You are on page 1of 1

Apa yang Perlu Ada dalam Profil PPB Individu Guru?

Profil PPB Individu itu membawa maksud, Profil Pembangunan Profesional Berterusan.
"Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata ia bersesuaian dengan persaingan
pendidikan abad ke-21 dan transformasi pendidikan untuk melahirkan modal insan bertaraf dunia
yang mampu bersaing dan mengharungi cabaran peringkat antarabangsa. Katanya, profesion guru
abad ini dibina atas dasar persaingan, iaitu pendidikan selepas tamat persekolahan, latihan dan
pembangunan kerjaya."
BAHAGIAN KULIT DEPAN FAIL PROFIL PPB INDIVIDU
Nama:
Jawatan:
Tempat Bertugas:
BAHAGIAN ISI FAIL
A. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
1. Vitae Kurikulum
2. Falsafah Pendidikan Negara
3. Skop Kerja
4. sasaran Kerja Tahunan
B. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL
1. Matlamat Pengajaran/Kepimpinan Masa Hadapan
2. Cadangan Aktiviti untuk Penambahbaikan
3. Penyertaan dalam Aktiviti PPB
C. SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI
1. Senarai Tugas dan Tanggungjawab
2. Sumbangan kepada KPM/JPN/PPD
3. Penulisan/Penerbitan
D. BAHAN BUKTI DALAM PdP/KEPIMPINAN
1. Sukatan Mata Pelajaran/Rancangan Mengajar dan Penilaian/Perancangan Strategik
2. Contoh Hasil Kerja
E. ANUGERAH /PENCAPAIAN
1. Anugerah Perkhidmatan
2. Anugerah dalam PdP/Kepimpinan/Lain-lain
3. Jemputan untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan dan Lain-lain
F. PENILAIAN PdP/KEPIMPINAN
1. Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran/Kepimpinan
2. Rakaman Video Pengajaran/Kepimpinan
3. Maklum Balas dan Penilaian daripada Murid/Ketua Jabatan
Vitae Kurikulum terdiri daripada maklumat peribadi (seperti nama, alamat), rekod perkhidmatan,
pencapaian, senarai kursus yang dihadiri dan perkara-perkara lain yang berkaitan.