan secara latih tubi

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

rid yang belum menguasai KPS (kemahiran proses sains)

W2
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

2.46

1.99

1.90

1.79

2.21

2.24

1.92

1.78

2.85

2.72

2.54

2.31

3.38

2.44

2.22

2.08

3.01

2.25

2.19

2.10

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK JPNJ
DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK JPNJ
DATA ASAS

PT3
PT3 &
& PAJSK
PAJSK
SPM
SPM

W
W

GROW SEKOLAH M

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PT3:

SMK JPNJ
ETR
ETR

TOV
TOV
Bil
1

Bil

PBS T3

G
G

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

PAJSK

Mata Pelajaran PT3

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

Bilangan Calon
Daftar

Ambil

TH

287
287
287
287
287
287

286
280
269
276
274
279

65

60

218
287
287
149
138

209
278
286
141
125

2866

2763

1
7
18
11
13
8
0
5
0
0
0
9
9
1
8
13
0
0
103

OW SEKOLAH MENENGAH
G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

Bilangan
C

RUMUSAN
RUMUSAN
D

Jumlah

Bilangan
A

14
36
2
0
0
0

39
55
22
25
11
20

29
34
29
50
20
49

34
30
27
55
38
79

49
55
28
23
50
65

121
70
161
123
155
66

GPMP

Jumlah

GPMP

286

4.50
3.80
5.01
4.61
5.16
4.39

280
269
276
274
279
0

12

35

60

5.30

0
0
0

26
1
1
0
0

52
3
2
0
0

27
5
5
19
13

13
15
27
20
37

18
23
60
39
25

73
231
191
63
50

209
278
286
141
125

3.78
5.69
5.50
5.04
4.90

0
0

80

229

284

384

447

1339

2763

4.78

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PT3:

SMK JPNJ
ETR
ETR

TOV
TOV
Bil
1

Bil

PBS T3

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

PAJSK

Mata Pelajaran PT3

G
G

Bilangan Calon
Daftar

Ambil

TH

287
287
287
287
287
287

287
287
287
287
287
287

65

65

218
287
287
149
138

218
287
287
149
138

2866

2866

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OW SEKOLAH MENENGAH
G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

Bilangan
C

RUMUSAN
RUMUSAN
D

Jumlah

GPMP

GOAL

0
Bilangan
A

14
80
20
30
66
9

39
55
38
30
101
63

29
50
26
50
36
72

34
20
38
52
29
56

50
27
39
45
42
82

121
55
126
80
13
5

Jumlah

GPMP

287

4.50
3.08
4.45
4.02
2.72
3.54

287
287
287
287
287
0

12

13

30

65

4.92

0
0
0

28
17
1
7
2

65
34
8
26
48

23
30
29
18
24

22
48
59
28
20

64
83
179
33
32

16
75
11
37
12

218
287
287
149
138

3.35
4.29
4.53
4.11
3.49

0
0

274

510

394

418

689

581

2866

3.87

GOAL

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PT3:

SMK JPNJ
ETR
ETR

TOV
TOV
Bil
1

Bil

PBS T3

G
G

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

PAJSK

Mata Pelajaran PT3

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

Bilangan Calon
Daftar

Ambil

TH

287
287
287
287
287
287

278
281
262
262
263
273

65

60

218
287
287
149
138

205
273
273
138
130

2866

2698

9
6
25
25
24
14
0
5
0
0
0
13
14
14
11
8
0
0
168

OW SEKOLAH MENENGAH
G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

Bilangan
C

RUMUSAN
RUMUSAN
D

Jumlah

GPMP

0
Bilangan
A

16
90
12
5
5
2

50
45
30
26
17
35

29
55
27
33
22
40

33
21
30
45
30
65

35
20
33
55
42
64

115
50
130
98
147
67

Jumlah

GPMP

278

4.32
2.95
4.65
4.58
5.01
4.30

281
262
262
263
273
0

50

60

5.78

0
0
0

3
3
0
0
0

36
13
0
18
10

31
23
2
29
24

30
22
14
35
34

28
33
36
30
27

77
179
221
26
35

205
273
273
138
130

4.34
5.22
5.74
4.12
4.41

0
0

136

280

316

360

411

1195

2698

4.56

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PT3:

SMK JPNJ
ETR
ETR

TOV
TOV
Bil
1

Bil

PBS T3

G
G

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

PAJSK

Mata Pelajaran PT3

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

Bilangan Calon
Daftar

Ambil

TH

287
287
287
287
287
287

270
277
276
277
269
269

65

62

218
287
287
149
138

207
271
270
143
135

2866

2726

17
10
11
10
18
18
0
3
0
0
0
11
16
17
6
3
0
0
140

OW SEKOLAH MENENGAH
G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

Bilangan
C

RUMUSAN
RUMUSAN
D

Jumlah

GPMP

0
Bilangan
A

15
28
0
10
1
7

51
30
14
15
25
28

32
22
21
25
16
29

29
77
10
55
42
19

32
85
32
92
66
41

111
35
199
80
119
145

Jumlah

GPMP

270

4.28
3.96
5.38
4.60
4.87
4.84

277
276
277
269
269
0

10

15

29

62

5.05

0
0
0

9
0
0
0
0

41
5
0
8
0

24
8
0
23
2

38
19
3
47
4

44
25
16
36
18

51
214
251
29
111

207
271
270
143
135

4.06
5.61
5.92
4.38
5.76

0
0

70

217

210

353

502

1374

2726

4.88

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PT3:

SMK JPNJ
ETR
ETR

TOV
TOV
Bil
1

Bil

PBS T3

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

PAJSK

Mata Pelajaran PT3

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

10

PENDIDIKAN ISLAM

11

MATHEMATICS

12

SCIENCE

13

KHB 1 - TEKNIKAL

14

KHB 2 - ERT

15

KHB 3 - PERTANIAN

16

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

G
G

Bilangan Calon
Daftar

Ambil

TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OW SEKOLAH MENENGAH
G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

Bilangan
C

RUMUSAN
RUMUSAN
D

Jumlah

GPMP

0
Bilangan
A

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DAT
DAT
A
A

DATA ASAS PT3: SMK JPNJ


TOV
TOV

ETR
ETR
Bil

G
G

R
R

AR
AR
1
1

Mata Pelajaran

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

TOV

ETR

GPMP
AR1

4.50

4.50

4.32

4.28

3.80

3.08

2.95

3.96

5.01

4.45

4.65

5.38

4.61

4.02

4.58

4.60

5.16

2.72

5.01

4.87

4.39

3.54

4.30

4.84

5.30

4.92

5.78

5.05

3.78

3.35

4.34

4.06

5.69

4.29

5.22

5.61

5.50

4.53

5.74

5.92

5.04

4.11

4.12

4.38

4.90

3.49

4.41

5.76

4.78

3.87

4.56

4.88

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK JPNJ
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

239

231

BAHASA INGGERIS

239

222

17

PENDIDIKAN ISLAM

193

184

SEJARAH

239

228

11

PEND MORAL

46

46

MATEMATIK

239

235

MATEMATIK TAMB

84

84

FIZIK

60

60

KIMIA

60

60

10

BIOLOGI

28

28

11

SAINS

177

176

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

20

20

18

REKACIPTA

19

19

19

PSV

78

72

20

TASAWWUR ISLAM

43

39

21

EKONOMI ASAS

21

21

22

PERDAGANGAN

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

17

17

24

KIMPALAN ARKA

23

23

0
24

24

25

GEOGRAFI

52

51

26

27

28

29

30

0
GPS

1909

1848

61

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
B
C+

A+

A-

B+

20

44

10

11

16

12

12

13

14

10

18

17

30

29

12

14

17

15

24

10

15

20

18

17

13

10

14

10

11

14

11

18

10

10

12

92

168

89

111

140

148

128

Jumlah

GPMP

88

231

5.86

18

119

222

7.13

34

184

4.90

19

114

228

7.07

36

46

7.98

20

144

235

7.43

53

84

7.65

60

4.90

42

60

8.28

28

5.75

18

105

176

7.64

18

14

24

7.13

0
0
0

20

4.60

19

3.74

72

4.22

39

5.44

21

4.24

8.25

17

7.53

16

23

8.43

20

51

7.20

0
0
0
0
0

159

811

1848

6.60

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK JPNJ
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

239

239

BAHASA INGGERIS

239

239

PENDIDIKAN ISLAM

193

193

SEJARAH

239

239

PEND MORAL

46

46

MATEMATIK

239

239

MATEMATIK TAMB

84

84

FIZIK

60

60

KIMIA

60

60

10

BIOLOGI

28

28

11

SAINS

177

177

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

20

20

18

REKACIPTA

19

19

19

PSV

78

78

20

TASAWWUR ISLAM

43

43

21

EKONOMI ASAS

21

21

22

PERDAGANGAN

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

17

17

24

KIMPALAN ARKA

23

23

25

GEOGRAFI

52

52

0
24

24

26

27

28

29

30

0
GPS

1909

1909

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
B
C+

A+

A-

B+

16

48

37

24

16

20

14

13

26

13

15

18

17

10

17

35

34

28

17

18

13

15

27

22

15

19

20

18

30

27

38

30

28

15

22

11

10

23

13

25

16

15

13

17

33

13

15

18

11

11

26

17

10

11

10

113

245

290

179

138

134

145

152

Jumlah

GPMP

36

239

4.31

75

51

239

6.22

20

193

3.56

22

51

239

5.27

36

46

6.74

36

30

239

4.52

10

84

5.29

60

2.45

27

60

6.63

28

2.25

36

21

177

4.97

25

24

4.38

0
0
0

20

2.40

19

1.53

78

2.92

43

3.72

21

3.38

5.13

17

6.24

23

3.35

52

5.50

0
0
0
0
0

310

203

1909

4.68

GOAL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK JPNJ
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

239

224

15

BAHASA INGGERIS

239

221

18

PENDIDIKAN ISLAM

193

188

SEJARAH

239

222

17

PEND MORAL

46

46

MATEMATIK

239

227

12

MATEMATIK TAMB

84

83

FIZIK

60

59

KIMIA

60

59

10

BIOLOGI

28

27

11

SAINS

179

169

10

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

20

20

18

REKACIPTA

19

18

19

PSV

70

70

20

TASAWWUR ISLAM

44

44

21

EKONOMI ASAS

21

21

22

PERDAGANGAN

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

17

16

24

KIMPALAN ARKA

23

22

25

GEOGRAFI

53

53

0
24

24

26

27

28

29

30

0
GPS

1905

1821

84

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

A+

A-

B+

Bilangan
B
C+

35

22

13

31

34

13

12

14

23

10

10

26

12

11

19

13

12

15

21

16

19

13

14

12

12

15

14

16

10

11

10

12

16

12

14

11

12

25

14

84

175

84

126

110

161

135

Jumlah

GPMP

83

224

6.21

32

111

221

7.35

40

188

4.68

19

90

222

6.21

10

23

46

7.24

12

134

227

7.15

49

83

7.63

12

59

6.27

49

59

8.61

27

6.30

20

104

169

8.00

20

10

24

6.50

0
0
0

20

5.30

18

5.28

70

4.64

44

2.57

21

4.90

7.13

16

6.00

12

22

7.82

13

17

53

7.36

0
0
0
0
0

180

752

1821

6.52

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK JPNJ
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

239

232

BAHASA INGGERIS

239

228

11

PENDIDIKAN ISLAM

193

189

SEJARAH

239

235

PEND MORAL

46

36

10

MATEMATIK

239

235

MATEMATIK TAMB

84

84

FIZIK

60

60

KIMIA

60

60

10

BIOLOGI

28

28

11

SAINS

177

165

12

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

20

20

18

REKACIPTA

18

17

19

PSV

65

64

20

TASAWWUR ISLAM

44

43

21

EKONOMI ASAS

20

20

22

PERDAGANGAN

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

17

17

24

KIMPALAN ARKA

23

23

0
24

24

25

GEOGRAFI

49

49

26

27

28

29

30

0
GPS

1892

1837

55

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
B
C+

A+

A-

B+

33

28

16

22

16

15

16

13

10

24

14

31

32

18

18

16

11

14

28

16

17

11

15

18

12

23

11

14

12

16

12

16

13

16

21

10

13

13

14

113

157

109

133

127

150

124

Jumlah

GPMP

66

232

5.44

21

132

228

7.58

41

189

4.57

20

95

235

6.27

23

36

7.33

13

125

235

6.82

63

84

8.21

60

3.77

35

60

7.92

28

5.18

10

92

165

7.50

20

24

6.21

0
0
0

20

6.25

17

4.88

64

3.64

13

43

6.49

20

6.95

6.50

17

8.00

23

6.91

33

49

8.39

0
0
0
0
0

162

748

1837

6.39

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK JPNJ
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

REKACIPTA

19

PSV

20

TASAWWUR ISLAM

21

EKONOMI ASAS

22

PERDAGANGAN

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

24

KIMPALAN ARKA

25

GEOGRAFI

26

27

28

29

30

0
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

0
0
0
0
0
0

GROW SEKOLAH MENEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DAT
DAT
A
A

G
G

R
R

DATA ASAS SPM: SMK JPNJ


ET
ET
R
R

TOV
TOV
Bil

AR
AR
1
1

Mata Pelajaran

AR2
AR2
TOV

BAHASA MELAYU

5.86

BAHASA INGGERIS

7.13

PENDIDIKAN ISLAM

4.90

SEJARAH

7.07

PEND MORAL

7.98

MATEMATIK

7.43

MATEMATIK TAMB

7.65

FIZIK

4.90

KIMIA

8.28

10

BIOLOGI

5.75

11

SAINS

7.64

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

4.60

18

REKACIPTA

3.74

19

PSV

4.22

20

TASAWWUR ISLAM

5.44

21

EKONOMI ASAS

4.24

22

PERDAGANGAN

8.25

23

TEKNOLOGI MAKLUMAT

7.53

24

KIMPALAN ARKA

8.43

7.13

25

GEOGRAFI

7.20

26
27
28
29
30
GPS

6.60

LAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

ETR

GPMP
AR1

AR2

4.31

6.21

5.44

6.22

7.35

7.58

3.56

4.68

4.57

5.27

6.21

6.27

6.74

7.24

7.33

4.52

7.15

6.82

5.29

7.63

8.21

2.45

6.27

3.77

6.63

8.61

7.92

2.25

6.30

5.18

4.97

8.00

7.50

4.38

6.50

6.21

2.40

5.30

6.25

1.53

5.28

4.88

2.92

4.64

3.64

3.72

2.57

6.49

3.38

4.90

6.95

5.13

7.13

6.50

6.24

6.00

8.00

3.35

7.82

6.91

AR3

5.50

7.36

8.39

4.68

6.52

6.39

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

ARAHAN:
Sila pilih dan klik SATU sahaja
mengikut gabungan peperiksaan awam
yang ditawarkan di sekolah anda.

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK JPNJ
GOAL SETTING
SPM
SPM sahaja
sahaja
PT3/PAJSK
PT3/PAJSK dan
dan SPM
SPM
SPM
SPM dan
dan STPM
STPM
PT3/PAJSK,
PT3/PAJSK, SPM
SPM dan
dan STPM
STPM

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK JPNJ


TAHUN
2012
2013
2014

ETR 2015

2015
2016
2017

GPS

GPS
PURATA

SPM

SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

SKPM

W
W

SKOR
KOMPOSIT

BAND

4.68

GROW SEKOLA

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

GOAL SETTING : SMK JPNJ


TAHUN

ETR PT3ETR PAJSKETR SPM

GPS
PMR/PT3 PAJSK T3

SPM

2012

2.50

4.80

2013

2.30

4.60

2014

2.23

2015

2.13

2.32
2.03

4.30
4.18

2016

2.10

2.00

4.10

2017

2.00

1.98

4.00

G
G

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

GPS PURATA
PMR/PT3

PAJSK T3

2.9000

W
W

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

4.7000

88.00

79.0050

4.4500

90.00

76.4705

4.2400

92.00

79.0780

SPM

BAND

2.1150

2.0150

4.1400

93.00

80.0190

2.0500

1.9900

4.0500

94.00

81.0625

3.87

4.68

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK JPNJ


TAHUN
2012
2013
2014

ETR SPM

2015
2016
2017

GPS
SPM

GPS PURATA
STPM

SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

GPS PURATA
STPM

W
W

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

4.68

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

GOAL SETTING :
TAHUN

ETR PT3ETR PAJSKETR SPM

SMK JPNJ
GPS
PMR/PT3 PAJSK T3

SPM

2012

2.05

4.93

2013

2.77

4.92

2014

4.01

4.96

3.32

4.48

2015
2016
2017

G
G

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

W
W

NJ
GPS PURATA
STPM

PMR/PT3

PAJSK T3

SPM

STPM

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

2.05
2.72

4.7200

90.47

63.8100

91.05

63.6900

G
BAND

4
4
3.87

4.68

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH
DATA
DATA

G
G

SMK J

REALITY C

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

SMK JPNJ
REALITY CHECKING
PT3
PT3
SPM
SPM

W
W

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

SMK JPNJ

TREND
TREND PT3
PT3
Bil

Mata Pelajaran

B. MELAYU (TULIS)

B. MELAYU (LISAN)

B. INGGERIS (TULIS)

B. INGGERIS (LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

10

BAHASA IBAN

11

B. KADAZANDUSUN

12

PENDIDIKAN ISLAM

13

MATHEMATICS

14

SCIENCE

15

KHB 1 - TEKNIKAL

16

KHB 2 - ERT

17

KHB 3 - PERTANIAN

18

KHB 4 - PERDAGANGAN
GPS

G
G

2010
TRIAL
PMR

TREND
TREND SPM
SPM
2011
TRIAL

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

W
W

PNJ

REND
REND SPM
SPM

POTENSI
POTENSI PT3
PT3

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

GPMP
2011
PMR

2012
TRIAL
PMR

2013
TRIAL
PMR

2014
TRIAL
PT3

PURATA
TRIAL

4.45
4.35
5.46
5.72
3.56
4.51

3.23
2.05
4.96
4.45
2.43
3.93

4.45
4.35
5.46
5.72
3.56
4.51

4.20

3.93

4.20

4.22
4.76
5.46
4.34
4.52

3.89
4.54
5.12
3.31
3.26

4.22
4.76
5.46
4.34
4.52

R
PURATA
PT3

3.23
2.05
4.96
4.45
2.43
3.93
3.93

3.89
4.54
5.12
3.31
3.26

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PT3
PT3
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH
PEND MORAL
MATEMATIK
MATEMATIK TAMB
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
SAINS
TEK. KEJURUTERAAN
LUK. KEJURUTERAAN
P. ALQURAN & SUNNAH
P. SYARIAH ISLAMIAH
BAHASA ARAB
PRINSIP PERAKAUNAN
REKACIPTA
PSV
TASAWWUR ISLAM
EKONOMI ASAS
PERDAGANGAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
KIMPALAN ARKA
GEOGRAFI

GPS

G
G

SMK JPNJ
TREND
TREND SPM
SPM

2010
TRIAL
SPM

2011
TRIAL

5.76
7.57
4.52
6.56
6.23
5.86
6.22
6.54
6.48
6.24
6.77

4.49
7.15
4.34
5.88
5.82
5.25
4.88
5.57
4.27
4.77
4.85

5.87
7.27
4.92
6.91
6.28
6.01
7.74
6.88
7.49
6.16
8.29

6.59

4.17

6.52

6.32
6.51
4.77
4.87
8.23
7.01

4.53
2.81
3.15
3.51
7.34
6.12

6.92
6.75
2.86
4.90
7.64
8.74

5.63
6.78

3.36
6.33

5.14
7.18

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

W
W

PNJ

END
END SPM
SPM

POTENSI
POTENSI
SPM
SPM

POTENSI
POTENSI PT3
PT3
GPMP

2011
SPM

2012
TRIAL
SPM

2013
TRIAL
SPM

2014
TRIAL
SPM

PURATA
TRIAL

4.61
6.76
4.06
5.31
5.37
5.37
5.38
5.28
5.64
4.51
6.07

5.32
7.28
4.61
6.66
5.86
5.65
7.04
5.97
7.56
5.52
7.36

4.11
6.69
4.25
5.80
5.30
4.54
4.64
4.90
5.09
2.96
5.05

5.77
7.45
4.34
6.11
6.43
6.47
7.02
5.08
7.18
4.80
7.02

4.23
6.87
4.34
5.03
5.86
5.00
4.58
3.39
5.25
3.63
5.08

5.55
7.60
4.05
5.74
6.58
6.38
7.56
5.72
7.39
6.56
7.77

4.51
7.07
4.03
4.57
6.17
5.14
5.35
5.64
4.54
4.19
5.29

5.65
7.43
4.49
6.40
6.28
6.07
7.12
6.04
7.22
5.86
7.44

4.83

3.65

3.83

4.38

3.25

6.35

3.35

5.50

2.80
2.42
3.88
4.54
7.17
7.42

4.94
6.83
4.32
5.82
7.10
8.63
2.71
4.44
5.58

2.26
2.25
3.16
5.32
6.16
8.12
3.00
2.11
3.50

5.47
6.08
6.61
5.43
6.65
7.05
3.00
5.59
6.45

3.13
4.96
3.22
5.58
5.74
6.33
2.59
1.47
5.47

6.83
6.90
2.54
5.03
4.63
7.68
6.33
4.17
7.04

3.37
2.24
3.46
4.28
5.09
7.33
3.58
3.00
2.85

6.10
6.61
4.22
5.21
6.85
7.82
4.01
4.99
6.61

2.24
5.03

R
PURATA
SPM

4.39
6.91
4.20
5.32
5.70
5.06
4.97
4.96
4.96
4.01
5.27
3.89

3.22
2.94
3.37
4.65
6.30
7.06
3.06
2.44
4.64

GROW SE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING : SMK JPNJ


TREND
TREND PT3
PT3
PEPERIKSAAN/
MATA PELAJARAN

TREND
TREND SPM
SPM
TREND
TRIAL

PT3

PT3

POTENSI
POTENSI P
P

GPS/GPMP
TOV

AR1

4.78

4.56

B. MELAYU (TULIS)

4.45

3.23

4.50

4.32

B. MELAYU (LISAN)

4.35

2.05

3.80

2.95

B. INGGERIS (TULIS)

5.46

4.96

5.01

4.65

B. INGGERIS (LISAN)

5.72

4.45

4.61

4.58

SEJARAH

3.56

2.43

5.16

5.01

GEOGRAFI

4.51

3.93

4.39

4.30

4.20

3.93

5.30

5.78

PENDIDIKAN ISLAM

4.22

3.89

3.78

4.34

MATHEMATICS

4.76

4.54

5.69

5.22

SCIENCE

5.46

5.12

5.50

5.74

KHB 1 - TEKNIKAL

4.34

3.31

5.04

4.12

KHB 2 - ERT

4.52

3.26

4.90

4.41

BAHASA ARAB
BAHASA CINA
BAHASA TAMIL
BAHASA IBAN
B. KADAZANDUSUN

KHB 3 - PERTANIAN
KHB 4 - PERDAGANGAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

AR2

W
W

POTENSI
POTENSI
SPM
SPM

POTENSI
POTENSI PT3
PT3
2015

O
O

42%

POTENSI CALON/SUBJEK 2015


AR3

TOV

AR1

AR2

4.28

3.26

3.13

3.96

1.79

5.38

AR3

ETR

JURANG (POTEN

2015

TOV

3.10

4.50

-1.23

1.39

1.87

3.08

-1.29

4.55

4.22

4.89

4.45

0.10

4.60

3.59

3.56

3.58

4.02

-0.43

4.87

3.52

3.42

3.33

2.72

0.80

4.84

3.82

3.75

4.21

3.54

0.29

5.05

4.96

5.41

4.72

4.92

0.04

4.06

3.49

4.00

3.75

3.35

0.14

5.61

5.43

4.98

5.35

4.29

1.14

5.92

5.16

5.39

5.55

4.53

0.63

4.38

3.84

3.14

3.34

4.11

-0.27

5.76

3.53

3.18

4.16

3.49

0.04

4.88

R
50%

8%

JURANG (POTENSI - ETR)


AR1

AR2

AR3
15

-1.37

-1.39

18.00

-1.69

-1.22

-0.23

0.44

36

-0.46

-0.44

0.70

0.61

0.21

0.68

0.49

-0.20

0.65

0.39

0.69

1.05

0.85

1.02

-0.96

-0.76

-0.31

0.66

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING : SMK JPNJ


TREND
TREND PT3
PT3
PEPERIKSAAN/
MATA PELAJARAN

TREND
TREND SPM
SPM
TREND
TRIAL

SPM

SPM

POTENSI
POTENSI
GPS/GPMP

TOV

AR1

6.60

6.52

BAHASA MELAYU

5.65

4.39

5.86

6.21

BAHASA INGGERIS

7.43

6.91

7.13

7.35

PENDIDIKAN ISLAM

4.49

4.20

4.90

4.68

SEJARAH

6.40

5.32

7.07

6.21

PEND MORAL

6.28

5.70

7.98

7.24

MATEMATIK

6.07

5.06

7.43

7.15

MATEMATIK TAMB

7.12

4.97

7.65

7.63

FIZIK

6.04

4.96

4.90

6.27

KIMIA

7.22

4.96

8.28

8.61

BIOLOGI

5.86

4.01

5.75

6.30

SAINS

7.44

5.27

7.64

8.00

5.50

3.89

7.13

6.50

PRINSIP PERAKAUNAN

6.10

3.22

4.60

5.30

REKACIPTA

6.61

2.94

3.74

5.28

PSV

4.22

3.37

4.22

4.64

TASAWWUR ISLAM

5.21

4.65

5.44

2.57

EKONOMI ASAS

6.85

6.30

4.24

4.90

PERDAGANGAN

7.82

7.06

8.25

7.13

TEKNOLOGI MAKLUMAT

4.01

3.06

7.53

6.00

KIMPALAN ARKA

4.99

2.44

8.43

7.82

GEOGRAFI

6.61

4.64

7.20

7.36

TEK. KEJURUTERAAN
LUK. KEJURUTERAAN
P. ALQURAN & SUNNAH
P. SYARIAH ISLAMIAH
BAHASA ARAB

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

AR2

AR3

W
W

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

21%

POTENSI CALON/SUBJEK 2015

ETR

POTENSI
POTENSI PT3
PT3
2015

O
O

TOV

AR1

AR2

5.44

4.55

4.82

7.58

6.62

4.57

AR3

JURANG (POTEN

2015

TOV

4.22

4.31

0.24

6.83

7.04

6.22

0.40

4.59

4.38

4.28

3.56

1.02

6.27

5.88

5.16

5.21

5.27

0.61

7.33

7.25

6.58

6.66

6.74

0.51

6.82

6.19

5.95

5.68

4.52

1.67

8.21

5.34

5.32

5.73

5.29

0.06

3.77

4.02

5.15

3.09

2.45

1.57

7.92

5.69

5.91

5.44

6.63

-0.95

5.18

3.94

4.31

3.55

2.25

1.69

7.50

5.41

5.66

5.31

4.97

0.44

6.21

5.04

4.59

4.39

4.38

0.66

6.25

2.43

2.80

3.30

2.40

0.03

4.88

1.66

2.34

2.17

1.53

0.13

3.64

3.38

3.71

2.91

2.92

0.45

6.49

4.85

2.29

5.79

3.72

1.13

6.95

3.90

4.51

6.39

3.38

0.52

6.50

7.45

6.43

5.87

5.13

2.33

8.00

5.73

4.57

6.09

6.24

-0.50

6.91

4.11

3.81

3.37

3.35

0.77

8.39

5.05

5.16

5.89

5.50

-0.45

6.39

R
56%

23%

JURANG (POTENSI - ETR)


AR1

AR2

AR3
8

0.50

-0.09

22.00

0.61

0.83

0.81

0.71

39

-0.11

-0.06

-0.16

-0.07

1.43

1.16

0.04

0.45

2.70

0.64

-0.72

-1.20

2.06

1.30

0.70

0.35

0.22

0.01

0.40

0.90

0.82

0.64

0.79

-0.01

-1.43

2.07

1.13

3.01

1.31

0.75

-1.67

-0.14

0.47

0.02

-0.34

0.39

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

SMK JPNJ
OPTIONS
OPTIONS
OPTIONS PT3
PT3
OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

SMK JPNJ
OPTIONS

OPTIONS
OPTIONS PT3
PT3

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

SMK JPNJ

WAY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 PT3
PT3
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 PT3
PT3

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

SMK JPNJ

AY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 SPM
SPM
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 SPM
SPM

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DAT
DAT
A
A

OPTIONS PT3 :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

SMK JPNJ
OBSTACLES
BIL
1

B. MELAYU (TULIS)

4.50

4.50

3.23
2

1
B. MELAYU (LISAN)

3.80

3.08

2.05
2

1
B. INGGERIS (TULIS)

5.01

4.45

4.96

KEKANGAN UTAMA

G
G

B. INGGERIS (TULIS)

5.01

4.45

4.96
2

1
B. INGGERIS (LISAN)

4.61

4.02

4.45
2

1
SEJARAH

5.16

2.72

2.43
2

1
GEOGRAFI

4.39

3.54

3.93
2

1
BAHASA ARAB

BAHASA ARAB
2

1
BAHASA CINA

5.30

4.92

3.93
2

1
BAHASA TAMIL
2

1
BAHASA IBAN
2

1
B. KADAZANDUSUN

B. KADAZANDUSUN
2

1
PENDIDIKAN ISLAM

3.78

3.35

3.89
2

1
MATHEMATICS

5.69

4.29

4.54
2

1
SCIENCE

5.50

4.53

5.12
2

1
KHB 1 - TEKNIKAL

5.04

4.11

3.31

KHB 1 - TEKNIKAL

5.04

4.11

3.31
2

1
KHB 2 - ERT
2

1
KHB 4 PERDAGANGAN
2

AH MENENGAH
R
R

O
O

W
W
OPTIONS
OPTIONS
PT3
PT3
OPTIONS 1

OPTIONS 2

W1
W1 PT3
PT3

W2
W2 PT3
PT3
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK JPNJ
BIL

B. MELAYU
(TULIS)

B. MELAYU
(LISAN)

B. INGGERIS
(TULIS)

B. INGGERIS
(LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

BAHASA IBAN

B.
KADAZANDUSUN

PENDIDIKAN
ISLAM

PENDIDIKAN
ISLAM

MATHEMATICS

SCIENCE

KHB 1 - TEKNIKAL

KHB 2 - ERT

KHB 4 PERDAGANGAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W
OPTIONS
OPTIONS PT3
PT3
PELAN TINDAKAN

AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1
W1 PT
PT

W1
W1
W1 PT3
PT3

W2
W2 PT3
PT3
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

4.50

4.32

4.28

3.80

2.95

3.96

5.01

4.65

5.38

AR3

4.61

4.58

4.60

5.16

5.01

4.87

4.39

4.30

4.84

5.30

5.78

5.05

5.30

5.78

5.05

3.78

4.34

4.06

3.78

4.34

4.06

5.69

5.22

5.61

5.50

5.74

5.92

5.04

4.12

4.38

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 2

SMK JPNJ
BIL

B. MELAYU
(TULIS)

B. MELAYU
(LISAN)

B. INGGERIS
(TULIS)

B. INGGERIS
(LISAN)

SEJARAH

GEOGRAFI

BAHASA ARAB

BAHASA CINA

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

BAHASA IBAN

B.
KADAZANDUSUN

PENDIDIKAN
ISLAM

PENDIDIKAN
ISLAM

MATHEMATICS

SCIENCE

KHB 1 - TEKNIKAL

KHB 2 - ERT

KHB 4 PERDAGANGAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W
OPTIONS
OPTIONS PT3
PT3

W1
W1 PT3
PT3

PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2
W1
W1 PT3
PT3

W2
W2 PT3
PT3
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

4.50

4.32

4.28

3.80

2.95

3.96

5.01

4.65

5.38

AR3

4.61

4.58

4.60

5.16

5.01

4.87

4.39

4.30

4.84

5.30

5.78

5.05

5.30

5.78

5.05

3.78

4.34

4.06

3.78

4.34

4.06

5.69

5.22

5.61

5.50

5.74

5.92

5.04

4.12

4.38

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS SPM :
TOV

ETR

TREND
SUBJEK

BAHASA MELAYU

5.86

4.31

4.39

BAHASA INGGERIS

7.13

6.22

6.91

PENDIDIKAN ISLAM

4.90

3.56

4.20

SEJARAH

7.07

5.27

5.32

PEND MORAL

7.98

6.74

5.70

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

7.43

4.52

5.06

MATEMATIK TAMB

7.65

5.29

4.97

FIZIK

4.90

2.45

4.96

KIMIA

8.28

6.63

4.96

BIOLOGI

5.75

2.25

4.01

SAINS

7.64

4.97

5.27

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

7.13

4.38

3.89

PRINSIP PERAKAUNAN

4.60

2.40

3.22

REKACIPTA

3.74

1.53

2.94

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN & SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PSV

4.22

2.92

3.37

TASAWWUR ISLAM

5.44

3.72

4.65

EKONOMI ASAS

4.24

3.38

6.30

PERDAGANGAN

8.25

5.13

7.06

TEKNOLOGI MAKLUMAT

7.53

6.24

3.06

KIMPALAN ARKA

8.43

3.35

2.44

GEOGRAFI

7.20

5.50

4.64

GEOGRAFI

7.20

5.50

4.64

GROW SEKOLAH MENENGAH

DAT
DAT
A
A

S SPM :

SMK JPNJ
OBSTACLES

BIL
1

KEKANGAN UTAMA

G
G

KOLAH MENENGAH

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS 1

OPTIONS
OPTIONS
SPM
SPM
OPTIONS 2

W1
W1 SPM
SPM

O
W1
W1 SPM
SPM

W2
W2
SPM
SPM
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK JPNJ
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

SAINS

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

REKACIPTA

PSV

TASAWWUR ISLAM

EKONOMI ASAS

EKONOMI ASAS

PERDAGANGAN

TEKNOLOGI
MAKLUMAT

KIMPALAN ARKA

GEOGRAFI

GEOGRAFI

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W
OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1
W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

5.86

6.21

5.44

7.13

7.35

7.58

4.90

4.68

4.57

AR3

7.07

6.21

6.27

7.98

7.24

7.33

7.43

7.15

6.82

7.65

7.63

8.21

4.90

6.27

3.77

4.90

6.27

3.77

8.28

8.61

7.92

5.75

6.30

5.18

7.64

8.00

7.50

7.13

6.50

6.21

4.60

5.30

6.25

3.74

5.28

4.88

4.22

4.64

3.64

5.44

2.57

6.49

4.24

4.90

6.95

4.24

4.90

6.95

8.25

7.13

6.50

7.53

6.00

8.00

8.43

7.82

6.91

7.20

7.36

8.39

7.20

7.36

8.39

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 2

SMK JPNJ
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

SAINS

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

REKACIPTA

PSV

TASAWWUR ISLAM

EKONOMI ASAS

EKONOMI ASAS

PERDAGANGAN

TEKNOLOGI
MAKLUMAT

KIMPALAN ARKA

GEOGRAFI

GEOGRAFI

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK JPNJ
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W
OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2
W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

5.86

6.21

5.44

7.13

7.35

7.58

4.90

4.68

4.57

AR3

7.07

6.21

6.27

7.98

7.24

7.33

7.43

7.15

6.82

7.65

7.63

8.21

4.90

6.27

3.77

4.90

6.27

3.77

8.28

8.61

7.92

5.75

6.30

5.18

7.64

8.00

7.50

7.13

6.50

6.21

4.60

5.30

6.25

3.74

5.28

4.88

4.22

4.64

3.64

5.44

2.57

6.49

4.24

4.90

6.95

4.24

4.90

6.95

8.25

7.13

6.50

7.53

6.00

8.00

8.43

7.82

6.91

7.20

7.36

8.39

7.20

7.36

8.39