You are on page 1of 3

http://docs.google.

com – keskkonda konto loomine ja veebipõhise


töölehe koostamine õpiku lehekülgede 4-22 põhjal, võta abiks ka vihik.

1. Esmalt loo endale konto(kasutaja) selles keskkonnas. Kui oled jõudnud lõpuks
keskkonda sisse siis vali vasakult ülalt Create New ja vali Form (vaata allolevast aknast)
2. Seejärel pane küsitlusele(tööle) pealkiri (lahtrisse Untitled form )ja kirjeldus (lahtrisse
You can include...), kuidas vastaja peab seda täitma

3. Nüüd küsimusi koostama. Question Tile järele lahtrisse kirjuta küsimus. Help Text –
võib jääda tühjaks või paned täpsema kirjelduse kuidas küsimusele vastata (kas valida
üks variantidest, vabavastus tekstina, vabavastus sõnaga, võid valikust mitu varianti
valida jne..)
Question Type`i alt saad valida, millist küsimust koostad. Siin seletused:
Text – ühesõnaline vastus
Paragraph text - pikema vastusega tekst
Multiple choice – võimalik valida mitu õiget
Chekcboxes – üks õige valik
Choose from a list – nimekirjast saab valida ühe õige vastuse
Scale – skaala nt. 1-st 5-ni peab hindama midagi
Grid – skaala koos sõnaliste vastetega

Kui küsimus valmis vajutad lingile Done


4. Uue küsimuse moodustamiseks liigud alla väljale Sample Question 2 ning vajutad
pliiatsi kujutisele küsimuse moodustamiseks

5. Kui kõik küsimused valmis vajuta Done ning vali ülalt menüüst Email this form.
Lahtrisse to: kirjuta katrin.kalvik@mail.ee ja Send

Siit näed üht näidisküsitlust http://spreadsheets.google.com/viewform?


formkey=cHJzNEw3Z0w1bVFsUGxNa0ZWcW4tSUE6MA