You are on page 1of 2

Jak VašeČocky.cz a H1.

cz optimalizují reklamní
kampaně v Google AdWords
Elektronický obchod s kontaktními čočkami VašeČocky.cz byl spuštěn v roce 2007 a již od svého
založení používá efektivní a měřitelnou internetovou reklamu. Jako zcela nová neznámá značka se
VašeČocky.cz pustily do reklamy placené za proklik (PPC). Google AdWords se tak pro ně stalo
jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších reklamních kanálů, který na web vodí velmi relevantní
zákazníky. Za téměř dva roky běhu kampaní v AdWords se podařilo: H1.cz je poradenská
firma poskytující
analytické, vzdělávací a
 Zvýšení počtu konverzí 13x
kreativní služby v
 Zvýšení počtu prokliků z 600 na 5 000 měsíčně oblasti internetu.
 Snížení ceny za objednávku o 2/3 Zabývá se především
 Zvýšení konverzního poměru o 68 % online marketingem,
optimalizací pro
Přečtěte si, jakým způsobem toho VašeČočky.cz a H1.cz docílily. vyhledávače a
použitelností a
přístupností webu.
Agentura je držitelem
Cíle reklamy v Google AdWords certifikace Google
AdWords Qualified
Cílem internetové reklamy pro VašeČocky.cz je hlavně prodej – zvýšení počtu objednávek Company and Google
na webu. Zároveň však takto získaní zákazníci musí splňovat podmínku maximální ceny za Analytics Qualified
Consultant.
jednu objednávku. Vedlejším cílem je zvýšit povědomí o značce a odbornosti e-shopu a
také stimulovat stávající zákazníky k opakovaným nákupům a doporučování rodině a
známým.
VašeČocky.cz je
VašeČocky.cz svoji první kampaň v reklamním systému Google AdWords založily již krátce prodejce kontaktních
po svém spuštění. Své kampaně vytvořily a spravovaly interně. čoček a na internetu
působí od roku 2007.
Společnost si zakládá
na neustálém
vylepšování webu a
hledání nových
efektivních způsobů
Optimalizace kampaní reklamy. V současné
době má výdejní místa
Poměrně dobře připravené kampaně však nesplňovaly prvotní očekávání. Náklady na jednu po celé ČR, ale
expanduje na
objednávku byly velmi vysoké a celkový počet objednávek nebyl výrazný. Přesto zástupci slovenský trh.
VašeČocky.cz viděli v AdWords veliký potenciál a proto oslovili agenturu H1.cz, držitele
certifikátu Google AdWords Qualified Company, která se na vytváření a optimalizaci
kampaní v AdWords specializuje, aby jim s jejich kampaněmi pomohla.
H1.cz se zaměřila na optimalizaci kampaní zejména v těchto oblastech:

 Rozšíření obecných frází o tzv. longtailová klíčová slova


 Rozšíření kampaní na značky a výrobce kontaktních čoček
 Optimalizace nabízených cen za proklik
 Vytvoření obsahové kampaně „PPC reklamu
 Změny inzerátů – lepší komunikace konkurenčních výhod považujeme za jeden
z nejdůležitějších
zdrojů získávání
nových zákazníků s
velmi dobrou cenou
za konverzi.“

Výsledky optimalizace Vlastimil Vávrů,


jednatel
 Zvýšení počtu prokliků z 600 na 1 700 měsíčně VašeČočky.cz
 Zvýšení konverzního poměru o 68 %
 Zvýšení absolutního počtu objednávek o 366 %
 Absolutní zvýšení CTR o 1 %

Slovenské kampaně

VašeČocky.cz konzultovaly s H1.cz své plány na rozšíření kampaní na Slovensko.


Konzultanti v H1.cz vytvořili lokalizovanou kampaň, cílící na slovenské uživatele Google.sk a
obsahovou síť Googlu. Neméně důležitou součástí strategického vstupu na nový trh byla
celková lokalizace e-shopu, jejímž výsledkem je slovenská verze VašeŠošovky.sk.

Výsledky lokalizované slovenské kampaně a průběžné optimalizace

 Zvýšení počtu prokliků z 1 700 na 5 000 měsíčně


 Udržení zvýšeného konverzního poměru
 Zvýšení počtu konverzí o 290 %

Zaujala vás případová studie? Můžeme pomoci i vám. Podívejte se na naše


stránky www.h1.cz, nebo nás kontaktujte na info@h1.cz.

Sledujte také náš odborný blog o internetovém marketingu http://blog.h1.cz/.