You are on page 1of 39

1.

:
) hypogastrium
) mesogastrium
) epigastrium
2. regio umbilicalis?
) mesogastriumu
) hypogastriumu
) epigastriumu
3. regio pubica?
) mesogastriumu
) hypogastriumu
) epigastriumu
4. , epigastriumu:
) regio pubica, regio lateralis dextra et sinistra
) regio epigastrica, regio hypochondriaca dextra et sinistra
) regio umbilicalis, regio inguinalis dextra et sinistra
5. , mesogastriumu:
) regio umbilicalis, regio lateralis dextra et sinistra
) regio lateralis dextra et sinistra, regio pubica
) regio epigastrica, regio umbilicalis et regio pubica
6. , hypogastriumu:
) regio lateralis dextra et sinistra, regio epigastrica
) regio umbilicalis, regio hypochondriaca dextra et sinistra
) regio pubica, regio inguinalis dextra et sinistra
7. .
:
) regio umbilicalis, regio epigastrica regio inguinalis
b)regio epigastrica, regio mesogastrica regio hypogastrica
) epigastrium, mesogastrium hypogastrium
8. (fibrae intercrurales)
:
) anulus inguinalis superficialis

b)anulus inguinalis profundus


9.
Michaelis- - :
) spinae iliacae posteriores superiores
b)spinae iliacae posteriores inferiores
) spinae iliacae anteriores superiores
10. m. rectus abdominis :
) nn. intercostales VII-XII nn. lumbalis I-III
b)nn. intercostales V-XI n. lumbalis I
) nn. intercostales VII-XII n. lumbalis I
11. m. transversus abdominis :
) nn. intercoslales VII-XII nn. lumbales I-II
b)nn. intercostales VII-XII n. lumbalis I
) nn. intercostales VI-XII n. lumbalis I
12. m. obliquus internus abdominis :
) nn. intercostales V-XII nn. lumbales I-III
b)nn. intercostales VII-XII n. lumbalis I
) nn. intercostales VI-XII n. lumbalis I
13.M. transversus abdominis :
)
)
).
14. ,
, (prelum
abdominale), :
) ,
) , ,
) , ,
15. ,
(prelum abdominale)?
)
) m. rectus abdominis, m. lattisimus dorsi
) m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis m. quadratus lumborum
16. ,
(fascia transversalis) :
) lig. interfoveolare, septum femorale fascia umbilicalis
b)lig. lacunare, lig. pectineale fascia umbilicalis
) lig. inguinale, lig. interfoveolare septum femorale
17. (canalis inguinalis) :
) anulus inguinalis profundus fovea inguinalis lateralis
b)anulus inguinalis profundus anulus inguinalis superficialis

) anulus inguinalis superficialis anulus femoralis


18. ,
(canalis inguinalis):
) lig. reflexum, falx aponeurotica lig. pectineale
b) lig. interfoveolare, lig. reflexum falx aponeurotica
) lig. interfoveolare, tendo conjunctivus lig. lacunare
19.
(anulus inguinalis superficialis):
) crus laterale, crus mediale fibrae intercrurales
b) fibrae intercrurales, septum femorale lig. reflexum
) crus laterale, crus mediale tendo conjuctivus
20. ?
) fovea inguinalis medialis anulus inguinalis profundus
b) fovea inguinalis lateralis, canalis inguinalis anulus inguinalis superficialis
) fovea inguinalis medialis anulus inguinalis superficialis
21. ?
) fovea inguinalis lateralis, anulus inguinalis profundus, canalis femoralis
anulus inguinalis superficialis
b) fovea inguinalis lateralis, canalis inguinalis anulus inguinalis superficialis
) fovea inguinalis lateralis, prednji zid preponskog kanala, canalis inguinalis anulus
inguinalis superficialis
22.
:
) plica umbilicalis mediana, plicae umbilicales laterales plicae epigastricae
b) plica umbilicalis media, plicae umbilicales mediales plicae umbilicales laterales
) lig. umbilicale medium, ligg. umbilicalia lateralia plica epigastrica
23.
?
) foveae vesicales, foveae umbilicales mediales foveae umbilicales laterales
b) fovea vesicalis, fovea inguinalis medialis fovea inguinalis lateralis
) foveae supravesicales, foveae inguinales mediales foveae inguinales laterales
24. ?
) mezoi, ligamenta omenta
b) mesocolon, omentum majus plica umbilicalis lateralis
) mesenterium, lig. pancreaticolienale plica umbilicalis mediana
25.
(bursa omentalis)?
) ,
) ,
) ,
26. (canalis

inguinalis)?
) fascia transversalis
b) fascia umbilicalis
) fascia inguinalis
27.
(bursa omentalis). :
) recessus gastricus, recessus lienalis recessus omentalis superior
b) recessus superior omentalis, recessus inferior omentalis reccssus lienalis
) recessus posterior omentalis, recessus superior omentalis recessus lienalis
28. (bursa
omentalis)?
) pancreas
) mesocolon transversum
) gaster
29. (bursa
omentalis)?
) gaster, pancreas omentum minus
b) omentum majus, omentum minus pancreas
) omentum minus, gaster lig. gastrocolicum
30. , ,
(bursa omentalis)?
) pancreas, glandula suprarenalis sinistra ren sinister
b) pancreas, lien gaster
) pancreas, lien, ren sinister
31. bursae omentalis foramen
epiploicum Winslowi?
)
)
).
32. bursae omentalis
foramen epiploicum Winslowi?
) hepar, ren dexter, v. cava inferior omentum minus
b) hepar, lig. hepatoduodenale, v. portae pancreas
) hepar, duodenum, v. portae v. cava inferior
33.
(vestibulum) bursae omentalis:
) plica a. hepaticae communis plica hepatogastrica
b) plica gastropancreatica plica a. hepaticae communis
) plica gastrolienalis plica gastropancreatica
34.
mezoi?
) mesenterium, mesocolon transversum mesocolon sigmoideum

b) mesenterium, mesocolon descendens mesoduodenum


) mesenterium, mesocecum mesocolon ascendens
35. Petit-o (trigonum lumbale) :
) m. obliquus internus abdominis, lig. intertransversarium m. transversus abdominis
) m. obliquus externus abdominis, crista iliaca m. obliquus internus abdominis
) m. obliquus externus abdominis, crista iliaca m. latissimus dorsi
36. , m. errectora spinae
Grynfellt- (tetragonum lumbale Grynfellti)?
) m. obliquus internus abdominis m. serratus posterior inferior
) m. transversus abdominis m. serratus posterior inferior
) m. obliquus externus abdominis m. serratus posterior inferior
37. , .
:
a) m. quadratus lumborum, m. transversus abdominis m. psoas minor
) m. psoas major, m. quadratus lumborum mm. intertransversarii lumborum
) m. psoas major, m. psoas minor m quadratus lumborum
38. , .
:
a) m. transversus abdominis fascia transversalis
) m. obliquus internus abdominis m. transversus abdominis
) m. obliquus externus abdominis fascia thoracolumbalis - m. latissimus dorsi
39. :
a) m. transversus abdominis m. serratus posterior inferior
) m. obliquus internus abdominis. m. serratus posterior inferior
) m. obliquus externus abdominis m. latissimus dorsi
40. :
a) aponeurosis lumbalis - m. transversus abdominis
) fascia lumbalis - m. transversus abdominis
) fascia thoracolumbalis - m. latissimus dorsi
41. ?
a) spatium sternocostale tetragonum lumbale
) trigonum lumbale trigonum lumbocostale
) trigonum lumbale tetragonum lumbale
42.
:
a) fascia transversalis
) fascia abdominis profunda
) fascia abdominalis
43.
?
a) a. iliacae internae, a. femoralis aortae thoracicae
) a. thoracicae internae, aortae abdominalis aortae thoracicae

) a. iliacae comnumis, aortae abdominalis a. femoralis


44.
:
a) a. circumflexa ilium superficialis a. circumflexa ilium profunda
) a. epigastrica superficialis a. epigastrica inferior
) a. epigastrica inferior a. circumflexa ilium profunda
45.
(v. cava superior et v. cava inferior)?
)
)
)
46. (caput Medusae)
,
(v. cava inferior) (v. portae). :
a) vv. subcutaneae abdominis vv. paraumbilicales
) vv. epigastricae superiores vv. epigastricae inferiores
) vv. cutaneae abdominis vv. umbilicales
47.
(plexus lumbalis). :
a) n. genitofemoralis n. cutaneus femoris lateralis
) n. ilioinguinalis n. iliohypogastricus
) n. obturatorius n. femoralis
48. (cavum peritonei)?
)
)
)
49. (cavum
peritonei) :
a) mesocolon transversum
) mesenterium
) omentum majus
50.
. :
a) gaster, duodenum, jejunum. ileum
) hepar, lien, gaster pancreas
) hepar, lien, gaster colon
51.
. :
a) jejunum, ileum, colon i gaster
) jejunum, ileum, cecum i colon

) duodenum, jejunum, ileum i lien


52. (cavum peritonei), , ?
)
)
)
53. ,
?
a) bursa omentalis, recessus subphrenicus dexter et sinister
) bursa omentalis, recessus duodenalis superior et inferior
) bursa omentalis, recessus retroduodenalis recessus retrocecalis
54.
:
a) gaster, hepar, ren dexter et sinister lien
) gaster, lien, jejunum ileum
) gaster, duodenum, jejnum ileum
55.
:
a) aorta abdominalis, v. cava inferior, ren colon
) ren, ureter, intestinum tenue aorta abdominalis
) ren, glandula suprarenalis, ureter, aorta abdominalis v. cava inferior
56.
:
a) colon ascendens et descendes, duodenum pancreas
) gaster, duodenum, jejunum ileum
) duodenum, colon transversum, cecum pancreas
57. (cavum
peritonei) :
) , ,
) , ,
) , ,
58.
?
a) sistem v. cavae superior sistem v. cavae inferior
) sistem v. portae sistem v. cavae superior
) sistem v. cavae inferior sistem v. portae
59. (gaster s. ventriculus) :
)
)
)

60.
(gaster):
a) pars cardiaca, fundus ventriculi corpus ventriculi
) pars cardiaca, pars pylorica corpus ventriculi
) ostium cardiacum, fundus ventriculi pars pylorica
61. :
a) m. rectus abdominis m. quadratus lumborum
) m. rectus abdominis m. psoas major
) m. rectus abdominis m. transversus abdominis
62.
(m. obliquus externus abdominis)?
a) lig. inguinale Pouparti arcus ileopectineus
) lig. inguinale Pouparti lig. lacunare
) lig. lacunare lig. pectineale
63.
(curvatura ventriculi major) :
a) lig. gastrophrenicum, lig. gastrolienale lig. gastrocolicum
) lig. gastrolienale, lig. hepatogastricum lig. hepatoduodenale
) lig. hepatogastricum, lig. gastrocolicum lig. gastroduodenale
64. (lectulus
ventriculi):
a) pancreas, duodenum ren dexter
) gaster, lien duodenum
) ren sinister, pancreas lien
65. . :
a) plexus lienalis, plexus pancreaticus plexus renalis
) plexus gastrici, plexus hepaticus plexus lienalis
) plexus gastrici, plexus duodenalis plexus pancreaticus
66. (duodenum) :
a) pars superior, pars descendens pars inferior
) pars superior, pars descendens pars sinistra
) pars superior, pars inferior, pars lateralis
67. :
) ___________________________________
) ___________________________________
) ___________________________________
68. . :
)_________________________
) _________________________
) _________________________

) _________________________
69. :
) _________________________
) _________________________
) _________________________
) _________________________
) _________________________
70. aponeuroze m. obliquus externus abdominis-,
spina iliaca anterior superior tuberculum pubicum, :
__________________________
71. (fascia transversalis),
(hiatus subinguinalis),
:
__________________________
72.
:
a) a. thoracica interna
) aorta thoracica
) _________________________
) _________________________
) _________________________
73. ,
(anulus inguinalis profundus):
a) lig. inguinale - Pouparti
) lig. interfoveolare Hesselbachi
) septum femorale
) lig. lacunare
74. (anulus inguinalis profundus),
, :
a) fovea inguinalis lateralis
) fovea inguinalis medialis
75. A. epigastrica superior a. epigastrica inferior .
, ,
?
)_________________________
) _________________________
76. (v. cava inferior)
(v. portae) ,
"caput Medusae", :
)_________________________
) _________________________

77. (v. umbilicalis):


)
)
78. , :
__________________________
79. Varices esophagei
, .
:
) v. cavae superior :
) v. azygos 1) ,
) v. portae 2) ,
) v. cavae inferior 3) ,
4) ,
80. :
)
)
) ,
)
81. Liquor peritonei :
_________________________
82. (cavum peritonei)
:
_________________________
83. (omentum minus) . :
) ________________________
) ________________________
84. (omentum majus) :
)__________________________________
) __________________________________
85. :
) _________________________
)_________________________
) _________________________
86. (gaster s. ventriculus) :
:
) antrum pyloricum 1) ,
) corpus 2) , ,
) cardia 3) ,
) canalis pyloricus 4) , ,
) fundus 5) ,

87. (gaster s. ventriculus) :


)________________________
) ________________________
88.
(curvatura ventriculi minor)?
:
a) a. gastrica dextra 1) ,
) a. gastrica sinistra 2) ,
) a. gastroepiploica dextra 3) ,
) a. gastroepiploica sinistra 4) ,
89.
(curvatura ventriculi major)?
) a. gastrica dextra 1) ,
) a. gastrica sinistra 2) ,
) a. gastroepiploica dextra 3) ,
) a. gastroepiploica sinistra 4) ,
90. ( ):
__________________________
91. ( ):
__________________________
92. Glandulae pyloricae :
) ,
)
93. Glandulae gastricae proprie :
) ,
)
94.
(recessus costodiaphragmaticus)
, :
__________________________
95.
, :
__________________________
96. :
)
)
)
)
97. , :

__________________________
98. ,
1mm, :
__________________________
99. , bulbus
duodeni:
a) pars descendens duodeni
) pars ascendens duodeni
) pars inferior duodeni
) pars superior duodeni
100. ?
)
)
)
101. , :
)
)
)
102. ,
:
a) pars inferior duodeni
) pars superior duodeni
) pars ascendens duodeni
) pars descendens duodeni
103. bulbus duodeni?
)
)
)
104. pars descendens duodeni?
)
)
)
) ,
105. pars inferior duodeni?
)
)
)
106. bulbus duodeni :
a) arcus pancreaticoduodenalis superior
) arcus pancreaticoduodenalis inferior
) a. hepaticae propriae,a. gastroepiploicae dextrae a. gastroduodenalis

107. pars descendens duodeni papilla duodeni major :


) papilla duodeni minor
) papilla duodeni minor
) papilla duodeni minor
108. (jejunum)?
)
)
)
109. flexura duodenojejunalis?
)
) (situs abdominis superior)
) (situs abdominis inferior)
110. (ansae intestinales) :
)
)
)
111. ?
) 3-4 m
) 4-5 m
) 5-6 m
112. (ostium ileocecale) :
)
)
113. (radix mesenterii)?
a) corpus pancreatis
) cauda pancreatis
) processus uncinatus
114. (radix mesenteri) :
) 25 cm
) 18 cm
) 10 cm
) 15 cm
115. (mesenterium)?
) -
) ostiuma ileocecale
) flexurae duodeno-jejunalis
116. Payerove (folliculi
lymphatici aggregati)?

)
)
)
117. flexura duodeno-jejunalis?
)
)
)
118. , , (intestinum crassum)?
)
)
)
119. (colon transversum) taenia libera?
)
)
)
120. cecum?
)
)
)
121. colon transversum?
)
)
)
122. colon descendens?
)
)
)
123. Riolan-
?
a) a. colica dextra a. colica media
) a. colica dextra a. colica sinistra
) a. colica media a. colica sinistra
124. ostium processus vermiformis-a?
) Halle-
) Lanz-
) Mac Burny-
125. a. appendicularis?
) a. cecalis posterior
) a. ilcecolicae
) a. cecalis anterior

126. , ?
a) flexura coli dextra
) flexura coli sinistra
127. radix mesocoli transversi
, :
)
)
)
128. Colon descendens :
)
)
129. ?
)
)
130. , (facies diaphragmatica)
:
__________________________
131. , :
)
)
)
132.
( ):
__________________________
133. area nuda?
) facies visceralis hepatis
) facies diaphragmatica hepatis
) facies diaphragrmatica hepatis
134.
impressio gastrica:
a) lobus caudatus
) lobus quadratus
) lobus dexter
) lobus sinister
135. fossa vesicae felleae?
a) porta hepatis
) fissura sagitalis dextra hepatis
) fissura sagitalis sinistra hepatis

136.
?
) . ,
) ,
) ,
137. omentum minus?
) fissurae sagittalis sinistrae
) portae hepatis sulcusa v. umbilicalis
) portae hepatis fossae lig. venosi
138. portu hepatis:
a) a. hepatica propria, v. portae vv. hepaticae
) a. hepatica propria vv. hepaticae
) a. hepatica propria v. portae
139. sulcusa v. cavae inferior :
) (fissura sagittalis dextra)
) (fissura sagittalis dextra)
) (fissura sagittalis sinistra)
) (fissura sagittalis sinistra)
140. fossae vesicae felleae :
) (fissura sagittalis sinistra)
) (fissura sagittalis sinistra)
) (fissura sagittalis dextra)
) (fissura sagittalis dextra)
141. Lig. teres hepatis ,
:
a) lig. triangulare dextrum
) lig. triangulare sinistrum
) lig. falciforme hepatis
) lig. coronarium hepatis
142. , :
__________________________
143. (lobuli hepatis)
, :
__________________________
144. , ,
:
a) ductus hepaticus dexter, ductus hepaticus sinister, ductus hepaticus communis ductus
choledochus
) ductus hepaticus communis, ductus choledochus ductus cysticus
) ductus hepaticus communis, ductus choledochus vesica fellea

145. , , ?
)
)
)
146. :
) ________________________
)________________________
) ________________________
147. , , ?
)
)
)
)
148. ?
) ________________________
) ________________________
149. :
__________________________
150. ductus pancreaticus accessorius?
a) isthmusa pancreatis
) caudae pancreatis
) corpusa pancreatis
) caputa pancreatis
151. (ampulla hepatopancreatica)?
) ________________________
)________________________
152. (ampulla hepatopancreatica)?
__________________________
153. ductus pancreaticus accessorius?
__________________________
154. :
__________________________
155. ?
__________________________
156. , , hillus lienis?
a) facies colica lienis
) facies gastrica lienis
) facies renalis lienis

157. :
) ,
) ,
) , ,
) , , ,
158. :
) ________________________
)________________________
159. (extremitas anterior)?
a) lig. phrenicocolicum
) lig. gastrolienale
) lig. phrenicolienale
160. :
) ________________________
)________________________
) ________________________
161. ?
) m. quadratus lumborum m. psoas major
) m. obliquus internus abdominis
) ,m. psoas major m. quadratus lumborum
162. ,

:
__________________________
163. Bochdalek- ?
)
)
)
)
164. ?
)
)
165. ?
)
)
)
166.
:
)
)

)
)
)
167.
(medulla renis):
a) pars radiata lobuli corticalis
) corpuscula renis
) pyramides renales
) tubuli colligentes
168. :
)
) capsula fibrosa
) capsula adiposa
169. (sinus renalis)?
a) pelvis renalis
) a. et v. renalis
) calices minores et calices majores
) plexus renalis
) ductus papillares
170. :
) ________________________
) ________________________
171. (cortex renis)?
a) corpuscula renis, canaliculus ansiformis tubuli colligentes
) corpuscula renis tubuli renales contorti
) tubuli renales contorti tubuli colligentes
172. (cortex renis)?
a) columnae renales pars radita lobuli corticalis
) pars convoluta pars radiata lobuli corticalis
) columnae renales pars convoluta lobuli corticalis
173. :
a) aa. arcuatae
) aa. interlobares
) aa. interlobulares
) arteriolae rectae
174. , :
a) pars abdominalis pars pelvina
) pars abdominalis, pars iliaca pars pelvina
) pars iliaca pars pelvina
175. :
a) a. spermatica interna (a. ovarica) n. iliohypogastricus

) m. psoas major n. genitofemoralis


) m. psoas major a. spermatica interna (a. ovarica)
176. ,
, :
________________________
177. linea terminalis pelvis?
)
)
)
178. ,
flexurae marginalis uretera :
________________________
179. Halle- :
)
)
180 ostium ileocecale?
) Halle-
) Lanz-
) Mac Burny-
181. (taenia libera,
taenia mesocolica i taenia omentalis)?
__________________________
182. (cecum) (appendix vermiformis) :
)
)
)
183. , :
___________________________
184. (cortex) (
):
) __________________________
) __________________________
) __________________________
185. (cortex)
:
)
)
186. (medulla) . :
) __________________________

) __________________________
187. " " (ren mobile) ?
)
)
188. a. suprarenalis inferior:
a) aorta abdominalis
) a. phrenica inferior
) a. testicularis s. ovarica
) a. renalis
189. v. suprarenalis dextra:
a) v. testicularis s. ovarica
) v. phrenica inferior
) v. cava inferior
) v. renalis
190. aortae abdominalis :
)
)
191. aortae abdominalis :
)__________________________
)__________________________
) __________________________
) __________________________
) __________________________
) __________________________
192. aortae abdominalis?
________________________
193.
plica gastropancreatica:
a) a. gastrica dextra
) a. gastrica sinistra
) a. gastroduodenalis
) a. pancreaticoduodenalis inferior
194. A. hepatica communis :
a) a. mesentericae superior
) a. mesentericae inferior
) a. hepaticae propriae
) truncusa celiacusa
195. , aortae abdominalis ,
'' ''?
a) a. suprarenalis media
) a. renalis

) a. mesenterica superior
) a. mesenterica inferior
196. '' '' :
) __________________________
) __________________________
)__________________________
197. :
__________________________
198. a. hepatica propria :
a)lig. hepatoduodenale
) mesenterium
) lig. gastrocolicum
) lig. hepatogastricum
199. '' '':
a) a. hepatica propria, ductus cysticus a. cystica
) a. cystica, ductus choledochus a. hepatica propria
) a. cystica, ductus hepaticus communis ductus cysticus
) a. cystica, ductus choledochus ductus cysticus
200. :
a)colon ascendens
) colon transversum
) colon descendens
) colon sigmoideum
201. :
a) a. colica media et a. colica sinistra
) a. ileocolica et a. colica dextra
) a. colica dextra et a. colica sinistra
) a. ileocolica et a. colica media
202. A. retropyelica :
a) a. suprarenalis mediae
) a. suprarenlis superior
) a. mesentericae inferior
) a. renalis
203. a. ovarica :
a)mesoovarium
) mesosalpinx
) lig. suspensorium ovarii
) lig. ovarii proprium
204. a. colica sinistra:
a) a. colica dextra
) a. mesenterica inferior

) a. colica media
) a. mesenterica superior
205. Sudeck- ()?
a) a. sigmoidea superior et a. sigmoidea media
) a. colica sinistra et a. sigmoidea superior
) a. sigmoidea media et a. sigmoidea ima
) a. sigmoidea ima et a. rectalis superior
206. V. suprarenalis sinistra :
a) v. renalis sinistra
) v. suprarenalis media
) v. cava inferior
) v. phrenica inferior
207. a. iliacae
externae:
) a. epigastrica superficialis
) a. epigastrica superior
) a. epigastrica inferior
) a. circumflexa ilium superficialis
208. VV. hepaticae :
a) v. mesenterica superior
) v. renalis dextra
) v. portae
) v. cava inferior
209. plexus aorticus
abdominalis:
a) g. mesentericum superius et ganglia aorticorenalia
) g. mesentericum superius et inferius
) g. mesentericum inferius
) g. mesentericum superius
210. plexus
celiacusa:
a) n. splanchnicus major, minor et pl. hypogastricus superior
) n. splanchnicus major, minor, nn. splanchnici lumbales grane pl. aorticoabdominalisa
) n. splanchnicus major, minor et n. phrenicus
211. pl. celiacusa?
) __________________________
) __________________________
212. plexus celiacus:
)
) nn. erigentes

) ganglion mesentericum inferius


213. Ganglia aorticorenalia :
a)plexus aortico abdominalis-a
) plexus celiacus-
)
214. Plexus gastricus :
.
) plexus aortico abdominalis-
) plexus celiacus-a
215. plexus aortico abdominalis- :
________________________
216. plexus aortico abdominalis- :
a)plexus mesentericus inferior, plexus iliaci, plexus hypogastricus superior
) plexus gastricus, plexus hepaticus, plexus pancreaticus, plexus lienalis plexus
mesentericus superior
) plexus suprarenalis, plexus renalis, plexus uretericus plexus testicularis (ovaricus)
217. pars abdominalis
systematis sympathici:
) : nn. lumbales
) ganglion mesentericuin superius
) , aortu abdominalis
)
218. plexus aorticus
abdominalis:
) ganglia celiaca
) nn. splanchnici lumbales
)
) ganglia aorticorenalia
219. ganglion celiacus?
) pl. celiacus-a
)
)
220. plexus celiacus:
)

)
) pl. aorticus abdominalis
) 6
221. plexus aorticus
abdominalis:

) aortu abdominalis
) ,
) , ,
222. plexus subserosus ?
)
)
)
223. colona
descendens :
a) n. splanchnicus lumbalis II
) nn. erigentes
) n. phrenicus dexter
) n. vagus dexter
224. nn. splanchnici lumbales?
) gangliona simpatikusa
) pl. celiacus
) gangliona simpatikusa
225. Nodi lymphatici lumbales :
) 4
) 3
) 2
226.
:
)
)
)
)
227. :
) ______________________
) ______________________
) ______________________
228. ductus thoracicus:
)
) hiatus esophageus
) truncus lumbalis dexter et sinister et truncus intestinalis
)
229.
:
)
)
)
)

230. :
)

231. , ,
:
) 9. , 10. 11.
) 8. , 9. 10.
) 7. , 8. 9.
232. ,
. :
________________________
233. :
________________________
234. :
)
)
)
235. :
)
)
)
236. :
)
)
)
237. (canalis inguinalis) (punctum
resistenciae minoris) ?
________________________
238. v. portae hepatis (
):
)
) varices esophagei
)
)
239. (hernia inguinalis indirecta)?
) canalis femoralis
) , , scrotum
) plica umbilicalis lateralis

) plica umbilicalis medialis


240. (
)?
) ala ossis sacri
)
) processus-a costariusa
) articulatio sacroiliaca
241. cecuma?
a) cisterna chyli truncus intestinalis nodi lymphatici ileocolici nodi lymphatici
mesenterici superiores
) nodi lymphatici ileocolici nodi lymphatici mesenterici superiores truncus intestinalis
cisterna chyli
) nodi lymphatici mesenterici superiores cisterna chyli nodi lymphatici ileocolici ductus
thoracicus
) truncus intestinalis nodi lymphatici ileocolici nodi lymphatici mesenterici superiores
cisterna chyli
242. (
)?
a) tuberculum pubicum
) spina iliaca anterior superior
) crista iliaca
) synchondrosis xiphisternalis
243. punctum resistentie minoris
. :
) anulus inguinalis profundus
) conjuctivus i a. ,v. epigastricae inferior
) fascia transversalis i peritoneum parietale
) herniae directae
244.
( )?
a) lig. supraspinale
) lig. interspinale
) lig. flavum
) lig. longitudinale posterius
245. , :
a) bursa omentalis
b) recessus hepatorenalis
) recessus intersigmoideus
) recessus subphrenicus dexter
246. anulus inguinalis profundus-
. :
)
) fasciae transversalis

) n. iliohypogastricus
)
247. ,
?
a)bursu omentalis
) recessus intersigmoideus
) recessus subphrenicus dexter
) recessus hepatorenalis
248.
( )?
a)appendices epiploicae
) peritoneum parietale
) teniae coli
) haustrae coli
249. fundus vesicae felleae?
) m. rectus abdominis
) 5cm
)
)
250. pyramides renales ( )?
)
) cortex-a
) tubule colligentes
)
251. ( ) (
):
) m. sphincter pyloricus
)
)
)
252. ( )?
) umbilicus-u
) recessus-u retrocecalis-
) recessus-u duodenalis inferior-
) recessus-u intersygmoideus-
253. m. rectus abdominis- :
________________________
254. m. recti abdominis :
a)aponevroza m. transversus abdominis-a fascia transversalis
) fascia transversalis peritoneum parietale
) fascia lumbalis fascia transversalis
) aponevroza m. obliquus internus abdominis-a peritoneum parietale

255. m. recti abdominis:


a)linea semilunaris
) linea muscularis
) linea arcuata
) linea semicircularis
256. Linea arcuata Douglas :
)
)
)
257. :
a) a. mesenterica superior
) a. mesenterica inferior
) a. renalis
) truncus coeliacus
258. a. hepaticae propriae :
a) a. gastrica sinistra a. cystica
) a. gastrica sinistra a. gastrica dextra
) a. gastrica dextra a. cystica
) rr. gastrici rr. epiploici
259. . :
) ,
) ,
) ,
) ,
260. Arteriolae rectae
, :
) 1-2 mm
) 5 mm
) 10 mm
) 20 mm
261. a. mesentericae inferior :
a) a. rectalis superior
) a. rectalis media
) a. rectalis inferior
)
262. :
) a. epigastricae inferior
) a. epigastricae inferior
263. A. cremasterica :
a) a. epigastricae superior
) a. sacralis medianae

) a. epigastricae inferior
) a. profundae femoris
264. :
)
)
)
265. (varicocel) :
)
)
)
266. Plexus pampiniformis posterior :
a) v. testicularis
) v. renalis
) v. suprarenalis
) v. epigastrica inferior
267. :
)
)
)
)
268. pl. coeliacus- :
a)ganglion mesentericum superius
) ganglion mesentericum inferius
) ganglion coeliacum
) ganglion aorticorenale
269. , plicu longitudinalis duodeni, nalazi papilla
duodeni major, :
a) a. gastrica dextra
) ampulla hepatopancreatica
) a. gastrica sinistra
) a. gastroduodenalis
270. , :
a)pl. subserosus pl. submucosus
) pl. subserosus pl. myentericus
) pl. submucosus pl. myentericus
271. Brunner- :
)
)
)
)
272. V. centralis :

a) v. hepaticae
) v. portae
) v. lienalis
) v. mesentericae superior

- :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.) epigastrium) mesogastrium) hypogastrium
68.) ) ) )
69.) m. rectusabdominis) m. pyramidalis) m. obliquusextrenus abdominis) m. obliqusinternus
abdominis) m. transversusabdominis
70.lig. inguinale-Pouparti
71.septum femorale( )
72.) aorta abdominalis) a. iliaca externa) a. iliaca interna
73.
74.
75.) a. thoracicainterna (a.subclavia)) a. iliaca externa
76.) vv. umbilicales) vv. supcutaneaeabdominis
77.
78.lig. teres hepatis
79. 1) ,
80.,
81.cavum peritonei
82.ostium abdominaletubae uterinae
83.)lig. hepatogastricum) lig.hepatoduodenale
84.) )
,
85.)) )

86. 5) ,
87.) curvatura ventriculimajor) curvatura ventriculiminor
88. 3) ,
89. 2) ,
90.ostium pyloricum
91.ostium cardiacum

92.
93.

94.Traube- (spatiumsemilunare Traube)


95.Labbe-
96.
97.intestinum tenue
98. (villiintestinales)
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130. lig. falciforme hepatis
131.
132. area nuda
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

141.
142. lobulus hepaticus
143. ,
144.
145.
146. ) facies anterior ) facies posterior ) facies inferior
147.
148. ) )
149. ductus pancreaticus Wirsung-
150.
151. ) ductus pancreaticus ) ductus choledochus
152. papilla duodeni major
153. papilla duodeni minor
154.
155. -regio umbilicalis
156.
157.
158. ) (pulpa lienis rubra) ) (pulpa lienis alba)
159.
160. ) v. lienalis ) v. mesenterica superior ) v. mesenterica inferior
161.
162. Bochdalek-
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170. ) (corpusculum renis) ) (tubulus
renalis)
171.
172.
173.
174.
175.
176. n. genitofemoralis
177.
178. Halle-
179.
180.
181. ostium processus vermiformis
182.
183. zona splenica
184. ) zona glomerulosa ) zona fasciculata ) zona reticularis
185.
186. ) )
187.

188.
189.
190.
191. ) truncus celiacus ) a. mesenterica superior ) a. suprarenalis media ) a. renalis ) a.
testicularis s. a. ovarica ) a. mesenterica inferior
192. IV
193.

194.
195.
196. ) v. renalis sinistra ) uncinatus pankreasa ) pars inferior
197. a. mesenterica superior
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211. ) n. vagus ) n. phrenicus
212.
213.
214.
215. ganglion mesentericum inferius
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227. ) nodi lymphatici celiaci ) nodi lymphatici mesenterici superiores ) nodi lymphatici
mesenterici inferiores
228.
229.
230.
231.
232. recessus costodiaphragmaticus
233.
234.
235.
236.
237.
238. , ,
239.

240. ,
241.
242. , , ,
243.
244. ,
245.
246.
247.
248. , ,
249.
250. ,
251. , ,
252. , ,
253. linea semilunaris Spigel
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.