You are on page 1of 1

Penggunaan Kad Pelaporan Latihan, KPM

1. Dapatkan kebenaran mengikuti kursus daripada Ketua


Jabatan masing-masing.
2. Selepas berkursus, minta pengesahan daripada Ketua
Jabatan/ Penyelia Kursus menggunakan kad ini.

KAD PELAPORAN LATIHAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN : 2014

3. Hantar kad ini ke Unit Pentadbiran untuk direkodkan dalam


BRP.
4. Pastikan setiap salinan sijil turut dikemukakan bersama kad
(sekiranya latihan yang dihadiri bersijil)

NAMA
:
________________________________________

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 Dasar Latihan


Sumber Manusia Sektor Awam :

NO.KAD PENGENALAN : _________________________

Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti


latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.

BAHAGIAN/ JABATAN : __________________________

JAWATAN : ____________________________________

ALAMAT TEMPAT : ______________________________


Sesiapa yang terjumpa kad ini hendaklah menyerahkanya ke
penama atau alamat berikut :
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1-5, Blok E12
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 W.P PUTRAJAYA
(u.p: Bahagian Sumber Manusia)

BERTUGAS

______________________________
______________________________

NO.TELEFON

: Pejabat _______________________
: Rumah / Mobile ________________