You are on page 1of 12

Sau y l mt s sn phm xe ra :

1.Xy dng bn v chi tit

y l sn phm dp vut chi tit dng hnh hp c cc thnh bn nghing (gc


cn),ng thi phn y sn phm nghing.Do dp vut khng b nhn rch i hi
cc thng s cng ngh kh phc tp.

2 . Xc nh kch thc v hnh dng phi


Ngy nay,vi s pht trin mnh m ca cng ngh phn mm cng nghip c th cho
php ta tnh ton gn nh chnh xc kch thc phi.T ti u ha v nng cao h s
s dng vt liu,tit kim vt liu.
Sn phm sau khi dp vut:

3. Cc phng n cng ngh.

4. Xp hnh sn phm.
ng dng cng ngh s vo tnh ton xp hnh sn phm:
File Name : xerua
Material Type: CR-EG-DQSK
Material Thickness: 1.000 mm

Thickness Offset:

0.000 mm

Blank Area: 802897.250 mm2


Blank Perimeter: 3422.226 mm
Blank Weight: 6.263 kg
Min. Rectangular Blank: 1038.884 mm X 900.034 mm
Tnh ton cch xp hnh ti u t phn mm :

5. Xc nh cc thng s lc cng ngh.

d) Tnh ton gn vut:


Trong qu trnh dp vut cc chi tit hnh hp th tr lc ko phi vo trong ci nhng
v tr khc nhau ca ng bao l khng ging nhau : cc phn thnh thng,tr lc ko
phi vo trong ci nh hn so vi cc phn cong (gc hp).Thm vo , cc phn
cong,tr lc ko phi vo trong ci s tng ln nu bn knh cong gc ci gim
i.Chnh v vy m cc chi tit hnh hp c dp vut(k c bn thnh phm) u c
chiu cao khng ng u : chiu cao phn gc hp thng ln hn cc phn thnh
thng.S khng ng u iu kin ko phi dc theo ng bao ca ci cng gy ra s
khng ng u v trng thi ng sut phn thnh thng dn n ph hy chi tit (t
hoc rch).
to ra s ng u v iu kin ko phi vo trong ci trn ton b ng bao th
cc phn thnh thng ngi ta lm tng tr lc ko phi bng cc gn vut.Nhng gn
vut ny c tc dng cn tr s dch chuyn ca phi i vi ci:

Vi vic phi b ko qua gn vut s gy ra mt s hiu ng sau :


- Lc chn phi cn thit c th gim i khi xut hin gn vut.
- Phi b ko v bin dng qua gn vut lm chi phi c th b bin mng.
- Phi ko vo ci kh khn hn.
- Gim hin tng n hi li ca tm khi mc bin dng nh hoc tm b un l
ch yu.
- H thng chn s phc tp hn.
- B mt ca phi c th b co xc khi ko qua gn vut.

Sau y l s phn b gn vut trn vnh chn:

6.Chn thit b.
Khi chn my chng ta phi tun theo mt s nguyn tc sau :
- Loi my p v tr s hnh trnh ca my p cn phi ph hp vi nguyn cng cng
ngh
- Lc cng tc c to ra bi my p cn phi bng hoc ln hn lc cng ngh.
- Cng sut ca my phi
- Chiu cao kn ca my cn ph hp chiu cao kn ca khun
- Kch thc u trt,bn my cn m bo lp c khun v c cu cp phi.
- S hnh trnh u trt/pht cn ln nng cao hiu sut.
- Thun tin v an ton cho ngi s dng.

7. THIT K KHUN
1 khun
- Cm khun gm: + Na khun trn.
+ Na khun di.
+ Tr v bc dn hng.
- khun l mt chi tit c bn khng th thiu khi thit k. bn ca dng c(Chy,
ci) ph thuc rt nhiu vo bn v cng vng ca khun.Cht lng chi tit
dp v chnh xc kch thc ca n, mc mi mn tr v bc dn hng.v.vcng
u ph thuc vo bn v cng vng ca khun.
- m bo cng vng, chiu dy ca khun thng c chiu dy kh ln( H >
30 ), khun di thng c chiu dy ln hn khun trn. Ngoi ra, khun phi
c din tch ln lp t cc chi tit trn n.
- khun thng c ch to bng : + Gang c.
+ Lm bng thp tm CT3
+ Thp c.
- Hin nay, khun c tiu chun ha v c cung cp trn th trng.
Chy,ci dp vut v chn c ch to bng phng php c .

2. Tr v bc dn hng.
- Tr v bc dn hng l cm chi tit trong b khun, c bit l trong nhng b khun
lin tc, khun phi hp hay nhng b khun i hi chnh xc cao.
- Tr v bc dn hng c 2 loi:
+Tr v bc dn hng c bi .
+tr v bc dn hng khng bi.
- Hin nay tr v bc dn hng c tiu chun ha v c cung cp bi nhiu nh sn
xut .
3.Tng th khun dp

Phn tnh ton ti u bng cng ngh m phng s mi cc bn tham kho qua bi
vit sau :
http://news.metalformingvn.net/MO-PHONG-SO-TAO-HINH-TAM/Mo-phong-sodap-thung-xe-rua.html

8.Kt lun
Chi tit thng xe ra l mt trong nhng chi tit dp vut kh khn do c gc nghing ti
phn y v phn gc hp.
Chng ti tm hiu v hon thnh c nhng cng vic sau:
+ Xy dng c s quy trnh cng ngh dp thng xe ra.
+ Tnh ton, thit k hon thnh b khun dp thng xe ra.
+ Ti u ha cc thng s dp vut thng xe ra.
Hin nay cc sn phm xe ra c thng sn xut bng phng php dp vut ti Vit
Nam u phi nhp t nc ngoi nh Trung Quc,Australia Do hy vng y s l
mt trong nhng ng gp nhm sm ch to c sn phm ny ti nc ta.