You are on page 1of 8

15 - constance

r 1( A #
A

s

colla voce
1

A A A

Ik weet nu hoe ze heet,


(

<

 (

<

A
A
A

A A A -A A A

A
'A
'A

-A
-A

%E

I A A
A A
5

En als ik haar zie


 -A 0A N
-A A

 3
3
3

A
A

 K


 3
3
3

3
3
3

A -A A A A

-A A

#
A -A

a -dem in m'n keel, dan gaat m'n

A A

'A
'A

'

-A
-A

%E

#
@
A -A - A A A

lich - aam te keer.

dan stokt m'n

&

'

r 7
s A

#
@
A A -A - A A A

zij draagt de al -ler mooi ste


- naam en die ver -geet ik niet meer.

'

r 4 K
s

#
A A -A A A

&

A A A A A

Ik ben zo in de war, ik heb nog

AA A -A AA
I K
-A -A A A - A A A A A


A
A
A

3
3
3

'

'

jack@heitzer.nl

2
11
#
#
r 10
s -A A A A A A - A A A A -A - A A A @

12

# 13
@ A A A


nooit in heel mijn le- ven mij zo lek - ker ge - voeld.


 A

 'A
'A

A
-A
-A

%E

r 14
s -A A

NN

K
3

&

A A A
@

 'A
'A

- AA
-A
-A

%E

&

r 17
s
A

A A -A

liefd.

A
A

hip hop 1/2 x shuffle
15

A -A

lief - de be -

+
- A A

16

doeld.

-A

Ik

ben

-A

ver

I 0
+ ? 0
+I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AAA AAAAA
- AA A A AA AA A A A A

+ ? 0
+I N
- A A A A A A A A A

Ik ben ver - liefd.

18

A A A A A A I ? -A A A

Con -stan -

0
A

-A

ce, Con stan - ce.

AA

-A

- A A

15 - constance

Is zij een droom of

0
AA A

A A AA

cont. similie


 AAI AA A A ?AA?AA?
 

A A A A

'

15

dit, dan weet ik ze - ker; zo is


 A

N
3

AA

'

##
A + +
-A A

A A

want als lief - de be - staat,dan is 't

+
--AA A + - A A N
A A A A N
N

-A

3
r 19
-A A A A
s A A

I A A

wer - ke - lijk heid.


 A A I
 

- A A

r 21
A A -A A A A
s

I A A

- A A

22

I A A

AA A A A AI
AA
NN
N
AA

lach - en me toe.


 A A I
N
 NN
A A

'

? ? 0
A A AA A

- AA A
A
A A
- A A A A -A
!

AA
A
A A

A I

0
A AA

-A
- AA
-A A A I
!
'P

AA A A A AI
AA
NN
N
AA

'

15 - constance

? -A A A A A ? A0
de maan, de ster - ren die

Con stan - ce, Con stan - ce

AAAA
A I

24

A A A A A

-A

'

r 23
-A
s A A A A A

0
AA A

Con stan - ce, Con stan - ce,

? ? ? 0
AAAA AA AA A

AA

wat een ver - plet - ter - en - de

stoot van een meid.

 

A A A A A A I ? -A A A A A A A

Con stan - ce, Con stan - ce,

? ? ? 0
AAAA AA AA A


 A A I

20

A I

A A AAA
AAA
A
I

A
!

&A'

? -A A A A A ? A A


Ik zal d'r krij - gen maar ik

0
A AA

-A
- AA
I
-A A A
!
'P

A A AA A
AAA
A
I

&A'

A
!

4
r 
A
s

A -A A A A

25

26
26
'''

weet nog niet hoe.
3
 3
3
A A

?
?
? 0 '''
AAAA A A AA A

A I

'

-A A A A
!

-A

'A
!

dance break

AA+
A

AA
A

<

A A A

A ' AA

AA A A AA A
A
A '' AA AA AA AA AA AA
A
!

''' A A A A
'A A A A A A
A A A 'A A A A A A A A

A A

''27 AA I 'AA0AA AA AA AA AA+ I


'

'A A A A A A I
A A A A ' A A A A A
 ''
+I
' AAA A
A
A
A
'A A
A A A A A' A A A A A

'A
28 !

AA+ AA
A A

A ' AA AA A AAA A29 A


+
0

A A I 'AA AA AA AA AA AA I  
'A A A A A A I
A A A A '' AA AA AA AA AA AA
A A A A ' A A A A A

+ I  
A A A A ' A A A A A A A A A A A' A A A A A
A A A' A A A A A A A A
A A A A A' A A A A A
A
!

30

r 30


<

31

<

<

32

33

I AA AA

d'Art & ensbl.

Con stan

 
 

<

<

<

A A
I A A

Con stan

 
s

<

 
 A A A
 

<
A A A

A A

<
A

A A A

<
A A A

A A

+
+
A A A A A A A A A A A A+ A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

(

(

15 - constance

A
+
A
A

5
34 Rock 1/2 x shuffle (Rosanna)
r 34 A A A A A A @ 35 I -A A
AA A AAA
AA

- ce, Con - stan - ce,

 AA AA AA

s


 

A
A

(

AA AA A
A@

-A A
I- A A

AA A

A
A

A -A A A
A A A- A A - A A

39

(

AA AA -AA A A AA @

AA

37

+
A - A
A A

AA A

A
A

A
A

A A- A - A A A A
A A A- A - A - A A A A

-A A A
A
I - A A A AA AA AA AA AA AA A -AAAA A @

41

AA A

A
A

A - A A AA
A A A- A A - A
*

+
A - A
A A

15 - constance

AA

A A A
A

@ AA AA
Con stan

en zij is hier om hem te red -den mis - schien

A
@ A

(

AA

Con stan-

40

@ AA

Con stan-

AA AA AA -AAAA A @

AA

I -AA AA AA AA AA AA AA AA AA -AA A A AA @

ce,Con -stan- ce,

A
A

36

en zij is hier om hem te red -den mis - schien

 AA AA AA AA AA AA @

s

 

AA

ce,Con -stan- ce,

AA

hij heeft van -daag een en - gel ge -zien

r 38 A A A A A A @
AA A AAA

AA

hij heeft van -daag een en - gel ge -zien

- ce, Con - stan - ce,

AA

A A
@ A A

Con stan

A
A

A
A

A A- A A A A A
A A A- A A - A A A A A

(

AA A

A A A

6
42
r 42 A A A A A A @
A A A A A A

-

43

ce, Con stan - ce,

AA A AA AA AA A
A
A @s

I -AA AA AA

AA AA AA

de maan en

ster - ren die

-A A A
I -A A A

44

AA AA -AA A A AA @
lach -en

AA AA AA -AA AA A @

AA AA AA

- AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA - AAA - AAA AA A -A -A AA A


 
A -A -AAA

A
-

 

ce, Con stan - ce,

de maan en

-A
A
A
A
A A A A A
A -A

(

r 45 K

 
 K
AA AA

AA A AA AA AA A @
A
A

lach - en hem toe

A
A A A

AA AA
AA A

A
A A AA
A A A AAAAA

(

<

47

AAA
AA

AAA
A

<

48

Con stan - ce, Con stan - ce,

AA AA

AA A AA AA AA A
A
A@

<

<

Con stan - ce, Con stan - ce,

<

 A A AAA
  AA -AAA A AAA AA AA
 

46

ster - ren die

A
-A
A -A A A

(me)
toe
hem

A A A A
AAAAAAA A

I -A A A A A I A A A A -A A A
d'Artagnan

<

ik zal je krij - gen,maar ik weet nog niet hoe

similie.

A A
A -A A -A A
A A A A A A- A A- A A A A A A

(

15 - constance

A A

A A A AA
A A A AAAAA

(

7
r 49 K
s


 

I A A A A A A

50

A A -A

51

A -A A

A @

ik heb de lief - ste leuk - ste vrouw van de we - reld ge - zien

A
A
A A A
A
A
A
A
A A A A A A A A

A
A

A A
A A A

A A A
A
A

A -A
Con stan -

A A A A A
A A

r 52 @


ensemble

-A A A A A

Con stan - ce. Con - stan


@ --AA AA AA AA AA


A
A

Con stan - ce. Con - stan


A A @
s


 

53

A A -A A A A

A A -A A A A @
A A-A A A A
<

A A A A A A
A A A
A
A

(

A
A

<

<

- ce. Con- stan - ce

K
A

<

55

- ce. Con- stan - ce

- ce.

<

54

-N

Ik

ben

A A A A

-N
ver

A A A A

A A A A A A A A AA AA AA AA A - A A - A A
-A A -A A
A
A
A
A
$

15 - constance

'

8
r 56


<

 


 

<
A

liefd.

molto rit...

<

57

58

<

A A -A A

Ik ben ver liefd.

-NN

Ik

ben

ver - liefd

3
3

-NN

Ik

ben

Ik

ben

A A A A A

59

NN

15 - constance

60

<

61

3
3

<

ver - liefd

-N

<

ver - liefd

A A A A A A A A A A A A A A A AA AA AA AA A - N - N
-N -N
A A A AA A A A A

(

3
3

-NN

3
3

'

AAAA @


3
3

(

AAAA
AAAA

Related Interests