You are on page 1of 7

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

STUDIJ PRVOG CIKLUSA, II. GODINA STUDIJA

CASE STUDY

MOTORNA ULJA

Predmet: Istraivanje marketinga


Profesor: dr. sc. Saa Vuji
Asistent: dipl.ecc. Aida Abduzaimovi

Travnik, Prosinac, 2014.

Sadraj

1. UVOD.........................................................................3
2. PROBLEM U FOKUSU..................................................4
3. ANALIZA ALTERNATIVNIH RJEENJA............................5
4. IMPLEMENTACIJA........................................................6
5. ZAKLJUAK................................................................7

1. UVOD
Potreba za oglaavanjem na tritu u dananje vrijeme je neophodna za ostvarivanje,
unaprijeenje i razvijanje ekonomske aktivnosti. Oglaavanje je vrsta komunikacije kojoj je
svrha informiranje, obavjetavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. U
vrijeme ubrzanog ekonomskog svijeta, svako poduzee ima cilj pribliiti se potroaima te ui
u njihovu svijest. Najbolji nain da se to ostvari dolazi iz oglaavanja koje je prikladno za oko
i lijepo za uho. Reklame i publicitet poduzea predstavlja jednu opu sliku tog poduzea u
svijesti samog potroaa. Reklama sadri injenice, informacije i poruke o proizvodu ili
uslugama koje se reklamiraju i obino je to plaena vrsta oglaavanja, dok publicitet
predstavlja neplaenu vrstu promocije, koja je korisna za unaprijeenje pordaje i obino se
prenosi od potroaa od potroaa, dakle predstavlja neplaenu vrstu oglaavanja i moe biti
pozitivan i negativan. Razvojem interneta i TV a sve je vei broj korisnika i potreba za
oglaavanjem je vea i pa je na tim poljima i najvea potreba za istim.

2. PROBLEM U FOKUSU
Problem ovoga rada je eksperimentalni pokuaj oglaavanja poduzea Motorna ulja d. d. da se
utvrdi hoe li pod utjecajem oglaavanja kupci stei uvjerenje da je Motol ulje uinkovitije
motorno ulje za automobile u ondosu na konkurenciju iz vieg cjenovnog razreda.
Eksperiment je proveden iz dva dijela, u prvom dijelu je 428 ljudi bilo izloeno oglaivakoj
poruci kojom je poduzee nastojalu ui u auto moto asopise, a drugi dio je prestavljao
oblik promocije tv - spotovima koji bi se prikazivali u automobilskim emisijama i sl. te je ovaj
drugi dio proved na 240 ispitanika. Odgovori su razmatrani samo u smislu da su odgovori
pozitivni, tj. da predstavljaju ulje Motol kao najbolje ulje openito, kao i da je najbolje ulje za
automobile iz vieg cjenovnog razreda. Rezultati ove vrste eksperimenta su pokazali da 21%
ispitanika nakon oglaavanja misli da je to najbolje ulje, dok 44% ispitanika misli da je
najbolje ulje iz vieg cjenovnog razreda. Ovaj eksperiment je proveden na terenu tako da on
ima eksternu valjanostt. Eksterna valjanost / validnost zavisi openito od prikupljenih
rezultata prikupljenih iz eksperimentalnih jedinica.

3. ANALIZA ALTERNATIVNIH RJEENJA


Pod pojmom eksperiment podrazumijevamo situaciju u kojoj se mjeri djelovanje jedne pojave
na drugu. Odabrana eksperimentalna jedinica daje mogunost zakljuivanja iz dobivenih
rezultata nekim opim zakonitostima, tj. realnije je. Eksperiment je po pravilu veoma skupa
organizaciona forma prikupljanja primarnih podataka. Da bi se uspjeno obavio jedan
eksperiment, posebno ako su metodoloka rjeenja suptilnija, potrebno je imati na
raspolaganju i relativno dug vremenski period.
Pokuaj oglaavanja poduzea Motorna ulja d.d. proao je nezadovoljavajue. U dva pokuaja
poduzee svojim oglaavanjem nije uspjelo imati preko 50% pozitivnih i oekivanih
odgovora.
Alternativa 1: Provesti eksperiment na bazi ispitanika koji dolaze iz svijeta automobilizma
kako bi se dobili vjerodostojniji odgovori i rezultati.
Alternativa 2: Oglaavanje provesti na vei broj ispitanika.
Alternativa 3: Pronai adekvatne naine za oglaavanje i njihovo prilagoavanje ljudima iz
svijeta automobilizma

4. IMPLEMENTACIJA
Kao najbolje rjeenje ovoga problema za poduzee Motorna ulja d.d. ponudili smo nekoliko
alternativa, ali je najprihvatljivija alternativa br. 1. Dosad provedeno istraivanje pokazalo je
da neadekvatno provedeno istraivanje i pokuaj oglaavanje ne daje eljene ni rave rezultate.
Alternativa koja glasi Provesti eksperiment na bazi ispitanika koji dolaze iz svijeta
automobilizma kako bi se dobili vjerodostojniji odgovori i rezultati. znai da dosadanje
istraivanje nije bilo adekvatno provedeno, ispitanici nisu bili iz ekonomske grane tako da
nisu mogli dati adekvatne odgovore. Unaprijeenje oglaavanja znai da se potoaima
predstavi proizvod na najbolji mogui nain i da se izbjegnu neeljeni negativni rezultati.

5. ZAKLJUAK
Oglaavanje kao sredstvo davanja informacija i upoznavanja kupaca sa proizvodom
predstavlja osnovni oblik ulaska u svijest potroaa. Adekvatno istraivanje predstavlja jedan
pokazatelj kako je proizvod pozicioniran na tritu i kakva je slika potroaa o proizvodu, al i
samom poduzeu. Potreba za oglaavanjem u ekonomskom svijetu je velika. Novi proizvodi
se plasiraju na trite neprekidno tako da je potreba za isticanjem i prepoznatljivou u moru
istih, ili slinih prijeko potrebna. Svijest potroaa o proizvodu dovest e do kupovine samog
proizvoda, a pozitivan stav je potrebno izgraditi i stei napornim radom i adekvatnim
pribliavanjem potroaima oglaavanjem.