You are on page 1of 6

SPIRALNI UVEZ

Spiralni uvez je est nain uveza knjige i koristi se za kreiranje


dokumenata, izvjetaja, prezentacija i raznih vrsta radova kao npr.
seminarski rad. Ovakav tip uveza omoguava ravno otvaranje i okretanje
listova za 360 stepeni to je zgodno za pisanje. Jako je izdrljiv i esto se
koristi za dokumente koji se alju potom. Spirale koje se koriste za uvez
su dostupne u vie boja i veliina nego druge vrste uveza.

Primjer spiralno uvezanih dokumenata

Vrste ema rupa za spiralni uvez


4:1
eme rupa za spiralni uvez su jako bitne i esto se one prve spominju.
Najvie se koristi 4:1 ema. To znai da su na svaka 2,5 centimetra
probuene 4 rupe. Rupe za ovaj stil su obino okrugle ili ovalne u
zavisnosti od veliine i razmaka eme rupa, otprilike na A4 listu su 43 ili 44
rupe. Spirale za 4:1 emu rupa su dostupne u veliinama od 6 mm do 50
mm u preniku. Ovo omoguava uvezivanje dokumenata koji su debeli i do
5 centimetara.
4:1v
Osim 4:1 eme rupa tu je i poboljana verzija ove eme koja tano smjesti
44 rupe na A4 list. Taj sistem omoguavam mnogo lake umetanje spirale.
Spirale su dostupne od 6 mm do 30 mm.
5:1
Iako ne esto kao 4:1 ema rupa, neki printeri i binderi koriste 5:1 emu
rupa. Sa 5 rupa na 2,50 centimetara uvez je mnogo vri i uredniji.
Problem je u tome to vie rupa smanjuje broj spirala koje su dostupne za
ovu emu rupa. Spirale su dostupne od 5 mm do 25 mm, to znai da
dokument koji je deblji od 2,50 centimetara nije mogue uvezati na 5:1
emi.
3:1
3:1 ema rupa je manje u upotrebi nego 4:1 i 5:1 eme rupa. Ova ema
rupa je dizajnirana za upotrebu GBC Proclick bindera. Ova ema rupa je
jako korisna zbog toga to manji broj rupa omoguava bre umetanje
spirale u dokument. Spirale za 3:1 emu rupa su dostupne od 6 mm do 56
mm.
2.5:1
2.5:1 ema rupa se koristi za uvez gdje se na 2,5 centimetra nalaze 2,5
rupe. Ova ema omoguava uvez dokumenata koji su jako debeli i tei za
uvezati. Spirale za ovu emu su dostupne od 20 mm do 76 mm.

Izgled pojedinih ema rupa i oblika rupa koje binder pravi

Spirala
Jedna od prednosti spiralnog uveza je osnovna stvar za ovaj uvez tj. spirala
koja je dostupna u irokom spektru veliina i boja. Veina korisnika kupuje
spirale koje su duge 30 centimetara i onda tu spiralu stavljaju u A4
dokument te onda viak sjeku da bi se spirala tano poravnala da knjinim
blokom. Ovaj nain radi znai da se spirala moe prilagoditi bilo kojoj
veliini knjinog bloka i to jako brzo i jednostavno. Veina kopirnica kupuje
i spirale koje su due tako da mogu prilagoditi uvijek razliitom formatu te
tako izbjei trokove i otpad. Takoer je mogue kupiti spirale koje su krae
od 30 centimetara ukoliko nam posao to zahtjeva te tako moemo
utedjeti na novcu i vremenu.
Spirale su dostupne u mnogo boja, tanije postoji vie od 60 standardnih
boja spirala koje su dostupne za uvez. Ovo omoguava jako dobar izbor za
agencije za marketing i agencije za dizajn koji ele da upare boju spirale sa
odreenom paletom boja. Mogue je ak dobiti i Pantone boju spirale za
organizacije koje ele tano odreenu boju za upotrebu u spiralnom uvezu.

Spirale se obino mjere u milimetrima a ne inima. Dostupne su od 5 mm


do 76 mm u zavisnosti od potrebe. Potrebno je napomenuti da uvez
debelih knjiga je mnogo tee od tankih. Kada knjini blok se probui, rupa
kroz blok ide pravo a spirala je spiralnog oblika te tako se mora podesiti
knjini blok da bi spirala prola lagano.

Primjer razliitih boja spirale

Oprema za spiralni uvez


Spiralni uvez proces u tri koraka: probui umetni odrei. Prvo maina
probui knjini blok i napravi rupe na rubu stranica. Drugo, maina za
umetanje spirale postavi spiralu kroz rupe i kao tree, maina za sjeenje
spirale odsjee viak sa obije strane bloka tako da se spirala poravna sa
dokumentom. Postoje automatizirane maine koje sve rade same a i
maine koje svaki korak radimo runo, u zavisnosti od opsega se bira
maina za rad.

Automatska maina za spiralni uvez

Runa maina za spiralni uvez