Definicija hraniva

Postoji više definicija hrane i hraniva. Prema jednoj od njih, hranom
se smatraju sve supstance biljnog, životinjskog i mineralnog porekla,
kao i sintetičke supstance, proizvedene prirodnim ili industrijskim
putem, koje unete peroralnim putem mogu da obezbede jednu ili više
od navedenih funkcija:
- da obezbede energiju;
- da obezbede materijal za izgradnju tkiva;
- da obezbede odvijanje biohemijskih procesa i fizioloških funkcija;
- ne utiču negativno na iskorišćavanje hrane;
- da nisu štetne za zdravlje životinja, kao i ljudi koji konzumiraju
životinjske proizvode i prehrambene proizvode životinjskog porekla.

 Korišćeno hranivo cenom koštanja ne treba da utiče nepovoljno na rentabilitet stočarske proizvodnje!  Troškovi ishrane čine 60-80% od ukupnih troškova u pojedinim oblicima proizvodnje u stočarstvu. ugljene hidrate i minerale. masti.  Hranljiva vrednost hraniva › sadržaj hranljivih materija › svarljivost .  Hraniva sadrže sledeće hranljive materije: proteine.

SC)  .KLASIFIKACIJA HRANIVA  Podela hraniva  prema poreklu hraniva biljnog  životinjskog (animalnog)  mineralnog porekla  hemijskom sastavu  ugljenohidratna (energetska)  proteinska  mineralna  vitaminska  energetskoj vrednosti  koncentrovana hraniva (voda >40%. SC < 18%.65)  kabasta (voda. OHJ > 0.

 Dodaci stočnoj hrani ili mikrohraniva  Krmne smeše  Krmna baza IZBOR HRANIVA U ODNOSU NA ŽIVOTINJSKU VRSTU .

agrotehnika  Način korišćenja . odnosno kategorije domaćih životinja.  Ciklus vegetacije  Uslovi gajenja  Zemljište.FAKTORI KOJI UTIČU NA KVALITET BILJNE HRANE  Botanička pripadnost  Poaceae  Fabaceae  drugi rodovi  Faza razvića  Usklađivanje početka korišćenja u skladu sa potrebama određene vrste. klima.