You are on page 1of 3

1.

- COMPLETA

297.C,.D,.U
........................................................................................................................
143..C,.D..U
..
205..C,..D,..U...
.
.
262..C,.D,.U ..
....

2.- ESCRIU L ANTERIOR I EL POSTERIOR.

199

160

159

189

99

140

140

179

3.- COMPLETA LA TABLA

200
210
221
232
245
253
265
278
289
290

5.- SEGUEIX LA SERIE


+3

22200
+5

160
+10

60

-10

290
+10

90
-5

180
6.- RODEJA LA DESENA MES PROXIMA.

63 60 o 70

33 30 o 40

66 60 o 70

59 50 o 60

45 40 o 50

54 50 o 60

27 20 o 30

81 80 o 90

48 40 o 50

76 70 o 80

8.- ESCRIU LA DESENA MES PROXIMA

52 .

29 .

33

17 .

46 .

63 .

71 .