You are on page 1of 22

Trane testere

Trane testere
Trakaste testere u odnosu na ravan
rezanja mogu biti vertikalne i
horizontalne
Glavno kretanje izvodi alat pravolinijsko neprekidno
Pomono kretanje izvodi predmet
obrade - pravolinijsko i neprekidno

Trane testere

Osnovne tehnoloke operacije

a) razrezivanje trupaca i prizmi


b) razrezivanje prizmi i drugih sortimenata
c) krivolinijsko razrezivanje

Trane testere
USKOTRANE TESTERE irina lista od 10 - 60 mm
TESTERE SREDNJE IRINE irina lista od 60 175 mm
IROKOTRANE TESTERE irina lista od 175 350 mm

Trane testere
Stvarnu duinu lista pile treba odrediti tako da se ne narui korak
ozubljenja!!!
Stoga odnos duinu i koraka ozubljenja treba davati uvek
cjelobrojnu veliinu, odnosno:
Z=L/t=celi broj
Poeljno je da pri razmetnutim zubima odnos duine lista i
koraka ozubljenja daje paran celi broj
Kod listova pila sa stlaenim zubima dovoljno je da odnos duine
lista i koraka ozubljenja daje cjelobrojnu veliinu

Trane testere

Povrina meuzublja utie na uinak tranih pila


Zatvoreno rezanje

Trane testere

a)
b)
c)
d)

Trouglasti zubi
Zubi sa produenim meuzubljem
Zubi sa prelomljenom lenom stranom
Zubi sa krivolinijskom lenom stranom

Priprema tranih testera


Ostvaruje se vea postojanost alata
Bolji kvalitet obraene povrine
Vei stepen iskorienja maine
Ekonominiji proces rezanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odredjivanje dimenzija lista trake


Spajanje krajeva trake
Seenje zuba
Razmet ili spljotavanje
Otrenje I poliranje zuba
Ravnanje lista
Valjanje lista
Buenje cilindricnih otvora
Postavljanje alata

Priprema trakastih testera


Dimenzije trake zavise od konstrukcije I tipa
maine.
Spajanje trake se obavlja zavarivanjem ili
lemljenjem.
Seenje zuba vri se na presama sa alatima za
prosecanje lima.
Kod uskotranih testera zubi se razmeu a kod
irokotranih se spljotavaju.

Trane testere
Testere sa spljotenim zubima su
u radu stabilnije zbog
simetrinog dejstva sile rezanja!
Nesimetrino dejstvo prouzrokuje
poprene vibracije.
Otrenje zuba:
1. Samo sa prednje strane
2. Samo sa zadnje strane
3. Kombinovano-debljina sloja
koji se skida max 0,02 mm

Priprema trakastih testera


Otrenje tranih testera vri se
elektrokorudnim ploastim tocilima sa
bakelitnim vezivom.
Posle otrenja vri se runo poliranje
(belegijanje) po grudnoj i lenoj povrini
brusevima.

Priprema trakastih testera


Ravnanje lista vri se radi otklanjanja
deformacija koje nastaju u toku rada, udarcima
ekia po listu.
Valjanje (otputanje) lista vri se radi
ostvarivanja pravilnog rasporeda napona po
irini lista I obezbedjenja vee krutosti alata.
Buenje cilindricnih otvora vri se na listu
kada se uoe pukotine.

Postavljanje testere na mainu


Treba potovati sledea pravila:
1. Rezna ivica zuba mora biti van toka za
veliinu visine zuba
2. Poloaj lista alata odredjuje predhodno
regulisan poloaj ose gornjeg toka u odnosu
na vertikalnu I horizontalnu ravan

Kvalitet bone povrine rezanja


Neravnine na bonim stranama su mnogo vee od
teorijskih neravnina, uzroci:
Pomereno teite sile rezanja
Nejednaka mehanika svojstva po duini lista pile
Vibracije pojedinih delova maine

Trane testere-z1
Kod trane pile, prema datim podacima, proraunati sledee:
a) Debljinu lista pile, ako je prenik toka D = 1250 mm i zateznu silu
b) Koji broj obrtaja ima pogonski toak trane pile ako je brzina rezanja v=38
m/s
c) Maksimalnu i minimalnu duinu lista pile i broj zuba, ako je osno rastojanje
tokova E=2500+-250 mm, a korak zuba t = 35 mm
d) Broj zuba koji jednovremeno vre rezanje ako je visina obrade h=600 mm
e) Broj zuba koji prolaze kroz propiljak za vreme jednog obrta toka
f) Optimalnu brzinu pomera ako je koeficijent profila zuba 0,24 , a koeficijent
naprezanja medjuzublja 3
g) Kolika je debljina strugotine koju skida jedan zub pile
h) Kolika je srednja sila rezanja i kolikom silom je optereen jedan zub ako je
izmerena prosena snaga za rezanje Pr = 25 Kw.

Trane testere-z1
Za dati prenik toka trane pile debljina lista je:

s = 0,001 D = 0,001 1250 = 1,25mm.


Zatezna sila kojom je potrebno zategnuti list po Fierovoj formuli iznosi:

Fz = 400 s 2 = 400 1,252 = 625daN


Za dati prenik toka i brzinu rezanja,broj obrtaja pogonskog toka iznosi :

v 60
38 60
n=
=
= 580 min 1
D 1,25 3,14
Srednja duina lista pile iznosi:

L = 1250 3,14 + 2 2500 = 8.926mm.

Trane testere-z1
Minimalna duina lista
L min . = D + 2 E min .

L min . = 1250 3,14 + 2 2250 = 8426mm.

Maksimalna duina lista


L max = D + 2 E max . L max . = 1250 3,14 + 2 2750 = 9426mm.
Broj zuba koji jednovremeno vre rezanje
zh =

h 600
=
= 17 zuba
t
35

Broj zuba koji prolazi kroz propiljak za vreme jednog obrta toka je :
zo =

D 1250 3,14
=
= 112 zuba
t
35

Trane testere-z1
Optimalna brzina pomera po radnoj sposobnosti lista pila iznosi :
u=

t v
(m/s) gde je:
h

u - brzina pomera u m/s

- koeficijent profila zuba


t - korak zuba u mm.
v - brzina rezanja u m /s
- koeficijent naprezanja meuz.
h visina rezanja u mm.

u=

0,24 35 38
= 0,177 m / s ili
3 600

Pomer po jednom zubu


u uz
=
v
t

uz =

u = 10,63m / min .

u t 0,177 35
=
= 0,163mm
v
38

Trane testere-z1
a) Debljina strugotine koju skida jedan zub iznosi :

t 2 0,24 35 2
e=
= 0,163mm.
=
h
3 600
f) Srednja sila rezanja iznosi
P 25000
FSR = =
= 657 N
v
38
Sila kojom je optereen jedan zub bie:

Fsr 657
Fz =
=
= 38,64 N
zh
17

Trane testere-z2
Na irokolisnoj tranoj pili trupari minimalnog razmaka osa pogonskog i
slobodnog toka 2,3 m i vertikalnog hoda slobodnog toka 250 mm, nalazi
se list irine 200 mm i debljine 1,4 mm.
Prenik toka je 1200 mm. Karakteristike alata su sledee:
korak ozubljenja 45 mm, visina zuba 17 mm, razmet 0,65 mm
Pogonski motor je snage 55 kW s brojem obrtaja 1500 min-1.
Maksimalna visina reza iznosi 700 mm.
Raspon pomonih brzina je 6-35 m/min. Pili se drvo jedininog otpora
rezanja 65 MPa.
Prenosni odnos s elektromotora na pogonski toak iznosi Dem/Dt=0,4.
Naprezanje koje se napinjanjem lista mora izazvati iznosi 160 MPa.
Radna temperatura lista pile je 55 C a okolna temperatura iznosi 15 C.
U praznome hodu maine izmerena je snaga 3,7 kW.

Trane testere-z2
Odrediti:
a) duinu lista pile i broj zuba, mm;
b) istezanje lista pile usled prednapinjanja i usled zagrevanja
(E=2,1105 MPa, T=1,6105 K-1), mm;
c) brzinu rezanja, m/s;
e) snagu rezanja ako je umax =7,79 m/min, kW;
f)

jedininu energiju rezanja neto, kWh/m2;

g) jedininu energiju rezanja bruto, kWh/m2;