You are on page 1of 3

BACKGROUND INFORMATION ON THE BANKS

MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)

Maybank merupakan bank terbesar di Malaysia dengan permodalan


pasaran dan jumlah aset dan salah satu bank terbesar di Asia Tenggara,
dengan jumlah aset melebihi US $ 183 bilion dan mempunyai keuntungan
bersih sebanyak US $ 1.92 bilion untuk 2014.
Maybank adalah syarikat terbesar yang tersenarai di Bursa Saham
Malaysia, dengan permodalan pasaran sebanyak US $ 24.4 bilion pada 31
Disember 2014.
Maybank pernah tersenarai sebagai salah satu 20 Bank Paling Kukuh Di
Dunia, oleh Bloomberg Markets. Maybank Islamik, tersenarai sebagai salah
satu bank Islam terkemuka di Asia Pasifik dan ketiga di dunia dari segi
aset.
Maybank diasaskan oleh ahli perniagaan Malaysia Khoo Teck Puat , yang
meninggal dunia pada tahun 2004. Syarikat ini diketuai oleh Presiden dan
Ketua Pegawai Eksekutif Amirsham Abdul Aziz dari tahun 2002 sehingga
Mac 2008 selepas itu beliau dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana
Menteri yang bertanggungjawab Perancangan Ekonomi Unit, jawatan yang
dipegang sehingga April 2009. Dato 'Sri Abdul Wahid Omar adalah
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank dari Mei 2008
hingga Jun 2013. Pada 2 Ogos 2013, Datuk Abdul Farid Alias dilantik
sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank.
Maybank beroperasi sebagai perbankan pengguna, perniagaan dan
perbankan korporat dan juga perkhidmatan perbankan swasta, melalui
384 rangkaian pejabat cawangan dan lebih daripada 2,800 mesin
juruwang automatik di Malaysia. Syarikat mengendalikan 22 cawangan di
seluruh Singapura menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan
perbankan

dan

kewangan

Maybank,

menerusi

Maybank

Filipina

Incorporated, mempunyai 50 cawangan di Filipina dan juga mempunyai


kehadiran perbankan dalam kebanyakan pasaran Asia Tenggara yang lain,
termasuk Brunei, Papua New Guinea, Indonesia, Kemboja dan Vietnam.
Bank itu juga mengendalikan cawangan di New York , London , Hong Kong
dan Bahrain.

Maybank beroperasi beberapa anak syarikat khusus dalam pengurusan


insurans , perbankan dan aset pelaburan, dan sektor kewangan. Anakanak syarikat kumpulan itu termasuk Etiqa Insurance & Takaful yang
menyediakan kedua-dua produk insurans konvensional dan patuh Syariah
dan Maybank Investment Bank yang merupakan bahagian perbankan
pelaburan Kumpulan berikutan pengambil alihan Mayban Discount dan
Mayban Securities. Maybank adalah bank pertama di Malaysia yang
diberikan hak untuk menubuhkan sebuah pejabat cawangan di China.
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD

Affin Islamic Bank Berhad ( AFFIN ISLAMIC ) adalah anak syarikat milik
penuh Affin Bank Berhad ( AFFIN BANK ) . Ibu pejabatnya di tengah-tengah
Kuala Lumpur, AFFIN ISLAMIC dijejaki dari zaman 1993 apabila ia
memulakan perniagaan sebagai cabang perbankan Islam.

Pada 13

September 2005, Bahagian Perbankan Islam AFFIN BANK diperbadankan


sebagai entiti yang berasingan dan berkuat kuasa pada 1 April 2006,
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD beroperasi sebagai sebuah bank Islam yang
berdiri sendiri dengan modal dibenarkan dan berbayar masing-masing
RM1 bilion dan RM160 juta.
Sebagai perintis dalam perbankan

Islam

untuk

kedua-dua

produk

pengguna dan pembiayaan perniagaan Islam tradisional, AFFIN ISLAMIC


juga menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan pengguna untuk
memenuhi keperluan yang berbeza dari pelanggan. Sementara itu, AFFIN
ISLAMIC Business Banking yang menawarkan produk dan perkhidmatan
perniagaan yang mematuhi Syariah untuk keperluan pembiayaan jangka
panjang

termasuk

pembiayaan

bersindiket,

pembiayaan

projek,

pembiayaan perdagangan dan produk perbendaharaan kepada semua


perusahaan perniagaan yang terdiri daripada perniagaan kecil untuk
syarikat besar . Pelanggan AFFIN ISLAMIC termasuk badan-badan kerajaan
, syarikat korporat , institusi kewangan dan pelabur tempatan dan
antarabangsa.

Melangkah ke hadapan, AFFIN ISLAMIC akan terus melancarkan produk


baru dan juga bergerak ke kawasan perbankan Islam yang berbeza
dengan harta dan pengurusan aset produk inovatif untuk mewujudkan
portfolio aset Islam yang lebih pelbagai.
Pada 31 Disember 2013, AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC mempunyai
rangkaian 103 cawangan di Malaysia. Layari www.affinbank.com.my atau
www.affinislamic.com.my

atau

kunjungi

mana-mana

AFFINBANK atau AFFIN ISLAMIC di seluruh negara.

cawangan