You are on page 1of 3

S.C. ASCO TOOLS S.

A

DIRECTOR GENERAL
VALENTIN ANDREI

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PENTRU PERIOADELE IN CARE SE INREGISTREAZA
TEMPERATURI EXTREME SI PENTRU LOCURILE DE MUNCA
CU MICROCLIMAT CALD SAU RECE
(Procedura proprie)
-IPSSM NR.

-

Referitor la Ordonanţa de Urgenta nr. 99/29.06.2000 privind masurile ce pot fi aplicate
in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate in munca (si
completata cu Hotărârea nr. 580/06.07.2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
Aplicare a OUG nr. 99/2000), S.C. ASCO TOOLS S.A.. asigura respectarea masurilor
prevăzute conform următoarei proceduri.

SCOPUL

Prezenta procedura descrie masuri stabilite in cadrul societatii pentru asigurarea protecţiei
persoanelor încadrate in locuri de munca cu microclimat cald (peste 30-35° C) sau microclimat
rece (sub -10° C) si pentru perioadele in care datorita condiţiilor meteorologice nefavorabile se
înregistrează temperaturi extreme (ce depăşesc +37° sau corelate cu condiţii de umiditate
mare si, respectiv, - 20° C sau corelate cu condiţii de vânt intens).
Temperaturile prevăzute mai sus sunt temperaturi monitorizate si certificate de Institutul
Naţional de Meteorologie si Hidrologie si transmise de centrele regionale ale acestuia.

DOMENIUL DE APLICARE

Aceasta procedura se aplica persoanelor încadrate in societate cu contract individual de
munca sau in alte condiţii prevăzute de lege la angajatori, persoane fizice sau juridice.

OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul stabileşte împreuna cu reprezentanţii salariaţilor sau cu Comitetul de Securitate
si Sănătate in Munca (unde este cazul) masurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la
locurile de munca, precum si ameliorarea condiţiilor de munca pentru menţinerea stării de
sănătate a salariaţilor.

a) . scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător . 1.distribuire de ceai fierbinte in cantitate de 0.Alternarea efortului dinamic cu cel static .Asigurarea apei minerale adecvate cate 2-4 l de persoana / zi .5 – 1 l de persoana /zi 2. potrivit prevederilor legale.PREZENTAREA PROCEDURII ► 1. se va asigura apa minerala in cantitate de 2-4 l de persoana /zi b) Locurile de munca cu microclimat rece (sub -10°C) personalul va beneficia de pauza pentru refacerea capacitaţii de termoreglare in funcţie de intensitatea efortului fizic si de valorile parametrilor respectivi.5 – 1 l de persoana / zi .Asigurarea echipamentului individual de protecţie .Alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus in locuri umbrite.Asigurarea ventilaţiei la locurile de munca . cu curenţi de aer Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor se vor lua următoarele masuri.Asigurarea de duşuri 2. următoarele masuri: .reducerea duratei zilei de lucru .Reducerea intensităţii si ritmului activităţii fizice . . se va asigura ceai fierbinte in cantitate de 0.eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11 si după ora 17 la punctul 2.întreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii in locurile de munca in care aceasta nu poate fi întrerupta. a) si b) si temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv se pot lua. a) Locurile de munca cu temperaturi ridicate extreme (peste +37°C) Pentru ameliorarea condiţiilor de munca se vor asigura următoarele masuri: .acordarea de pauze pentru refacerea capacitaţii de termoreglare. - a)Locurile de munca cu microclimat cald (peste 30-35°C) personalul va beneficia de pauza pentru refacerea capacitaţii de termoreglare in funcţie de intensitatea efortului fizic si de valorile parametrilor respectivi.asigurarea echipamentului individual de protecţie NOTA: In cazul in care nu se pot asigura masurile prevăzute la punctul 2. după caz. . b) Locurile de munca cu temperaturi scăzute extreme (sub -20°C) Se vor asigura următoarele masuri: .

asigurarea primului ajutor si transportul la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate . in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni. care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme. urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor la temperaturi crescute sau scăzute . . după posibilitati.trecerea.asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic.► Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca in condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele masuri: .